Main

January 31, 2006

Synchronisatie

Na de Statenverkiezingen van vrijdag 27 januari gonst het woord synchronisatie rond op Curacao. Wij kennen twee bestuurslagen, het Eilandgebied Curacao en het Land de Nederlandse Antillen. Om de twee jaar vinden verkiezingen plaats, de ene keer voor de Staten (het Land), de andere keer voor het Eiland.

De Staten bestaan uit 22 zetels waarvan er 14 door Curacao worden bezet. De Eilandsraad heeft 21 zetels. Bestuurstechnisch is het handig als dezelfde Curacaose partijen de dienst uitmaken op zowel Lands- als Eilandsnivo. In het verleden is namelijk gebleken dat als dit niet zo is de beide nivo's elkaar eufemistisch gezegd niet echt goed helpen.

Met synchronisatie wordt het proces bedoeld om na een verkiezing voor het ene nivo de nieuwe coalitie ook op het andere nivo te bewerkstelligen.

Nu moet de formatie voor het Land nog starten, maar het is duidelijk dat de PAR als grootste partij deze gaat leiden. De verwachting is dat de PAR probeert om alle Curacaose partijen mee te krijgen in de nieuw te vormen landsregering, minus Frente Obrero (FOL). Als dit lukt heeft men reeds 12 zetels in de Staten. Aangevuld met vier of vijf zetels van Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius en Bonaire levert dit een grote meerderheid op.

Scenario voor synchronisatie na Statenverkiezingen 27.01.2006, klik voor groter!

Op Eilandsnivo liggen de kaarten geheel anders. Op dit moment regeert een coalitie bestaande uit de FOL (8 zetels), PLKP (3 zetels) en MAN (2 zetels). Gezamenlijk bezit de coalitie 13 van de 21 zetels. Echter, één FOL-zetel telt niet mee. Voormalig FOL-lid Rignald Lak heeft zich namelijk afgescheiden van de oranje partij en zit voor zijn nieuwe partij de MPK in de Eilandsraad. De daadwerkelijke coalitie moet het doen met 12 zetels, een zeer kleine meerderheid.

Om deze meerderheid te breken moeten PAR, MAN en PNP samenspannen, aangevuld met zowel de zetel van Nelson Pierre van de LNPA, als de zetel van Rignald Lak. De twee eenmansfracties beseffen dat zij de sleutel voor de synchronisatie zijn en stellen daardoor ongetwijfeld hoge of zelfs buitensporige eisen.

En dan is daar de MAN. Feitelijk bekleedt deze partij de sleutelpositie. Als de MAN niet aan de Landscoalitie deelneemt regeert men op Eilandsnivo door met FOL en PLKP. Een voor de overige partijen ongewenste situatie. De PAR zal er derhalve alles aan doen om de MAN op Landsnivo mee te krijgen.

Mocht dit lukken dan kan de MAN haast niet anders dan ook zijn medewerking verlenen aan de synchronisatie op Eilandsnivo. Maar niets is zeker op Curacao. En dan is het woord aan Rignald Lak en Nelson Pierre.

January 28, 2006

CasaMovie: Frente Obrero and Pronkami

CasaMovie: Frente Obrero and Pronkami

De uitslag van de Statenverkiezingen voor de Nederlandse Antillen is bekend. Om nu nog met de promotie-clips van Frente Obrero (FOL) te komen lijkt een beetje mosterd na de maaltijd. Er is echter een hoop te doen geweest rondom de campagne-filmpjes van Frente, vandaar deze CasaMovie.

Diverse malen per avond verscheen een van de spelers van Pronkami, het beroemdste komische gezelschap van Curacao in beeld met een boodschap van circa een minuut. De man trad op als een soort dronkenlap. De diepere gedachte daarachter is dat dronken mensen en kleine kinderen altijd de waarheid spreken.

Pronkami wat zoiets betekent als kietel me in mijn zij is typisch Curacaose humor. Lucy en ik kijken er af en toe vol verbazing naar. We lachen wel, maar waarschijnlijk omdat we het niet begrijpen.

De boodschap van de twee clips in Frente Obrero and Pronkami is duidelijk. Het volk maakt uit of men Anthony Godett en Frente Obrero in de regering wil, het volk en niemand anders.

Frente Obrero and Pronkami

Inmiddels heeft het volk gekozen en niet voor Frente. Ik denk niet dat het aan de Pronkami-clips heeft gelegen, maar meer aan het feit dat Anthony Godett zich teveel op de achtergrond heeft gehouden. Hij verscheen niet of nauwelijks op televisie. Zelfs niet in het grote televisie-debat.

Kijk desondanks naar Frente Obrero and Pronkami en bedenk dat het CDA een dergelijke campagne lanceert.

Download Frente Obrero and Pronkami (Right mouseclick, Save Target As...) for free!
Size: 7,417,324 bytes.
Duration: 2.58 minutes.

Uiteraard is deze CasaMovie binnenkort ook in Google Video te aanschouwen.

Explore the CasaMpeg Category or retrieve a list of all CasaMovies.

January 27, 2006

Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006 (15)

15. De voorlopige uitslag van de Statenverkiezingen Nederlandse Antillen 2006.

Uitslag Statenverkiezingen 27 januari 2006 Nederlandse Antillen, klik voor groter!Wij schrijven vrijdag 27 januari 2006 ongeveer 20:58:31 uur. Zojuist heeft Gezaghebber Lisa Richards-Dindial de voorlopige uitslag van de Statenverkiezingen van het Land de Nederlandse Antillen bekend gemaakt.

Het is een verrassende uitslag, laat ik dat voorwegnemen. Hier komt hij met tussen haakjes het huidige aantal zetels:

 • PAR, Emily de Jongh-Elhage: 5 zetels (4)
 • MAN, Charles Cooper: 3 zetels (0)
 • FOL, Anthony Godett: 2 zetels (5)
 • PNP, Ersilia de Lannooy: 2 zetels (3)
 • Forsa Korsou, Nelson Navarro: 2 zetels (0)

In totaal zijn 71.395 stemmen uitgebracht. De PLKP van Errol Cova verloor haar beide zetels. De LNPA van Nelson Pierre heeft het net niet gehaald. De partij E Mayoria is op de allerlaatste plaats geëindigd net slechts 41 stemmen. Ook MODPOR van Stanley Brown kon geen potten breken met 255 votes.

De Excel-sheet met de complete uitslag van www.registrosivil.an is (ook) hier te downloaden.

Alle posts over de Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006.

(Wordt vervolgd)

Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006 (14)

14. CasaSpider gaat stemmen.

CasaSpider drukt op de rode knop om zijn keuze definitief te makenWij schrijven vrijdag 27 januari 2006 ongeveer 15:24:16. We zijn net terug van ons bezoek aan de Bokshal Marie Pampoen, alwaar CasaSpider niet heeft gebokst maar wel gestemd.

Uiteraard gaan we met het hele gezin, zo'n belangrijke gebeurtenis wil niemand missen. De auto is net geparkeerd en Luchiano (8) en ik staan voor de ingang van de bokshal. Er is veel roze op straat. Roze is de kleur van de PLKP van Errol Cova. Volgens de peilingen staat deze partij op flink verlies.

Vanmorgen hoorde ik echter een van de verantwoordelijken voor de laatste peiling waarin de MAN op nummer één staat zeggen dat prognoses bij verkiezingen veel weg hebben van weersvoorspellingen.

Er wordt door veel mensen hard aan gewerkt met wetenschappelijke modellen en toch kan het helemaal anders uitpakken. Bij een verrassende uitslag moeten we dus vooral niet naar hem kijken.

Het begint allemaal met het stembiljet.
CasaSpider staat naast het bord met de 14 partijen en hun kandidaten.
Het was drukker dan normaal, Casa moet zelfs in de rij staan.

De laatste controle, het zojuist overhandigde bonnetje moet twee meter verder alweer ingeleverd worden.
CasaSpider maakt zijn keuze, wie raadt op wie?

CasaSpider drukt op de rode knop om alles definitief te maken.
Luchiano en Lucy poseren voor de boksring, wat een mooie metafoor voor de politiek is.

Als men bij het bekijken van de foto's een Aha-Erlebnis heeft kan dit kloppen. Ze vertonen grote gelijkenis met mijn voorlaatste stembusgang op 8 april 2005.

Tot slot volgt hier mijn persoonlijke prognose met tussen haakjes het huidige aantal zetels:

 • FOL, 5 zetels (5)
 • PAR, 2 zetels (4)
 • PNP, 2 zetels (3)
 • PLKP, 1 zetel (2)
 • Forsa Korsou, 2 zetels (0)
 • LNPA, 1 zetel (0)
 • MAN, 1 zetel (0)

Maar... als er niets van klopt, kijk dan vooral niet naar mij. De daadwerkelijke uitslag kan bijna live gevolgd worden op www.registrosivil.an.

Alle posts over de Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006.

(Wordt vervolgd)

Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006 (13)

13. Het is vrijdag 27 januari, D-Day.

De dag is aangebroken, ongetwijfeld tot opluchting van 80% van het CasaLog v2 lezerspubliek. "Nog een dagje doorbijten en dan zijn we er vanaf, van die taaie politiek." Klopt, maar vandaag gaan we er nog even extra hard tegenaan. Wel belooft het wat smeuïger te worden dan de bijzonder lange interviews met de lijsttrekkers.

Op verkiezingsdag gelden op twee belangrijke wetten. De eerste is de Lei Seku, de Droogleggingswet. Verkiezingen op Curacao gaan er wat temperamentvoller aan toe dan in Nederland. De hele dag zijn er verkiezingscaravanen en vanavond, als de uitslag langzaam bekend wordt, trekken de overwinnaars of zij die menen dat te zijn door de straten om te eindigen bij hun Sede, het partijgebouw.

Hele straten zijn tegen die tijd vrijwel ondoordringbaar. Emoties kunnen in een dergelijke situatie gemakkelijk uit de hand lopen en alcohol is een katalysator. Daarom is de Lei Seku van kracht vanaf zes uur 's avonds voorafgaand aan de dag van de verkiezingen. Het goede nieuws is dat de Lei Seku vandaag niet geldt. Gezaghebber Lisa Richards-Dindial verwacht deze keer echter geen problemen en laat de economische belangen van het eiland prevaleren.

De tweede belangrijke wet regelt dat iedereen die stembevoegd is recht heeft op minimaal vier aaneengesloten vrije uren om in de gelegenheid gesteld te worden zijn stem uit te brengen. In de praktijk betekent dit een halve vrije dag. Dit tot grote ergernis van urenbedrijven die argumenteren dat deze wet dateert uit de tijd dat mensen nog met paard en wagen een barre tocht ondernamen om te kunnen stemmen. Tegenwoordig is het in een kwartiertje gepiept.

Collega George B. ziet dat toch anders. "Kijk, bij vorige verkiezingen deden er zo'n 7 partijen mee en kregen we een halve dag vrij. Bij deze verkiezingen moeten we onze keus maken uit 14 partijen. Daarom hebben we een hele vrije dag nodig."

Een fris standpunt.

Alle posts over de Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006.

(Wordt vervolgd)

January 26, 2006

Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006 (12)

12. Radio Dolfijn interviewt: Maurice Adriaens (FOL)

Het laatste interview beloofde heel wat. Maarten Schakel en Tony Castro zouden Anthony Godett ontvangen, de lijsttrekker van de oranje partij Frente Obrero (FOL) in de Statenverkiezingen-reeks van Radio Dolfijn FM. Helaas belde Anthony Godett af en stuurde in zijn plaats de nummer twee op de kieslijst, Maurice Adriaens. Ik kan alvast voorwegnemen (is dat een Germanisme?) dat de heer Adriaens zich uitstekend van zijn taak heeft gekweten.

Maarten Schakel: "Ja, hij (Anthony Godett, red.) had hier eigenlijk zelf willen zijn, waarom is hij er niet? Waarom bent u hier?"
Maurice Adriaens: "De bedoeling is om informatie te geven aan jullie luisteraars en het is natuurlijk heel belangrijk dat die informatie goed overkomt. Zijn Nederlands is geen 100 procent en hij heeft gezegd, nou ja, ik ben nummer twee op de lijst, goed Nederlands sprekende, dus ga jij maar."

Schakel: "Meneer Adriaens, morgen zijn de grote verkiezingen. Gisteren verscheen de uitslag van een nieuwe opiniepeiling. Daaruit blijkt dat de MAN de grootste partij zou worden met 21%, de PAR nummer twee met 19% en de FOL nummer drie met 18%. Dat strookt niet helemaal met wat ik meneer Godett in alle media heb zien verkondigen, namelijk wij worden de grootste."
Adriaens: "Nou, we hebben al die enquetes in de afgelopen jaren gezien die er altijd naast zitten. Waarom, omdat je een grote groep kiezers hebt, ook hier weer meer dan 30% die nog niet hebben beslist op wie ze gaan stemmen. Dat doen ze op de laatste dag en steeds blijkt weer dat op dat moment het juist de Frente stemmers die op het laatste moment beslissen en uiteindelijk ons de overwinning geven dus we hebben goede hoop dat we desondanks toch winnen."
Schakel: "Een van de achtergrondstatistiekjes die nog in die peiling zat was dat 19% van de twijfelaars twijfelde tussen de MAN en de PAR. Maar goed, je weet het natuurlijk nooit."

Continue reading "Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006 (12)" »

January 25, 2006

Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006 (11)

11. Radio Dolfijn interviewt: Emily de Jongh-Elhage (PAR)

Emily de Jongh-Elhage van de gele PAR is de achtste en voorlaatste lijsttrekker die door Maarten Schakel en Tony Castro in de Statenverkiezingen-reeks van Radio Dolfijn FM wordt geinterviewd.

Emily heeft niet zo lang geslapen dinsdagnacht. Na het televisie-debat op TeleCuracao is nog lang nagepraat waardoor zij pas om half twee in haar bed lag.

Tony Castro: "Terugkijkend op 2005, minister Ribeiro trad af, de voorzitter van de partij Gregory Berry trad af, een lid van de Staten voor de PAR, meneer Coffie, stapte over naar de Frente, minister Ys trad af als lijsttrekker. Was 2005 een crisisjaar voor de PAR?"
Emily de Jongh-Elhage: "Het was niet het gemakkelijkste jaar, het crisisjaar. Daarom ben ik heel trots, want in drie maanden tijd... hoe wij de PAR eigenlijk opgekrikt hebben. Vanaf begin oktober dat ik unaniem werd gekozen met algemene stemmen, iedereen was zo enthousiast dat ik de leider werd. En ik zeg het was een hele korte tijd, wat wij gedaan hebben in de PAR van oktober tot nu, ik ben er heel erg trots op."

Maarten Schakel: "Wat heeft u gedaan dan in het kort?"
Emily de Jongh-Elhage: "De voorzitter trad af. Hij is weggegaan, hij wilde niet meer. Er waren geen vergaderingen meer, niemand probeerde de PAR bij elkaar te roepen. En het is mij gelukt, de PAR eigenlijk een eenheid te vormen. Alle oudere mensen die vroeger lid waren die zijn allemaal nu terug en we zijn een eenheid. Als ik zeg ik wil eenheid vormen en ik wil het volk dienen en je merkt dat van 12 jaar geleden mensen terug zijn gekomen en ze doen allemaal heerlijk mee, dan merk je ook die uitstraling buiten."

Tony Castro: "Heeft u tijdens deze crisisperiode gedacht aan de oprichting van uw eigen partij?"
Emily de Jongh-Elhage "Nooit. Ik ben in de partij gekomen samen met Miguel Pourier, toen hij begon."
Maarten Schakel: "Hoe lang is dat geleden?"
Emily de Jongh-Elhage "De PAR is ontstaan in 1994, na het referendum van 1993. Mijn eerste verkiezingen waren in 1995. Ik heb er nooit eerder aan gedaan. Ik bedoel je bent in een partij en je moet samen dienen."

Tony Castro: "Maakt uw aanwezigheid als lijsttrekker van de PAR een samenwerking met de Frente gemakkelijker, staat de deur al open?"
Emily de Jongh-Elhage "Wij staan open voor alle partijen die het volk gekozen heeft. Als we naar de stembus gaan en de bevolking heeft gezegd we willen die en die hebben om ons te vertegenwoordigen... Maar wij hebben onze principes. Wij hebben duidelijk gezegd, wij werken niet met een partij die een veroordeelde in het parlement heeft."
Een coalitie met de FOL met Anthony Godett behoort niet tot de mogelijkheden. Dit is hetzelfde standpunt als Nelson Navarro van Forsa Korsou heeft.

Schakel vraagt of Curacao behoefte heeft aan een sterke leider. Emily de Jongh-Elhage beaamt dit, aangezien juist nu de Nederlandse Antillen ontbonden worden. In de Ronde Tafel Conferentie dient onderhandeld te worden. De reden van de vraag is dat Emily bekend staat als een nogal lieve vrouw. Ook dit beaamt Emily de Jongh-Elhage, maar ze geeft aan ook haar karakter te hebben.

Hoe denkt de PAR de veiligheid te vergroten? Men is blij dat minister Dick er is. Hij denkt niet alleen aan de gevangenen in Bon Futuro, maar heeft ook oog voor resocialisatie, zoals in Wishi-Marchena. De wetten moeten veranderd worden. Er is nu een initiatiefvoorstel in de Staten voor een minimumstraf van 15 jaar bij een gewapende overval.

Maarten Schakel: "Oke, dus alleen het verhogen van de straffen dat moet dan volgens u afschrikwekkend genoeg werken om dat te verminderen."
Emily de Jongh-Elhage "Dat is ook bewezen overal ter wereld."

Tony Castro licht een punt uit het PAR programma: Van bedrijf tot bedrijf. Emily de Jongh-Elhage vertelt dat de bedoeling is dat de eigen jeugd banen krijgt en tevens dat zij gestimuleerd wordt om zelf ondernemer te worden. Er wordt hulp geboden bij het schrijven van een business-plan en tevens wordt voor financiering gezorgd.

Emily de Jongh-Elhage, lijsttrekker van de PAR, tijdens het carnaval van 2005!Maarten Schakel: "Waar moet dat geld vandaan komen?"
Emily de Jongh-Elhage "Van hier, van de regering, van de entrepeneurs. We hebben Korpodeko, we hebben de OBNA, dus die gaan we even leren en kijken hoe het is. Dat we echt gaan investeren in onze jeugd, in onze mensen die een eigen zaak willen beginnen. En dan heb je ook mensen die er geld in willen stoppen."

Emily's antwoorden op het onderdeel Wie is dat nou eigenlijk: Zij rookt niet, heeft gisteren voor het laatst gelachen (waarom? ik lach veel!), gaat liever met Anthony Godett op stap dan met Shon Ma Isidora, vindt vis lekkerder dan vlees, prefereert Curacao boven de Antillen, eet liever shoarma van Al Basha dan een Big Mac van McDonalds, heeft spijt van het feit dat zij niet eerder in de politiek is gegaan om te dienen, haar telefoon is Chippie en niet CT, zij is niet ijdel, vindt dat Errol Cova niet goed overkomt op tv, komt tegenwoordig minder vaak te laat, houdt van Mexicaanse muziek en haar levensmotto is: "Ik wil het volk dienen."

Maarten Schakel: "Bent u voor ééntalig onderwijs of voor tweetalig onderwijs?"
Emily de Jongh-Elhage "Het Papiaments moet naar school, dat is nu al zo. Maar doordat het toch niet gelukt is genoeg materiaal te ontwikkelen en dat onze leerkrachten niet goed voorbereid zijn, denk ik dat wij zoals wij het gedaan hebben toen ik minister was, eerste cyclus van vier tot acht wordt het een instructietaal en van daaruit Nederlands als vak en dan doorgaan in het Nederlands. Nu hebben ze het veranderd en ik ben het daar niet mee eens, want wij zijn bezig met globalisatie, wij hebben gekozen voor status Autonomo den Reino, dus Nederlands is heel belangrijk op dit moment.

Het punt onderwijs is goed uitgewerkt op de website van de PAR in Van leerling tot leerling, beter dan dat het in het interview uit de verf komt. De rol van het Nederlands is belangrijk. Papiaments wordt voor kinderen van vier tot acht jaar gezien als introductietaal en niet als instructietaal. Vanaf de eerste cyclus dient het kind zich te leren uitdrukken in het Nederlands.

De familie De Jongh-Elhage staat op Curacao bekend als een echte sportfamilie.
Tony Castro: "Hoe belangrijk is sport voor u?"
Emily de Jongh-Elhage "Dat is mijn... dat ligt heel dicht bij mijn hart. Ik kom uit een sportfamilie, ik ben al moet ik het zelf zeggen drie keer hier op het eiland sportvrouw geweest op Curacao."
Maarten Schakel: "Ja? Wat heeft u gedaan?"
Emily de Jongh-Elhage "Ik heb heel veel sport gedaan, maar waar ik echt in excelleerde was in bowling."

Tony Castro: "Er is een gerucht dat de PAR 150 gulden geeft voor elk busje om zo'n (PAR propaganda, red.) sticker achterop te plakken. Wat kunt u ons over dit verhaal vertellen?"
Emily de Jongh-Elhage "Vanaf de verleden verkiezingen waren er bepaalde activisten van de PAR die hadden zo'n Emily op hun achterruit. Hoe ze eraan kwamen weet ik niet, maar nu inderdaad er zijn een heleboel privé activisten, dus je hebt buschauffeurs maar je hebt ook privé auto's. De buschauffeurs die werden inderdaad betaald, maar nu is het afgelopen, die werden betaald om het te doen. Je moet het zien als een billboard. Een rijdende billboard op wielen en die rijden overal. (...) Deze bussen rijden langs en die krijgen 150 gulden daarvoor. Maar de privé mensen niet, die moeten zelf hun sticker betalen. En dat kostte 35 gulden.
Tony Castro: "Dus als Maarten Schakel straks een Emily sticker op de auto wil, Maarten jij moet betalen!"

De relatie met Nederland komt aan bod. Curacao heeft in het referendum van 8 april 2005 gekozen voor Optie-A, een autonome status binnen het Koninkrijk. Toch probeert een aantal partijen deze keuze te buigen en te draaien en te wringen richting hun eigen standpunt. De PAR staat pal achter de door het volk gemaakte keuze. Emily de Jongh-Elhage "Je kan nu niet meer gaan twijfelen van autonome status of niet. In het referendum is hiervoor gekozen, punt."

Maarten Schakel: "Is de PAR voorstander om meer marechaussee's hier op Curacao te laten vestigen?"
Emily de Jongh-Elhage "Wij willen veiligheid hebben. Je moet het wel samendoen met onze politie, het moet een band zijn dat iedereen het accepteert en dat gaan we doen. Maar de veiligheid voor ons is op de eerste plaats."
Maarten Schakel: "Ja, want dat ligt politiek nogal gevoelig heb ik het idee, dat veel marechaussee's op het eiland zijn en dat dat misschien wel bij sommige Antilliaanse politiemensen in het verkeerde keelgat schiet."
Emily de Jongh-Elhage "Als je aan tafel gaat zitten en je legt uit dat dit voor de bevolking het beste is, want wat de mensen willen is veiligheid."
Maarten Schakel: "Dus die politieke gevoeligheid van sommige Curacaoenaars speelt wat u betreft geen rol?"
Emily de Jongh-Elhage "Als je informatie geeft en met elkaar aan tafel gaat zitten en uitlegt wat er gebeurt en waarom wij het niet kunnen dan denk ik dat je het wel redt."

De PAR vindt tourisme belangrijk en ziet positieve punten: "Door die tsunami en door de rust die we hebben in de Caribische zee, in de Caribbean, dat we er qua tourisme goed tegenaan gaan. Maar ik ben geen voorstander om alleen te concentreren op het tourisme." (...) "Wij moeten onze jeugd voorbereiden voor de dienstverlening en dus meer hotels, de luchtverbinding moet beter worden enzovoorts, dat we meer mensen hier op het eiland krijgen." (...) "Ik denk niet dat we dan met al deze hotels mensen uit het buitenland moeten halen. Onze mensen moeten eerst de kans krijgen en die moeten opgeleid worden."

Maarten Schakel: "Gisteren zat hier Nelson Navarro aan tafel bij ons, lijsttrekker van Forsa Korsou. Wat vindt u van hem?"
Emily de Jongh-Elhage "Ik ken hem als een advocaat. Het is allemaal nieuw voor hen. Ze hebben eigenlijk heel lang het gouvernement geassisteerd, dus als consultant. En nu komen ze eigenlijk precies het tegenovergestelde vertellen dan zij eigenlijk geadviseerd hebben."
Maarten Schakel: "Zijn ze niet helemaal consequent dan?"
Emily de Jongh-Elhage "Ze zeggen nu bijvoorbeeld dat bepaalde partijen de schulden hebben laten gebeuren, maar zij waren adviseurs van bepaalde opdrachten."
Maarten Schakel: "Hij zat hier dus gisteren en hij heeft een vraag voor u ingesproken."

De vraag van Nelson Navarro luidt als volgt: "Ik zou graag van mevrouw Emily de Jongh-Elhage van de PAR willen weten of zij de mening deelt van de minister-president, meneer mr. Etienne Ys, dat de schuld van de Antillen verdeeld moet worden over alle eilanden, zodat voor Curacao het grootste deel van de Antilliaanse schuld, dat Curacao die schuld ook moet dragen. Wij van Forsa Korsou zijn een andere mening toegedaan. De heer Ys heeft zijn mening gepropageerd. Ik weet niet of dat de mening is van de partij PAR. Dat zou ik graag willen horen."
Emily de Jongh-Elhage "Het was tussen meneer Ys en meneer Navarro van wie de schuld is. De Antillen hebben schuld gemaakt, dat heeft Nederland niet gedaan. We moeten nu aan tafel gaan zitten om te kijken, want Nederland heeft hier beloofd en in de slotverklaring staat het ook dat zij bereid zijn te gaan praten over die vijf miljard schuld. (...) Minister-president Balkenende heeft al gezegd dat ze bereid zijn om over die vijf miljard te gaan praten."

Maarten Schakel: "Vindt u dat een goed idee, als Nederland daar een groot deel van betaalt?"
Emily de Jongh-Elhage "Ik geloof niet dat Nederland zegt, wel jullie zijn zo lief, ik geef die vijf miljard. Ze zullen ook met hun eisen komen, dus laten we aan tafel gaan zitten en ik denk dat we moeten gaan kiezen, wat willen wij."
Maarten Schakel: "Vindt u het een goed idee dat Curacao zelf ook een groot deel van zijn schuld terug betaalt, de Antillen een groot deel van zijn schuld terug betaalt. Omdat ze er anders wel erg gemakkelijk van afkomen?"
Emily de Jongh-Elhage "Vijf miljard kunnen wij niet opbrengen. Dus dan moeten we gaan kiezen. Aan tafel gaan zitten en onderhandelen. Als je geld nodig hebt ga je toch ook naar de bank?"

Radio Dolfijn heeft een speciale pagina gewijd aan de Statenverkiezingen. De dagelijkse gesprekken zijn live via internet te volgen en beginnen in Nederland om 12 uur 's middags. Een mooie tijd. Op de Dolfijn Download-pagina staan de interviews in mp3-formaat.

Alle posts over de Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006.

(Wordt vervolgd)

January 24, 2006

Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006 (10)

10. Radio Dolfijn interviewt: Nelson Navarro (Forsa Korsou)

Het einde van de reeks interviews door Maarten Schakel en Tony Castro van Radio Dolfijn FM is in zicht. De dinsdagochtend is gereserveerd voor de zevende kandidaat, Nelson Navarro van de paarse partij Forsa Korsou.

Nelson Navarro heeft maandag tot twee uur 's nachts gewerkt maar kon toch goed zijn bed uitkomen. Forsa Korsou is opgericht in januari 2004 en doet het voor een nieuwe partij erg goed in de peilingen. Peilingen die overigens niet al te betrouwbaar lijken.

Navarro is advocaat van beroep. Hoe is hij in de politiek verzeild geraakt? Navarro: "In december 2003 was voor mij de maat vol. Het was begin december dat er in één week zeven moorden werden gepleegd op het eiland, waarvan er eentje vlak naast mijn huis in Buena Vista. Mijn vrouw zei tegen mij van luister we stappen op, we blijven hier niet meer. Toen dacht ik, nee wacht even... weggaan is the easy way out. Ik wil op Curacao blijven wonen, dat betekent dan dat ik er iets aan moet doen. Toen heb ik het plan opgevat om zelf de politiek in te gaan om te kijken wat ik kan doen voor het eiland."

De partij is dus opgericht op basis van gebeurtenissen direct gerelateerd aan veiligheid. Toch was het voor Nelson Navarro, als voormalig Hoofd van het Centraal Bureau Juridische en Algemene Zaken van de Landsregering niet moeilijk om een volledig partijprogramma te schrijven. Hij had hier al ervaring mee en deed dit samen met partijgenoten Glenn Camelia en Gregory Damoen. Vanaf het begin in 2004 staat er in de statuten van Forsa Korsou dat Curacao een autonome status moet krijgen binnen het Koninkrijk.

Tony Castro: "Heeft Forsa Korsou of heeft u een land als voorbeeld dat u zegt, zo wil ik Curacao zien?"
Nelson Navarro: "Ja. Ja. Mijn grote voorbeeld is Singapore."
Tony Castro: "Singapore is Zero Tolerance, spugen op straat en dan krijg je een boete."
Nelson Navarro: "Maar daar zijn we hard aan toe hier op het eiland. Dat propageren wij ook. Wij zijn veel te tolerant geweest. Kijk, wij zitten binnen een sociaal-culturele omgeving binnen het Koninkrijk waarbij tolerantie hoog in het vaandel staat. Maar als je merkt dat dingen uit de hand lopen moet je gewoon op een gegeven ogenblik pas op de plaats maken en zeggen luister mensen, tot hier en niet verder."

Waar een dergelijke gedachtengang in Singapore door dictatuur werd afgedwongen heeft men in het Koninkrijk te maken met democratie. Derhalve zijn argumenten nodig om mensen te laten accepteren dat wetten en regels nageleefd moeten worden. Met de bijbehorende sancties. Op Curacao staan er wel sancties op overtredingen, maar deze worden praktisch niet geëffectueerd. Navarro geeft als voorbeeld het door rood licht rijden. De boete komt (soms), maar niemand betaalt.

Maarten Schakel: "Strengere controles, dat is waar Curacao aan toe is denkt u?
Nelson Navarro: "Strengere controles. Echt op alle gebieden ontbeert het ons aan controle. De grote ramp van dit eiland is dat er niets wordt gecontroleerd en ook dat er geen mensen zijn die de controleur controleren."

Tony Castro: "Volgens de peilingen is Forsa Korsou de grootste nieuwe partij voor aanstaande vrijdag. Denkt u dat mensen ontevreden zijn met de traditionele partijen of snakt Curacao gewoon naar een verandering?"
Nelson Navarro: "Kijk, het is een combinatie van beiden. Ik ben alle wijken afgelopen, ik ben deur aan deur geweest. Je merkt gewoon dat je als nieuwe politieke partij anders wordt begroet dan als traditionele partijen want de mensen zijn het echt zat. De mensen zijn het zat, ze zijn de politiek zat, ze zijn alle politici zat, ze vertrouwen niemand meer. Zelfs als nieuwkomer beginnen ze met jou te wantrouwen maar je hebt tenminste het voordeel dat je nieuw bent, dus niemand kan je nou van allerlei dingen beschuldigen. Want je bent nieuw."

Maarten Schakel vraagt of een nieuwe partij niet het risico loopt dat zij het wiel opnieuw moet uitvinden. Navarro ontkent dit want op Curacao weten wij precies wat er moet gebeuren. "Het enige wat we moeten doen is het wiel niet uitvinden, doen wat er gedaan moet worden. Al die aanbevelingen integraal opvolgen. Wat we doen is experts rapporten laten schrijven en dan kijken we wat ons wel bevalt en wat ons niet bevalt en dat voeren we dan in. Maar een expert schrijft een rapport en dat moet dan structureel en integraal worden ingevoerd. Als je bepaalde krenten uit die pap haalt dan wordt die pap onverteerbaar."

Nelson Navarro, lijsttrekker van Forsa KorsouMaarten Schakel: "Als ik u zo hoor over controles en over het uitvoeren van rapporten en daarmee bezig zijn, dan denk ik aan een enorm ambtenarenapparaat. Bent u voor meer ambtenaren?"
Nelson Navarro: "Nee, nee, nee, ik denk zeker niet aan een groot ambtenarenapparaat. Ik denk wel aan een efficient werkend ambtenarenapparaat met capabele mensen die het programma wat de regering heeft opgesteld kan uitvoeren.
Maarten Schakel: "Zijn die er?"
Nelson Navarro: "Die zijn er, die zijn er, die zijn er zeker."

Tony Castro: "Heeft u al een Dream-coalitie in gedachten?"
Nelson Navarro: "Een Dream-Team heb ik niet voor ogen, want je hebt verschillende partijen die op dezelfde golflengte zitten ongeveer als Forsa Korsou."
Maarten Schakel: "Welke partijen zijn dat?"
Nelson Navarro: "Dat zijn de PAR, de MAN op bepaalde gebieden en de NVP (NVP=PNP, red.), die hetzelfde denken als Forsa Korsou van luister, op onderwijsgebied moeten we zorgen dat er langer op school wordt doorgewerkt (...) en voor wat betreft de economie dat de protectiemaatregelen helemaal moeten worden afgebouwd, dat we toe moeten naar flexibiliseren van de arbeidsmarkt, flexibiliseren van de kapitaalmarkt etc. Dus je hebt partijen die ongeveer hetzelfde gedachtengoed hebben als Forsa Korsou."

Schakel: "U gokt in elk geval op een coalitie met de PAR, mocht het zover komen?"
Navarro: "Nou nee, nee. Want ik ben er niet wars van om te werken met Frente (Frente=FOL, red.), want Frente heeft ook bepaalde ideeën die mij aanstaan, zeker voor het armere gedeelte van de bevolking. (...) Alleen wil ik niet dat iemand die veroordeeld is deel uit maakt van de Staten."
Schakel: "Dus..."
Navarro: "Dus, als de Frente er niet voor zorgt dat degene die veroordeeld is..."
Schakel: "Kunt u zijn naam noemen ook?"
Navarro: "Godett! Anthony Godett is veroordeeld tot de hoogste instantie toe."
(...)
Schakel: "Dus u wilt met de FOL samenwerken, maar niet met Godett."
Navarro: "Als Godett zijn straf heeft uitgezeten en het volk wil hem toch hebben als vertegenwoordiger dan eist de democratie dat ik dan ook gewoon met hem samenwerk. Maar hij moet wel zijn straf uitzitten."

Om de criminaliteit effectief te bestrijden wil Nelson Navarro de noodtoestand uitroepen. Hij denkt aan een periode van vier à vijf maanden waarin aan de politie meer armslag wordt gegeven om op te treden in bepaalde wijken. Onder optreden verstaat hij mensen fouilleren, huizen binnentreden en auto's doorzoeken. Systematisch worden wijken afgesloten en doorzocht. Van belang is om daarna het eiland schoon te houden.

Navarro: "We moeten beginnen waar de prioriteiten liggen. Niemand op het eiland voelt zich meer veilig. Alle economische activiteiten, na zeven uur 's avonds probeert iedereen zo snel mogelijk naar huis te gaan, naar huis en haard, en daar de tralies dicht te doen, alarmsysteem aan en that's it. (...) Preventief zijn we er nu allemaal van overtuigd dat we grote blunders hebben begaan in het verleden voor wat betreft bezuinigingen in het overheidsapparaat. Het wordt tijd dat wij meer geld gaan investeren in de vorming van onze jeugd, dat wij meer geld gaan steken in het onderwijs. Maar dan ook doelmatig gebruik van die gelden. Zorgen dat er niet teveel geld aan allerlei consultancy en stichtingen wordt besteed, terwijl het geld eigenlijk niet komt bij de doelgroep waarvoor het bestemd is."

Navarro's antwoorden op het onderdeel Wie is dat nou eigenlijk: Hij rookt niet, gaat liever met Zus de Lannooy stappen dan met Emily de Jong-Elhage, verkiest Mangusa boven Goisco, voelt zich zeker wel eens onveilig maar naast zijn bed liggen pantoffels, heeft geen CT maar Chippie en houdt van jazz-muziek, John Coltrane en Coleman Hawkins. De wegenbelasting voor dit jaar is nog niet betaald.

Wat heeft Navarro bezield om de politiek in te gaan? Hij heeft vele functies en commissariaten bekleed en het einde van zijn carriere komt eraan. Het antwoord wat hem heeft bezield is eigenlijk heel eenvoudig: "Ik wil gewoon op Curacao blijven wonen. Punt. Zo simpel is het. Het heeft eigenlijk ook een soort egoistische inslag van ik wil nergens anders wonen dan op Curacao dus ik moet zorgen dat Curacao veilig is, dat kinderen goed onderwijs kunnen krijgen, dat iedereen een baan kan krijgen. That's it!"

Onderwijs. Met betrekking tot ééntalig-/meertaligheid zit Navarro 100% op een lijn met Zus de Lannooy van de PNP. Papiaments in de eerste jaren van het onderwijs, zo snel mogelijk Nederlands erbij als tweede taal en vervolgens ook het Engels. Engels is de taal van de toekomst. In tegenstelling tot Errol Cova vindt Forsa Korsou het wel degelijk van belang dat de Curacaoenaar goed Nederlands leert, immers Curacao maakt deel uit van het Koninkrijk.

Navarro wil de leerplichtige leeftijd verhogen naar 18 jaar. Voor de financiering hiervan wordt naar het Koninkrijk gekeken. Uiteindelijk gaat het geld opleveren als kinderen in plaats van de criminaliteit in te duiken op school zitten te leren. Ik ben een beetje sceptisch, aangezien er nu ook al leerplicht is. Maar precies zoals Nelson Navarro in het begin van het interview al stelde schort het op Curacao nogal aan de controle hierop.

Tony Castro: "De laatste jaren was er veel commotie bij de bevolking over de werkwijze van het O.M., dat ze met twee linten meten."
Castro doelt op de wijze waarop is omgesprongen met Anthony Godett, die 's morgens heel vroeg door politie uit zijn bed werd gelicht en Shon Ma Isidora, de van medewerking aan drugssmokkel verdachte bekende Curacaose politieman.
Nelson Navarro: "Ik heb altijd gezegd en daar blijf ik bij, het O.M. moet niet tekeer gaan als een olifant in een porseleinkast. Bij het volk heeft de stellige mening postgevat dat het O.M. inderdaad met twee maten meet en dat is te wijten aan de gedragingen van het Openbaar Ministerie zelf. (...) Je moet ook rekening houden met de posities die bepaalde mensen bekleden binnen deze gemeenschap. (...) Je hebt vijf vingers aan je hand, maar niet elke vinger is gelijk. Als je een hooggeplaatste persoon die je verdenkt zomaar arresteert en in de gevangenis gooit en later blijkt dat hij onschuldig is, dan heb je die meneer of die mevrouw voor zijn leven op zo'n klein eiland gekarakteriseerd, want hij komt niet meer af van het imago dat hij een misdadiger is."

Dat laatste is gebeurd met Shon Ma Isidora, aangeklaagd wegens medewerking aan drugssmokkel op luchthaven Hato. Vooraanstaand polititeman Shon Ma Isisdora zat een hele tijd vast, later bleek echter dat getuigen onder druk van het O.M. belastende verklaringen hebben afgelegd. Uiteindelijk spatte de hele beschuldiging als een zeepbel uit elkaar. Nelson Navarro wil deze zaak tot de bodem uitgezocht hebben. Shon Ma Isidora staat nu als vierde op de kieslijst van Forsa Korsou.

Ersilia de Lannooy (PNP) stelde in de uitzending van maandag Nelson Navarro de volgende vraag: "Ik heb begrepen vanuit hun partijprogramma dat zij van Justitie een Koninkrijksaangelegenheid willen maken. Mijn vraag is, hoe rijmt dat dan met hun uitgangspunt dat het Rijk, of Nederland, of het Koninkrijk zich niet of heel weinig of helemaal niet mag bemoeien met de financiele aangelegenheden?"

Nelson Navarro: "Het is een totaal andere kwestie. Justitie is abstract. Justitie is iets wat elke Koninkrijksburger raakt. Als we het hebben over een sterk Koninkrijk moet je binnen dat Koninkrijk zorgen dat de mensen voor wat betreft de rechtshandhaving, rechtspleging etc. allemaal op een lijn zitten. Wat betreft de financien zeggen wij, elk land moet verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop hun financiele huishouding in elkaar zit. Maar het moment dat we afhankelijk zijn van Nederland wat betreft financien is het natuurlijk logisch dat er bepaalde voorwaarden worden gesteld waar wij ons aan moeten houden. Dat vinden wij als Forsa Korsou geen probleem."
Maarten Schakel: "Oke, dus het is los van elkaar te zien die Financien en die Justitie."
Nelson Navarro: "Moet helemaal los van elkaar worden gezien."

Radio Dolfijn heeft een speciale pagina gewijd aan de Statenverkiezingen. De dagelijkse gesprekken zijn live via internet te volgen en beginnen in Nederland om 12 uur 's middags. Een mooie tijd. Op de Dolfijn Download-pagina staan de interviews in mp3-formaat.

Alle posts over de Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006.

(Wordt vervolgd)

January 23, 2006

Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006 (9)

9. Radio Dolfijn interviewt: Ersilia "Zus" de Lannooy (PNP)

Ersilia "Zus" de Lannooy is de zesde lijsttrekker die geïnterviewd wordt door Maarten Schakel en Tony Castro in Schakel Op!, het ochtendprogramma van Radio Dolfijn FM. Aanstaande vrijdag 27 januari 2006 vinden de (laatste?) Statenverkiezingen plaats voor het Land de Nederlandse Antillen.

Zus de Lannooy is minister van Financien in de Landsregering waarin zij zitting heeft namens de groene partij, de PNP. Afgelopen vrijdag 20 januari was Ersilia jarig, samen met mijn zus Margriet. Beiden namens het CasaLog v2 van harte gefeliciteerd!

Volgens Ersilia de Lannooy valt er helemaal niets te zeggen over wie er vrijdag gaat winnen. Zij doet de volgende Orakel van Delphi-achtige uitspraak: "Ik denk dat het een verrassing gaat worden voor iedereen. Ik denk dat alle partijen willen winnen, wij ook natuurlijk... maar ik blijf erop staan dat ik denk dat het een grote verrassing gaat worden. En dat het gaat komen van een partij waarvan niemand verwacht dat die gaat winnen. En ik denk dat het de onze wordt, hoor."

Tony Castro: "Hoever zijn we met de verdeling van de nationale schuld per eiland? Uw portefeuille is Financien natuurlijk..."
Zus de Lannooy: "Neen, dat is niet gebeurd. We hebben wel een berekening gemaakt van hoeveel elk eilandgebied zou moeten krijgen als je het gaat verdelen. Dat zou betekenen dat geen enkel eilandgebied met een schone lei kan beginnen. (...) Je kunt beter een oplossing zoeken voor de schuld van het Land. Tijdens de Ronde Tafel Conferentie is een accoord bereikt dat Nederland zorgt voor een oplossing. Je hebt verschillende mogelijkheden om het op te lossen. Voor eind maart presenteert een Commissie haar voorstel."

Maarten Schakel: "Dan wordt er niet alleen gekeken naar Curacao heeft zoveel inwoners, die krijgen zoveel van de schuld en Bonaire heeft zoveel inwoners, die krijgen zoveel van de schuld. Waar wordt dan naar gekeken?"
Zus de Lannooy: "We hebben dus de schuld en we zeiden van je gaat naar het Bruto Binnenlands Product kijken en afhankelijk van de productie van het Eilandgebied krijgen die dan een gedeelte. Nogmaals, volgens mij is dat geen goede oplossing omdat dat zou betekenen dat alle Eilandgebieden met een heel hoge schuld zouden moeten beginnen."
Maarten Schakel: "Oke, Nederland speelt ook een aandeel in die oplossing van die schuld."
Zus de Lannooy: "Ja, ze zullen voor de oplossing zorgen en er zijn verregaande gesprekken gaande dus ik denk wel dat we tot een oplossing zullen komen."

Als minister van Financien heeft Ersilia de Lannooy kritiek op het voorstel van Errol Cova om het ouderdomspensioen te verhogen van 500 naar 1000 gulden per persoon. De PNP is van mening dat 500 gulden te weinig is, maar ziet niet hoe dat bedrag in het bestaande systeem van SVB (Sociale Verzekerings Bank, red.) verdubbeld kan worden: "Waarom niet, het fonds heeft nu al een tekort. Dit jaar van bijna 14 miljoen gulden. (...) Nu heb je 180 miljoen nodig per jaar om dat te kunnen betalen."

Om een verdubbeling van de pensioensuitkering te bekostigen dient nogmaals 180 miljoen opgebracht te worden. Het voorstel dat op tafel ligt is niet sluitend. Waar Cova het ouderdomspensioen een onderwerp voor het Land de Nederlandse Antillen vindt, is Ersilia de Lannooy van mening dat het juist een zaak is van het Eilandgebied. Omdat de eilanden nu bezig zijn om de Nederlandse Antillen te ontbinden. De streefdatum waarop Curacao autonoom wil zijn is 1 juli 2007.

In plaats van een verhoging te regelen via SVB en AOV (Algemene Ouderdoms Voorziening, red.) op Landsnivo is de PNP er voorstander van om de aanvulling op Eilandsnivo te regelen. Bijvoorbeeld door het heffen van een belasting op casino's, maar andere voorstellen zijn welkom.

Op het gebied van de veiligheid is het PNP-programma vrijwel identiek aan dat van de MAN. Een combinatie van repressief door middel van hard optreden en hogere straffen en preventief. Er moet veel meer aandacht besteed worden aan de jeugd. Kinderen moeten langer op school blijven. Na de gewone lessen dient tijd besteed te worden aan sport, cultuur en spirituele zaken, onder begeleiding van maatschappelijk werkers, psychologen en mensen die aan sport doen.

Ook de ouders dienen betrokken te worden, bijvoorbeeld in de vorm van volwasseneneducatie: "Als je iemand goed opleidt gedurende de dag en die gaat naar huis en daar is het precies hetzelfde, daar moet ze weer bolita's gaan zitten rollen en dergelijke... dat gaat niet."

Ersilia de Lanno is een voorstander van de zelfverdedigingswet. Deze wet regelt dat als men in zijn eigen huis een crimineel betrapt, men het tamelijk bont moet maken voordat men als verdachte wordt gezien.
Maarten Schakel: "Heeft u zelf iets naast uw bed liggen om u mee te beschermen mocht er iemand binnenkomen?"
Ersilia de Lannooy: "Ja."
Maarten Schakel: "Wat heeft u liggen, als ik vragen mag?
Ersilia de Lannooy: "Ik heb mijn pistool natuurlijk, dat is normaal. Ik ben bevoegd om eentje te hebben en die heb ik dus naast me. En nog iets, maar dat zeg ik niet."

In het onderdeel Wie is dat nou eigenlijk geeft Zus de volgende antwoorden: Haar favoriete supermarkt is Centrum, zij gaat liever met Charles Cooper dan met Anthony Godett een avondje op stap, zij is trots op Curacao en prefereert het eiland boven de Antillen. Zij is niet ijdel, voelt zich soms onveilig en houdt qua muziek van reggae, tumba en tambu. Zij is een Carnavalsmens. Levensmotto: "Gewoon houden van wat je doet."

Maarten Schakel: "Wat is uw favoriete boek op dit moment?"
Ersilia de Lannooy: "Dubbelspel."
Maarten Schakel: "Dubbelspel, van?"
Ersilia de Lannooy: "Frank Martinus Arion."

De verhouding met Nederland komt ter sprake. Ook na 1 juli 2007 is een goede verstandhouding met Nederland belangrijk. Schakel: "Denkt u dat Curacao Nederland nodig heeft?" Zus de Lannooy: "Ik denk dat wij elkaar nodig hebben binnen het Koninkrijk." Nederland kan deuren openen voor de Caribische eilanden in Europa en andersom kunnen wij een hub vormen voor Nederland naar Latijns-Amerika.

Aruba heeft na het autonoom worden alles op tourisme gezet. De vraag is of Curacao dat ook moet doen.
Maarten Schakel: "Durft u voor Curacao dat risico te nemen, die gok op tourisme?"
Ersilia de Lannooy: "Ik denk dat Curacao toch wat anders is dan Aruba. (...) Ik denk dat wij de gok moeten nemen niet alleen op tourisme, maar zowel tourisme als onze haven als de financiele sector. Als wij die drie kiezen als drie belangrijkste sectoren, dat wij alles op alles moeten zetten om die drie te ontwikkelen."

Maarten Schakel: "Onderwijs, tweetalig onderwijs of ééntalig?"
Zus de Lannooy: "Ik denk dat het zelfs meertalig kan zijn dan twee, drie. In ieder geval Papiamentu, Nederlands maar ook Engels. Ik merk nu dat jongeren tussen de 12 zeg maar 16 jaar vaak onderling Engels spreken. (...) De eerste cyclus moet Papiamentu zijn, want dan leer je je eigen taal kennen. Maar daarna moet je zoveel mogelijk ook andere talen geven, zelfs in Nederland beginnen ze met Engels dus daarom denk ik dat ook het Nederlands een beetje ouderwets gaat worden in de tijd."

Wat Ersilia de Lannooy betreft wordt begonnen met Papiamentu, tot ongeveer 6 tot 8 jaar. Spelenderwijs moet er een tweede taal bij komen. "Maar daarna moet je overgaan op een andere taal. Dat betekent niet dat je geen Papiamentu spreekt, maar je moet veel meer aandacht besteden aan een andere taal dan in de eerste cyclus."
Maarten Schakel: "Dan zou Engels op latere leeftijd ook een voertaal kunnen worden?"
Ersilia de Lannooy: "Ja, ik vind van wel."

De vraag die Errol Cova in de uitzending van vrijdag stelde ging uiteraard over diens stokpaardje, de verhoging van het ouderdomspensioen naar 1000 gulden per maand. "Waarom is de PNP hier tegen en of zij niet accoord kan gaan dat solidariteit inhoudt dat mensen met meer inkomsten meer moeten bijdragen voor onze ouderen?"

Ersilia de Lannooy: "Wij geloven in solidariteit, alleen denken wij niet dat als mensen meer hebben dat je hen dan helemaal moet uitkammen voor anderen (...) wij denken inderdaad dat degenen die meer hebben (meer) kunnen bijdragen aan anderen. (...) Wij zijn tegen het voorstel van de heer De Castro (PLKP, red.) omdat het enorme gaten heeft om het te kunnen financieren. Wij zijn voor op Eilandsnivo pensioenen en onderstand aan te vullen op een verantwoordelijke wijze."

Tot slot mag Ersilia de Lannooy uitleggen waarom in haar visie de coalitiepartijen in mei 2005 hebben besloten om de PLKP van Errol Cova uit de Landsregering te zetten.

"Dat was omdat de heer Cova zich tijdens een bezoek aan Venezuela heeft uitgesproken namens Curacao, de Curacaose bevolking en namens de Landsregering en hij heeft tegen de heer Chavez (president van Venezuela, red.) gezegd, wij staan achter waar u nu mee bezig bent, de revolutie en dergelijke. Hij was helemaal niet bevoegd om dat te doen omdat de Landsregering die mening gewoon niet deelde."

In de ministerraad is deze kwestie besproken en Cova heeft water bij de wijn gedaan door te zeggen dat hij zijn uitspraken niet namens de Landsregering heeft gedaan. In de daarop volgende persconferentie kwam Cova hier echter op terug en bleef toch achter zijn eerste woorden staan, niemand kan hem zeggen wat hij moet doen. De coalitiepartijen streken nogmaals met de hand over het hart, het landsbelang stond voorop. De volgende dag bleek Errol Cova echter een motie van de oppositie (FOL) tegen minister Omayra Leeflang te steunen. Dit zonder de coalitie van tevoren in te lichten. Toen was de maat vol.

Radio Dolfijn heeft een speciale pagina gewijd aan de Statenverkiezingen. De dagelijkse gesprekken zijn live via internet te volgen en beginnen in Nederland om 12 uur 's middags. Een mooie tijd. Op de Dolfijn Download-pagina staan de interviews in mp3-formaat.

Alle posts over de Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006.

(Wordt vervolgd)

January 22, 2006

Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006 (8)

8. Radio Dolfijn interviewt: Errol Cova (PLKP)

Maarten Schakel en Tony Castro ontvangen iedere ochtend een lijsttrekker in de Radio Dolfijn FM studio. Tot vrijdag 27 januari 2006 wel te verstaan, de dag van de verkiezingen. Afgelopen vrijdag was de beurt aan Errol Cova van de roze partij PLKP, als nummer vijf in de reeks.

Errol Cova is een ochtendmens en staat altijd vroeg op. Hij verontschuldigt zich dat hij de laatste dagen wat grieperig is, maar zal dit niet als excuus gebruiken.

Radio Dolfijn zet de interviews met de lijsttrekkers volledig op haar Download pagina, in mp3-formaat. Elke uitzending bestaat uit vier tot zeven files. Nu wil het toeval dat het tweede en belangrijkste mp3-file van het interview met Errol Cova leeg is. Het is het belangrijkste file omdat Cova hierin spreekt over het speerpunt van de PLKP, de verhoging van het ouderdomspensioen van 500 naar 1000 Antilliaanse guldens per maand.

De discussie spitst zich toe of het verhogen van het ouderdomspensioen een verkiezingsstunt van de PLKP is of een werkelijk haalbare zaak. Cova wil de verhoging voornamelijk financieren door het plafond waarover premie wordt betaald weg te halen. Op dit moment betaalt men premie tot 3800 gulden. Dit houdt in dat iemand die 8000 gulden per maand verdient evenveel premie betaalt als iemand met 3800 gulden.

Let wel, dit zegt Cova. Ik weet niet of het waar is en als het waar is weet ik niet of het wegnemen van het plafond voldoende geld vrijmaakt om de verdubbeling in uitkering te bekostigen. De politieke tegenstanders beweren van niet en de Rekenkamer steunt hen daarin. Er schijnt een gat van 30 miljoen gulden te zijn, zo kreeg Maarten Schakel via zijn oortje door. Cova ontkent het financiele gat maar kan het in het interview niet weerleggen. Als het tweede mp3-file alsnog online komt wordt het in deze post verwerkt. We gaan verder met de prognose van de IMD.

Schakel: "Bij de peiling van de IMD staat de PLKP slechts op 3.5%. Ligt dat aan de campagnevoering?
Cova: "Neen, het ligt aan de IMD. Er is een campagne gestart van bepaalde mensen van de VBC (Vereniging Bedrijfsleven Curacao, red.), de PAR-mensen en ook consultants die totaal afhangen van werk van de overheid als de PAR erin zit. Want het is wel typisch dat als wij zo laag zitten, waarom worden wij aangevallen? Als je de pers leest de laatste weken en je weet dat iemand dood is... je gaat toch geen lijken aanvallen? Je gaat toch geen lijken doden?"
Schakel: "Dat klinkt niet echt heel hoopvol voor uw partij."
Cova: "Nee, nee, maar door hen! Het is een fake. Het is niet de eerste keer dat de IMD voorspellingen maakt. Nog nooit heeft de IMD voorspeld dat wij zetels zullen krijgen. Elke keer is het de PAR, die krijgt ze allemaal, en de rechtse partijen omdat men de strategie volgt van de Self-fulfulling prophecy."

Errol Cova, lijsttrekker van de PLKP, samen met Lucia, La Chica Merengue tijdens het carnaval van 2005!Om de veiligheid te verbeteren geeft Cova aan dat met harde hand opgetreden dient te worden. Het gezag moet tijdelijk meer bevoegdheden krijgen, bijvoorbeeld om te controleren, om huizen binnen te gaan en om bij verdenking tot actie over te gaan. In Mexico City, een stad met 21 miljoen mensen, levert deze aanpak resultaat op.

De stijging van de criminaliteit is voor ongeveer 90% drugs-related. Cova gelooft dat Nederland door haar gedoogbeleid hier mede debet aan is. Het Nederlandse drugsbeleid wordt in de hele wereld bekritiseerd. Het drugsprobleem moet op beide plaatsen, Curacao en Nederland, aangepakt worden. Errol Cova is een tegenstander van het gedoogbeleid.

Tot half mei 2005 was Cova minister van Economische Zaken in de Landsregering. Na wat akkefietjes werd de PLKP dringend verzocht uit de regering te stappen, hetgeen uiteindelijk ook gebeurde. Cova werd als minister opgevolgd door Alex Rosaria van de PNP.

Alex Rosaria heeft een aantal zaken in de publiciteit gebracht waarbij Cova grote sommen geld heeft uitgegeven zonder duidelijke onderbouwing. Het betreft de volgende projecten:

 • Het televisieprogramma Kurason di nos ekonomia (Hart van onze economie)
 • Het project Curacao Lagoon
 • Het televisieprogramma Florin Kòrá (De rode gulden)

Over Florin Kòrá wordt gezegd dat Cova dit programma heeft laten maken voor 170.000 gulden. Afgesproken was om een gedeelte bij aanvang te betalen, een gedeelte op de helft en de rest als het programma klaar was. Nu blijkt dat de 170.000 gulden al lang geleden is betaald, terwijl het programma pas voor zo'n 25% klaar is.

De reactie van Errol Cova: "Het programma is inderdaad niet af. Maar ik zit al een paar maanden niet meer in de Staten en de controle dient te geschieden door de huidige minister." Wel heeft Cova geïnformeerd hoe het komt dat het programma nog steeds niet klaar is en een van de redenen is een wijziging die door de huidige minister, Alex Rosaria, is aangebracht.

Cova voelt zich niet (meer) verantwoordelijk en zegt: "Wat ik dus wel merk is dat de nieuwe minister sinds hij is aangetreden niets gedaan heeft van zichzelf, van dit presenteer ik. Ik geloof dat een minister moet zeggen, dit is mijn beleid. Wat hij tot nu toe gedaan heeft is gekeken wat ik gedaan heb en dat heeft hij dus vermorzeld."

Nog even terugkomend op het uit de regering zetten in mei 2005 van de PLKP. Volgens Errol Cova zijn de akkefietjes over Venezuela zoals door mij beschreven in Crisis. What crisis? door de PAR en de PNP gebruikt als een stok om de hond te slaan. De werkelijke reden was dat de PLKP niet accepteerde wat PAR en PNP met Nederland bekokstoofden. "Wij vinden dat zelfs wanneer wij niet de grootste partij zijn, dat overleg met ons gepleegd moet worden."

Qua onderwijs is Cova voor ééntalig onderwijs. "Want wij zijn een ééntalig volk, wij zijn geen tweetalig volk. Wij zijn een volk waarbij een grote meerderheid Papiamentu als moedertaal heeft en volgens de wetenschappelijke onderbouwing, ook van de UNESCO, heeft ieder volk het recht en ook de plicht om moedertaalonderwijs te krijgen omdat dat de ontwikkeling van het kind niet schaadt. (...) Vanuit het Papiamentu moeten wij zoveel mogelijk talen aanleren, omdat wij een klein land zijn. Wij moeten ons niet isoleren. Maar wetenschappelijk is bewezen dat het aanleren van nieuwe talen, van een tweede en een derde taal, moet gebeuren vanuit je moedertaal."

De PLKP is voorstander van Papiamentu als instructietaal, de taal waarin onderwijs wordt gegeven. Cova is er niet op tegen dat Curacaoenaars Nederlands leren, maar dan vanuit het Papiamentu. Errols broer en partijgenoot Eduardo Cova probeerde in oktober van het vorige jaar toen de scholen alweer een maand of twee bezig waren om de Dr. Römerschool te dwingen in het Papiaments les te geven.

Maarten Schakel: "Dat is iets wat minister Pechtold van Koninkrijksrelaties ook zegt, heel leuk dat Papiamentu maar als we kijken naar carrierekansen en kansen in de economie is het veel handiger als Antillianen ook vloeiend Nederlands spreken."
Errol Cova: "Dat kan wel waar zijn, maar het vloeiend Nederlands spreken hangt niet af van de instructietaal. Meneer Pechtold spreekt ook Engels denk ik en dat heeft hij niet als voertaal, dat heeft hij als vreemde taal aangeleerd."

Het is tijd om de vraag van de gast van donderdag te beantwoorden. Helmin Wiels vroeg toen: "Hoe ziet de heer Cova de relatie met Nederland met betrekking tot het Statuut?"
Errol Cova sluit zich volledig aan bij de keuze van het Curacaose volk bij het Referendum van 8 april 2005. Voor nu wil men autonomie, soortgelijk aan de situatie van Aruba. Uiteindelijk moet Curacao souverein zijn binnen het Caribisch gebied. Mij is echter niet geheel duidelijk of Errol Cova met dat laatste bedoelt souverein binnen of buiten het Koninkrijk.

Tot slot vraagt Schakel of de andere partijen niet al veel te veel bezig zijn met de periode na 1 juli 2007, wanneer Curacao autonoom is of in ieder geval wil zijn en niet met issues die het Land aangaan. Cova beaamt dat de andere partijen slechts met issues komen die op Eilandsnivo spelen. In tegenstelling tot het Pensioen-issue van de PLKP dat wel een zaak van het Land is.

Radio Dolfijn heeft een speciale pagina gewijd aan de Statenverkiezingen. De dagelijkse gesprekken zijn live via internet te volgen en beginnen in Nederland om 12 uur 's middags. Een mooie tijd. Op de Dolfijn Download-pagina staan de interviews in mp3-formaat.

Alle posts over de Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006.

(Wordt vervolgd)

January 20, 2006

Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006 (7)

7. Radio Dolfijn interviewt: Helmin Wiels (Pueblo Soberano)

De vierde kandidaat die door Maarten Schakel en Tony Castro wordt ondervraagd in de reeks Radio Dolfijn FM interviews met lijsttrekkers vor de Statenverkiezingen van vrijdag 27 januari 2006 is Helmin Wiels van Pueblo Soberano, de zilveren partij.

Maarten Schakel: "U bent van het vroege opstaan heb ik gehoord. Hoe laat staat u op?"
Helmin Wiels: "Vijf uur, want ik kook om 5 uur 30 warm en ik hou van warm eten 's ochtends."
Maarten Schakel: "Wat heeft u vanochtend gegeten?"
Helmin Wiels: "Beef met rijst enzovoorts."

Schakel: "Afgelopen dinsdag was er een peiling gehouden door het IMD. Pueblo Soberano staat op 7.5% in die peiling. Hoeveel waarde hecht u daaraan, aan die peiling?"
Wiels: "Ja, de IMD doet dat soort enquetes al drie jaar. (...) IMD is eigenlijk een van de supporters van de PAR en als onze politieke vijanden ons een zetel geven dan zijn we er op straat drie waard."

Schakel: "Ten tijde van het referendum had uw partij een heel eigen standpunt ingenomen..."
Wiels: "Ons standpunt was direct voor een vrij geassocieerde staat. Officieel erkend door de Verenigde Naties."

Op dit moment zitten de Antillen in het Koninkrijk. Een vrij geassocieerde staat houdt in dat men wel met het Koninkrijk wil onderhandelen maar niet in het Koninkrijk. "Het is een kwestie van baas in eigen huis zijn en met je oude partner, normaliter is het je oude partner, in dit geval Nederland onderhandelen van wat ik wil of wat ik kan doen of tijdelijke afspraken maken welke taak Nederland kan vervullen en met onze mensen na een periode die taken zelf in handen nemen."

Maarten Schakel: "U stelt dus voor wel banden houden met Nederland maar uit het Koninkrijk stappen, begrijp ik dat goed?"
Helmin Wiels: "Ja, precies. Want we zitten momenteel vastgebonden aan een Statuut. En dat Statuut geeft Nederland de authoriteit om op een gegeven ogenblik in te grijpen, like it or not."

Wiels geeft een aantal voorbeelden, onder anderen de Cook Islands en de Marshall Islands, waar het zo werkt. "Het zijn een paar duidelijke voorbeelden van afspraken volkenrechtelijk en staatsrechtelijk die je met je vorige moederland laten we zeggen kolonisator kunt maken. En dat dat grotere en machtige land een waarborgfunctie kan vervullen zonder altijd in te grijpen en ruimte geeft om te groeien. Want je moet groeien, want elk land en elk mens heeft het recht om eens in zijn leven vrij te zijn."

Helmin Wiels, lijsttrekker van Pueblo SoberanoPueblo Soberano is voor onafhankelijkheid. De uitslag van het Referendum over de gewenste staatsrechtelijke verhouding van 8 april 2005 gaf aan dat 68% van de Curacaose bevolking autonomie binnen het Koninkrijk wil. Dat was Optie-A. Slechts 5% stemde voor Optie-B, onafhankelijkheid.

Maarten Schakel stelt de logische vraag hoe Helmin Wiels dat voor zich ziet, zijn streven naar directe onafhankelijkheid terwijl de meerderheid van de Curacaose bevolking heeft gekozen voor autonomie, binnen het Koninkrijk.

"Ons volk zal gauw genoeg beseffen dat ze een fout gemaakt hebben. Want als je in het Koninkrijk bent dan zul je nooit genoeg ruimte hebben om te onderhandelen. We zitten nu met de gebakken peren. En we moeten gewoon doorgaan en proberen de situatie om te buigen om toch ons volk bewust te maken van, luister jullie hebben gekozen maar die keuze is gewoon niet zo solide, niet zo vast. We moeten gewoon proberen die Optie-A met zoveel ingredienten, met zoveel voorwaarden te vullen dat we op een gegeven ogenblik meer en meer souverein worden.

Schakel: "Hoe ziet u over twee jaar de verhouding tussen Curacao en Nederland dan?"
Wiels: "Ongelukkig."
Schakel: "Als het aan u ligt politiek gezien?"
Wiels: "Ja, ongelukkig. Het wordt hard onderhandelen en het zal niet gemakkelijk worden. Want we zijn naief op het eiland, onze politieke leiders zijn te naief om te beseffen dat Nederland het niet gemakkelijk zal maken. Gedurende de volgende twee jaar zullen we het merken."

Waarom moet de kiezer op Pueblo Soberano stemmen? Wiels betoogt dat de grote partijen PAR, FOL, PNP, PLKP en MAN al jarenlang in de regering zitten, zowel op Lands- als op Eilandsnivo. En het gaat steeds slechter, armoede en criminaliteit stijgen. Ongeveer 24.000 jongeren zijn als economische vluchtelingen naar Nederland vertrokken. Gevolg is dat op Curacao de bevolking vergrijst.

In Nederland zitten zo'n 4500 uit Curacao afkomstige highly trained jongeren, die gestudeerd hebben. Op Curacao kunnen deze jongeren echter geen werk vinden. Pueblo Soberano heeft het project Bin Kas Bèk (Kom Terug naar Huis) opgericht om deze mensen geleidelijk aan, per jaar tussen de 300 en 500, terug te halen. Om de benodigde ruimte op de arbeidsmarkt te creëren dienen onder anderen contracten van vreemdelingen en technische bijstanders niet verlengd te worden.

Het thema veiligheid wordt door Helmin Wiels aangegrepen om de illegale buitenlanders erbij te halen. Hierbij mag Nederland helpen, want Nederland is ook een stakeholder. "We moeten eerst onze kusten veilig maken, we moeten een kustcommando opzetten. (...) Want onze kusten zijn zo open dat elke nacht illegalen op ons land komen. Die komen hier kletsnat, die gaan op straat, die gaan werken want zij worden besteld door lokale bedrijven om goedkope arbeidskrachten te krijgen. Zij zetten een heleboel druk op ons onderwijs, op gezondheidszorg en ze betalen geen belastingen en geen sociale lasten. (...) We moeten er gewoon voor zorgen dat onze mensen eerst werk krijgen. Als we onze jeugd, onze jongeren en onze volwassenen werk geven in plaats van illegalen dan kunnen we de eerste blokken zetten voor een gezonde economie."

Tony Castro: "Onderwijs. Bent u voor ééntalig of meertalig onderwijs?"
Helmin Wiels: "Luister, het is eigenlijk een gepasseerd station. Er is een landsverordening vanaf het jaar 2000 die zegt hoe het taalgebruik op scholen gehandhaafd moet worden. Het is een gepasseerd station, we hoeven er niet meer over te discussieren, het is tijdverlies, wie iets anders wil doen die moet gewoon naar een privé-school gaan en betalen."

De stelligheid waarmee Wiels dit betoogt verbaast mij. Immers, zoals hierboven beschreven heeft het volk op 8 april 2005 duidelijk gekozen voor autonomie binnen het Koninkrijk. Daarmee is het streven naar onafhankelijkheid door Helmin Wiels en Pueblo Soberano in feite ook een gepasseerd station waar niet meer over gediscussieerd hoeft te worden.

Wiels is voorstander van Papiamentstalig onderwijs en wil daar verder niet veel woorden over vuil maken. Het is geen discussiepunt. Maarten Schakel stipt het belang aan van het Nederlands bij vervolgopleidingen in Nederland. Volgens Wiels is Nederland zelf echter al over aan het schakelen naar Engelstalig beroepsonderwijs. Een Engelstalig onderwijssysteem op Curacao is derhalve voor hem eerder denkbaar dan een Nederlands.

Een amusant onderdeel in het interview vindt op het laatst plaats. Degene die de voorgaande dag werd geïnterviewd stelt een vraag aan de gast van deze dag. Zo vroeg Stanley Brown woensdag aan Helmin Wiels wat de drie laatste boeken waren die hij had gelezen. Brown voegde eraan toe dat hij vermoedde dat Wiels alleen de Donald Duck leest.

Wiels en Brown zijn geen vrienden, hun standpunten liggen het verst uiteen van alle lijsttrekkers. Aan het eind van het interview gebruikt Helmin Wiels in een reactie op zijn opponent de volgende grappige beeldspraak: "Het probleem van Stanley Brown is dat hij bij het laatste debat op Tele-Curacao een behoorlijk pak slaag van mijn kant kreeg. Hij ging bont en blauw van de tafel af. Hij is nog steeds niet genezen van dat pak slaag. (...) Hij heeft ernstige verwondingen opgelopen en ik hoop dat hij door mensen van de CEMS (ambulancedienst, red.) geholpen is."

Maarten Schakel: "Dat heet dan verkiezingsstrijd, toch?"

Radio Dolfijn heeft een speciale pagina gewijd aan de Statenverkiezingen. De dagelijkse gesprekken zijn live via internet te volgen en beginnen in Nederland om 12 uur 's middags. Een mooie tijd. Op de Dolfijn Download-pagina staan de interviews in mp3-formaat.

Alle posts over de Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006.

(Wordt vervolgd)

January 19, 2006

Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006 (6)

6. Radio Dolfijn interviewt: Stanley Brown (MODPOR)

Stanley Brown van de zwarte MODPOR is de nummer drie in de reeks Radio Dolfijn FM interviews met lijsttrekkers voor de Statenverkiezingen van vrijdag 27 januari 2006.

De naam MODPOR klinkt enigszins als een black magic afdeling uit een Harry Potter-boek. Het staat voor Movementu Opshon D pa Provinsia Outonomo den Reino, een hele mond vol. Dan is MODPOR toch gemakkelijker te onthouden. Stanley Brown beschouwt MODPOR als een filiaal van zijn eigen partij C'93. Hij is een fanatiek voorstander van de staatkundige optie waarin Curacao een provincie van Nederland wordt, Optie-D.

Stanley Brown is 67 jaar oud en gepensioneerd. Zoals gebruikelijk opent Maarten Schakel het gesprek met de vraag of Stanley altijd zo vroeg opstaat. Dat is zeker niet het geval. Door het voor hem ongebruikelijke tijdstip waren hem wel een paar dingen opgevallen: "Was er al om half zeven al een flinke file op de Santa Rosaweg. Men zegt Curacaoenaars zijn lui en komen altijd te laat op het werk. En als er om half zeven dan al een file is op de Santa Rosaweg, een echte file, dan denk ik dat valt nog wel mee met ons lui zijn."

C'93 is een splinterpartij die nooit een zetel heeft behaald. De vraag is of dit MODPOR wel gaat lukken.

Schakel: Waar rekent u op qua zetels en percentages?
Brown: Ik reken op een zeer kleine Statenzetel.
Schakel: Een krukje...
Brown: Wat zei u, corruptie?
Schakel: Een krukje!
Brown: Een krukje? Neen, een stem van een roepende in de woestijn."

Stanley Brown vervolgt met een klassiek verhaal: "In de Romeinse Senaat stond altijd één Senaatslid op en die zei iedere keer hetzelfde, ik heb maar één ding te zeggen, Carthago moet verwoest worden. De volgende keer, Carthago moet verwoest worden. Uiteindelijk is Carthago verwoest geworden. En zoiets wil ik dan symboliseren in de nieuwe Staten. Het Statuut moet opgeheven worden. De Antillen moeten een eenheid blijven vormen. We moeten een integraal onderdeel worden van in ieder geval Europa."

Het betreffende Senaatslid was overigens Cato Maior.

In tegenstelling tot FOL en MAN is MODPOR voorstander van de UPG-status (UPG=Ultra Perifeer Gebied) voor Curacao in plaats van de LGO-status (LGO=Landen en Gebieden Overzee). Brown legt in het kort uit dat LGO vooral gaat over gunstige regelingen met betrekking tot in- en uitvoer van landbouwproducten voor de oude kolonieën, terwijl UPG aandacht heeft voor het hele spectrum: onderwijs, volksgezondheid, goed bestuur en justitie.

Stanley Brown, lijsttrekker van MODPOR/C'93In het geval van LGO is slechts 50% van de EU-subsidies bereikbaar, bij UPG komen in principe alle potjes binnen bereik. Feitelijk wordt een land met UPG-status meer onderdeel van Europa, overigens met de daarbij behorende plichten. Volgens Stanley Brown gaat het overgrote gedeelte van het Boek met Plichten echter over landbouw en veeteelt. "En daar hebben wij niet zoveel van."

Een in opdracht van de Bank van de Nederlandse Antillen gemaakte studie geeft aan dat de UPG-status op termijn voor Curacao lucratiever is dan LGO.

Het was geen gemakkelijk interview voor Maarten Schakel en al helemaal niet voor Tony Castro. Stanley Brown praat gewoon door de vragen heen en heeft zijn eigen ritme bij het geven van de antwoorden. Neem bijvoorbeeld het thema veiligheid. Om hier iets over te zeggen wil Brown eerst de context duidelijk maken. Dat kost tijd. Veel tijd.

"Laten we bij het begin beginnen." Een opsomming volgt over alle partijen die door hem zijn opgericht, te beginnen bij Frente Obrero in 1969. Dan volgen de veranderingen van inzicht die Stanley Brown in de loop der tijd heeft beleefd. Hij neemt hier uitgebreid de tijd voor.

"In het begin dacht ik, het zijn de mensen die het beleid voeren die niet deugen. Deze witte politieke, economische macht laat geen doorstroming toe van de zwarte massa. Dus we moeten die mensen naar huis sturen en er moet een zwarte vertegenwoordiging komen."

Dat bracht niet wat hij ervan verwachtte. In een volgende fase lag het aan de ideologie en nog weer later aan het gebrek aan kennis. Met als uiteindelijke slotconclusie dat al deze veranderingen met name de onderklasse niet veel hebben geholpen.

Tony Castro: "Meneer Brown, de veiligheid... hou zou u die aanpakken?"
Stanley Brown: "Het komt, het komt..."

"Al het veranderen heeft niets opgelost. (...) De wortel van het probleem ligt aan de infrastructuur. De staatsrechtelijke verhouding met Nederland. Dat associatiemodel, dat statuutmodel dat deugt niet. Dus dat is het eerste wat ik ga aanpakken. Ik ga die staatsrechtelijke verhouding veranderen in een integratiemodel."

Brown geeft een voorbeeld waar dit integratiemodel gelukt is, namelijk de provincie Limburg. "Vroeger was Limburg veel armer dan Curacao en kijk nu eens. De Antilliaans gulden is minder waard, mijn armoede is gestegen, mijn onderwijs is in elkaar gestort, mijn volksgezondheid..." en de monoloog gaat minutenlang door.

Maarten Schakel: "U heeft een hele ontzettend lange inleiding nodig meneer Brown. Veiligheid, daar wil ik het over hebben!"
Stanley Brown: "Daar wil ik op komen."

Brown vindt veiligheid net iets dat de middenstander veel meer interesseert dan de bevolking die hij zijn hele leven pretendeert te vertegenwoordigen. In de gemeenschap krijgt het belang van de ondernemer de prioriteit. Het belang van de massa, het algemeen belang komt op de laatste plaats.

Brown ziet meer in indirecte stimulansen als het verbeteren van de volksgezondheid hetgeen zorgt voor een gezonde en productieve arbeider. Een moeder die moet leven van onderstand, een bijstandsuitkering van 500 Antilliaans guldens, en zwanger is produceert in haar buik reeds een misdadiger.

Stanley Brown: "Het tweede antwoord is, deze gezonde mensen moeten onderwijs krijgen. Als wij geschoolde producerende arbeiders produceren, dan wordt de veiligheid groter. De veiligheid wordt niet groter door de bevolking te bewapenen."
Maarten Schakel: "Punt! U wilt de oorzaken aanpakken van de criminaliteit."
Stanley Brown: "Precies. Precies. Dat is de manier."

Aan het eind van het interview mag de geïnterviewde een vraag stellen aan de gast van de volgende dag. Dinsdag vroeg Charles Cooper aan Stanley Brown waarom de vroegere revolutionair tegenwoordig zo aan de rok van Nederland hangt.

Stanley Brown: "Ik ben er heel, heel erg trots op dat dezelfde groep die mij als doodsvijand beschouwde in 1969 mij als een nu nog grotere vijand beschouwt. Ik heb pas gehoord dat er in een receptie door een belangrijke bankdirecteur is gezegd, Brown was in de jaren '69 een heel gevaarlijk iemand maar nou is hij twee keer zo gevaarlijk. Want een stad die afgebrand is kunnen we heropbouwen maar als Nederland hier controle begint te krijgen over onze financiele toestand en zo dan zijn we voor eeuwig verloren, want we kunnen niet meer stelen, we kunnen niet meer hogere rentes vragen (...)"

"Dus dezelfde vijand van toen beschouwt mij nu als een grotere vijand. En daardoor concludeer ik... ik ben op de goede weg bezig. (...) Meneer Cooper wordt niet gezien als vijand door de financiele witte elite op Curacao. Hij heult met hun mee. De meeste politieke partijen heuelen met hun mee."

Twee links voor de geïnteresseerde lezer:

Radio Dolfijn heeft een speciale pagina gewijd aan de Statenverkiezingen. De dagelijkse gesprekken zijn live via internet te volgen en beginnen in Nederland om 12 uur 's middags. Een mooie tijd. Op de Dolfijn Download-pagina staan de interviews in mp3-formaat.

Alle posts over de Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006.

(Wordt vervolgd)

Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006 (5)

5. Radio Dolfijn interviewt: Charles Cooper (MAN)

De tweede lijsttrekker in de Radio Dolfijn FM serie over de Statenverkiezingen van vrijdag 27 januari 2006 is Charles Cooper van de blauwe partij MAN. Op dit moment is Charles Cooper gedeputeerde, een soort van minister maar dan op Eilandsnivo, met diverse belangrijke diensten in zijn portefeuille: Dienst Openbare Werken (DOW), Domeinbeheer, Dienst Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (DROV), Eilandswegenfonds, ABC Busbedrijf en nog een paar meer.

Doordat hij de baas is over het Eilandswegenfonds wordt Cooper ook wel de Minister van Asfalt genoemd. Op zijn initiatief zijn vele wegen ge-asfalteerd en daardoor verbeterd. Een concreet en tastbaar resultaat dat hem en de MAN wel eens aardig wat stemmen kan opleveren.

In de huidige Staten heeft de MAN geen enkele zetel. Als het aan Charles Cooper ligt komt de partij straks als grootste uit de bus en wordt hij zelf minister-president. Dat is ambitieus. Immers, een paar dagen geleden werd een eerste prognose door IMD Consultancy gepresenteerd. De PAR wordt volgens deze prognose de grootste partij met 19.2% van de stemmen, gevolgd door de FOL met 16.5%, nieuwkomer Forsa Korsou met 14.9% en de MAN met 12.5%.

Het commentaar van Charles Cooper: "Het track-record van IMD Consultancy is zo slecht dat de peiling waardeloos is. Mijn partij wordt de grootste." Nu heb ik ook weinig vertrouwen in de prognose, maar denk dat de MAN in zijn handjes mag knijpen als er een dergelijke uitslag uit rolt.

Maarten Schakel en Tony Castro legden Cooper twee woorden voor waaruit hij er één moest kiezen. "Nederlands of Papiaments?"
Cooper: "Liever Papiaments, mijn eigen taal."
Schakel: "Maar u heeft ook een tijd in Nederland gewoond zei u net..."
Cooper: "Jawel, maar dat is gewoon ik was op bezoek. Ik was zes jaar op bezoek."

Charles Cooper, lijsttrekker van de MAN, samen met Lucia, La Chica Merengue tijdens het carnaval van 2005!Charles Cooper is duidelijk Curacaoenaar en geen Nederlander. Over de verhouding en samenwerking met Nederland: "Volwassen worden kan niet in een dag. We zitten in het Koninkrijk, Nederland kan helpen in bepaalde aspecten. Wij geven aan welke aspecten en de mate van hulp die we nodig hebben en wij doen het en misschien kan Nederland helpen."

Hier bespeur ik toch een tegenstelling. Als men de analogie met volwassen worden doortrekt dan is het toch niet aan het kind om te bepalen in welke aspecten en welke mate het hulp nodig heeft?

Hij vervolgt: "Wij willen als MAN niet dat Nederland op onze stoel komt zitten en het voor ons doet en voor het zeggen heeft. Het gezegde Wie betaalt bepaalt geldt bij ons niet. In een Koninkrijk moeten wij elkaar als volwaardige partners accepteren."

Cooper is een fel voorstander van autonomie voor Curacao en wil dit op de streefdatum 1 juli 2007 graag geëffectueerd zien. Autonomie is slechts een tussenstation naar het uiteindelijke doel, onafhankelijkheid. Dat levert de volgende dialoog op.

Cooper: "Over 20 misschien 25 jaar gaan we in de richting van onafhankelijkheid. En dat is goed, net als bij een persoon die volwassen wordt en op eigen benen gaat staan."
Schakel: "Maar Nederland is een groter land, economisch sterker. Is het wel reëel om te zeggen dat Curacao op eigen benen moet staan?"
Cooper: "Curacao is misschien even groot als Singapore."
Schakel: "Maar Singapore is een industrialized country met wolkenkrabbers tot zover de hemel reikt..."
Cooper: "En Curacao kan dat niet worden denk je?"
Schakel: "Wilt u dat?"
Cooper: "Curacao moet een land worden waarin de meeste mensen gelukkig zijn. Als het wolkenkrabber moet worden om gelukkig te zijn dan doen we wolkenkrabber. Geluk is het keyword."

Om de criminaliteit aan te pakken dient volgens Cooper een twee-sporenbeleid gevolgd te worden. Recidivisten moet men hard aanpakken en tegelijkertijd Nederlandse ontwikkelingshulp vooral in educatie stoppen. Educatie dient niet alleen plaats te vinden gedurende de schooluren, maar ook daarna in bijvoorbeeld buurthuizen.

Dit is een goed punt want de scholen op Curacao zijn om half een afgelopen. Daardoor hebben kinderen de hele middag om zich te vervelen. Als die tijd besteed wordt aan sport en/of huiswerk heeft dat zeker een positief effect.

De verkiezingen van 27 janari zijn de Staten- of Landsverkiezingen, voor het Land de Nederlandse Antillen. Dat schrijf ik zo nadrukkelijk omdat het voor Nederlandse lezers verwarrend kan zijn. Wij onderscheiden het Land de Nederlandse Antillen en het Eilandgebied Curacao. Uit het voorgaande is reeds enigszins duidelijk geworden hoe Charles Cooper tegenover het Land de Nederlandse Antillen staat.

Maarten Schakel: "Zijn de verkiezingen op 27 januari de laatste Statenverkiezingen?"
Charles Cooper: "Hopelijk wel, want het is maar goed dat de Antillen uit elkaar spat. De verhouding met Nederland wordt gelijk aan die van Aruba met Nederland."
Maarten Schakel: "Heeft u voorkeur voor een bepaalde coalitie?"
Charles Cooper: "Neen, onze voorkeur is dat de mogelijke coalitiepartijen een regeringsprogramma samenstellen waarin wij duidelijk zien dat Curacao, Curacao en niet de Antillen, vooruitgaat. Een autonoom Curacao is heel belangrijk voor ons."

Een op zich legitieme mening. Toch is het een beetje vreemd om de ambitie te hebben premier te worden van een land dat men liever uit elkaar ziet spatten. Mogelijke coalitiepartners van de andere eilanden zitten waarschijnlijk niet te springen om een minister-president die het belang van Curacao duidelijk boven dat van het Land plaatst.

Hoe dan ook, na de periode Don Martina beschikt de MAN in de persoon van Charles Cooper eindelijk weer over een leider met een eigen gezicht en een zeker charisma. Het feit dat de MAN een duidelijke keuze gemaakt heeft met betrekking tot autonomie op korte en onafhankelijkheid op langere termijn zorgt zeker voor steun onder de bevolking.

Misschien dat het vele ge-asfalteer van de Minister van Asfalt de doorslag geeft?

Radio Dolfijn heeft een speciale pagina gewijd aan de Statenverkiezingen. De dagelijkse gesprekken zijn live via internet te volgen en beginnen in Nederland om 12 uur 's middags. Een mooie tijd. Op de Dolfijn Download-pagina staan de interviews in mp3-formaat.

Alle posts over de Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006.

(Wordt vervolgd)

January 17, 2006

Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006 (4)

4. Radio Dolfijn interviewt: Nelson Pierre (LNPA)

Op vrijdag 27 januari vinden op Curacao de Statenverkiezingen plaats voor het Land de Nederlandse Antillen. De Curacaose radiozender Dolfijn FM besteedt hier uitgebreid aandacht aan. In Maarten Schakels ochtendprogramma Schakel Op! verschijnt sinds afgelopen maandag iedere ochtend een lijsttrekker. Samen met Tony Castro zaagt Maarten Schakel de betreffende persoon door. Het programma duurt van zeven tot acht, tijd genoeg om een goed beeld te krijgen.

De eerste kandidaat heet Nelson Pierre en is lijsttrekker van Lista Niun Paso Atras (LNPA). Een bijzondere man die in het Papiaments sneller spreekt dan zijn schaduw. In het Nederlands is dat gelukkig een stuk langzamer.

Het begon al grappig. Nelson Pierre vertelde dat hij elke dag om zes uur op staat om te zwemmen. Deze keer kon hij niet zwemmen omdat hij in de Dolfijn FM studio werd verwacht. Geen probleem want: "Gisterenavond deed ik zwemmen met mijn vrouw", aldus Nelson Pierre. Voor de duidelijkheid, het betreft hier niet het zwemmen in zijn oorspronkelijke betekenis.

Nelson Pierre, lijsttrekker van de LNPADat hoort men Balkenende toch niet snel zeggen. Diverse onderwerpen passeerden de revue. Nelson Pierre wil Curacao verdelen in drie gemeentes: Band'abou (de westkant), Band'ariba (de oostkant) en Banda Mei-Mei (het middenstuk). Dit om de burger dichter bij de politiek te houden.

Op schoolgebied wil hij een einde maken aan de verschillende stromingen: openbaar, katholiek en protestant. Er komt slechts één type. De reden hiervoor is dat nu verschillende besturen gehuisvest zijn in meerdere gebouwen, daardoor meer geld kosten en tot overmaat van ramp nog eens ruzie met elkaar maken ook.

Nelson Pierre praatte openhartig over zijn periode als drugsverslaafde ongeveer 11 jaar geleden, toen hij 14 maanden op straat leefde. Hoe moet het drugsprobleem aangepakt worden? Via de familie. Alles draait om de familie, criminelen komen uit de familie en goede mensen komen ook uit de familie. Een definitieve oplossing is er niet, maar het probleem kan wel verminderd worden.

Pierre is geboren uit een Dominicaanse vader en een Colombiaanse moeder. Thuis praat hij Spaans, heeft onder anderen in Colombia, Venezuela, Cuba en Nederland gewoond. Hij heeft sympathie voor de linkse presidenten in Zuid-Amerika, Chavez in Venezuela en Lula in Brazilie. Zelf beschouwt hij zich als een soort brug tussen Nederland, Latijns-Amerika en Curacao.

Maarten Schakel: "In de Staten zou u voor toenadering tot Latijns-Amerika pleiten?"
Nelson Pierre: "Jazeker. Maar ik wil niks zonder Nederland doen"

Dat is een opvallend punt in het programma van de LNPA. In tegenstelling tot de grote partijen die niet kunnen en willen wachten tot de autonomie van Curacao een feit is, mag het van de LNPA nog wel een tijdje duren. Men ziet in dat het grootste probleem van Curacao het gebrek aan geld is.

Zijn leuze is: "Geen kans meer". Geen kans meer voor wie? "Aan de politiek, Willemstad. Aan de corrupten, aan de ellende, aan de wanorde en de groeperingen die politiek Willemstad doen financieren."

Veiligheid dient samen met Nederland te worden aangepakt. Wat Pierre betreft mogen Marechaussee, Marine en RST een hoofdkantoor op Curacao hebben. Het Curacaose politiecorps moet onderdeel van het Nederlandse politiekorps worden. Nelson Pierre is duidelijk voor meer samenwerking met Nederland. "Als Jamaica Nederland zou hebben om hun te steunen zou Jamaica nooit zoveel geweld hebben. En wij hebben de kans om het met Nederland te doen en wij doen met Nederland vechten."

Radio Dolfijn heeft een speciale pagina gewijd aan de Statenverkiezingen. De dagelijkse gesprekken zijn live via internet te volgen en beginnen in Nederland om 12 uur 's middags. Een aangename tijd. Op de Dolfijn Download-pagina staan de interviews in mp3-formaat.

Voor mij was het optreden van Nelson Pierre een aangename verrassing. In principe heeft hij kans op slechts één zetel, te weinig om daadwerkelijk aan de poten van de gevestigde orde te zagen.

Alle posts over de Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006.

(Wordt vervolgd)

January 13, 2006

Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006 (3)

3. Overzicht deelnemende partijen Curacao

Partij Leider Foto Kleur Logo
Ban Vota Norbert George Wit
DP Errol Hernandez Rood  
E Mayoria Aurelio Pedro      
FOL Anthony Godett Oranje
Forsa Korsou Nelson Navarro Violet
LNPA Nelson Pierre Goud
MAN Charles Cooper Blauw
MODPOR Stanley Brown Zwart  
P-100 Anthony Clarinda   Creme  
PAPPS Sonja Berkemeijer Magenta
PAR Emily de Jongh-Elhage Geel
PLKP Errol Cova Roze
PNP Ersilia (Zus) De Lannooy Groen
Pueblo Soberano Helmin Wiels Zilver

Alle posts over de Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006.

(Wordt vervolgd)

Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006 (2)

2. Kabinetten en zetelverdeling na 18.01.2002

Het leeft nog niet echt, de Landsverkiezingen die op 27 januari 2006 plaatsvinden op de Nederlandse Antillen. Maar dat gaat veranderen, tenminste dat is mijn doelstelling. Eerst dient echter wat droog en dor feitenmateriaal opgediend te worden. Om het dossier een fundering te geven.

Op 18 januari 2002 vonden de laatste verkiezingen voor het Land de Nederlandse Antillen plaats. Bij een opkomst van 61.3% op Curacao behaalde Frente Obrero (FOL) van Anthony Godett vijf zetels, won de verkiezingen en mocht de formatie leiden. Een coalitie kon echter niet gevormd worden en daarom mocht de PAR, nummer twee met vier zetels, het proberen.

Dit resulteerde in het kabinet Ys-I, vernoemd naar Etienne Ys, dat regeerde van 3 juni 2006 tot 22 juli 2003. Ys-I viel en werd vervangen door het kabinet Louisa-Godett, vernoemd naar Mirna Louisa-Godett. Ook deze coalitie haalde de eindstreep niet. Zij werd op 3 juni 2004 afgelost door het kabinet Ys-II. Deze laatste regering maakt de resterende tijd tot de verkiezingen met horten en stoten hoogstwaarschijnlijk vol.

De lijst van partijen die een of meer zetels hebben behaald op 18 januari 2002. Van de 22 beschikbare zetels zijn er 14 voor Curacao, 3 voor Sint Maarten, 3 voor Bonaire, 1 voor Sint Eustatius en 1 voor Saba:

- Frente Obrero (FOL), Curacao, 5 zetels
- Partido Antia Restruktura (PAR), Curacao, 4 zetels
- Partido Nashonal di Pueblo (PNP), Curacao, 3 zetels
- Partido Laboral Krusada Popular (PLKP), Curacao, 2 zetels

- Democratische Partij (DP), Sint Maarten, 2 zetels
- National Alliance (NA), Sint Maarten, 1 zetel

- Union Patriotico Bonairano (UPB), Bonaire, 2 zetels
- Democratische Partij (DP), Bonaire, 1 zetel

- Democratische Partij (DP), Sint Eustatius, 1 zetel

- Windward Islands People's Movement (WIPM), Saba, 1 zetel

Interessante materie, nietwaar? Toch is het nog niet zo eenvoudig om deze informatie te vergaren. Websites met betrekking tot politiek op de Nederlandse Antillen zijn er nauwelijks en als ze er al zijn worden ze slecht bijgehouden. Op registrosivil.an is het meeste feitenmateriaal te vinden. De daar beschikbare informatie kan echter veel beter gepresenteerd worden.

Voor de zetelverdeling moest ik zelfs uitwijken naar electionworld.org, hetgeen natuurlijk te gek is voor woorden.

Alle posts over de Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006.

(Wordt vervolgd)

January 12, 2006

Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006 (1)

1. Inleiding en de dubbele bestuurslaag

Op vrijdag 27 januari vinden op de eilanden van de Nederlandse Antillen verkiezingen plaats voor het Land de Nederlandse Antillen. Het CasaLog heeft zich als doel gesteld de zaken rondom deze verkiezingen eens helder op een rijtje te zetten. Niet in het minst omdat gestructureerde informatie niet eenvoudig te vinden is.

Het kunstmatig in het leven geroepen land de Nederlandse Antillen kent twee bestuurslagen. Er is het Land de Nederlandse Antillen en er zijn de individuele eilanden. Elk eiland heeft zijn Eilandsraad. Het zijn dezelfde politieke partijen die deelnemen aan Staten- en Eilandsraadverkiezingen. Hieraan kleeft een aantal nadelen.

Ten eerste is de dubbele bestuurslaag naar verhouding erg duur. In totaal gaat het om een bevolking van nog geen 300.000 mensen. Het eiland Curacao (150.000 inwoners) levert 14 zetels aan de Staten en 21 aan het Eiland. Alle ministers (Staten) en gedeputeerden (Eiland) moeten betaald, vervoerd en gefaciliteerd worden. Een enorme overhead.

Dan is er het bestuurlijke nadeel. Op 18 januari 2002 vonden de laatste Landsverkiezingen plaats. Voor het Eiland Curacao is op 9 mei 2003 voor het laatst gestemd. In de tussentijd zijn sommige partijen groter geworden en andere kleiner. Partijen die in 2002 voor de Staten nog redelijk met elkaar konden vinden kunnen inmiddels gebrouilleerd met elkaar zijn. Een relatief kleine verschuiving bij Staten- dan wel Eilandsraadverkiezingen op Curacao leidt er al snel toe dat ook op het andere (Staten/Eiland) nivo naar een andere coalitie gezocht moet worden.

Met name op Curacao is het aantal partijen groot. Erg groot. Dat geldt echter niet voor de inhoudelijke verschillen. De verschillen worden met name bepaald door persoonlijke belangen en vriendjespolitiek. Dit alles zorgt ervoor dat er feitelijk veel meer gepraat wordt in zowel Staten als Eilandsraad over de onderlinge verhoudingen dan dat er concreet zaken worden aangepakt.

Voor de goede orde, het Land de Nederlandse Antillen (bron) bestaat uit de volgende eilanden met tussen haakjes de hoofdsteden en de oppervlakte:

 • Curacao (Willemstad, 444 km2)
 • Bonaire (Kralendijk, 288 km2)
 • Sint Maarten (Philipsburg, 34 km2)
 • Sint Eustatius (Oranjestad, 21 km2)
 • Saba (The Bottom, 13 km2)

De reden dat ik als het over de Nederlandse Antillen gaat toch voornamelijk over Curacao schrijf is niet alleen dat ik er woon maar vooral dat dit eiland qua grootte het Land domineert. Tot ergernis van de andere eilanden overigens.

Zo bestaan de Staten uit 22 zetels. Curacao levert 14 zetels, Bonaire en Sint Maarten ieder drie en Saba en Sint Eustatius moeten het met ieder één afgevaardigde doen. Curacao gebruikt de zetels van de overige eilanden voornamelijk om op enige manier toch een coalitie te kunnen vormen.

Alle posts over de Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006.

(Wordt vervolgd)