« Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006 (9) | Main | Wat staat hij hard »

Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006 (10)

10. Radio Dolfijn interviewt: Nelson Navarro (Forsa Korsou)

Het einde van de reeks interviews door Maarten Schakel en Tony Castro van Radio Dolfijn FM is in zicht. De dinsdagochtend is gereserveerd voor de zevende kandidaat, Nelson Navarro van de paarse partij Forsa Korsou.

Nelson Navarro heeft maandag tot twee uur 's nachts gewerkt maar kon toch goed zijn bed uitkomen. Forsa Korsou is opgericht in januari 2004 en doet het voor een nieuwe partij erg goed in de peilingen. Peilingen die overigens niet al te betrouwbaar lijken.

Navarro is advocaat van beroep. Hoe is hij in de politiek verzeild geraakt? Navarro: "In december 2003 was voor mij de maat vol. Het was begin december dat er in één week zeven moorden werden gepleegd op het eiland, waarvan er eentje vlak naast mijn huis in Buena Vista. Mijn vrouw zei tegen mij van luister we stappen op, we blijven hier niet meer. Toen dacht ik, nee wacht even... weggaan is the easy way out. Ik wil op Curacao blijven wonen, dat betekent dan dat ik er iets aan moet doen. Toen heb ik het plan opgevat om zelf de politiek in te gaan om te kijken wat ik kan doen voor het eiland."

De partij is dus opgericht op basis van gebeurtenissen direct gerelateerd aan veiligheid. Toch was het voor Nelson Navarro, als voormalig Hoofd van het Centraal Bureau Juridische en Algemene Zaken van de Landsregering niet moeilijk om een volledig partijprogramma te schrijven. Hij had hier al ervaring mee en deed dit samen met partijgenoten Glenn Camelia en Gregory Damoen. Vanaf het begin in 2004 staat er in de statuten van Forsa Korsou dat Curacao een autonome status moet krijgen binnen het Koninkrijk.

Tony Castro: "Heeft Forsa Korsou of heeft u een land als voorbeeld dat u zegt, zo wil ik Curacao zien?"
Nelson Navarro: "Ja. Ja. Mijn grote voorbeeld is Singapore."
Tony Castro: "Singapore is Zero Tolerance, spugen op straat en dan krijg je een boete."
Nelson Navarro: "Maar daar zijn we hard aan toe hier op het eiland. Dat propageren wij ook. Wij zijn veel te tolerant geweest. Kijk, wij zitten binnen een sociaal-culturele omgeving binnen het Koninkrijk waarbij tolerantie hoog in het vaandel staat. Maar als je merkt dat dingen uit de hand lopen moet je gewoon op een gegeven ogenblik pas op de plaats maken en zeggen luister mensen, tot hier en niet verder."

Waar een dergelijke gedachtengang in Singapore door dictatuur werd afgedwongen heeft men in het Koninkrijk te maken met democratie. Derhalve zijn argumenten nodig om mensen te laten accepteren dat wetten en regels nageleefd moeten worden. Met de bijbehorende sancties. Op Curacao staan er wel sancties op overtredingen, maar deze worden praktisch niet geëffectueerd. Navarro geeft als voorbeeld het door rood licht rijden. De boete komt (soms), maar niemand betaalt.

Maarten Schakel: "Strengere controles, dat is waar Curacao aan toe is denkt u?
Nelson Navarro: "Strengere controles. Echt op alle gebieden ontbeert het ons aan controle. De grote ramp van dit eiland is dat er niets wordt gecontroleerd en ook dat er geen mensen zijn die de controleur controleren."

Tony Castro: "Volgens de peilingen is Forsa Korsou de grootste nieuwe partij voor aanstaande vrijdag. Denkt u dat mensen ontevreden zijn met de traditionele partijen of snakt Curacao gewoon naar een verandering?"
Nelson Navarro: "Kijk, het is een combinatie van beiden. Ik ben alle wijken afgelopen, ik ben deur aan deur geweest. Je merkt gewoon dat je als nieuwe politieke partij anders wordt begroet dan als traditionele partijen want de mensen zijn het echt zat. De mensen zijn het zat, ze zijn de politiek zat, ze zijn alle politici zat, ze vertrouwen niemand meer. Zelfs als nieuwkomer beginnen ze met jou te wantrouwen maar je hebt tenminste het voordeel dat je nieuw bent, dus niemand kan je nou van allerlei dingen beschuldigen. Want je bent nieuw."

Maarten Schakel vraagt of een nieuwe partij niet het risico loopt dat zij het wiel opnieuw moet uitvinden. Navarro ontkent dit want op Curacao weten wij precies wat er moet gebeuren. "Het enige wat we moeten doen is het wiel niet uitvinden, doen wat er gedaan moet worden. Al die aanbevelingen integraal opvolgen. Wat we doen is experts rapporten laten schrijven en dan kijken we wat ons wel bevalt en wat ons niet bevalt en dat voeren we dan in. Maar een expert schrijft een rapport en dat moet dan structureel en integraal worden ingevoerd. Als je bepaalde krenten uit die pap haalt dan wordt die pap onverteerbaar."

Nelson Navarro, lijsttrekker van Forsa KorsouMaarten Schakel: "Als ik u zo hoor over controles en over het uitvoeren van rapporten en daarmee bezig zijn, dan denk ik aan een enorm ambtenarenapparaat. Bent u voor meer ambtenaren?"
Nelson Navarro: "Nee, nee, nee, ik denk zeker niet aan een groot ambtenarenapparaat. Ik denk wel aan een efficient werkend ambtenarenapparaat met capabele mensen die het programma wat de regering heeft opgesteld kan uitvoeren.
Maarten Schakel: "Zijn die er?"
Nelson Navarro: "Die zijn er, die zijn er, die zijn er zeker."

Tony Castro: "Heeft u al een Dream-coalitie in gedachten?"
Nelson Navarro: "Een Dream-Team heb ik niet voor ogen, want je hebt verschillende partijen die op dezelfde golflengte zitten ongeveer als Forsa Korsou."
Maarten Schakel: "Welke partijen zijn dat?"
Nelson Navarro: "Dat zijn de PAR, de MAN op bepaalde gebieden en de NVP (NVP=PNP, red.), die hetzelfde denken als Forsa Korsou van luister, op onderwijsgebied moeten we zorgen dat er langer op school wordt doorgewerkt (...) en voor wat betreft de economie dat de protectiemaatregelen helemaal moeten worden afgebouwd, dat we toe moeten naar flexibiliseren van de arbeidsmarkt, flexibiliseren van de kapitaalmarkt etc. Dus je hebt partijen die ongeveer hetzelfde gedachtengoed hebben als Forsa Korsou."

Schakel: "U gokt in elk geval op een coalitie met de PAR, mocht het zover komen?"
Navarro: "Nou nee, nee. Want ik ben er niet wars van om te werken met Frente (Frente=FOL, red.), want Frente heeft ook bepaalde ideeën die mij aanstaan, zeker voor het armere gedeelte van de bevolking. (...) Alleen wil ik niet dat iemand die veroordeeld is deel uit maakt van de Staten."
Schakel: "Dus..."
Navarro: "Dus, als de Frente er niet voor zorgt dat degene die veroordeeld is..."
Schakel: "Kunt u zijn naam noemen ook?"
Navarro: "Godett! Anthony Godett is veroordeeld tot de hoogste instantie toe."
(...)
Schakel: "Dus u wilt met de FOL samenwerken, maar niet met Godett."
Navarro: "Als Godett zijn straf heeft uitgezeten en het volk wil hem toch hebben als vertegenwoordiger dan eist de democratie dat ik dan ook gewoon met hem samenwerk. Maar hij moet wel zijn straf uitzitten."

Om de criminaliteit effectief te bestrijden wil Nelson Navarro de noodtoestand uitroepen. Hij denkt aan een periode van vier à vijf maanden waarin aan de politie meer armslag wordt gegeven om op te treden in bepaalde wijken. Onder optreden verstaat hij mensen fouilleren, huizen binnentreden en auto's doorzoeken. Systematisch worden wijken afgesloten en doorzocht. Van belang is om daarna het eiland schoon te houden.

Navarro: "We moeten beginnen waar de prioriteiten liggen. Niemand op het eiland voelt zich meer veilig. Alle economische activiteiten, na zeven uur 's avonds probeert iedereen zo snel mogelijk naar huis te gaan, naar huis en haard, en daar de tralies dicht te doen, alarmsysteem aan en that's it. (...) Preventief zijn we er nu allemaal van overtuigd dat we grote blunders hebben begaan in het verleden voor wat betreft bezuinigingen in het overheidsapparaat. Het wordt tijd dat wij meer geld gaan investeren in de vorming van onze jeugd, dat wij meer geld gaan steken in het onderwijs. Maar dan ook doelmatig gebruik van die gelden. Zorgen dat er niet teveel geld aan allerlei consultancy en stichtingen wordt besteed, terwijl het geld eigenlijk niet komt bij de doelgroep waarvoor het bestemd is."

Navarro's antwoorden op het onderdeel Wie is dat nou eigenlijk: Hij rookt niet, gaat liever met Zus de Lannooy stappen dan met Emily de Jong-Elhage, verkiest Mangusa boven Goisco, voelt zich zeker wel eens onveilig maar naast zijn bed liggen pantoffels, heeft geen CT maar Chippie en houdt van jazz-muziek, John Coltrane en Coleman Hawkins. De wegenbelasting voor dit jaar is nog niet betaald.

Wat heeft Navarro bezield om de politiek in te gaan? Hij heeft vele functies en commissariaten bekleed en het einde van zijn carriere komt eraan. Het antwoord wat hem heeft bezield is eigenlijk heel eenvoudig: "Ik wil gewoon op Curacao blijven wonen. Punt. Zo simpel is het. Het heeft eigenlijk ook een soort egoistische inslag van ik wil nergens anders wonen dan op Curacao dus ik moet zorgen dat Curacao veilig is, dat kinderen goed onderwijs kunnen krijgen, dat iedereen een baan kan krijgen. That's it!"

Onderwijs. Met betrekking tot ééntalig-/meertaligheid zit Navarro 100% op een lijn met Zus de Lannooy van de PNP. Papiaments in de eerste jaren van het onderwijs, zo snel mogelijk Nederlands erbij als tweede taal en vervolgens ook het Engels. Engels is de taal van de toekomst. In tegenstelling tot Errol Cova vindt Forsa Korsou het wel degelijk van belang dat de Curacaoenaar goed Nederlands leert, immers Curacao maakt deel uit van het Koninkrijk.

Navarro wil de leerplichtige leeftijd verhogen naar 18 jaar. Voor de financiering hiervan wordt naar het Koninkrijk gekeken. Uiteindelijk gaat het geld opleveren als kinderen in plaats van de criminaliteit in te duiken op school zitten te leren. Ik ben een beetje sceptisch, aangezien er nu ook al leerplicht is. Maar precies zoals Nelson Navarro in het begin van het interview al stelde schort het op Curacao nogal aan de controle hierop.

Tony Castro: "De laatste jaren was er veel commotie bij de bevolking over de werkwijze van het O.M., dat ze met twee linten meten."
Castro doelt op de wijze waarop is omgesprongen met Anthony Godett, die 's morgens heel vroeg door politie uit zijn bed werd gelicht en Shon Ma Isidora, de van medewerking aan drugssmokkel verdachte bekende Curacaose politieman.
Nelson Navarro: "Ik heb altijd gezegd en daar blijf ik bij, het O.M. moet niet tekeer gaan als een olifant in een porseleinkast. Bij het volk heeft de stellige mening postgevat dat het O.M. inderdaad met twee maten meet en dat is te wijten aan de gedragingen van het Openbaar Ministerie zelf. (...) Je moet ook rekening houden met de posities die bepaalde mensen bekleden binnen deze gemeenschap. (...) Je hebt vijf vingers aan je hand, maar niet elke vinger is gelijk. Als je een hooggeplaatste persoon die je verdenkt zomaar arresteert en in de gevangenis gooit en later blijkt dat hij onschuldig is, dan heb je die meneer of die mevrouw voor zijn leven op zo'n klein eiland gekarakteriseerd, want hij komt niet meer af van het imago dat hij een misdadiger is."

Dat laatste is gebeurd met Shon Ma Isidora, aangeklaagd wegens medewerking aan drugssmokkel op luchthaven Hato. Vooraanstaand polititeman Shon Ma Isisdora zat een hele tijd vast, later bleek echter dat getuigen onder druk van het O.M. belastende verklaringen hebben afgelegd. Uiteindelijk spatte de hele beschuldiging als een zeepbel uit elkaar. Nelson Navarro wil deze zaak tot de bodem uitgezocht hebben. Shon Ma Isidora staat nu als vierde op de kieslijst van Forsa Korsou.

Ersilia de Lannooy (PNP) stelde in de uitzending van maandag Nelson Navarro de volgende vraag: "Ik heb begrepen vanuit hun partijprogramma dat zij van Justitie een Koninkrijksaangelegenheid willen maken. Mijn vraag is, hoe rijmt dat dan met hun uitgangspunt dat het Rijk, of Nederland, of het Koninkrijk zich niet of heel weinig of helemaal niet mag bemoeien met de financiele aangelegenheden?"

Nelson Navarro: "Het is een totaal andere kwestie. Justitie is abstract. Justitie is iets wat elke Koninkrijksburger raakt. Als we het hebben over een sterk Koninkrijk moet je binnen dat Koninkrijk zorgen dat de mensen voor wat betreft de rechtshandhaving, rechtspleging etc. allemaal op een lijn zitten. Wat betreft de financien zeggen wij, elk land moet verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop hun financiele huishouding in elkaar zit. Maar het moment dat we afhankelijk zijn van Nederland wat betreft financien is het natuurlijk logisch dat er bepaalde voorwaarden worden gesteld waar wij ons aan moeten houden. Dat vinden wij als Forsa Korsou geen probleem."
Maarten Schakel: "Oke, dus het is los van elkaar te zien die Financien en die Justitie."
Nelson Navarro: "Moet helemaal los van elkaar worden gezien."

Radio Dolfijn heeft een speciale pagina gewijd aan de Statenverkiezingen. De dagelijkse gesprekken zijn live via internet te volgen en beginnen in Nederland om 12 uur 's middags. Een mooie tijd. Op de Dolfijn Download-pagina staan de interviews in mp3-formaat.

Alle posts over de Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006.

(Wordt vervolgd)

Comments

kijk eens op mijn site...krijg ik zomaar een mailtje van Stanley Brown...

Casa, bedankt voor de moeite die je genomen hebt om alles te vertalen en hierop te plaatsen, petje af.

ik vind het een behoorlijk heftig interview... vooral zijn uitspraken over de aanpak maar ook over wat er mis is.... met geld kun je veel kopen blijkbaar?

@Xaviera: Gespamd door Stanley Brown en ik krijg niks. Hoe zit dat meneer Brown?
@Boutie: Thanx en graag gedaan. Het is een heleboel werk moet ik achteraf zeggen en ik ben dan ook blij dat er nog maar twee interviews te gaan zijn. Ik hoef het overigens niet te vertalen want alle lijsttrekkers praten Nederlands tijdens het interview. Waarvoor trouwens mijn complimenten aan de lijsttrekkers.
@Paol: Ik sta ervan versteld dat jij de moeite neemt om dit allemaal door te lezen, terwijl het toch zover van je af staat. Ik vermoed dat je opmerking over geld cynisch is bedoeld? Toch is er hier veel geld nodig. Alles wat je wilt aanpakken kost immers geld. Daarbij gaan de normale uitgaven (salarissen etc.) gewoon door. Het probleem is alleen dat als er geld van buitenaf (meestal Nederland) komt, dat het niet eenvoudig is om dit geld op de juiste plaats te laten terechtkomen. Dat ligt overigens niet alleen aan Curacaose bestuurders. Ook Nederlandse consultancy-bedrijven maken met hun torenhoge uurtarieven heel wat geld op.

ja en wat moet ik ermee....ik kan helemaal niet stemmen. Begin wel steeds nieuwsgieriger te worden naar de inhoud van die .pps

Ik vond Nelson N. erg goed overkomen..
Ik denk dat hij stemmen heeft gewonnen met zijn radio optreden.
Bij mij gaat het nu tussen Stanley en Nelson..

Nu snap ik het niet meer. Nelson Pierre doet alsof Norbert George nog deel uit maakt van zijn partij.

De man neem niet eens de moeite om zijn site up-to-date te houden.

ja het was inderdaad cynisch... ik bedoelde het niet naar het geld van nederland hoor... ik loop hier ook dagelijks tegen de fratsen van mijn regering aan.... het wordt met de dag gekker...

Beste Casa Spider:

Ik vind het helemaal geweldig dat je de moeite neemt om al de interviews nog eens duidelijk op een rijtje te zetten. Het is erg fijn om alles nog eens na te lezen!

Rhena

@Xaviera: Stanley kent de vrouwen... stuur ze een .pps en na een tijdje zoeken ze toch een computer om hem te kunnen openen. Ze zijn gewoon te nieuwsgierig... ;-)
@Cerito: De Frente-aanhanger luistert niet naar Radio Dolfijn. Ik denk dat Forsa Korsou voornamelijk stemmen van de PAR weghaalt. Navarro kwam zeker goed over, maar hij is dan ook advocaat. Bij mij gaat het tussen Nelson en Nelson...
@Boutie: Ik heb al eens geschreven over de websites van de partijen hier. Die van LNPA is niet de enige die sterk verouderd is. De PAR is pas deze maand met een site gekomen, de DP heeft er standaard teksten in staan (Lorem ipse etc.). Ik vind dat een gemis, maar til daar verder niet te zwaar aan.
@Paola: Dat laatste is zeker waar. Alleen is het jammer genoeg niet gekker in de leuke betekenis van het woord... :-)
@Rhena: Dank je! Ik vind de interviews goed en veelzeggend. Als een lijsttrekker een uur ondervraagd wordt met een structuur moet hij echt zijn gezicht tonen. Daarom vind ik het nuttig om deze waardevolle portretten vast te leggen. Het is veel werk en dan helpt het zeker als anderen het ook leuk vinden om te lezen. Ik ga meteen beginnen aan Emily... ;-)

Navarro komt inderdaad zeer goed uit de hoek in dit interview. Stukken beter dan alle lijsttrekkers tot nu toe. Nu maar even naar Emily luisteren, maar ik heb daar niet zo veel vertouwen in. Trouwens, nieuwe peiling.. MAN on top.. Als dat gebeurt, vrees ik voor een FOL/MAN coalitie :S