Main

April 8, 2005

Uitslag Referendum

De (voorlopige?) uitslag van het Referendum over de staatkundige toekomst van Curacao is bekend.

 • Optie A: 68% (Autonomie / Status Aparte)
 • Optie B: 5% (Onafhankelijkheid)
 • Optie C: 4% (Status Quo: Nederlandse Antillen zoals zij zijn)
 • Optie D: 23% (Curacao onderdeel van Nederland)

Met een grote meerderheid heeft de bevolking van Curacao zich uitgesproken voor een Status Aparte. Hoe dit ingevuld wordt dient onderhandeld te worden met de overige Koninkrijkspartners.

Het totaal aantal uitgebrachte stemmen (tot zover) is 62.245 hetgeen een opkomstpercentage betekent van 54%. Voor mij een tegenvaller.

Bron: www.registrosivil.an

Casa's stem is uitgebracht

Tussen half vier en kwart voor vier op vrijdagmiddag 8 april 2005 heb ik mijn stem uitgebracht voor het Referendum over de staatkundige toekomst van Curacao. Een en ander is vastgelegd door fotograaf Luchiano (7).

Wordt 8 april 2005 een legendarische dag?

Het stembiljet in groter formaat.
CasaSpider staat voor de ingang van Bokshal Marie Pompoen.
Na alle controles krijgt CasaSpider authorisatie om zijn stem uit te brengen.
De stemcomputer.
Luchiano in de boksring, uitgeteld.

Nu is het afwachten. Om zeven uur sluiten de stemburo's en de einduitslag wordt rond negen uur vanavond verwacht. Tussendoor gaan wij naar het Happy Hour bij Wet&Wild. Daar staat nog iets (spectaculairs?) te gebeuren...

Stemmen, drank en vrij

Vrijdag 8 april. De dag van het Referendum op Curacao is aangebroken. Men verwacht een hoge opkomst, meer dan 80% van de stemgerechtigden heeft aangegeven ook daadwerkelijk te gaan stemmen.

In tegenstelling tot normale verkiezingen wordt Curacao vandaag niet drooggelegd door middel van de Lei Seku. Er worden geen problemen verwacht tussen verhitte partijleden. Dat is alvast een voordeel.

Om de bevolking in staat te stellen haar stem uit te brengen geldt hier een wet dat iedere werkgever verplicht is om zijn personeel vier aaneengesloten uren vrij te geven op elke dag dat er verkiezingen zijn. Dat is nog eens mooi! De wet dateert waarschijnlijk uit de tijd dat mensen uit kleine gehuchten met paard en wagen naar het stemburo moesten gaan. Dat haalde men niet meer na werktijd.

Tegenwoordig is het stemmen in tien minuten gepiept. Het stemlokaal is vlakbij, wij hebben auto's en het stemmen zelf geschiedt met de computer. Maar de halve vrije dag bestaat nog steeds.

Mocht geen van de vier opties de absolute meerderheid behalen, dan volgt een tweede stemronde op vrijdag 15 april tussen de twee opties met de meeste stemmen. Met een beetje geluk zit er dus nog een tweede halve vrije dag in. Er zijn zelfs al mensen die proberen zodanig te stemmen dat die tweede stemronde noodzakelijk wordt.

Voor de werkgevers is dit niet leuk. Zeker niet als men zijn geld verdient met het verkopen van uren. De economische situatie van en op Curacao is niet bepaald florissant. Dat werpt de vraag op of het moreel wel juist is om die ene of twee vrije middagen op te nemen.

Van de andere kant vallen dan wel vielen Kerstmis, Oud en Nieuw, Koninginnedag in 2004/2005 allemaal bijzonder gunstig voor de werkgevers, namelijk in het weekend.

Zelf ga ik minimaal zes uren werken op deze verkiezingsdag. Luchiano (7) is vrij, ja het onderwijzend personeel hoeft zich niet over dit soort zaken te buigen, die zijn altijd vrij. Hierdoor hoef ik hem niet naar school te brengen en kan om zeven uur al op mijn werk zijn.

Mijn werkgever mag met mij wel in zijn handjes knijpen! Ik ben katholiek, zelfs misdienaar geweest, en heb daardoor naar mijn mening een moreel recht om de begrafenis van de Paus bij te wonen. Van dat recht maak ik geen gebruik.

Later vandaag een live-reportage over het verloop van het Referendum. Lees het complete Dossier Referendum Curacao.

April 6, 2005

Twee dagen voor het Referendum

Het was een beetje stil rondom het Curacaose Referendum dat aanstaande vrijdag 8 april gehouden wordt. Het is een belangrijk Referendum, want sommigen denken dat hiermee de staatkundige toekomst van Curacao wordt bepaald. Het woord belangrijk staat er expres, het is namelijk enigszins onthutsend hoe weinig er over dit Referendum gemeld wordt vanuit Nederland.

Ja, er wordt in Nederland ook wel over een Referendum gepraat, maar dan wordt het Referendum over de Europese Grondwet bedoeld dat op 1 juni plaats vindt. Het bevreemdt mij (not) dat de politiek in Den Haag geen enkele aandacht aan het Curacaose Referendum besteedt.

De gewone man weet wellicht niet beter en houdt zich niet dagelijks met de Antillen bezig. Als men kijkt naar de ledenlijst van de Tweede-Kamercommissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken komt men inclusief vervangers op een totaal van 54! Is er nou geen één van deze leden die iets over ons Referendum kan zeggen?

Stug blijf ik erover doorschrijven. Roos en Diamond Piet hebben banden met Curacao en schreven eerder over het Referendum. De grotere weblogs Sargasso en GeenStijl hebben er ook over bericht. Waarvoor hulde!

Her en der vraag ik mensen waarop zij vrijdag gaan stemmen. Het meest gehoord is Optie A hetgeen inhoudt een Status Aparte vergelijkbaar met Aruba. De politieke partijen (minus Frente Obrero) gaan allemaal voor Optie A. Een leuk discussiepunt is wat er gebeurt als de bevolking in meerderheid voor Optie D (Curacao onderdeel van Nederland) kiest. Zijn de politieke leiders gehouden om deze keuze in de onderhandelingen met Nederland te verdedigen?

Schrijver Frank Martinus Arion, bekend van het boek Dubbelspel, is voor Optie B, onafhankelijkheid. Hij heeft met zijn partij Kara berekend dat Nederland Curacao vier miljard gulden schuldig is. Drie miljard dient de komende tien jaar te worden geïnvesteerd. Hierna wordt Curacao daadwerkelijk onafhankelijk en in de tien jaar daarna betaalt Nederland nog eens een miljard gulden. Volgens mij is Arion boekschrijver en geen boekhouder.

Wat mij opvalt in de gesprekken met Curacaose collega's is dat men erg uitgaat van wat er hier gebeurt. Bijvoorbeeld wat de politici met de uitslag van het Referendum gaan doen. Mijn insteek is hoe Nederland op de uitslag reageert. Het is duidelijk dat ik hier inmiddels bijzonder sceptisch over ben. De houding van Nederland kon straks nog wel eens een hele koude douche zijn voor de bevolking van Curacao in het algemeen en voor de Referendumcommissie in het bijzonder.

Om met goed nieuws af te sluiten: op dinsdagmorgen hoorde ik van Gezaghebber Lisa Richards-Dindial is dat de Lei Seku (drooglegging) niet van toepassing is voor het Referendum. We mogen ons bezatten.

Dossier Referendum Curacao

March 31, 2005

Waar liggen die krengen

Alexander Pechtold kan Antillen niet vinden!In de Tweede-Kamercommissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (een hele mond vol) is hilariteit ontstaan doordat de nieuwe minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties (ook een hele mond vol) Alexander Pechtold geen idee schijnt te hebben waar de Antillen ongeveer liggen.

Dat is niet zo fraai van meneer Pechtold. Wageningen, ligt dat eigenlijk op de Veluwe? Op Radio Hoyer hoorde ik vanmorgen enkele commentaren van bekende politici over dit gebrek aan kennis bij de nieuwbakken minister. Daar schrok ik nog meer van. Jozias van Aartsen zei globaal het volgende:

"Ik kan mij dat niet voorstellen, maar ook als het waar is ben ik ervan overtuigd dat de heer Pechtold zich de Antilliaanse materie snel eigen zal maken. En dat moet ook wel, want in de herfst zijn daar verkiezingen."

In de herfst zijn daar verkiezingen? Volgende week vrijdag vindt hier een Referendum plaats! Ongeacht de uitslag dient zo snel mogelijk hierna overleg met Nederland opgestart te worden over de gewenste nieuwe staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk. Met daarin een cruciale rol voor Alexander Pechtold.

Het antwoord van Jozias van Aartsen maakt heel wat meer duidelijk dan de netjes geformuleerde maar weinig zeggende antwoorden die ik op mijn brieven aan diverse kamer- en bewindslieden heb gekregen. Ik hoop dat de Referendum Commissie te Curacao vanmorgen ook naar Radio Hoyer heeft geluisterd.

Alle posts over het Referendum Curacao zijn te vinden in het Dossier Referendum Curacao.

March 29, 2005

Stemmen doen wij nuchter

Aanstaande donderdag arriveren Diamond Piet en Verina op het eiland. Zij komen hier al voor de derde (of vierde?) keer en kennen het klappen van de zweep. Tijdens hun vakantie vindt op 8 april het Referendum plaats, waarbij de Curacaose bevolking zich uitspreekt over welke staatkundige verhouding men het liefst met Nederland heeft.

Bij normale verkiezingen geldt hier de Lei Seku ofwel de Droge Wet. Vanaf 18:00 uur voorafgaand aan de dag van de verkiezingen mag nergens meer alcohol worden verkocht. Niet in de snacks, niet in café's en niet in supermarkten. Alleen in hotels, daar mag het wel.

De reden voor de drooglegging is dat de autoriteiten vrezen dat de gemoederen nog wel eens hoog op kunnen lopen bij een verkiezing. De in hun kleuren gehulde partij-aanhangers vormen 's avonds met hun auto's lange optochten. Als de whiskey en rum vloeien, is de kans aanmerkelijk groter dat de zaak uit de hand loopt is het idee. Men is hier ietwat warmbloediger dan het gemiddelde D'66-lid.

Om een of andere reden waren de laatste verkiezingen altijd op een donderdag. Op woensdagavond doe ik altijd boodschappen bij Centrum Supermarkt, meestal om een uur of zes. Iedere keer trapte ik er weer in. "Nog snel even een flesje Tequila halen!" Helaas waren de schappen met alcoholhoudende drank dan al afgedekt met grote doeken.

Dit jaar voorzie ik geen problemen, het Referendum valt op een vrijdag. Woensdagavond is er dus nog volop drank te koop. Dat mailde ik dan ook aan Piet, ter geruststelling. Deze vakantievierder is echter bezorgder hoe hij dan die hele vrijdag op het strand zonder biertje moet doorkomen.

De plaatselijke horeca vindt de drooglegging op de populaire vrijdag drie keer niks. Men betoogt, met enig recht van spreken, dat het Referendum niet partijgebonden is. Confrontaties tussen karavanen partij-aanhangers lijken hierdoor onwaarschijnlijk. Bovendien is men bang dat er een tweede stemronde nodig is. Als dat zo is vindt deze twee weken later, wederom op vrijdag plaats. Een duur geintje voor de kroegbazen.

In een comment schreef Tashita dat ik inmiddels beroemd ben! Nederlands grootste en beste weblog GeenStijl raadt mensen die geïnteresseerd zijn in het Referendum op Curacao aan om zich bij CasaSpider in te lezen. Dat vat ik toch zeker op als een compliment.

March 24, 2005

Burgemeester van Curacao

Wat zich dinsdag precies in de Eerste kamer heeft afgespeeld aan intermenselijke processen tussen Ed van Thijn en Thom de Graaf weet niemand. Volgens mij was het een kwestie van testosteron. Wellicht heeft Thom ooit eens geflirt met de vrouw van Ed. Dat zijn van die dingen die ooit terugslaan.

Als ik het goed begrepen heb heeft Thom de Graaf pas woensdag het besluit genomen om op te stappen. Hoofdschuldige in zijn ogen is VVD-fractievoorzitter Van Aartsen. Deze heeft volgens Thom nooit de politieke wil gehad om eruit te komen.

De gekozen burgemeester en een nieuw kiesstelsel waren de kroonjuwelen van D'66. Daarbij vergeleken zijn de Nederlandse Antillen en Aruba natuurlijk niet meer dan een plastic, nepgouden oorringetje.

Thom de Graaf was minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijkszaken. Wij zitten nu dus zonder minister. Vanmorgen hoorde ik minister-president Etienne Ys op Radio Hoyer zeggen dat hij het aftreden erg betreurt. Omdat Thom de Graaf na lange tijd de eerste Nederlandse minister was die de Antillen een warm hart toedroeg en met respect benaderde.

Etienne Ys kent Thom de Graaf vast beter dan ik. Maar concreet is er sinds het tumultueuze bezoek van de Nederlandse fractievoorzitters bijna twee jaar geleden, waarbij zij door Anthony Godett diverse malen voor schut werden gezet, niets veranderd. Curacao snakt naar een sterke man (of vrouw) die hier orde op zaken komt stellen. Naar mijn bescheiden mening is Thom de Graaf die man zeker niet.

De grap is al een aantal malen gemaakt: Thom is nu her en der aan het polsen of hij in aanmerking komt voor een benoeming tot burgemeester. Als wij deze wens nu eens combineren met Referendum-optie "D" (Curacao onderdeel van Nederland), de benoemde burgemeester, Thom's huidige werkloosheid en een recente uitspraak uit zijn mond: "Er dreigt een Nederland te ontstaan waarin ik mij niet thuisvoel"...

...Thom de Graaf, eerste burgemeester van Curacao?

March 23, 2005

Referendum 2005 (4)

Het Referendum dat op 8 april op Curacao plaatsvindt om onze positie binnen het Koninkrijk opnieuw te bepalen nadert met rasse schreden. De oproepkaart heb ik sinds zondagmorgen binnen.

Hoe staan de politieke partijen en andere groeperingen tegenover de opties van het Referendum? Hier belanden wij bij een gevoelig punt. De informatiestroom van de partijen richting hun achterban komt tot dusverre niet echt op gang. Het is bijzonder jammer dat de meeste partijen niet eens een website hebben. De partijen die er wel een hebben tonen over het algemeen verouderde informatie, uit de jaren 2002 en 2003.

De grote coalitiepartijen PAR, PNP, MAN en PLKP kiezen voor Optie A, autonomie / Status Aparte. Binnen de MAN (blauwe partij) is wat verdeeldheid ontstaan. Joost Pronk, eigenaar van Prowin Motors (Seat), kiest zelf voor Optie D, integratie met Nederland. Hij is van mening dat diegenen die voor Optie A kiezen, vasthouden aan een "domme ideologie". Waarschijnlijk gaat de partij afscheid nemen van Joost Pronk.

De met afstand grootste oppositiepartij Frente Obrero (FOL) van Anthony Godett heeft voor zover ik weet geen officieel standpunt. Deze partij probeert het Referendum te stoppen. Belangrijkste argument is dat er onvoldoende informatie wordt gegeven. Dit roept men echter al weken. Men laat de kans liggen een eigen standpunt te formuleren en dat aan de FOL-stemmers over te brengen.

Ik kan slechts twee redenen verzinnen waarom Frente Obrero geen Referendum wil. Ten eerste is het met name voor deze partij, die veel mensen uit de armste gezinnen onder haar kiezers heeft, moeilijk om een standpunt te bepalen. Als ik het goed inschat zegt het hart van de Frente-stemmer: Onafhankelijkheid! Optie B dus.

Uiteindelijk gaat alles echter om realiteit en dus om geld. In dat licht bezien biedt juist voor de mensen aan de onderkant van de Curacaose samenleving Optie D de meeste kans op redding. Of dit werkelijk zo is valt overigens nog te bezien zoals ik al in eerdere stukken heb betoogd. Ik kan mij voorstellen dat Frente Obrero haar gedachtegoed en streven naar onafhankelijkheid niet wil verloochenen. Men wil het volk echter ook niet in armoede onderdompelen. Een geit-en-kool verhaal.

De tweede reden die ik kan bedenken waarom Frente Obrero het Referendum tegenwerkt, is dat de partij in de oppositie zit en nu geen deel uitmaakt van de regering. Na het referendum gaan de regeringspartijen met Nederland om de tafel zitten. Frente Obrero zit daar dan niet bij.

De onderwijsbond Sitek, aangevoerd door Sidney "Bicho" Justiana kiest unaniem voor Optie B, onafhankelijkheid. Als onafhankelijk land dient Curacao samenwerkingsverbanden aan te gaan met de Verenige Staten, Latijns-Amerika en eventueel ook Nederland.

Stanley Brown, een van de leiders van de 30 mei opstand in 1969, is al sinds jaar en dag voorstander van integratie met Nederland. Al lang voordat Optie D bestond. Zijn partij C'93 heeft echter nooit veel aanhang gekregen. Misschien dat dit verandert nu er daadwerkelijk gekozen moet worden.

Tenslotte is daar nog de heer Shon D. Lisioso (delicious) met zijn eigen website opshond.blogspot.com. Als men de url voor het eerst ziet lees men waarschijnlijk ops-hond. Er staat echter opshon-d ofwel optie-d. Daarmee is duidelijk voor welke optie Shon D. Lisioso kiest.

Voor het gemak heb ik alle posts met betrekking tot het Referendum ondergebracht in de categorie Referendum Curacao. Speciaal voor de liefhebber.

March 16, 2005

Monique en het Referendum

Vraag: "Wat is de overeenkomst tussen de Chica de la Semana en de antwoorden op de vragen die ik her en der heb gesteld aangaande het Referendum dat op 8 april op Curacao plaatsvindt?"

Antwoord: "Dat beiden nogal lang op zich hebben laten wachten, maar inmiddels wel binnen zijn."

Vorige week donderdag ontving ik een mail namens de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties. Zie punt 3 van El Sapo (10). Kern van de brief was dat men niet op de zaak (het Referendum) vooruit wil lopen om het verloop niet te beïnvloeden. Niet onlogisch, maar wel voorspelbaar.

Maandag werd ik gebeld door de heer Keursly Concincion, tweede secretaris van de Referendumcommissie Curacao. We hebben ongeveer een kwartier gesproken over mijn vragen en het was een plezierig gesprek.

Desde Curazao: Chica de la Semana Monique!De heer Concincion is eveneens bang om de bevolking te beïnvloeden en wil alleen objectieve informatie verstrekken. Een begrijpelijk maar niet opwindend standpunt.

Al pratend kwamen we tot de conclusie dat het wellicht meer de taak van de lokale politieke partijen is om het volk te informeren over verdergaande consequenties van de diverse opties. Zoals wanneer men bijvoorbeeld als werkloze conreet zijn uitkering van 600 Euro kan ophalen. Of juist niet.

De heer Concincion was het eens met mijn standpunt over de positie van het Papiamentu. Het Papiamentu krijgt als wordt gekozen voor Optie D waarschijnlijk dezelfde status als het Fries in Nederland.

Veel verandert er volgens hem in dat geval niet, want het Nederlands is nu ook al de officiële taal op de Nederlandse Antillen. Hierover verschillen wij duidelijk van mening. In mijn ogen is het Papiamentu het Nederlands op Curacao in rap tempo aan het verdringen.

Dat vindt ook John Leerdam, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Dinsdag ontving ik per mail zijn antwoord. Over de positie van het Papiamentu zegt John Leerdam: "Voor de taal Papiaments hoeven er in dat geval volgens mij geen consequenties te zijn. Het komt natuurlijk wel vaker voor dat er in één land meerdere talen worden gesproken." Dat staat haaks op de opvatting van Keursly Concincion.

Zelf neig ik er inmiddels naar om voor Optie D (integratie met Nederland) te stemmen. Juist omdat dit de meest interessante optie is en dan met name hoe Nederland hier op reageert. Ja, ik heb wel een idee. Als men al instemt met integratie geschiedt dit met zoveel voorbehouden en moeten er voordien zoveel rapporten door Curacao opgeleverd worden, dat er effectief de komende vijf à tien jaar echt niets verandert.

Datzelfde geldt overigens ook als Curacao kiest voor de Status Aparte. Nederland komt alleen snel in beweging als hier onverhoopt voor onafhankelijkheid wordt gekozen, zoveel is wel zeker.

Na vele weken schoot Lucy zondagmiddag eindelijk weer eens raak voor lachicamerengue.com. Model van de week is Curacaose Monique geworden. Het is erg jammer dat wij haar niet hebben gevraagd voor welke optie zij gaat stemmen. Monique is ook meer het type vrouw waar anderen op stemmen, ik wel tenminste. Monique, optie E?

March 14, 2005

El Sapo El Sapo (10)

1.

Zondagmorgen had ik net mijn eigen stukje geschreven over onze avonturen bij onder anderen Watamula toen ik via MSN een bericht van Ino kreeg. "Wat jullie hebben meegemaakt gisteren dat valt in het niet bij wat wij vannacht hebben gezien, kijk maar op mijn site!"

Uiteraard nam ik direct een kijkje en ja, ik geef het toe: dit is echt spectaculairder! (directe referentie naar pagina)

2.

Dezelfde zondagmorgen, iets later. Ik was geconcentreerd aan het werk met de koptelefoon op. Toch hoorde ik ineens wat consternatie. Luchiano (7) was aan het jammeren en Lucy liep er omheen. Luchiano had zijn vinger door een gaatje van zijn plastic stoeltje gestoken en kreeg hem er niet meer uit. De vinger was inmiddels opgezwollen en deed pijn.

Met een stanley-mes (ik) en een verhit steak-mes (Lucy) sneden we met enige moeite een circeltje uit de stoelleuning. Zo hoefde Luchiano tenminste niet de rest van zijn leven met een stoeltje om zijn vinger rond te lopen. Met wat snij- en wrikwerk lukte het uiteindelijk om de vinger uit zijn benarde positie te bevrijden.

Luchiano heeft de wijze les geleerd dat wat je ergens insteekt er niet automatisch even gemakkelijk weer uitkomt.

3.

Ik heb één antwoord binnen op mijn vragen omtrent het Referendum dat op 8 april 2005 op Curacao plaatsvindt. De mail is namens de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties (Thom de Graaf) geschreven door de directeur van Koninkrijksrelaties (G.E.A. van Craaikamp) en verstuurd door de secretaresse (Fanny Holder).

Inhoudelijk koop ik er helemaal niets voor, maar dat was te verwachten:

"De standpunten van de referendumcommissie komen voor rekening van de commissie. Ik ga niet in discussie over deze standpunten. Een reactie kan uitgelegd worden als beïnvloeding van de uitkomst van het referendum. Ik vind het ook niet wenselijk vooruit te lopen, op welke wijze dan ook, op de consequenties van de uitkomst van het referendum."

Wel interessant is dat in de mail een duidelijk voorbehoud wordt gemaakt omtrent het zelfbeschikkingsrecht van die eilanden die de voorkeur geven aan het behouden van staatsrechtelijke banden met Nederland. De Referendumcommissie op Curacao gaat juist uit van dit zelfbeschikkingsrecht van oude kolonieën, zoals vastgelegd door de Verenigde Naties. Volgens de mail heeft Nederland wel degelijk het recht om mee te beslissen over de toekomstige verhoudingen met de afzonderlijke eilanden.

Laat Geert Wilders het maar niet lezen!

Vorige week heb ik een vergelijkbare vragenlijst naar de Curacaose Referendumcommissie gestuurd. Tot op heden is hier niet op geantwoord.

March 3, 2005

Referendum 2005 (3)

Tot op heden heb ik geen antwoord mogen ontvangen op mijn vragen met betrekking tot het Referendum dat op 8 april op Curacao wordt gehouden. Noch van Thom de Graaf, noch van John Leerdam.

Dan pakken we het groter aan. De volgende 22 leden van de Tweede Kamer hebben vandaag een mailtje van mij in hun brievenbus mogen ontvangen:

Wouter Bos, Jozias van Aartsen, Karin Adelmund, Hans van Baalen, Harry van Bommel, Boris Dittrich, Sharon Dijksma, Femke Halsema, Boris van der Ham, Mat Herben, Ayaan Hirsi Ali, Agnes Kant, Lousewies van der Laan, Jan Marijnissen, Hildebrand Nawijn, Jan Rijpstra, Andre Rouvoet, Joao Varela, Maxime Verhagen, Klaas de Vries, Frans Weisglas en Geert Wilders.

Bij het doornemen van de namen van alle Tweede Kamer leden viel mij op dat ik er een heleboel absoluut niet ken. Voor straf krijgen die geen mail van mij. Zo ben ik.

De uitverkoren kamerleden mogen zich over het volgende buigen:

Geachte xxx,

Op Curacao is men druk doende met de organisatie van het Referendum waarbij 'het volk' mag kiezen welke staatsvorm of -verhouding het met Nederland wil hebben. Dit referendum wordt gehouden op 8 april 2005.

Op mijn weblog staat een beknopte samenvatting van de opties, zoals gepresenteerd door de officiele website www.referendum2005.an.

De referendumcommissie is nogal stellig in haar opvatting dat het referendum bindend is. Zowel voor de Curacaose regering als voor de Nederlandse. Ook als wij voor "Optie D" (Curacao onderdeel van Nederland) zouden kiezen.

Vraag 1: Wat is uw opinie met betrekking tot de consequenties van de uitslag van het refefendum? Is het referendum in uw ogen 'bindend' voor Nederland?

Door sommigen wordt hier nogal gelobbied voor "Optie D" (Curacao onderdeel van Nederland), "want dan heeft iedere werkloze Antilliaan meteen recht op een bijstandsuitkering ten bedrage van ongeveer 600 Euro".

Vraag 2: Wordt het Nederlandse uitkeringssysteem in het geval van "Optie D" integraal van toepassing voor Curacao en/of staat hier eventueel een overgangstermijn voor gepland?

Op Curacao is de eigen taal Papiamentu sterk in opkomst. Jarenlang is er gestreden om de instructietaal op scholen van Nederlands in Papiamentu te wijzigen. Logisch, want een groot deel van de jonge kinderen spreekt helemaal geen Nederlands. Mocht Curacao kiezen voor "Optie D" (Curacao onderdeel van Nederland) heeft dit zeker gevolgen voor het onderwijs in het algemeen en de instructietaal in het bijzonder.

Vraag 3: Wat gebeurt er met de status van de taal Papiamentu als gekozen wordt voor "Optie D" (Curacao onderdeel van Nederland). Kan deze taal gehandhaafd blijven als instructietaal of wordt het een vak, net als in Nederland bijvoorbeeld het Fries?

Ik ben zeer benieuwd naar uw antwoorden. Tevens zou ik graag weten of u op enige wijze betrokken bent bij / nagedacht heeft over deze voor ons eiland zo belangrijke materie.

Hoogachtend,

CasaSpider.

Wijs geworden door mijn eerdere ervaring heb ik niet echt veel hoop op snelle antwoorden. Wellicht is het ook voor het eerst dat betrokkenen met deze materie worden geconfronteerd. Curacao ligt natuurlijk wel op 8000 kilometer van Nederland.

Laten we er een prijsvraag van maken. In de comments kan men zijn/haar top-3 achterlaten van die kamerleden waarvan men het snelst een antwoord verwacht. Overigens kan hier geen enkele conclusie met betrekking tot het functioneren van de kamerleden aan verbonden worden.

Diegene die snel antwoordt heeft een luisterend oor voor het volk, maar tegelijkertijd niets beters te doen dan het ad-hoc beantwoorden van mailtjes. Diegene die niet antwoordt heeft lak aan het volk, maar is wellicht bezig met het bedenken van strategieën om Nederland voorwaarts te stuwen.

Hmm... vanmiddag ga ik weer eens bellen met de Referendumcommissie alhier, dat is ook altijd erg grappig informatief.

February 25, 2005

Referendum 2005 (2)

Er gebeurt veel op politiek gebied op Curacao. Gisteren is de Campo-II zaak in de prullenbak verdwenen. Het betrof aantijgingen jegens wijlen minister van Justitie Ben Komproe, FOL-kopstukken Anthony Godett en Nelson Monte, Campo Alegre eigenaar Giovanni van Ierland, Campo-advokaat Leslie Franklin en Campo-beheerster Xiomara Bakhuis.

Volgens een mij welbekend iemand die over nogal wat voorkennis beschikt aangaande deze zaak zouden er spectakulaire feiten boven tafel komen. Nu liggen die dus in de prullenbak. Het Hof acht het hoogst onwaarschijnlijk dat de rechter zal oordelen dat het ten laste gelegde bewezen kan worden. Minister van Justitie Norberto Ribeiro is naar aanleiding van deze uitspraak afgetreden.

Er zit een vreemd luchtje aan deze zaak. Ik kom hier waarschijnlijk nog op terug, maar niet nu.

Het aankomende referendum 2005 houdt mijn gemoederen meer bezig. Lucy is net als ik zeer geïnteresseerd in politiek. We hadden het over de verschillende opties. Voor haar ging het tussen A (Status Aparte) en D (Provincie van Nederland).

We hadden het over de consequenties van deze keuzes en dan met name van optie D. Tot verbazing van sommigen (velen?) schijnt Nederland iedere keuze te moeten respecteren: "Hallo, wij zijn jullie nieuwe provincie!". Maar dan. Wat gebeurt er dan concreet? Daarover is tot op heden geen informatie te krijgen!

Een paar voorbeelden:

 • Krijgt iedere werkloze Curacaoenaar direct een bijstandsuitkering van 600 Euro?
 • Wordt de benzineprijs direct aan Nederlands nivo aangepast?
 • Wanneer gaan Curacaose werknemers premie WW en WAO afdragen en wanneer krijgen zij recht op uitkering van deze wetten?
 • Wat gebeurt er met de taal Papiamentu?

Om met dat laatste te beginnen. Volgens mij krijgt Papiamentu op het moment dat Curacao een provincie van Nederland wordt dezelfde status als het Fries. Concreet houdt dit in dat Nederlands weer de instructietaal op alle scholen gaat worden en dat Papiamentu als vak onderwezen wordt. En dat terwijl men er hier juist jaren voor heeft gestreden om het gehate Nederlands langzaam te verdrijven als instructietaal.

Veel mensen die voor optie D gaan kiezen doen dit voor het geld, zoals een uitkering. Ik heb een sterk voorgevoel dat het vanuit Nederland niet zo'n vaart zal lopen. Lucy vindt dat maar niks: "F*cking Holandeses! Ze zijn precies zoals jij!" Daar moest ik haar gelijk in geven: "Ja, jij hebt nu eenmaal voor jouw optie D gekozen!"

Op www.referendum2005.an staat een contact-form. Ik dacht kom ik stuur ze een mailtje. Maar er staan alleen telefoonnummers. Ik dacht kom laat ik ze eens bellen. Echt veel wijzer ben ik er niet van geworden, maar ik kan het niet nalaten het telefoongesprek hier integraal weer te geven. Het gebelde telefoonnummer is +599-9-4610487.

Dame: "Bon tardi (goedenmiddag, red.)"
CasaSpider: "Goedenmiddag, met CasaSpider. Ik heb wat vragen over het referendum en dan met name over Optie D."
Dame: "Zegt u het maar."
CasaSpider: "Wat zijn de consequenties als Curacao onderdeel van Nederland wordt, met name op het gebied van uitkeringen en de taal Papiamentu?"
Dame: "Oh... uhm... De tweede krant (informatiekrantje, red.) is volgende week."
CasaSpider: "Staat daar het antwoord op mijn vragen in?"
Dame: "Ik denk het wel. Als het er niet in staat dan kun je terugbellen."

Hoogste tijd om Thom de Graaf eens een mailtje te sturen.

February 24, 2005

Referendum 2005 (1)

Op 8 april 2005 vindt op Curacao een belangrijk referendum plaats over de staatkundige toekomst van het eiland. Wij mogen kiezen uit vier opties: onafhankelijkheid, status quo, status aparte of provincie van Nederland.

De informatie-campagne is op stoom aan het raken. Zo is er een mooie website gebouwd met de naam www.referendum2005.an. De informatie in onderstaande tabel is direct afkomstig van deze website. De consequenties per keuze aangaande het Nederlanderschap, bevoegdheden en het aantal bestuurslagen staan er duidelijk in beschreven.

Het is erg moeilijk om de financiële consequenties van iedere optie goed in te schatten. Mogelijke scenario's ontbreken volledig op de website en dat vind ik een gemiste kans. Immers, weinig zaken beïnvloeden meningsvorming meer dan geld.

In mijn ogen gaat de strijd straks tussen twee opties: Status Aparte (optie A) en Onderdeel van Nederland (optie D).

Optie A

Deze optie houdt in dat Curaçao een
autonome status als land binnen het
Koninkrijk krijgt, die vergelijkbaar is met de status aparte van Aruba. Curaçao heeft een eigen regering en een eigen parlement. Curaçao beschikt over alle bevoegdheden die niet ingevolge het Statuut aan het Koninkrijk
der Nederlanden toekomen. Curaçao is
zelfstandig in de behartiging van de eigen, autonome aangelegenheden. Er is op Curaçao één bestuurslaag.

Optie B

Deze optie houdt in dat Curaçao in
volkenrechtelijke zin onafhankelijk wordt. Curaçao vormt geen deel meer van het Koninkrijk der Nederlanden. Dit houdt in dat de inwoners van Curaçao die de Nederlandse nationaliteit hebben, het Nederlanderschap opgeven en een eigen nationaliteit krijgen. Het Statuut geldt niet meer voor Curaçao.
Curaçao is geheel onafhankelijk en vrij in de behartiging van alle aangelegenheden,
inclusief buitenlandse betrekkingen en defensie.

Optie C

Deze optie houdt in dat Curaçao een
staatkundige band behoudt met de eilanden van de Nederlandse Antillen die dat willen. Er kan wel een wijziging komen in de verdeling van bevoegdheden tussen het Koninkrijk, het land de Nederlandse Antillen en de eilandgebieden. Er blijft naast het eilandsbestuur een centrale bestuurslaag.

Optie D

Deze optie houdt in dat Curaçao met
Nederland integreert, op basis van
gelijkwaardigheid van alle burgers. Regering en parlement van Nederland zijn ook de regering en het parlement voor Curaçao. De ingezetenen van Curaçao hebben stemrecht voor het Nederlandse parlement. De Nederlandse wet is van toepassing op
Curaçao. Curaçao heeft eigen plaatselijke
bevoegdheden, maar de aard en omvang daarvan worden door de Nederlandse
wetgever bepaald, zoals dat ook ten aanzien van de Nederlandse provincies en gemeenten het geval is. Er is op Curaçao één bestuurslaag.

Het Land de Nederlandse Antillen houdt op te bestaan, zoveel is zeker. Mocht Curacao voor een Status Quo kiezen (optie C) is het direct het enige eiland van de Nederlandse Antillen. Alle andere eilanden kiezen voor iets anders.

Sommige politieke leiders als Errol Cova van de PLKP zijn van mening dat Curacao uiteindelijk richting onafhankelijkheid (optie B) moet gaan. Gevoelsmatig snap ik dat wel, maar echt reëel is het niet. Curacao is domweg te klein. Waarom spreekt iemand als Errol Cova zich dan toch voor deze optie uit? Is het macht, winnen van kiezers of geld?

De meeste Curacaoenaars die ik heb gesproken gaan voor optie A, de Status Aparte. Met in het achterhoofd het succesverhaal van Aruba dat hier reeds in 1986 voor gekozen heeft. Mijn onderzoek is echter zeker niet representatief, ik heb geen interviews in Seru Fortuna, Kura Piedra, Souax en andere achterstandswijken afgenomen.

Daarvoor heb ik tot 8 april de tijd.

December 15, 2004

Koninkrijksstatuut 50 jaar

Op 15 december 1954 werd het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden ondertekend door vertegenwoordigers van Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. Voor de Antillen was dit Efrain Jonckheer. Vandaag is het Statuut 50 jaar geworden.

Voorblad Koninkrijksstatuut. Klik voor groter.Het Statuut is niet zomaar een papiertje, neen het is de hoogste wettelijke regeling binnen ons Koninkrijk en staat zelfs boven de Grondwet. In het huidige Statuut is vastgelegd dat er één Koninkrijk is, bestaande uit Nederland, Aruba en de Nederlandse Antillen. Suriname werd in 1975 onafhankelijk en Aruba splitste zich in 1986 af van de Nederlandse Antillen en verwierf de Status Aparte.

Tot 1945 waren Suriname en de Nederlandse Antillen kolonieën van Nederland. Na 1945 waren kolonieën uit de tijd. Zelfstandigheid was geen optie in verband met de schaalgrootte. Er moest iets anders worden verzonnen: zelfstandige rijksdelen, die uit vrije wil een band met Nederland onderhielden. Dat werd op 15 december 1954 vastgelegd in het Statuut.

Volgens het Statuut dienen de rijksdelen elkaar te helpen. Dit is de reden dat Nederland feitelijk verplicht is om Aruba en de Antillen bij te staan. Een ander gevolg van het Statuut is dat alle inwoners van het Koninkrijk gelijk zijn. Ze zijn allen Nederlander en hebben één paspoort, het Nederlandse. Maatregelen die minister Verdonk graag ingevoerd wil zien als het terugsturen van criminele Antillianen botsen derhalve al snel met het Statuut.

Op dit moment dreigen de Nederlandse Antillen uit elkaar te vallen. Indien men dit wil effectueren is een wijziging van het Statuut noodzakelijk. De staatkundige verhoudingen tussen de partners veranderen in dat geval. De commissie Jesurun heeft hieromtrent een voorstel gedaan.

Het 50-jarig bestaan van het Statuut is hier niet echt een feestdag. Er vinden wel een aantal activiteiten plaats. Voornamelijk kransleggingen en het veelvuldig zingen van het Nederlandse en het Antilliaanse volkslied.

November 29, 2004

Wel of niet meebeslissen?

Op 8 april 2005 wordt op Curacao een referendum gehouden over de gewenste staatkundige verhouding van het eiland binnen het Koninkrijk. We hebben de volgende opties:

 • Behoud van de huidige situatie: onderdeel van het Land der Nederlandse Antillen
 • Onafhankelijkheid
 • Status Aparte, vegelijkbaar met Aruba
 • Provincie van Nederland

Wie mag hierover beslissen? Dat zijn de mensen die nu op Curacao wonen. Het merendeel is Curacaoenaar, maar er is ook een grote groep Nederlanders, Colombianen en Dominicanen die inmiddels stemgerechtigd zijn. Ik ben er ook zo eentje.

Een groep die vaak wordt vergeten zijn de Antillianen (Curacaoenaars) die in Nederland wonen. Volgens het rapport Allochtonen in Nederland 2004 van het CBS wonen er 131.000 Antillianen en Arubanen in Nederland. Dat zijn er net zoveel als op heel Curacao wonen. Met een natte vinger denk ik dat er van die 131.000 mensen ongeveer 100.000 van Curacao afkomstig zijn.

In Nederland wonende Curacaoenaars hebben geen stemrecht op Curacao en de Antillen. Ook bij het aankomende referendum vallen zij buiten de boot. Dit is een aantal mensen hier op Curacao en daar in Nederland in het verkeerde keelgat geschoten.

Daar vindt men dat men als Curacaoenaar wel degelijk over de toekomst van het eiland moet kunnen meebeslissen, ook al woont men er (tijdelijk?) niet. Voor dit standpunt valt iets te zeggen. Immers, als in het buitenland woonachtige Nederlander mag ik wel mijn stem uitbrengen bij de verkiezingen in Nederland. Hiervoor hoef ik alleen een formuliertje in te vullen. Ik heb dat nooit gedaan, maar het kan wel.

Het verschil zit hem in het aantal. Het aantal Nederlanders in het buitenland is procentueel dermate klein dat de invloed van deze groep zeer beperkt is. Dat geldt niet voor Curacaoenaars, in Nederland wonen er bijna net zoveel als op het eiland zelf. Het is een vreemd idee dat mensen op 8.000 kilometer afstand voor een groot gedeelte kunnen bepalen wat we hier doen.

Hier wordt als argument aangevoerd dat de vele (legaal) op Curacao wonende buitenlanders wel hun stem mogen uitbrengen over de toekomst van het eiland. Het betreft Colombianen, Venezolanen, Dominicanen en Nederlanders.

Een Colombiaan heeft een heel ander gevoel over onafhankelijkheid van Nederland dan een Curacaoenaar. Deze buitenlanders zijn meer geneigd naar de korte termijn en persoonlijk voordeel te kijken dan naar wat op langere termijn de wil van het Curacaose volk is. Dit geldt overigens eveneer voor op Curacao wonende Nederlanders!

Een moeilijke zaak. Mijn persoonlijke verwachting van de uitslag van het referendum is dat men in meederheid voor een Status Aparte gaat kiezen. Het is interessant om parallel een enquete te houden onder de Curacaoenaars in Nederland. Ik heb namelijk geen idee wat daarvan de uitslag zou zijn.

October 21, 2004

Laatste Antillendag?

Volgens Lucy ben ik een 'conformista', een gewoontedier. Vandaag, donderdag 21 oktober 2004, is het Antillendag. Officieel ben ik net als heel Curacao (en de andere Antillen) vrij, het zou echter goed kunnen dat ik gebeld word in verband met een grote SAP-upgrade. Een gewoontedier dus. Elk jaar vraag ik mij af: "Wat is Antillendag ook weer precies? Wanneer begon het?" Zo ook nu.

Het eerste telefoontje van de SAP-upgrade is al binnen.

In Google sta ik bovenaan met Antillendag, gevolgd door Benno, die er het volgende over schrijft:

"Het is de vervanger van de statuutdag die in december werd gevierd en na de laatste wijziging en het uittreden van Aruba (1986) is dus de Antillendag ontstaan."

Het doet er ook allemaal niet zoveel toe. Gezien de referendums (referenda mag ook) op de diverse eilanden en het Rapport Jesurun ziet het er naar uit dat de Antillen, beter gezegd het Land de Nederlandse Antillen spoedig verdwijnt.

Misschien is het wel de laatste Antillendag, dit jaar is er al niets meer georganiseerd. Zolang de vrije dag in stand wordt gehouden is er geen hond die daar om maalt.

October 13, 2004

Uitslag Curacao Poll

Op 22 september is de poll over de staatkundige positie van Curacao in het Koninkrijk der Nederlanden gestart. Zestig mensen hebben hun mening gegeven. Als ik de antwoorden wat indik komt het volgende beeld tevoorschijn:

 • 35% vindt dat Curacao een nauwere band met Nederland moet krijgen (provincie-model).
 • 5% vindt dat de huidige status gehandhaafd moet blijven (Antillen-model).
 • 15% vindt dat Curacao een directe band met Nederland moet krijgen (anti-Antillen-model).
 • 45% vindt dat Curacao geen band met Nederland moet hebben (onafhankelijkheids-model).

Bijna de helft van de stemmers ziet Curacao liever uit het Koninkrijk der Nederlanden verdwijnen. De reden hiervoor kan zijn dat men het eiland onafhankelijkheid gunt, maar ik vrees dat men Curacao liever kwijt dan rijk is.

Uitslag Poll Curacao Referendum

Deze maand presenteerde de werkgroep Bestuurlijke en Financiële Verhoudingen onder leiding van Edsel Papy Jesurun het rapport Nu kan het ... nu moet het!. Het rapport adviseert het Land de Nederlandse Antillen af te schaffen. Sint Maarten en Curacao krijgen een aparte status binnen het Koninkrijk, vergelijkbaar met Aruba.

Edsel Jesurun overhandigt het rapport aan Thom de GraafBonaire, Saba en Sint Eustatius krijgen de nieuwe status van Koninkrijkseiland waarin zij direct zaken doen met Nederland. Tevens heeft de werkgroep aanbevelingen gedaan op het terrein van Financiën en Rechtsorde.

Persoonlijk kan ik mij goed vinden in het rapport. Het weerspiegelt de balans die gevonden moest worden tussen de mogelijkheden (voornamelijk financieel) en de wensen (het gevoel) van betrokkenen. Ik denk dat ook Nederland het rapport een goed en vooral werkbaar compromis vindt. Niet geheel onbelangrijk is dat elk rapport, na goedkeuring, gevolgd dient te worden door daden!

Artikelen verschenen in Amigoe betreffende het rapport van de Commissie Jesurun:

September 22, 2004

Curacao Poll

Wie kan uit zijn blote hoofd de eilanden van de Nederlandse Antillen opnoemen? Ik denk dat de score nog lager ligt dan bij de Waddeneilanden! Een opfrisser:

Bovenwindse (Windward) Eilanden:

 • Sint Maarten (NL / Frans gedeelte): 93 km2 (NL: 34 km2 / F: 59 km2), hoofdstad Philipsburg (NL) / Marigot (F), 32.000 inwoners (NL) / 32.000 (F).
 • Sint Eustatius: 21 km2, hoofdstad Oranjestad, 2100 inwoners.
 • Saba: 13 km2, hoofdstad The Bottom, 1300 inwoners.

Benedenwindse (ABC) Eilanden:

 • Curacao: 472 km2, hoofdstad Willemstad, 150.000 inwoners.
 • Bonaire: 288 km2, hoofdstad Kralendijk, 13.000 inwoners.

Een Status Aparte binnen het Koninkrijk heeft Aruba: 190 km2, hoofdstad Oranjestad, 100.000 inwoners.

Nederlandse AntillenOp alle vijf eilanden van de Nederlandse Antillen is of wordt een Referendum gehouden met betrekking tot de status binnen het Koninkrijk.

Er heerst grote onvrede over de huidige situatie van het kunstmatig gecreërde land Nederlandse Antillen. Met name tussen Sint Maarten en Curacao botst het.

Een groot nadeel van het land Nederlandse Antillen is de zogenaamde dubbele bestuurslaag: ieder eiland vaardigt leden af voor de Landsregering en onderhoudt tegelijkertijd een Eilandsregering.

Gezien de schaalgrootte zorgt dit voor buitensporige overhead. Tevens blijkt in de praktijk dat het niet mogelijk is om voldoende capabele politici voor zoveel functies te vinden.

De meeste Antillianen willen van de Nederlandse Antillen af. Wat wil men dan wel? De opties zijn globaal de volgende:

 • Provincie van Nederland.
 • Directe band per eiland met Nederland in plaats van via de Nederlandse Antillen.
 • Status Aparte, zoals Aruba die sinds 1 januari 1986 heeft.
 • Onafhankelijkheid.

Onafhankelijkheid is het grootste ideaal maar tevens een illusie. Op Sint Maarten heeft het Referendum reeds plaatsgevonden en daar kiest men voor de Status Aparte. Sint Eustatius en Saba zijn zo klein dat ze het liefst helemaal onder Nederland vallen. Bonaire heeft gekozen voor een directe band met Nederland.

Curacaose VlagIn maart 2005 is Curacao aan de beurt. Mijn inschatting is dat men ook hier voor een directe band met Nederland gaat kiezen. De meeste mensen zien in dat Nederlandse hulp op diverse terreinen onontbeerlijk is, hoewel het Curacaose hart klopt voor onafhankelijkheid. Vergelijk Curacao maar met een vrouw in de jaren '20 van de vorige eeuw die financieel gevangen zit in een slecht huwelijk. Mocht zij ooit de lotto winnen dan trok zij diezelfde dag nog een lange neus naar haar man.

Allemaal heel interessant, die referendums. Wat denken de Nederlanders hier nu van? Vroeger was Curacao voor de Nederlander een soort van Bounty-eiland in de Caribische zee. Inmiddels worden steden als Den Helder en Dordrecht geconfronteerd met groepen kansarme, criminele en gewetenloze Antilliaanse (voornamelijk afkomstig van Curacao) jongeren. Over het eiland Curacao weet men voornamelijk dat corrupte politici de door Nederland gedoneerde miljoenen vooral in eigen zak steken. Voor het overige komen er alleen drugs vandaan.

Links onder het klokje vindt u de nieuwe Poll. Hier kunt u als Nederlander uw mening geven over de positie van Curacao in het Koninkrijk. Motivaties, redeneringen en meningen kunt u kwijt in de comments.