« Wat staat hij hard | Main | Luchiano is op de radio »

Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006 (11)

11. Radio Dolfijn interviewt: Emily de Jongh-Elhage (PAR)

Emily de Jongh-Elhage van de gele PAR is de achtste en voorlaatste lijsttrekker die door Maarten Schakel en Tony Castro in de Statenverkiezingen-reeks van Radio Dolfijn FM wordt geinterviewd.

Emily heeft niet zo lang geslapen dinsdagnacht. Na het televisie-debat op TeleCuracao is nog lang nagepraat waardoor zij pas om half twee in haar bed lag.

Tony Castro: "Terugkijkend op 2005, minister Ribeiro trad af, de voorzitter van de partij Gregory Berry trad af, een lid van de Staten voor de PAR, meneer Coffie, stapte over naar de Frente, minister Ys trad af als lijsttrekker. Was 2005 een crisisjaar voor de PAR?"
Emily de Jongh-Elhage: "Het was niet het gemakkelijkste jaar, het crisisjaar. Daarom ben ik heel trots, want in drie maanden tijd... hoe wij de PAR eigenlijk opgekrikt hebben. Vanaf begin oktober dat ik unaniem werd gekozen met algemene stemmen, iedereen was zo enthousiast dat ik de leider werd. En ik zeg het was een hele korte tijd, wat wij gedaan hebben in de PAR van oktober tot nu, ik ben er heel erg trots op."

Maarten Schakel: "Wat heeft u gedaan dan in het kort?"
Emily de Jongh-Elhage: "De voorzitter trad af. Hij is weggegaan, hij wilde niet meer. Er waren geen vergaderingen meer, niemand probeerde de PAR bij elkaar te roepen. En het is mij gelukt, de PAR eigenlijk een eenheid te vormen. Alle oudere mensen die vroeger lid waren die zijn allemaal nu terug en we zijn een eenheid. Als ik zeg ik wil eenheid vormen en ik wil het volk dienen en je merkt dat van 12 jaar geleden mensen terug zijn gekomen en ze doen allemaal heerlijk mee, dan merk je ook die uitstraling buiten."

Tony Castro: "Heeft u tijdens deze crisisperiode gedacht aan de oprichting van uw eigen partij?"
Emily de Jongh-Elhage "Nooit. Ik ben in de partij gekomen samen met Miguel Pourier, toen hij begon."
Maarten Schakel: "Hoe lang is dat geleden?"
Emily de Jongh-Elhage "De PAR is ontstaan in 1994, na het referendum van 1993. Mijn eerste verkiezingen waren in 1995. Ik heb er nooit eerder aan gedaan. Ik bedoel je bent in een partij en je moet samen dienen."

Tony Castro: "Maakt uw aanwezigheid als lijsttrekker van de PAR een samenwerking met de Frente gemakkelijker, staat de deur al open?"
Emily de Jongh-Elhage "Wij staan open voor alle partijen die het volk gekozen heeft. Als we naar de stembus gaan en de bevolking heeft gezegd we willen die en die hebben om ons te vertegenwoordigen... Maar wij hebben onze principes. Wij hebben duidelijk gezegd, wij werken niet met een partij die een veroordeelde in het parlement heeft."
Een coalitie met de FOL met Anthony Godett behoort niet tot de mogelijkheden. Dit is hetzelfde standpunt als Nelson Navarro van Forsa Korsou heeft.

Schakel vraagt of Curacao behoefte heeft aan een sterke leider. Emily de Jongh-Elhage beaamt dit, aangezien juist nu de Nederlandse Antillen ontbonden worden. In de Ronde Tafel Conferentie dient onderhandeld te worden. De reden van de vraag is dat Emily bekend staat als een nogal lieve vrouw. Ook dit beaamt Emily de Jongh-Elhage, maar ze geeft aan ook haar karakter te hebben.

Hoe denkt de PAR de veiligheid te vergroten? Men is blij dat minister Dick er is. Hij denkt niet alleen aan de gevangenen in Bon Futuro, maar heeft ook oog voor resocialisatie, zoals in Wishi-Marchena. De wetten moeten veranderd worden. Er is nu een initiatiefvoorstel in de Staten voor een minimumstraf van 15 jaar bij een gewapende overval.

Maarten Schakel: "Oke, dus alleen het verhogen van de straffen dat moet dan volgens u afschrikwekkend genoeg werken om dat te verminderen."
Emily de Jongh-Elhage "Dat is ook bewezen overal ter wereld."

Tony Castro licht een punt uit het PAR programma: Van bedrijf tot bedrijf. Emily de Jongh-Elhage vertelt dat de bedoeling is dat de eigen jeugd banen krijgt en tevens dat zij gestimuleerd wordt om zelf ondernemer te worden. Er wordt hulp geboden bij het schrijven van een business-plan en tevens wordt voor financiering gezorgd.

Emily de Jongh-Elhage, lijsttrekker van de PAR, tijdens het carnaval van 2005!Maarten Schakel: "Waar moet dat geld vandaan komen?"
Emily de Jongh-Elhage "Van hier, van de regering, van de entrepeneurs. We hebben Korpodeko, we hebben de OBNA, dus die gaan we even leren en kijken hoe het is. Dat we echt gaan investeren in onze jeugd, in onze mensen die een eigen zaak willen beginnen. En dan heb je ook mensen die er geld in willen stoppen."

Emily's antwoorden op het onderdeel Wie is dat nou eigenlijk: Zij rookt niet, heeft gisteren voor het laatst gelachen (waarom? ik lach veel!), gaat liever met Anthony Godett op stap dan met Shon Ma Isidora, vindt vis lekkerder dan vlees, prefereert Curacao boven de Antillen, eet liever shoarma van Al Basha dan een Big Mac van McDonalds, heeft spijt van het feit dat zij niet eerder in de politiek is gegaan om te dienen, haar telefoon is Chippie en niet CT, zij is niet ijdel, vindt dat Errol Cova niet goed overkomt op tv, komt tegenwoordig minder vaak te laat, houdt van Mexicaanse muziek en haar levensmotto is: "Ik wil het volk dienen."

Maarten Schakel: "Bent u voor ééntalig onderwijs of voor tweetalig onderwijs?"
Emily de Jongh-Elhage "Het Papiaments moet naar school, dat is nu al zo. Maar doordat het toch niet gelukt is genoeg materiaal te ontwikkelen en dat onze leerkrachten niet goed voorbereid zijn, denk ik dat wij zoals wij het gedaan hebben toen ik minister was, eerste cyclus van vier tot acht wordt het een instructietaal en van daaruit Nederlands als vak en dan doorgaan in het Nederlands. Nu hebben ze het veranderd en ik ben het daar niet mee eens, want wij zijn bezig met globalisatie, wij hebben gekozen voor status Autonomo den Reino, dus Nederlands is heel belangrijk op dit moment.

Het punt onderwijs is goed uitgewerkt op de website van de PAR in Van leerling tot leerling, beter dan dat het in het interview uit de verf komt. De rol van het Nederlands is belangrijk. Papiaments wordt voor kinderen van vier tot acht jaar gezien als introductietaal en niet als instructietaal. Vanaf de eerste cyclus dient het kind zich te leren uitdrukken in het Nederlands.

De familie De Jongh-Elhage staat op Curacao bekend als een echte sportfamilie.
Tony Castro: "Hoe belangrijk is sport voor u?"
Emily de Jongh-Elhage "Dat is mijn... dat ligt heel dicht bij mijn hart. Ik kom uit een sportfamilie, ik ben al moet ik het zelf zeggen drie keer hier op het eiland sportvrouw geweest op Curacao."
Maarten Schakel: "Ja? Wat heeft u gedaan?"
Emily de Jongh-Elhage "Ik heb heel veel sport gedaan, maar waar ik echt in excelleerde was in bowling."

Tony Castro: "Er is een gerucht dat de PAR 150 gulden geeft voor elk busje om zo'n (PAR propaganda, red.) sticker achterop te plakken. Wat kunt u ons over dit verhaal vertellen?"
Emily de Jongh-Elhage "Vanaf de verleden verkiezingen waren er bepaalde activisten van de PAR die hadden zo'n Emily op hun achterruit. Hoe ze eraan kwamen weet ik niet, maar nu inderdaad er zijn een heleboel privé activisten, dus je hebt buschauffeurs maar je hebt ook privé auto's. De buschauffeurs die werden inderdaad betaald, maar nu is het afgelopen, die werden betaald om het te doen. Je moet het zien als een billboard. Een rijdende billboard op wielen en die rijden overal. (...) Deze bussen rijden langs en die krijgen 150 gulden daarvoor. Maar de privé mensen niet, die moeten zelf hun sticker betalen. En dat kostte 35 gulden.
Tony Castro: "Dus als Maarten Schakel straks een Emily sticker op de auto wil, Maarten jij moet betalen!"

De relatie met Nederland komt aan bod. Curacao heeft in het referendum van 8 april 2005 gekozen voor Optie-A, een autonome status binnen het Koninkrijk. Toch probeert een aantal partijen deze keuze te buigen en te draaien en te wringen richting hun eigen standpunt. De PAR staat pal achter de door het volk gemaakte keuze. Emily de Jongh-Elhage "Je kan nu niet meer gaan twijfelen van autonome status of niet. In het referendum is hiervoor gekozen, punt."

Maarten Schakel: "Is de PAR voorstander om meer marechaussee's hier op Curacao te laten vestigen?"
Emily de Jongh-Elhage "Wij willen veiligheid hebben. Je moet het wel samendoen met onze politie, het moet een band zijn dat iedereen het accepteert en dat gaan we doen. Maar de veiligheid voor ons is op de eerste plaats."
Maarten Schakel: "Ja, want dat ligt politiek nogal gevoelig heb ik het idee, dat veel marechaussee's op het eiland zijn en dat dat misschien wel bij sommige Antilliaanse politiemensen in het verkeerde keelgat schiet."
Emily de Jongh-Elhage "Als je aan tafel gaat zitten en je legt uit dat dit voor de bevolking het beste is, want wat de mensen willen is veiligheid."
Maarten Schakel: "Dus die politieke gevoeligheid van sommige Curacaoenaars speelt wat u betreft geen rol?"
Emily de Jongh-Elhage "Als je informatie geeft en met elkaar aan tafel gaat zitten en uitlegt wat er gebeurt en waarom wij het niet kunnen dan denk ik dat je het wel redt."

De PAR vindt tourisme belangrijk en ziet positieve punten: "Door die tsunami en door de rust die we hebben in de Caribische zee, in de Caribbean, dat we er qua tourisme goed tegenaan gaan. Maar ik ben geen voorstander om alleen te concentreren op het tourisme." (...) "Wij moeten onze jeugd voorbereiden voor de dienstverlening en dus meer hotels, de luchtverbinding moet beter worden enzovoorts, dat we meer mensen hier op het eiland krijgen." (...) "Ik denk niet dat we dan met al deze hotels mensen uit het buitenland moeten halen. Onze mensen moeten eerst de kans krijgen en die moeten opgeleid worden."

Maarten Schakel: "Gisteren zat hier Nelson Navarro aan tafel bij ons, lijsttrekker van Forsa Korsou. Wat vindt u van hem?"
Emily de Jongh-Elhage "Ik ken hem als een advocaat. Het is allemaal nieuw voor hen. Ze hebben eigenlijk heel lang het gouvernement geassisteerd, dus als consultant. En nu komen ze eigenlijk precies het tegenovergestelde vertellen dan zij eigenlijk geadviseerd hebben."
Maarten Schakel: "Zijn ze niet helemaal consequent dan?"
Emily de Jongh-Elhage "Ze zeggen nu bijvoorbeeld dat bepaalde partijen de schulden hebben laten gebeuren, maar zij waren adviseurs van bepaalde opdrachten."
Maarten Schakel: "Hij zat hier dus gisteren en hij heeft een vraag voor u ingesproken."

De vraag van Nelson Navarro luidt als volgt: "Ik zou graag van mevrouw Emily de Jongh-Elhage van de PAR willen weten of zij de mening deelt van de minister-president, meneer mr. Etienne Ys, dat de schuld van de Antillen verdeeld moet worden over alle eilanden, zodat voor Curacao het grootste deel van de Antilliaanse schuld, dat Curacao die schuld ook moet dragen. Wij van Forsa Korsou zijn een andere mening toegedaan. De heer Ys heeft zijn mening gepropageerd. Ik weet niet of dat de mening is van de partij PAR. Dat zou ik graag willen horen."
Emily de Jongh-Elhage "Het was tussen meneer Ys en meneer Navarro van wie de schuld is. De Antillen hebben schuld gemaakt, dat heeft Nederland niet gedaan. We moeten nu aan tafel gaan zitten om te kijken, want Nederland heeft hier beloofd en in de slotverklaring staat het ook dat zij bereid zijn te gaan praten over die vijf miljard schuld. (...) Minister-president Balkenende heeft al gezegd dat ze bereid zijn om over die vijf miljard te gaan praten."

Maarten Schakel: "Vindt u dat een goed idee, als Nederland daar een groot deel van betaalt?"
Emily de Jongh-Elhage "Ik geloof niet dat Nederland zegt, wel jullie zijn zo lief, ik geef die vijf miljard. Ze zullen ook met hun eisen komen, dus laten we aan tafel gaan zitten en ik denk dat we moeten gaan kiezen, wat willen wij."
Maarten Schakel: "Vindt u het een goed idee dat Curacao zelf ook een groot deel van zijn schuld terug betaalt, de Antillen een groot deel van zijn schuld terug betaalt. Omdat ze er anders wel erg gemakkelijk van afkomen?"
Emily de Jongh-Elhage "Vijf miljard kunnen wij niet opbrengen. Dus dan moeten we gaan kiezen. Aan tafel gaan zitten en onderhandelen. Als je geld nodig hebt ga je toch ook naar de bank?"

Radio Dolfijn heeft een speciale pagina gewijd aan de Statenverkiezingen. De dagelijkse gesprekken zijn live via internet te volgen en beginnen in Nederland om 12 uur 's middags. Een mooie tijd. Op de Dolfijn Download-pagina staan de interviews in mp3-formaat.

Alle posts over de Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006.

(Wordt vervolgd)

Comments

Misschien een beetje laat, maar ik bedenk ineens dat een samenvatting van dit alles óók heel goed zou kunnen werken. ;-)

@Verbal Jam: Ik heb daar ook over nagedacht. Toch heb ik voor deze aanpak gekozen. Ik vind de portretten waardevol genoeg om bijna in zijn gheel weer te geven. Feitelijk zijn het al samenvattingen, want ik heb stukken weggelaten, andere samengevat en slechts een gedeelte letterlijk geciteerd. Zoveel mogelijk heb ik mijn eigen commentaar weggelaten, om het 'portret' zo authentiek mogelijk te laten klinken.
Ik besef dat het voor de buitenstaander allemaal wat veel is. Misschien dat ik uiteindelijk nog een soort overzicht van de negen lijsttrekkers presenteer. Alhoewel ik ook wel een beetje moe ben en aan iets anders toe op dit moment dan politiek... :-)

Applaus voor al je noeste werk Casa! Om nou te zeggen dat het me allemaal heftig interesseert is een beetje veel gezegd maar ik vind het een knap stukje monnikenwerk. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart zie ik mezelf nog niet al die lokale webkastdorppartijtjes behandelen. Of je moet zitten te springen op een verhandeling over Leiderdorps Belang, Houdt Leiderdorp Groen etc...

Wel een aardige mevr. die Emely. Nog even, en Curaçao heeft een Arabische Premier, naast de Arabische vrouwelijke gezaghebber. Wordt het niet tijd voor ook een Arabische mevr. als gouverneur? Kijk hoe men op Curaçao met elkaar samen leeft, daar kan Nederland een voorbeeld aan nemen.