« Luchiano is op de radio | Main | Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006 (13) »

Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006 (12)

12. Radio Dolfijn interviewt: Maurice Adriaens (FOL)

Het laatste interview beloofde heel wat. Maarten Schakel en Tony Castro zouden Anthony Godett ontvangen, de lijsttrekker van de oranje partij Frente Obrero (FOL) in de Statenverkiezingen-reeks van Radio Dolfijn FM. Helaas belde Anthony Godett af en stuurde in zijn plaats de nummer twee op de kieslijst, Maurice Adriaens. Ik kan alvast voorwegnemen (is dat een Germanisme?) dat de heer Adriaens zich uitstekend van zijn taak heeft gekweten.

Maarten Schakel: "Ja, hij (Anthony Godett, red.) had hier eigenlijk zelf willen zijn, waarom is hij er niet? Waarom bent u hier?"
Maurice Adriaens: "De bedoeling is om informatie te geven aan jullie luisteraars en het is natuurlijk heel belangrijk dat die informatie goed overkomt. Zijn Nederlands is geen 100 procent en hij heeft gezegd, nou ja, ik ben nummer twee op de lijst, goed Nederlands sprekende, dus ga jij maar."

Schakel: "Meneer Adriaens, morgen zijn de grote verkiezingen. Gisteren verscheen de uitslag van een nieuwe opiniepeiling. Daaruit blijkt dat de MAN de grootste partij zou worden met 21%, de PAR nummer twee met 19% en de FOL nummer drie met 18%. Dat strookt niet helemaal met wat ik meneer Godett in alle media heb zien verkondigen, namelijk wij worden de grootste."
Adriaens: "Nou, we hebben al die enquetes in de afgelopen jaren gezien die er altijd naast zitten. Waarom, omdat je een grote groep kiezers hebt, ook hier weer meer dan 30% die nog niet hebben beslist op wie ze gaan stemmen. Dat doen ze op de laatste dag en steeds blijkt weer dat op dat moment het juist de Frente stemmers die op het laatste moment beslissen en uiteindelijk ons de overwinning geven dus we hebben goede hoop dat we desondanks toch winnen."
Schakel: "Een van de achtergrondstatistiekjes die nog in die peiling zat was dat 19% van de twijfelaars twijfelde tussen de MAN en de PAR. Maar goed, je weet het natuurlijk nooit."

Van 2003 tot 2004 was Maurice Adriaens Gevolmachtigd Minister in Den Haag. Zijn grootste voldoening haalde hij uit het feit dat er door zijn toedoen minder werd gejaagd op Antillianen. De grootste frustratie is het totale gebrek aan informatie dat hij bij Nederlandse politici bespeurde met betrekking tot de Antillen. Hij vindt zelf dat hij gefaald heeft om hier duidelijke verbetering in aan te brengen.

Over de huidige Gevolmachtigde Minister Paul Comenencia is Adriaens kort: "Ontzettend slecht. Je hoort dat hij meer aan de kant van de Nederlander staat in plaats van aan de kant van zijn eigen mensen. Hij laat ze snel vallen. Iedereen weet over de criminalisering in het woordgebruik en in de kranten van Antillianen, terwijl het een hele kleine groep is die echt niet veel crimineler is als veel andere groepen in Nederland, maar die eruit gelicht wordt omdat Antillianen nu eenmaal geld oplevert en voor de meeste gemeentes is dat dus belangrijk. Hoe kun je geld krijgen, dat is door Antillengemeente te worden, dat is door negatief te praten over Antillianen en ik vind dat we daarvan af moeten. Deze minister doet daar in ieder geval niks aan."

Maarten Schakel verbaast zich over de wijze van campagne voeren door de FOL. Anthony Godett was niet aanwezig bij het grote televisie-debat van afgelopen dinsdag. En aanstaande maandag wil hij om tien uur een afspraak hebben met de Gouverneur, de heer Goedgedrag, waarbij Godett een manifest zal aanbieden dat hij premier wil blijven tot 2018.

Schakel: "Hij is zo zelfverzekerd, ik denk dat het bij veel mensen een beetje overkomt als spierballentaal. Wat is het idee achter deze manier van campagne voeren?"
Adriaens: De fora's, je ziet steeds weer terug dat er weinig informatie uit de fora's komt. Je krijgt weinig tijd om te praten, er is veel gehak op elkaar van de politici. Wij vonden dat we er weinig mee opschieten. De issue wordt natuurlijk weer Anthony Godett wel of niet verkiesbaar. We vonden dat de bevolking daar feitelijk niets mee bereikt met die discussie. (...) Vandaar ook het standpunt van Anthony Godett van het moet nou maar eens een keer afgelopen zijn met dat hele gedoe rond zijn veroordeling wel of niet en zijn benoeming als minister-president. En er is geen enkele wet zoals we steeds zeggen die zegt dat een minister-president geen veroordeelde of ex-veroordeelde of whatever mag zijn. De wetten zijn heel duidelijk daarin."

Volgens Schakel heeft de FOL wel een probleem als zij niet de grootste worden. Immers, bijna geen enkele partij wil samenwerken met de FOL vanwege de veroordeling van Anthony Godett.
Maurice Adriaens: "Dat horen we ook al jaren en toch zitten we steeds weer in verschillende coalitieregeringen. Dat hebben we gezien laatst op Eilandsnivo, alle partijen een grote mond maar als het er uiteindelijk op aankomt dan vormen ze toch wel een regering met de FOL, dus wat dat betreft zijn we ook niet zo bang. (...) Dit is niet het probleem waar de bevolking mee kampt. Waar dit land mee kampt is de sociale problematiek, de armoede, de criminaliteit, de problemen in het onderwijs en er zal echt niemand wakker liggen of er iemand nou vier maanden wel of niet moet gaan zitten. Alsof dat het probleem van het land oplost."

Maarten Schakel: "Hoe denkt de FOL de veiligheid op Curacao te gaan verbeteren?"
Maurice Adriaens: "Wij vinden in ieder geval dat het niet de oplossing is om steeds meer cellen te bouwen en steeds grotere gevangenissen, want op een gegeven moment zit de helft van de bevolking in de gevangenis. Het probleem op het eiland is duidelijk, er is een enorme armoede, er is een enorm sociaal probleem, 44% van je jongeren heeft geen werk, hebben ook geen inkomen. Een uitkering op Curacao is maximaal 250 gulden (€ 116) per maand. Nou, dat geef ik je te doen. Ik denk dat velen van ons 250 gulden in een weekend spenderen als we uitgaan. Daar moet dan een moeder met drie kinderen van kunnen rondkomen. (...) Het is gewoon onmogelijk om met 250 gulden per maand je gezin een goede opvoeding te kunnen geven."
Maarten Schakel: "Dat krijg je in de gevangenis hè, die 250 gulden zegt u. Of niet?"
Maurice Adriaens: "Nee, nee, dat krijgt een alleenstaande moeder met drie kinderen. Een uitkering is dat, een sociale uitkering wat in Nederland ruim 1000 gulden is, is hier 250 gulden per maand."

Deze uitkering moet volgens Adriaens verhoogd worden tot een bestaansminimum, 1000 à 1500 gulden. Uiteraard kan dit niet in een keer, men kan beginnen met een verhoging van 100 tot 150 gulden. Tegelijkertijd dient er werkgelegenheid geschapen te worden. Qua tourisme denkt men dan al snel aan waiters en bar-tenders. De FOL is van mening dat Antillianen ook hoger gekwalificeerd werk kunnen doen. Het zijn ook goede lassers, pipe-fitters en mechanics. Er dient veel meer geïnvesteerd te worden in de raffinaderij, te denken valt aan het uitbouwen met een petrochemische en plastic-industrie. Ook de capaciteit kan verhoogd worden van 220.000 barrels per dag naar 320.000. De installaties liggen er. De raffinaderij mag zeker niet van het eiland verdwijnen: "Dat zou een fatale klap zijn voor onze economie."

Even terug naar de criminaliteit. Adriaens is voor een harde aanpak van criminelen, maar vindt dat tegelijkertijd veel meer gedaan moet worden aan resocialisatie. Immers, een jongere met een crimineel verleden krijgt geen werk, heeft dus geen geld en vervalt al snel in zijn oude gedrag. Elke gevangene kost 3000 gulden per maand, als de omstandigheden van de gevangene thuis worden verbeterd is men al snel goedkoper uit. Volgens Adriaens is voor veel jongeren het leven in de gevangenis vergeleken met thuis zo slecht nog niet. Ze krijgen driemaal per dag eten, kunnen een beetje sporten en hebben een dak boven hun hoofd.

Tony Castro: "Frente Obrero heeft een paar keer de verkiezingen gewonnen. Hoe lang heeft Frente Obrero als grootste partij regeringsverantwoordelijkheid kunnen dragen?"
Maurice Adriaens: "Nou ja, eigenlijk heel kort. De enige keer is het kabinet Mirna Louisa-Godett, dat was tien maanden. Feitelijk heb je nooit een kans gehad om te bewijzen wat je als FOL kunt doen, omdat je toch steeds voelt dat er zoveel in de weg gelegd wordt om te kunnen regeren dat je er niet aan toe komt."
Maarten Schakel: "Waarom was dat ook al weer, dat dat maar tien maanden duurde met mevrouw Godett?"
Maurice Adriaens: "Een hele discussie over onder anderen de heer Ben Komproe. Ben Komproe werd ervan verdacht dat hij prostituees die bij Campo Alegre moesten werken buiten het systeem om een vergunning had gegeven om daar te gaan werken. Dat was zogenaamd illegaal, ondanks dat achteraf bleek, nadat de heer Komproe in de gevangenis vermoord was, dat er eigenlijk geen enkele basis was voor een onderzoek tegen hem, omdat het Hof, dus drie rechters, toen ze eenmaal het bewijsmateriaal op tafel zagen liggen zeiden van nou ja, maar dit is geen zaak, deze man heeft zich van zijn taak gekweten zoals het had moeten zijn, hij heeft alle adviezen liggen. Dus het Hof heeft meteen besloten toen om alle verdachten op dat moment vrij te spreken voordat de zaak voor de rechter kwam en dat geeft gewoon aan dat er een hele hetze was toendertijd tegen de heer Ben Komproe, tegen ook weer de FOL, om te proberen die partij uit de regering te krijgen. Dat is toen gelukt, de partij Nashonal (PNP) van Zus de Lannooy heeft toen besloten om haar steun aan de coalitie in te trekken. Daarbij viel het kabinet en daarmee dus onze kans om te laten zien wat de FOL als signatuur betekent."

Maurice Adriaens, de nummer twee op de kieslijst van Frente Obrero (FOL)De antwoorden van Maurice Adriaens op het onderdeel Wie is dat nou eigenlijk: Hij rookt niet, lachte vanmorgen nog toen hij de studio binnenliep, gaat liever een avondje op stap met Emily de Jongh-Elhage (gezellige vrouw) dan met Zus de Lannooy (arrogant, geen aardig type), zijn levensmotto is "Begin de dag met een lach, positief vooruit kijken, voor alles is een oplossing", na enig gelach (de PAR vergadert daar regelmatig) verkiest hij de shoarma van Al Basha boven McDonalds, hij heeft een Chippie-GSM en geen CT, heeft er soms spijt van dat hij zijn rozenkwekerij heeft laten sluiten om zich aan de politiek te kunnen wijden, doet zijn inkopen niet bij Goisco maar wel bij Mangusa, hij houdt van heel veel soorten muziek als het maar een beetje vrolijk klinkt, voelt zich eigenlijk niet onveilig, de wegenbelasting is al betaald, zijn lievelingseten is spaghetti en Chili con Carne en hij kan niet zonder een pilsje op zijn tijd.

Maarten Schakel: "Bent u voor Papiamentstalig onderwijs, Nederlandstalig onderwijs, hoe ziet u het traject van onderwijs op het gebied van taal?"
Maurice Adriaens: "Ik denk dat er net zo goed als er voor de Papiamentstalige kinderen Papiamentstalig onderwijs moet zijn, dus als instructietaal, en van daaruit de kinderen leren om een belangrijke taal als Nederlands of Engels daar goed in te zijn, vind ik het ook belangrijk dat voor de groep Nederlanders, maar datzelfde geldt eigenlijk ook voor de groep Spaanstaligen, er speciale scholen zijn om de mensen daar in hun eigen taal op te vangen en van daaruit naar een andere taal toe te gaan."
Maarten Schakel: "Bent u voor gescheiden scholen dan? Papiamentstalige scholen, scholen voor Nederlandse kinderen, scholen voor Spaans sprekende kinderen?"
Maurice Adriaens: "Feitelijk wel. Ik denk dat dat de beste oplossing is in plaats van gemengde scholen omdat je toch ziet dat de aandacht voor de leerlingen in een school waarbij veel Spaanstalige en Nederlandstalige en Papiamentstalige kinderen door elkaar heen zitten uiteindelijk de zwakke leerlingen de dupe worden. Ik vind het systeem wat er nu op tafel ligt in ieder geval voor Nederlands en Papiaments met vier Nederlandse scholen en de rest van de scholen is Papiamentstalig, vind ik een goed systeem. Ik zou daar graag een Spaanstalige school bij willen zien, gezien het aantal Spaanstaligen op het eiland op dit moment."
Maarten Schakel: "Het woord is nog niet vaak voorbij gekomen, maar is dat goed voor de integratie?"
Maurice Adriaens: "Ik denk het wel als op de scholen in ieder geval de kinderen leren wat het Papiaments is, leren over de cultuur en de historie van de eilanden. (...) De integratie vindt plaats op straat en niet in het lokaal voor mijn gevoel."
Maarten Schakel: "Nederlandse schoolkinderen hebben toch Nederlandse vriendjes automatisch ook dan?"
Maurice Adriaens: "De gemeenschap hier is heel klein. Dus ondanks dat je Nederlandse vriendjes hebt, in deze gemeenschap kom je elkaar snel tegen. Het is niet zo dat je in een land zit met 15 miljoen inwoners waarbij je echt hele ghetto's hebt waar andere mensen niet binnenkomen, dat heb je hier niet, dat probleem heb je niet. Dat zie je ook op straat, de integratie leeft hier op Curacao, je hebt niet dat afgescheiden gevoel van bevolkingsgroepen."

Adriaens is niet tegen naschoolse opvang zoals voorgesteld door de meeste partijen. Wel vindt hij dat veel jongeren zeker in staat zijn om zichzelf bezig te houden, als er maar faciliteiten zijn. Daar ontbreekt het vaak aan. Gevolg is dat de jongeren onder een boom gaan zitten, waar ze erg gevoelig zijn voor negatieve invloeden.

Tony Castro: "Kunt u ons uw mening geven over het functioneren van het Openbaar Ministerie?"
Maurice Adriaens: "Voor ons gevoel is het Openbaar Ministerie, dat is ook al door de politieke partij PAR al vaak gezegd, het O.M. is PAR en PAR is O.M., we kennen de uitlating van Omayra Leeflang die heeft gezegd dat het O.M. van iedere aanklacht tegen haar de barbecue aan zal maken, dus dat geeft wel aan dat men bij de PAR heel zeker is dat het O.M. hun nooit zal vervolgen, maar andere politici wel en ik denk dat dat een verkeerd gevoel is wat leeft in deze gemeenschap. Binnen de gemeenschap is weinig vertrouwen in het O.M. en ik denk dat daar zeker wat aan gedaan moet worden."

Tony Castro zegt dat veel mensen beweren dat Frente Obrero corrupt is. Hij vraagt aan Maurice Adriaens of hij voorbeelden van corruptie kent bij andere partijen. Adriaens komt terug op de zaak van de fraude met bouwbedrijf De Antillen, toen diverse politici ook van PAR en PNP zijn opgepakt. Veel mensen keken echter alleen naar de FOL-leden, terwijl zelfs de rechter heeft gezegd dat Anthony Godett weliswaar fout was, maar dat het geld in ieder geval voor de partij was. Dit in tegenstelling tot de verdachten van de andere partijen die puur aan zelfverrijking deden.

Maarten Schakel: "Laten we het over Mirna Godett hebben. Anthony Godett heeft destijds zijn zus naar voren geschoven, ze is tien maanden premier geweest van de Antillen. Er werd in die tijd nogal getwijfeld aan haar capaciteiten. Gaat ze na deze verkiezingen ook een rol spelen voor de FOL?"
Maurice Adriaens: "Een rol heel zeker. Ik denk dat zij een vrouw is die in haar schoenen staat, een heel uitgesproken mening heeft, een goed zicht heeft op wat er in de politiek speelt. Anthony Godett heeft nu in ieder geval gezegd dat hij zelf premier gaat worden, daarvoor naar de Gouverneur toe gaat, dus dat zal de richting worden na de verkiezingen."
Maarten Schakel: "Er is een gerucht dat minister Pechtold heeft gezegd de verkiezingen ongeldig te verklaren als de FOL wint met Anthony Godett als mogelijke premier..."
Maurice Adriaens: "Meneer Pechtold die kennen we allemaal uit zijn luchtballonnetjes. In heel Nederland is hij binnen de politiek niet meer geliefd door al zijn onzinverklaringen die hij uitroept om te proberen de D66 in de peilingen toch boven de één zetel uit te krijgen en ik denk dat we deze opmerking ook onder datzelfde chapiter moeten rangschikken."
Maarten Schakel: "Oke, en dat Anthony Godett nu weer naar voren geschoven wordt als toch mogelijke minister-president hoewel mevrouw Godett een tijdje geleden ook weer in de picture was, dat is niet een provocatie naar Nederland toe?"
Maurice Adriaens: "Nee, nee, dat is helemaal geen provocatie naar Nederland, met provocatie bereik je niks mee. Het gaat gewoon om je achterban, Anthony Godett is partijleider, hij moet minister-president worden en ik denk dat in het democratische proces daar duidelijkheid over moet zijn. Laat de mensen nu met de verkiezing daar duidelijkheid over hebben. Als je kiest voor de Frente dan kies je om Anthony Godett premier te maken, dat daar geen twijfel over bestaat straks, waar je precies op gestemd hebt, dus dat is de duidelijkheid die wij geven."

Maarten Schakel: "U noemt toch de uitspraak van minister Pechtold een luchtballon, we kunnen hem scharen in het rijtje van andere luchtballonnen die hij heeft opgelaten aldus u, maar ja het is toch een minister, daar kun je toch niet zomaar omheen als partij?"
Maurice Adriaens: "Natuurlijk moet je er rekening mee houden, maar we hebben De Graaf gezien, we hebben Gijs de Vries gezien, we hebben heel veel ministers zien komen en zien gaan in Nederland en uiteindelijk... ja, de Antillen blijft gewoon proberen om een band en een relatie met Nederland aan te gaan, op het nivo van in ieder geval met elkaar blijven praten en ik heb er alle vertrouwen in dat dat wel goed komt. Ik bedoel, ondanks dat meneer Pechtold luchtballonnetjes oplaat en heel veel flaters maakt in zijn uitspraken is het wel iemand voor mijn gevoel die hart voor de zaak heeft en waar mee te praten valt. Dus ik zal hem zijn flater in uitspraken niet kwalijk nemen. Uiteindelijk gaat het erom wat kunnen we aan de onderhandelingstafel voor elkaar betekenen en ik denk dat we aan Pechtold een betere hebben dan aan De Graaf die hier toendertijd heeft gezeten."

Over de verhouding met Nederland: "Ik denk dat Nederland veel meer doordrongen moet worden van het belang om de Antillen er economisch bovenop te helpen." Gekeken moet worden hoe Curacao als distributieland ontwikkeld kan worden, met de know-how die in Nederland aanwezig is. Hier ligt een mooie taak voor de Gevolmachtigd Minister. Als de FOL na de verkiezingen in de regering komt ziet Adriaens dit echter niet als zijn taak, die ligt nu op de Antillen.

Net als de lijsttrekkers van de andere partijen geeft Adriaens aan dat de Antillen de schuld van 5 miljard niet gemakkelijk zelf kunnen oplossen. Hier is hulp van Nederland voor nodig. Dit kan door herfinanciering van de schuld, gezien de lage interbancaire rente van slechts twee procent. Hierdoor worden de rentekosten voor de Antillen verlaagd met zes procent, hetgeen betekent dat de jaarlijkse rentebetalingen zakken van circa 250 miljoen gulden naar ongeveer 70 miljoen. Dat is op te brengen voor de Antillen.

Over het inzetten van Nederlandse marechaussee's. Maurice Adriaens is hier tegen. Zijn stelling is dat we op dat nivo zelf voldoende capabele mensen hebben. Wel ontbreekt het aan equipment. De inzet van Nederlanders is zijns inziens ingegeven door het beeld dat de Curacaose agenten gemakkelijker vatbaar zijn voor corruptie. Datzelfde overkomt volgens hem Nederlandse marechaussee's echter even snel en is ook al gebeurd.

Tony Castro: "Nelson Monte, wat voor rol heeft hij in de Frente Obrero, is hij nog steeds de grote man achter de gordijnen?"
Maurice Adriaens: "Nee, Nelson Monte is geen grote man achter de gordijnen. Hij blijft natuurlijk een man met een lange ervaring in de politiek, dus hij blijft voor ons belangrijk als een soort referentiekader. (...) Het is een wijze man, hij blijft een adviseur van de partij. In het dagelijks gebeuren van de partij of in het dagelijks gebeuren van het bestuur speelt hij geen rol."

De FOL is een voorstander van het stimuleren van de lokale economie. Het gerucht gaat dat de oranje vlaggen en t-shirts voor de reclame-campagne gemaakt zijn in China en niet op Curacao. Adriaens bevestigt dit gerucht en verklaart het door het gebrek aan fondsen. Bovendien zijn de lokale drukkerijen niet toegerust om in korte tijd zoveel te produceren voor alle partijen.

Woensdag bedacht Emily de Jongh-Elhage van de PAR de volgende vraag voor de FOL: "Meneer Godett heeft tijdens de persconferentie tot tweemaal toe gezegd dat als hij wint dat mevrouw Mirna Godett de nieuwe minister-president wordt, maar nu plotseling zegt hij dat hij de minister-president wordt. Dus de vraag, wie wordt als de FOL gaat winnen, wie wordt de minister-president?"
Maurice Adriaens: "Nou, heel simpel. Als de FOL gaat winnen wordt Anthony Godett de premier."
Maarten Schakel: "En niet Mirna Godett zoals eerst verondersteld werd."
Maurice Adriaens: "Nee."
Maarten Schakel: "Nee?"
Maurice Adriaens: "Nee."

Radio Dolfijn heeft een speciale pagina gewijd aan de Statenverkiezingen. De dagelijkse gesprekken zijn live via internet te volgen en beginnen in Nederland om 12 uur 's middags. Een mooie tijd. Op de Dolfijn Download-pagina staan de interviews in mp3-formaat.

Alle posts over de Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006.

(Wordt vervolgd)

Comments

Ik krijg er gewoon uitslag van...

@So K.: Kunt u iets specifieker zijn?