« Casa kruipt in de huid van... | Main | Steun uit onverwachte hoek »

Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006 (8)

8. Radio Dolfijn interviewt: Errol Cova (PLKP)

Maarten Schakel en Tony Castro ontvangen iedere ochtend een lijsttrekker in de Radio Dolfijn FM studio. Tot vrijdag 27 januari 2006 wel te verstaan, de dag van de verkiezingen. Afgelopen vrijdag was de beurt aan Errol Cova van de roze partij PLKP, als nummer vijf in de reeks.

Errol Cova is een ochtendmens en staat altijd vroeg op. Hij verontschuldigt zich dat hij de laatste dagen wat grieperig is, maar zal dit niet als excuus gebruiken.

Radio Dolfijn zet de interviews met de lijsttrekkers volledig op haar Download pagina, in mp3-formaat. Elke uitzending bestaat uit vier tot zeven files. Nu wil het toeval dat het tweede en belangrijkste mp3-file van het interview met Errol Cova leeg is. Het is het belangrijkste file omdat Cova hierin spreekt over het speerpunt van de PLKP, de verhoging van het ouderdomspensioen van 500 naar 1000 Antilliaanse guldens per maand.

De discussie spitst zich toe of het verhogen van het ouderdomspensioen een verkiezingsstunt van de PLKP is of een werkelijk haalbare zaak. Cova wil de verhoging voornamelijk financieren door het plafond waarover premie wordt betaald weg te halen. Op dit moment betaalt men premie tot 3800 gulden. Dit houdt in dat iemand die 8000 gulden per maand verdient evenveel premie betaalt als iemand met 3800 gulden.

Let wel, dit zegt Cova. Ik weet niet of het waar is en als het waar is weet ik niet of het wegnemen van het plafond voldoende geld vrijmaakt om de verdubbeling in uitkering te bekostigen. De politieke tegenstanders beweren van niet en de Rekenkamer steunt hen daarin. Er schijnt een gat van 30 miljoen gulden te zijn, zo kreeg Maarten Schakel via zijn oortje door. Cova ontkent het financiele gat maar kan het in het interview niet weerleggen. Als het tweede mp3-file alsnog online komt wordt het in deze post verwerkt. We gaan verder met de prognose van de IMD.

Schakel: "Bij de peiling van de IMD staat de PLKP slechts op 3.5%. Ligt dat aan de campagnevoering?
Cova: "Neen, het ligt aan de IMD. Er is een campagne gestart van bepaalde mensen van de VBC (Vereniging Bedrijfsleven Curacao, red.), de PAR-mensen en ook consultants die totaal afhangen van werk van de overheid als de PAR erin zit. Want het is wel typisch dat als wij zo laag zitten, waarom worden wij aangevallen? Als je de pers leest de laatste weken en je weet dat iemand dood is... je gaat toch geen lijken aanvallen? Je gaat toch geen lijken doden?"
Schakel: "Dat klinkt niet echt heel hoopvol voor uw partij."
Cova: "Nee, nee, maar door hen! Het is een fake. Het is niet de eerste keer dat de IMD voorspellingen maakt. Nog nooit heeft de IMD voorspeld dat wij zetels zullen krijgen. Elke keer is het de PAR, die krijgt ze allemaal, en de rechtse partijen omdat men de strategie volgt van de Self-fulfulling prophecy."

Errol Cova, lijsttrekker van de PLKP, samen met Lucia, La Chica Merengue tijdens het carnaval van 2005!Om de veiligheid te verbeteren geeft Cova aan dat met harde hand opgetreden dient te worden. Het gezag moet tijdelijk meer bevoegdheden krijgen, bijvoorbeeld om te controleren, om huizen binnen te gaan en om bij verdenking tot actie over te gaan. In Mexico City, een stad met 21 miljoen mensen, levert deze aanpak resultaat op.

De stijging van de criminaliteit is voor ongeveer 90% drugs-related. Cova gelooft dat Nederland door haar gedoogbeleid hier mede debet aan is. Het Nederlandse drugsbeleid wordt in de hele wereld bekritiseerd. Het drugsprobleem moet op beide plaatsen, Curacao en Nederland, aangepakt worden. Errol Cova is een tegenstander van het gedoogbeleid.

Tot half mei 2005 was Cova minister van Economische Zaken in de Landsregering. Na wat akkefietjes werd de PLKP dringend verzocht uit de regering te stappen, hetgeen uiteindelijk ook gebeurde. Cova werd als minister opgevolgd door Alex Rosaria van de PNP.

Alex Rosaria heeft een aantal zaken in de publiciteit gebracht waarbij Cova grote sommen geld heeft uitgegeven zonder duidelijke onderbouwing. Het betreft de volgende projecten:

  • Het televisieprogramma Kurason di nos ekonomia (Hart van onze economie)
  • Het project Curacao Lagoon
  • Het televisieprogramma Florin Kňrá (De rode gulden)

Over Florin Kňrá wordt gezegd dat Cova dit programma heeft laten maken voor 170.000 gulden. Afgesproken was om een gedeelte bij aanvang te betalen, een gedeelte op de helft en de rest als het programma klaar was. Nu blijkt dat de 170.000 gulden al lang geleden is betaald, terwijl het programma pas voor zo'n 25% klaar is.

De reactie van Errol Cova: "Het programma is inderdaad niet af. Maar ik zit al een paar maanden niet meer in de Staten en de controle dient te geschieden door de huidige minister." Wel heeft Cova geďnformeerd hoe het komt dat het programma nog steeds niet klaar is en een van de redenen is een wijziging die door de huidige minister, Alex Rosaria, is aangebracht.

Cova voelt zich niet (meer) verantwoordelijk en zegt: "Wat ik dus wel merk is dat de nieuwe minister sinds hij is aangetreden niets gedaan heeft van zichzelf, van dit presenteer ik. Ik geloof dat een minister moet zeggen, dit is mijn beleid. Wat hij tot nu toe gedaan heeft is gekeken wat ik gedaan heb en dat heeft hij dus vermorzeld."

Nog even terugkomend op het uit de regering zetten in mei 2005 van de PLKP. Volgens Errol Cova zijn de akkefietjes over Venezuela zoals door mij beschreven in Crisis. What crisis? door de PAR en de PNP gebruikt als een stok om de hond te slaan. De werkelijke reden was dat de PLKP niet accepteerde wat PAR en PNP met Nederland bekokstoofden. "Wij vinden dat zelfs wanneer wij niet de grootste partij zijn, dat overleg met ons gepleegd moet worden."

Qua onderwijs is Cova voor ééntalig onderwijs. "Want wij zijn een ééntalig volk, wij zijn geen tweetalig volk. Wij zijn een volk waarbij een grote meerderheid Papiamentu als moedertaal heeft en volgens de wetenschappelijke onderbouwing, ook van de UNESCO, heeft ieder volk het recht en ook de plicht om moedertaalonderwijs te krijgen omdat dat de ontwikkeling van het kind niet schaadt. (...) Vanuit het Papiamentu moeten wij zoveel mogelijk talen aanleren, omdat wij een klein land zijn. Wij moeten ons niet isoleren. Maar wetenschappelijk is bewezen dat het aanleren van nieuwe talen, van een tweede en een derde taal, moet gebeuren vanuit je moedertaal."

De PLKP is voorstander van Papiamentu als instructietaal, de taal waarin onderwijs wordt gegeven. Cova is er niet op tegen dat Curacaoenaars Nederlands leren, maar dan vanuit het Papiamentu. Errols broer en partijgenoot Eduardo Cova probeerde in oktober van het vorige jaar toen de scholen alweer een maand of twee bezig waren om de Dr. Römerschool te dwingen in het Papiaments les te geven.

Maarten Schakel: "Dat is iets wat minister Pechtold van Koninkrijksrelaties ook zegt, heel leuk dat Papiamentu maar als we kijken naar carrierekansen en kansen in de economie is het veel handiger als Antillianen ook vloeiend Nederlands spreken."
Errol Cova: "Dat kan wel waar zijn, maar het vloeiend Nederlands spreken hangt niet af van de instructietaal. Meneer Pechtold spreekt ook Engels denk ik en dat heeft hij niet als voertaal, dat heeft hij als vreemde taal aangeleerd."

Het is tijd om de vraag van de gast van donderdag te beantwoorden. Helmin Wiels vroeg toen: "Hoe ziet de heer Cova de relatie met Nederland met betrekking tot het Statuut?"
Errol Cova sluit zich volledig aan bij de keuze van het Curacaose volk bij het Referendum van 8 april 2005. Voor nu wil men autonomie, soortgelijk aan de situatie van Aruba. Uiteindelijk moet Curacao souverein zijn binnen het Caribisch gebied. Mij is echter niet geheel duidelijk of Errol Cova met dat laatste bedoelt souverein binnen of buiten het Koninkrijk.

Tot slot vraagt Schakel of de andere partijen niet al veel te veel bezig zijn met de periode na 1 juli 2007, wanneer Curacao autonoom is of in ieder geval wil zijn en niet met issues die het Land aangaan. Cova beaamt dat de andere partijen slechts met issues komen die op Eilandsnivo spelen. In tegenstelling tot het Pensioen-issue van de PLKP dat wel een zaak van het Land is.

Radio Dolfijn heeft een speciale pagina gewijd aan de Statenverkiezingen. De dagelijkse gesprekken zijn live via internet te volgen en beginnen in Nederland om 12 uur 's middags. Een mooie tijd. Op de Dolfijn Download-pagina staan de interviews in mp3-formaat.

Alle posts over de Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006.

(Wordt vervolgd)

Comments

Soms is Curacao net Nederland. Zoals wanneer de heer Cova uitlegd hoe het met Florin Kňrá zit. Hij is de verantwoordelijke niet meer en zijn opvolger wil wijzigingen. Dan houdt het natuurlijk op.

HOe staan de PAR, FOL en PNP ten opzichte van Venezuela?

Is dit stuk niet wat lang in verhouding tot zo'n klein eiland? ;-)

Ik haak nu wel even af.

@Piet: Politiek is op veel fronten in alle landen hetzelfde. Lobbyen en macht. PNP, PAR en FOL komen maandag, woensdag en vrijdag aan de beurt. Godett (FOL) heeft zeker sympathie voor Venezuela. PAR en PNP iets minder. Cova heeft echter zelfs een Venezolaans paspoort heb ik mij laten vertellen, ik geloof dat zijn ouders er geboren zijn.
@Verbal Jam: Als ik alles bezie wat er in Nederland geschreven is over het voornemen tot een besluit de laatste tijd, neen dan is dit stuk echt niet te lang... ;-)
@Brillie: Dat mag niet. Immers, ik lees jouw ellenlange stukken over zendamateurs ook helemaal uit... :-)

Al deze info zóu me natuurlijk moeten interesseren...... als ik nou een rustige middag heb op mijn werk duik ik er misschien wel in.

Maar iets zegt me dat Casa me maar moet waarschuwen als hij klaar is met zijn verkiezingsverhalen.....kom ik tegen die tijd wel weer eens terug ;-)

Ik vind het wel interessant

Cova..., is dat niet de man die 4 miljoen Ant. guldens, "als dank" cadeau wilde geven aan de MULTINATONAL; Amstel Brouwerij? Heeft lucy een blikje Amstel bier daar in de handen?