Main

August 28, 2010

PAR wint maar hoe verder?

De voorlopige uitslag van de Eilandsraadverkiezingen 2010 op Curacao is bekend, zie de website van Registro Sivil. De gele PAR van Emiliy de Jongh-Elhage is wederom de grootste partij is en er qua zetels zelfs een op vooruit gegaan, van 7 naar 8. Toch kan de huidige coalitie niet voortgezet worden. Partners PNP en FOL zakten beide van 2 naar 1 zetel. In totaal beschikt de coalitie derhalve over 8+1+1=10 van de 21 zetels. Net te weinig derhalve.

De grote winnaar is Movementu Futuro Kòrsou (MFK) van Gerrit Schotte. MFK is een nieuwe partij die meteen met stip van 0 op 5 zetels terechtkomt. Gerrit Schotte is jong en bijzonder ambitieus. Hij begon bij de MPK van Rignald Lak, stapte toen dat gunstig leek over naar de MAN van Charles Cooper en richtte vervolgens zelf de MFK op. Echte bewijzen heb ik er niet voor, maar Schotte lijkt politiek toch voornamelijk als business te zien, waarbij eigen gewin een grote rol speelt.


28.08.2010: PAR wint Eilandsraadverkiezingen Curacao, maar hoe verder? Klik voor groter.

(Klik voor groter)


Die laatste idee is bij mij binnengeslopen toen Gerrit Schotte de aanjager was van de Beach Management Authority (BMA), een organisatie die met miljoenensteun van USONA de Curacaose stranden moest gaan beheren. Vanaf het begin heb ik mij afgevraagd waarom, aangezien het voornamelijk een commercialisering van de stranden betrof. Voor de topjobs binnen de BMA werden exorbitante salarissen genoemd en het is niet moeilijk te raden naar wie die baantjes zouden gaan. De BMA is door aanzwellende kritiek nooit van de grond gekomen, lees hier het CasaLog dossier.

Enfin, hoe gaat het nu verder? Volgens NOS Teletekst moet er op 7 september een akkoord liggen van de nieuwe coalitie. Zo niet, dan komt de datum 10.10.2010 in gevaar waarop het nieuwe land Curacao het levenslicht ziet. De meest voor de hand liggende combinatie is PAR met MFK, samen goed voor 13 van de 21 zetels. Gerrit Schotte ligt echter niet bijzonder goed bij de PAR. Diens opmerking dat een politiek leider van 64 jaar geen visie kan ontwikkelen voor de komende tien tot twintig jaar, daarbij doelend op PAR-leider Emily de Jongh-Elhage, viel niet echt lekker.

Uiteraard was de PAR er als de kippen bij om zijn opmerking te laten slaan op alle ouderen in de samenleving, waarbij Gerrit Schotte ouderen geestelijk niet als volwaardig beschouwt. Is politiek niet een speciale vorm van Woordschaak?

Maar wat is het alternatief? De PAR kan niet regeren met Pueblo Soberano en/of MAN. Niet met de eerste wegens de totaal uiteenlopende gedachtengang en niet met de tweede door de te zwaar beladen politieke historie. Dan blijft over een coalitie tussen MFK, Pueblo Soberano en MAN. Samen zijn zij goed voor 11 zetels, een nipte meerderheid. Geen slechte optie voor Gerrit Schotte, die wordt ineens premier, en ook niet voor de twee anderen. De MAN hoeft na het verlies van drie zetels nergens meer op te rekenen en voor Helmin Wiels van Pueblo Soberano is het de mogelijkheid bij uitstek om Nederland dwars te zitten na 10.10.2010.

Curacao gaat nog interessante tijden tegemoet. Het commentaar (mirror) van het Antilliaans Dagblad (website) snijdt ook hout, dan merk ik toch dat ik alweer bijna drie jaar weg ben uit Curacao.

January 23, 2010

Statenverkiezingen Nederlandse Antillen 22.01.2010 (2)

Heet van de naald

Nostalgie. Radio Dolfijn FM staat op, via internet. Maarten Schakel presenteert het programma Schakel In en probeert een gratis pizza los te weken bij Domino's Pizza, maar de pizzadame is onvermurwbaar. De voorlopige uitslag van de Statenverkiezingen op de Nederlandse Antillen zit eraan te komen. De strijd gaat tussen de coalitie, aangevoerd door de gele PAR en de oppositie met aan kop de blauwe MAN.

Er wordt een plaatje gedraaid. Met een schuin oog kijk ik naar de televisie, Pauw en Witteman. Uiteraard is daar geen aandacht voor verkiezingen op 8000 kilometer afstand van het kikkerlandje. Gisteren stond de hele avond nog in het teken van Haiti, maar de Koninkrijkseilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten doen er in Nederland minder toe, het is niet anders.

23.01.2010 / 00:56 De eerste drie urnen zijn geteld. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen PAR en LdK met Pueblo Soberano op een derde plek. Zie dit overzicht. Maar nu ga ik slapen. Morgen weten we meer.

Update zaterdag 23.01.2010 / 07:59

De uitslag is bekend. De laatste Statenverkiezingen van het land de Nederlandse Antillen zijn gewonnen door de PAR.


23.01.2010: Uitslag en zetelverdeling na Statenverkiezingen Nederlandse Antillen op Curacao van 22.01.2010. Klik voor groter.

(Klik voor groter)


Op naar 10.10.2010.

April 21, 2007

Eilandsraadverkiezingen 2007 Curacao, de voorlopige uitslag

Vrijdag was de dag van de verkiezingen op Curacao, de verkiezingen waaraan Lucy en ik helaas niet mee konden doen. Machtigingen kennen ze niet op het eiland of dat is bewust zo gedaan om misbruik of zelfs kopen van stemmen tegen te gaan.

In de loop van de middag gingen wij allemaal naar het huis van zus Pascale in Borkel en Schaft die daar een heerlijke maaltijd met garnalen en (wederom) tilapia voor ons bereidde. Haar man Luc, hier in het pak van de chef-kok, kon er jammer genoeg niet bij zijn. Hij moest elders op hoog nivo koken. Pascale verdient echter ook zo'n officieel pak. Diana (11 maanden) liep wat af achter de mini-bolderkar.

Toen we thuiskwamen was er nog niets bekend op Curacao voor wat betreft de uitslag. Daarom bekeken we de film Spiderman maar. Ondanks de overeenkomsten, bijvoorbeeld qua naam en lenigheid, is het niet echt mijn genre.

Zaterdagmorgen stond de uitslag op Registro Sivil al is het slechts een voorlopige. Omdat van tevoren was bepaald dat de printjes van de stemcomputer leidend waren en niet de electronische uitslag duurde het erg lang voordat de resultaten bekend gemaakt werden. Ten opzichte van de oude formulieren met het rode potlood zijn de witte kleine velletjes met daarop de naam van de partij veel moeilijker te tellen.

Maar we hebben een uitslag. Over wie de winnaar is valt te twisten. In absolute termen is de PAR de grootste partij, zij gaat van 5 naar 7 zetels. Voor mij is echter de MAN winnaar van deze verkiezingen. De partij groeit van 2 naar 5 zetels en wat belangrijker is, hierdoor wordt een meerderheid van de pro-slotverklaring partijen PAR en PNP (2 zetels) geblokkeerd.


20.04.2007: Voorlopige uitslag Eilandsraadverkiezingen Curacao 2007. Klik voor groter.

(Klik voor groter)


De MAN is flink veranderd de afgelopen jaren onder het bewind van Charles Cooper. Velen vinden het geen onverdeeld positieve verandering. Kwalitatief hoogstaande mensen als oprichters van de blauwe partij Don Martina en Angel Salsbach bekritiseren het huidige beleid. Ex-minister Sandra Smith stapte voor de verkiezingen over naar Forsa Korsou. Zij deed dit omdat ze op een te lage positie was geplaatst, een positie waarmee ze met het nu behaalde aantal zetels wel degelijk in de Eilandsraad was terechtgekomen. In ruil voor Sandra Smith haalde de MAN Gerrit Schotte binnen.

Verliezers zijn Frente Obrero (FOL) dat van 8 naar 2 zetels terugviel en de voor de verkiezingen al uiteengevallen PLKP/MSL die nu over geen enkele zetel meer beschikken. De politieke rol van Errol Cova lijkt daarmee definitief ten einde al blijft het de vraag of hij dat zelf ook zo ziet.

Nelson Pierre (LNPA) wint een zetel en stijgt naar 2. Er zijn twee nieuwkomers te vermelden, de DP met haar nieuwe leider Norbert George komt met 1 zetel in de Eilandsraad en datzelfde geldt voor de omstreden Helmin Wiels met zijn Pueblo Soberano. Omstreden vanwege laatdunkende uitlatingen over homoseksuelen, Jehova's Getuigen en vele anderen. Pueblo Soberano is de enige partij die Curacao buiten het Koninkrijk der Nederlanden wil plaatsen.

Het belooft een interessante formatie te worden waarbij het zeer moeilijk is een meerderheid bestaande uit 11 zetels te behalen. Zeker voor de iets langere termijn.

December 7, 2006

Een onverwacht scenario

In de avond en nacht van dinsdag 28 op woensdag 29 november heeft de Eilandsraad met 13 tegen 7 stemmen het bereikte slotakkoord, de zogenaamde Slotverklaring, verworpen. Deze beslissing heeft voor een tweedeling gezorgd in de Curacaose maatschappij.

De grote vraag die ons allen bezighoudt is: hoe nu verder?

Het eerste probleem dient zich reeds aan. Kunnen op 20 december de ambtenarensalarissen betaald worden? De banken hebben sterk gelobbied vóór het slotakkoord. Nu dit is verworpen hebben zij weinig animo om nog geld aan de overheid voor te schieten. De vraag is namelijk wanneer en vooral of deze het geleende geld terug kan betalen.

Tegenstanders van de Slotverklaring als Nelson Pierre (NPA) grijpen het gedrag van de banken aan om hen te beschuldigen van het om zeep helpen van de democratie. Zijn punt is dat degenen met het geld, voor het merendeel voorstanders van het slotakkoord, het volk daarmee gijzelen om alsnog hun zin te krijgen.

Voor de opvatting van zowel de banken als van Pierre valt wat te zeggen.

Na de afwijzing van de Slotverklaring heeft een aantal mensen diverse acties op touw gezet om te peilen of daadwerkelijk een meederheid van het volk er tegen is. Een voorbeeld hiervan is de enquete op www.slotverklaring.com. De initiatiefnemer heeft de beste bedoelingen en legt op de website en voor de radio uit waarom dit geen wetenschappelijke onderzoek is. De uitslag is dat 9953 (82%) mensen vóór de Slotverklaring hebben gestemd en 2239 (18%) tegen.

Dat lijkt heel wat, maar het is vooral de upper-class die deelneemt aan dit soort enquetes. De acties lijden aan het voor eigen parochie preken syndroom. Een neveneffect daarvan is dat de tegenstanders zich juist harder vastbijten in hun mening. Als men reacties en commentaren leest van sommige Nederlanders heb ik nog begrip voor die tegenstanders ook.

Marjolein Jardim verwoordt dit gevoel met haar ingezonden brief van 4 december in de Amigoe als volgt:

"ALS AL die mensen die hoog opgeleid zijn, veel geld verdienen, toegang tot een computer hebben (om mee te stemmen online voor de slotverklaring, de discussie in de Nederlandstalige kranten gaande houden et cetera) Als al die mensen nou eens de straat op gingen en dat deel van de bevolking waar het toch eigenlijk om draait (de mensen die niet hoog opgeleid zijn, weinig geld verdienen, geen toegang tot een computer hebben, geen Nederlandstaligekranten lezen et cetera. Kortom, het merendeel van de bevolking),nou eens gingen vertellen over de slotverklaring en wat die inhoudt, dan waren we al een stuk verder!"

Een van de punten die Charles Cooper (MAN) inbrengt is dat nergens in de Slotverklaring concreet staat dat Nederland de Antilliaanse schuld daadwerkelijk gaat betalen. Er staat slechts dat Nederland zorg zal dragen voor een oplossing. In het verleden (2000) heeft ex-premier Miguel Pourier (PAR) slechte ervaringen met Nederlandse beloftes op dit terrein.

Hij heeft destijds enorm veel werk verzet om te voldoen aan de eisen van het IMF. Niet het IMF maar Nederland kwam bij monde van onder anderen staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Gerrit de Vries (VVD) telkens met nieuwe eisen op de proppen. Hierdoor kwamen de Nederlandse Antillen uiteindelijk niet in aanmerking voor financiele ondersteuning. Miguel Pourier slaapt er nog steeds slecht van.

Een andere zaak is het Politiekorps. Men windt zich er op Curacao over op dat in het slotakkoord geregeld is dat Curacaose politie-agenten ingezet kunnen worden op de andere eilanden. Dit vindt men in het geval van de K3 (Bonaire, Saba en Sint Eustatius) onbegrijpelijk aangezien dit nu Nederlandse gemeenten zijn.

Daar heeft men een punt maar geen reden om de Slotverklaring te verwerpen. Men had de Ronde Tafel Conferentie (RTC) van februari 2007 kunnen gebruiken om concrete afspraken over de Curacaose politie-inzet te maken. Het is geen enkel probleem om agenten naar Bonaire te sturen, maar dan dient Nederland daar wel een marktconforme prijs voor te betalen. Op deze wijze kan het zelfs aantrekkelijk zijn voor Curacao om agenten uit te zenden.

Veel voorstanders van de Slotverklaring willen een referendum. Maar heeft men wel nagedacht over wat er moet gebeuren met de uitslag? Ter herinnering, in de Eilandsraad stemden 7 personen voor het slotakkoord en 13 tegen. Stel dat het referendum uitwijst dat 60% van de bevolking vóór de Slotverklaring is. Moet de meerderheid van 13 tegenstemmers in de Eilandsraad dan met deze uitslag aan het werk?

In Nederland laten CDA, VVD en vooral Rita Verdonk zien hoe graag men de wens van een toevallige meerderheid uitvoert in relatie tot bijvoorbeeld de 26.000 gezichten.

Neen, er is een betere oplossing. Op vrijdag 20 april 2007 zijn er nieuwe Eilandsraadverkiezingen. Op deze datum spreekt het volk zich uit, voor of tegen de Slotverklaring. Bij een meerderheid PAR/PNP kan Curacao met vijf maanden vertraging door op het eerder gekozen traject. Met een meederheid van de andere partijen dienen deze opnieuw met Nederland aan de onderhandelingstafel te gaan zitten.


Verrassend scenario na afwijzing Slotverklaring is een mogelijke coalitie FOL/PAR. Klik voor groter.

(Klik voor groter)


En dan is er plotseling een nieuw en verrassend scenario. Frente Obrero (FOL) is bezig om een nieuwe Eilandsregering te formeren. In eerste instantie leek dat niet zo moeilijk. Met de 14 zetels van alle tegenstemmers heeft men bij een totaal van 21 zetels in de Eilandsraad een ruime meerderheid.

Het probleem is dat op eilandsnivo een aantal afgesplitste éénmansfracties bestaan. Zo is daar de MPK van Rignald Lak die ervandoor is gegaan met een zetel van de FOL. Kort geleden hebben Cesar Prince en Frensel Marchena zich individueel afgesplitst van de door Errol Cova geleide PLKP. De volgende constraints zijn van toepassing:

 • FOL wil niet in een coalitie met MPK.
 • PLKP wil niet in een coalitie met de Groep Frensel Marchena.
 • PLKP wil niet in een coalitie met de Groep Cesar Prince.
 • De zetel van Anthony Godett (FOL) telt niet mee aangezien hij zich in de Bon Futuro gevangenis bevindt.

Een mogelijke coalitie is de volgende: FOL (6 zetels zonder Anthony Godett) + MAN (2 zetels) + NPA (Nelson Pierre) + Frensel Marchena + Cesar Prince. In totaal zijn dit 11 van de 21 zetels. Met drie éénmansfracties in de coalitie is het verdelen van de portefeuilles echter een haast onmogelijke opgave. Curacaose éénmansfracties stellen hoge eisen doordat hun zetel doorslaggevend is.

Daarom praat Frente Obrero nu met de PAR. Samen zijn zij goed voor 11 zetels en als de PAR meedoet kan de PNP er wellicht ook bij. Maar hoe kunnen FOL (tegen slotakkoord) en PAR (voor slotakkoord) elkaar nu opeens vinden? Uit gesprekken blijkt dat de FOL op zich niet tegen het slotakkoord is. Het enige dat men wil is garanderen dat de waardigheid van Curacao niet wordt verkocht.

Dat is een opening. Daarbij komt dat de FOL de enige tegenstemmende fractie is die consequent heeft gehandeld door niet deel te nemen aan de grote delegatie die in Den Haag de onderhandelingen heeft gevoerd. Hierdoor heeft men duidelijk meer recht van spreken. Met de door de FOL gecreëerde opening maakt ineens het oude traject weer enige kans: accepteren van het slotakkoord en in februari 2007 de knelpunten concretiseren.

Deze verrassende maar nog niet bereikte uitweg heeft mijn volledige steun. Men dient zich daarbij wel te realiseren dat een partnership tussen FOL en PAR op vele terreinen stukken moeilijker ligt dan een samensmelting van Wouter Bos en Balkenende.

Een mooi moment om nog eens te herhalen wat ik altijd zeg namelijk zeg nooit nooit.

Alle posts met als onderwerp de Slotverklaring zijn te vinden in het dossier Slotakkoord 02.11.2006.

January 31, 2006

Synchronisatie

Na de Statenverkiezingen van vrijdag 27 januari gonst het woord synchronisatie rond op Curacao. Wij kennen twee bestuurslagen, het Eilandgebied Curacao en het Land de Nederlandse Antillen. Om de twee jaar vinden verkiezingen plaats, de ene keer voor de Staten (het Land), de andere keer voor het Eiland.

De Staten bestaan uit 22 zetels waarvan er 14 door Curacao worden bezet. De Eilandsraad heeft 21 zetels. Bestuurstechnisch is het handig als dezelfde Curacaose partijen de dienst uitmaken op zowel Lands- als Eilandsnivo. In het verleden is namelijk gebleken dat als dit niet zo is de beide nivo's elkaar eufemistisch gezegd niet echt goed helpen.

Met synchronisatie wordt het proces bedoeld om na een verkiezing voor het ene nivo de nieuwe coalitie ook op het andere nivo te bewerkstelligen.

Nu moet de formatie voor het Land nog starten, maar het is duidelijk dat de PAR als grootste partij deze gaat leiden. De verwachting is dat de PAR probeert om alle Curacaose partijen mee te krijgen in de nieuw te vormen landsregering, minus Frente Obrero (FOL). Als dit lukt heeft men reeds 12 zetels in de Staten. Aangevuld met vier of vijf zetels van Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius en Bonaire levert dit een grote meerderheid op.

Scenario voor synchronisatie na Statenverkiezingen 27.01.2006, klik voor groter!

Op Eilandsnivo liggen de kaarten geheel anders. Op dit moment regeert een coalitie bestaande uit de FOL (8 zetels), PLKP (3 zetels) en MAN (2 zetels). Gezamenlijk bezit de coalitie 13 van de 21 zetels. Echter, één FOL-zetel telt niet mee. Voormalig FOL-lid Rignald Lak heeft zich namelijk afgescheiden van de oranje partij en zit voor zijn nieuwe partij de MPK in de Eilandsraad. De daadwerkelijke coalitie moet het doen met 12 zetels, een zeer kleine meerderheid.

Om deze meerderheid te breken moeten PAR, MAN en PNP samenspannen, aangevuld met zowel de zetel van Nelson Pierre van de LNPA, als de zetel van Rignald Lak. De twee eenmansfracties beseffen dat zij de sleutel voor de synchronisatie zijn en stellen daardoor ongetwijfeld hoge of zelfs buitensporige eisen.

En dan is daar de MAN. Feitelijk bekleedt deze partij de sleutelpositie. Als de MAN niet aan de Landscoalitie deelneemt regeert men op Eilandsnivo door met FOL en PLKP. Een voor de overige partijen ongewenste situatie. De PAR zal er derhalve alles aan doen om de MAN op Landsnivo mee te krijgen.

Mocht dit lukken dan kan de MAN haast niet anders dan ook zijn medewerking verlenen aan de synchronisatie op Eilandsnivo. Maar niets is zeker op Curacao. En dan is het woord aan Rignald Lak en Nelson Pierre.

January 27, 2006

Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006 (15)

15. De voorlopige uitslag van de Statenverkiezingen Nederlandse Antillen 2006.

Uitslag Statenverkiezingen 27 januari 2006 Nederlandse Antillen, klik voor groter!Wij schrijven vrijdag 27 januari 2006 ongeveer 20:58:31 uur. Zojuist heeft Gezaghebber Lisa Richards-Dindial de voorlopige uitslag van de Statenverkiezingen van het Land de Nederlandse Antillen bekend gemaakt.

Het is een verrassende uitslag, laat ik dat voorwegnemen. Hier komt hij met tussen haakjes het huidige aantal zetels:

 • PAR, Emily de Jongh-Elhage: 5 zetels (4)
 • MAN, Charles Cooper: 3 zetels (0)
 • FOL, Anthony Godett: 2 zetels (5)
 • PNP, Ersilia de Lannooy: 2 zetels (3)
 • Forsa Korsou, Nelson Navarro: 2 zetels (0)

In totaal zijn 71.395 stemmen uitgebracht. De PLKP van Errol Cova verloor haar beide zetels. De LNPA van Nelson Pierre heeft het net niet gehaald. De partij E Mayoria is op de allerlaatste plaats geëindigd net slechts 41 stemmen. Ook MODPOR van Stanley Brown kon geen potten breken met 255 votes.

De Excel-sheet met de complete uitslag van www.registrosivil.an is (ook) hier te downloaden.

Alle posts over de Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006.

(Wordt vervolgd)

January 13, 2006

Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006 (2)

2. Kabinetten en zetelverdeling na 18.01.2002

Het leeft nog niet echt, de Landsverkiezingen die op 27 januari 2006 plaatsvinden op de Nederlandse Antillen. Maar dat gaat veranderen, tenminste dat is mijn doelstelling. Eerst dient echter wat droog en dor feitenmateriaal opgediend te worden. Om het dossier een fundering te geven.

Op 18 januari 2002 vonden de laatste verkiezingen voor het Land de Nederlandse Antillen plaats. Bij een opkomst van 61.3% op Curacao behaalde Frente Obrero (FOL) van Anthony Godett vijf zetels, won de verkiezingen en mocht de formatie leiden. Een coalitie kon echter niet gevormd worden en daarom mocht de PAR, nummer twee met vier zetels, het proberen.

Dit resulteerde in het kabinet Ys-I, vernoemd naar Etienne Ys, dat regeerde van 3 juni 2006 tot 22 juli 2003. Ys-I viel en werd vervangen door het kabinet Louisa-Godett, vernoemd naar Mirna Louisa-Godett. Ook deze coalitie haalde de eindstreep niet. Zij werd op 3 juni 2004 afgelost door het kabinet Ys-II. Deze laatste regering maakt de resterende tijd tot de verkiezingen met horten en stoten hoogstwaarschijnlijk vol.

De lijst van partijen die een of meer zetels hebben behaald op 18 januari 2002. Van de 22 beschikbare zetels zijn er 14 voor Curacao, 3 voor Sint Maarten, 3 voor Bonaire, 1 voor Sint Eustatius en 1 voor Saba:

- Frente Obrero (FOL), Curacao, 5 zetels
- Partido Antia Restruktura (PAR), Curacao, 4 zetels
- Partido Nashonal di Pueblo (PNP), Curacao, 3 zetels
- Partido Laboral Krusada Popular (PLKP), Curacao, 2 zetels

- Democratische Partij (DP), Sint Maarten, 2 zetels
- National Alliance (NA), Sint Maarten, 1 zetel

- Union Patriotico Bonairano (UPB), Bonaire, 2 zetels
- Democratische Partij (DP), Bonaire, 1 zetel

- Democratische Partij (DP), Sint Eustatius, 1 zetel

- Windward Islands People's Movement (WIPM), Saba, 1 zetel

Interessante materie, nietwaar? Toch is het nog niet zo eenvoudig om deze informatie te vergaren. Websites met betrekking tot politiek op de Nederlandse Antillen zijn er nauwelijks en als ze er al zijn worden ze slecht bijgehouden. Op registrosivil.an is het meeste feitenmateriaal te vinden. De daar beschikbare informatie kan echter veel beter gepresenteerd worden.

Voor de zetelverdeling moest ik zelfs uitwijken naar electionworld.org, hetgeen natuurlijk te gek is voor woorden.

Alle posts over de Landsverkiezingen Nederlandse Antillen 27.01.2006.

(Wordt vervolgd)

May 24, 2005

De gele pompoen is ontploft

De gele pompoen voelt zich niet helemaal frisHet hing al een beetje in de lucht. Nadat de PLKP onder leiding van Errol Cova uit de Landsregering (Nederlandse Antillen) was gezet behield de coalitie een minieme meerderheid en kon dus doorregeren.

Nu is de PLKP op eigen initiatief uit de Eilandsraad, de regering van het eiland Curacao, gestapt. Hierdoor komt de coalitie twee zetels tekort voor een meerderheid.

Bemanning voor deze zetels kon gevonden worden bij twee eenmans-fracties: de LNPA (Lista Ni Un Paso Atras) van Nelson Pierre en de van Frente Obrero (FOL) afgescheiden Rignald Lak. Dit is niet gelukt en daarmee is de Eilandsregering gevallen.

De Papiamentstalige kranten brengen dit soort berichten op plastische wijze. Iedere partij is verbonden met een kleur. Zo is de PAR van premier Etienne Ys de gele partij. De Vigilante schreef met een grote kop: "De regering is ontploft als een gele pompoen". Over de toenaderingspoging tot Nelson Pierre: "Pierre hoeft de shoarma van de PAR niet".

Voor de volledigheid de huidige zetelverdeling in de Eilandsraad, er zijn 21 zetels in totaal:

 • 7 - Frente Obrero, eigenlijk 8 maar Rignald Lak heeft zich afgescheiden
 • 5 - PAR
 • 3 - PLKP
 • 2 - PNP
 • 2 - MAN
 • 1 - LNPA
 • 1 - Rignald Lak

De coalitie bestond uit PAR, PNP, PLKP en MAN. Zij beschikte derhalve over 12 van de 21 zetels. De PAR heeft reeds aangegeven in de oppositie te gaan. Frente Obrero leidt de formatiebesprekingen.

April 7, 2004

Gemeentepolitiek

Politiek op Curacao is ingewikkeld. Kijk maar naar de nu ontstane situatie. De Landsregering (Nederlandse Antillen) is gevallen, alle coalitiepartners van Frente Obrero (FOL) hebben hun steun ingetrokken. Aanvankelijk weigerden de FOL-ministers hun ontslag in te dienen. Ze bleven doodleuk zitten.

Landsregering Nederlandse Antillen gevallen, toch lachende gezichten bij Frente ObreroDat deed mij enigszins denken aan een anekdote van Herman Finkers over een wielrenner in de Tour de France. Tijdens een etappe kwam deze renner op ruim een uur van de winnaar binnen. "Maar hij behield de gele trui. (Finkers laat hier een korte pauze vallen.) Er is met hem gepraat... maar hij behield de gele trui".

Daar moest ik aan denken toen ik het Amigoe-artikel las over de FOL-ministers die hun positie niet op wilden geven. Uiteindelijk hebben de FOL-ministers dinsdagavond om half negen toch hun ontslag ingediend.

Curacao heeft te kampen met twee bestuurslagen: de Landsregering en de Eilandsraad. In de Eilandsraad heeft de FOL bij de verkiezingen van 2003 maarliefst 8 zetels behaald. Voormalige coalitie-partners PLKP en PNP hebben er respectievelijk 3 en 2. Oppositiepartij PAR beschikt over 5 zetels, de MAN over 2 en de LPNA moet het met 1 doen. Om een coalitie te kunnen vormen zonder Frente Obrero moeten dus alle partijen minus 1 hieraan meedoen.

Een lachende Minister-President, Mirna Louisa-GodettHet is niet eenvoudig om een coalitie van vier partijen gedurende langere tijd in de lucht te houden. Zeker niet op een eilandje als Curacao, waar diverse threads en belangen door elkaar heenlopen. Gisteren schreef ik dat PLKP-leider Error Cova boos was omdat Ben Komproe een benoeming van Jaime Saleh had geblokkeerd. De reden dat Ben Komproe Jaime Saleh weigerde te benoemen is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid het feit dat Jaime Saleh jaren geleden als Gouverneur (1990-2002) met het Openbaar Ministerie tegenover Nelson Monte, de grote man achter de schermen bij Frente Obrero, stond betreffende diens fraude met de LGO-regeling.

Nog bozer was Errol Cova echter, toen de zoon van zijn broer en gedeputeerde Eduardo Cova niet werd aangesteld als directeur van Curoil. Ook hier zat Ben Komproe hem in de weg. En zo bestaan er talrijke vetes tussen diverse politici. FOL-leider Anthony Godett weigerde naar Gouverneur Frits Goedgedrag te gaan ("Ik ga niet naar zijn huis, niet ter ere van de verjaardag van de Koningin en niet voor welke gelegenheid dan ook"). Reden hiervoor is dat Frits Goedgedrag voordat hij Gouverneur werd Procureur-Generaal was. In die tijd heeft hij de vervolging tegen onder anderen Anthony Godett opgestart. In zijn functie als Gouverneur stond hij op de screening die kandidaat-ministers moesten ondergaan en die in het geval van Anthony Godett voor hem negatief uitpakte.

Het lijkt een Story of Privé-achtig stukje, maar gelooft u mij maar, wat hier is beschreven is slechts het topje van de ijsberg. Het zegt overigens niets over de Cuacaoenaar in het algemeen. Een dergelijke situatie ontstaat al snel als men 150.000 mensen op een eilandje zet. Vergelijkbaar gedrag ziet men in Nederland op gemeentenivo terug.

Vanmiddag wordt verder vergaderd over de situatie in de Eilandsraad. CasaSpider houdt u op de hoogte.

In mijn speurtocht naar meer informatie stuitte ik op een interessant artikel uit de Groene Amsterdammer. Het artikel van 23.08.2003 heeft niet direct met deze post te maken, maar geeft goed weer hoe er op de Antillen gedacht wordt over de nieuwe verhoudingen op politiek gebied, nadat de FOL aan de macht is gekomen.