« Carnaval en het Creationisme van het Cruidvat | Main | Rijen D4 - Moerse Boys D3 5-2 »

Een visum voor Sugey (7)

Een samenvatting tot dusverre. Lucy's nicht Sugey woont in Santo Domingo en wil in juli 2008 naar ons in Nederland op vakantie. Dominicanen zijn visumplichtig en een Visum Kort Verblijf krijgt men niet zomaar. In de eerste aflevering leest men over de procedure bij de Nederlandse Ambassade in Santo Domingo. De tweede post is een terugblik naar begin 2006 toen Sugey met enige moeite een visum kreeg voor Curacao om Lucy bij te staan bij de bevalling van Diana (2). Dit is dankzij een invoelende medewerkster van de Ambassade gelukt. Het feit dat Sugey keurig op tijd is teruggekeerd naar Santo Domingo achten wij een sterk punt om het visum voor een vakantie in Nederland te honoreren. In deel drie van deze soap wordt het visum door de Nederlandse Ambassade in Santo Domingo afgewezen en mogen wij in beroep bij de IND in Nederland. In de vierde post stuur ik eind augustus 2008 een vragenlijst van 16 pagina's naar de IND op met diverse andere formulieren. Begin oktober wordt het beroep door de IND afgewezen. De in onze ogen positieve historie van Sugey wordt negatief uitgelegd: "Betrokkene heeft de verzorging en opvoeding van haar kinderen eerder voor een langere periode aan derden overgelaten." We mogen in beroep bij de Vreemdelingenkamer van de rechtbank te 's-Gravenhage. Naar de rechter om iemand op vakantie te laten komen. Het is inmiddels november 2008 en in de vijfde post wordt beschreven hoe formulieren, bezwaarschriften en machtigingen de beroepszaak bij de rechtbank voorbereiden. In episode zes wordt een brief van de rechtbank begin januari door mij abusievelijk geÔnterpreteerd als een uitspraak, het betreft echter slechts het verweerschrift van de Minister van Buitenlandse Zaken. Ik bel de rechtbank en maak een afspraak voor de zitting. Deze is op donderdag 26 februari 2009. Lees nu deel 7 van deze vervolgserie.

Zittingszaal Acht

Carnaval is net voorbij en ineens is het donderdag 26 februari 2009, de dag dat CasaSpider om 12:00 uur een afspraak heeft in het Paleis van Justitie aan de Leeghwaterlaan 8 te 's-Hertogenbosch. Aldaar wordt het beroep behandeld tegen de afwijzing van het visum voor Sugey om naar Nederland op vakantie te komen. Het Paleis van Justitie bevindt zich op ongeveer 300 meter afstand van Brabant Water, ik besluit de auto in parkeergarage Paleiskwartier te laten staan. De wandeling naar de rechtbank voert langs het gebouw van de IND, de instantie die het beroep heeft verworpen.

Het Paleis van Justitie komt men niet zomaar binnen, de beveiliging lijkt op die van een luchthaven. Eerst is daar een sluis met een scanapparaat waar mijn tas, portemonnee en sleutels doorheen gaan. Zelf moet ik door een poortje en word gefouilleerd, nou ja niet lijfelijk maar met een handscanner. De ritsen van mijn leren jas protesteren. Eenmaal binnen meld ik mij bij de receptie en krijg te horen dat het beroep behandeld wordt in Zittingszaal Acht.

Ik neem plaats in de wachtruimte en probeer wat te internetten op mijn mobieltje. Er verschijnt een melding met iets van invalid package waardoor het onmogelijk is om snel nog wat juridische tips bij elkaar te googlen. Nergens hangt een bordje dat men geen foto's mag maken, hier een uniek (?) inkijkje. Om 12:15 gaat de deur van Zittingszaal Acht open en komen er heel wat personen naar buiten. Voor mijn ogen bespreken twee juristen de zojuist behandelde zaak, het gaat over Georgiers en Armeniers en de speciale circulaire die daarover is verschenen. Als verder iedereen weg is blijft een van de twee mannen over. Hij blijkt de advocaat van de tegenpartij, in mijn geval de Minister van Buitenlandse Zaken. Op een stoel zit een jongedame die kennelijk bij de advocaat hoort. Hij raadt haar aan om deze visumzaak ook bij te wonen. De jongedame geeft aan nog veel te doen te hebben maar gaat toch met ons mee naar binnen.

Ik ben benieuwd hoe een Zittingszaal eruit ziet en hoe alles gaat verlopen. Het valt me niets tegen, sterker nog het lijkt net echt. Aan een grote tafel zitten drie in toga gehulde personen. Voor mij links zit de vrouwelijke rechter mr. H. Benek die de twee mannen naast haar voorstelt als een rechter in opleiding die de zaak gaat leiden en voor mij op de rechtsbuitenpositie de griffier. Zelf zit ik links in de zaal achter een tafel met een glaasje water en aan de rechterkant bevindt zich de advocaat van de verweerder. Achter hem zit de jongedame, zij is ons enige publiek.

De rechter in opleiding geeft mij als eerste de gelegenheid mijn zaak te verduidelijken. Ik vraag hem hoeveel tijd hiervoor staat en hij antwoordt dat de tijd in principe niet is gelimiteerd maar dat ik mij wel zoveel mogelijk bij de juridische aspecten moet houden. Ik verklaar dat wat mij in de hele visumprocedure vooral steekt is dat wat ik op schrift aan argumenten oplever door de verweerder telkens heel simpel gecounterd wordt met de standaardfrase dat de sociale en economische binding van Sugey met haar moederland niet voldoende is aangetoond en dat daardoor de vrees bestaat dat zij na het verstrijken van het visum illegaal in Nederland blijft.

26.02.2009: CasaSpider in het Paleis van Justitie te Den Bosch waar in Zittingszaal Acht het beroep tegen het afwijzen van het visum voor Sugey dient. Klik voor groter."Ik heb een jaar Rechten gestudeerd, maar op een dergelijke manier kan ik ook een verweerschrift in elkaar draaien", zeg ik. Dan begin ik aan een tamelijk lang verhaal dat begint in februari 1999 als Lucy en ik in Santo Domingo trouwen, gevolgd door hoe wij samen op Curacao zijn gaan wonen met Luchiano (11), dat wij regelmatig naar Santo Domingo op vakantie gingen maar in al die jaren nooit iemand hebben uitgenodigd. Dat Lucy in 2005 zwanger werd van Diana (2), dat zij met klem aangaf hulp van Sugey nodig te hebben in de tijd rondom de bevalling, over de perikelen om het visum voor Sugey te regelen...

De rechter in opleiding onderbreekt mij. "Dat verhaal van Curacao is ons bekend, kunt u zich beperken tot de visumaanvraag in Nederland?", vraagt hij vriendelijk. "Daar kom ik zo op", antwoord ik, "maar het is essentieel dat ik onze situatie en die van onze familie zo goed mogelijk schilder." Ik ga verder over onze emigratie naar Nederland in september 2007 en vertel dat Lucy het niet gemakkelijk heeft in Rijen. Curacao ademt een Latijns-Amerikaanse sfeer en met Papiaments en Spaans kan men er heel gemakkelijk uit de voeten. Spaanstalige televisiekanalen zijn er te over en het is veel eenvoudiger om met busjes overal te komen.

Dan over de familieverhoudingen. Ik vertel dat Lucy een bijzondere positie inneemt, binnen haar familie is zij onmiskenbaar de baas. Ook heeft zij altijd de zorg gehad over en de opvoeding verzorgd van de drie kinderen van haar oudste zus: Sugey, Jonathan en Monchi. In dat licht bezien is het niet vreemd dat Sugey gehoor geeft aan het verzoek van haar tante om te komen helpen bij de bevalling van Diana op Curacao, zelfs als zij daardoor haar twee kinderen een tijdje niet ziet. Overigens is er uitstekend voor die kinderen gezorgd door hun (jonge) tantes en oma. Sugey zelf vond het heerlijk om twee maanden op Curacao te zijn, nooit eerder was zij buiten de landsgrenzen van de Dominicaanse Republiek geweest, nooit eerder had zij gevlogen. Een typisch voorbeeld van een win/win-situatie.

Nu wij in Nederland wonen wil Sugey het kikkerland graag leren kennen en bovendien heeft zij een speciale band met Diana. Voor Lucy is het goed om een vertrouwd iemand om zich heen te hebben met wie ze relaxed over alles kan praten en waardoor de dagen minder lang lijken. Vandaar onze tweede uitnodiging in tien jaar, gericht aan de persoon die al eerder is uitgenodigd en keurig op tijd is teruggekeerd naar Santo Domingo.

Vrezend voor een latertje lijken de magistraten enigszins opgelucht als ik aangeef klaar te zijn met mijn verhaal. Verder ben ik erg blij met het glas water dat voor mij op tafel staat. De beurt is aan de tegenpartij die van start gaat met het aanhalen van een groot aantal wetsartikelen. Het is overigens geen onaardige man, die tegenpartij, en hij geeft aan zonder meer te geloven wat ik zojuist over de familie heb gezegd. Toch blijft hij hameren op de geringe sociale en economische binding van Sugey met het moederland.

Dan zegt hij iets verrassends: "En als zij al wordt toegelaten en zij krijgt een visum dan dient Rafaela (de officiŽle naam van Sugey) aan te tonen over voldoende middelen voor het verblijf in Nederland te beschikken. Want in de stukken zie ik nergens dat de heer Spider een garantverklaring heeft ondertekend!"

In eerste instantie schrik ik en denk: "Waarom hebben ze dat dan niet eerder gezegd?" Ik word zelfs een beetje boos. Maar al snel weet ik zeker wel degelijk een dergelijke garantverklaring te hebben ondertekend, immers deze is onderdeel van de "Vragenlijst [1] visum kort verblijf" van de IND. Snel blader ik door mijn papieren en vind tot mijn opluchting het betreffende papier. Ook aan de tafel met de magistraten wordt gebladerd, er is wat consternatie. Dan grijpt rechter Benek in: "Misschien wilt u beiden even naar voren komen om de papieren te overleggen?"

Zowel de advocaat als ik geven gehoor aan het verzoek. Inmiddels heeft de griffier een ander formulier tevoorschijn getoverd, het betreft een door mij ondertekende garantverklaring met stempel van de gemeente Rijen. Zelf laat ik de ondertekende garantverklaring uit de vragenlijst zien. De advocaat zoekt wat maar vindt niet en stamelt dat er wellicht sprake is van een vergissing.

We gaan weer zitten. Rechter Benek kijkt mij aan en glimlacht, het voelt of ik een doelpunt heb gemaakt. Ik ben blij met deze rechter die tegelijkertijd sympathie en autoriteit uitstraalt. Zij is een van de betere rechters die ik ken, okay eigenlijk ken ik verder alleen de Rijdende Rechter maar toch.

Ook een ander punt waar de verweerder moeilijk over deed wordt onder de tafel geschoven. Het betreft het niet aangetoond zijn van de familierelatie tussen Lucy en Sugey. Hiervan zitten echter documenten in het dossier en verder heeft mijn betoog eventuele twijfels hieromtrent wel weggenomen. Er is nog enige discussie over het begrip Gevaar voor de Openbare Orde. In mijn perceptie betreft dit het gevaar dat een illegaal in Nederland verblijvend persoon om in zijn levensonderhoud te voorzien haast gedwongen is criminele activiteiten te ontplooien. Rechter Benek legt uit dat de advocaat het illegaal zijn an sich als een gevaar voor de Openbare Orde beschouwt.

De rechter in opleiding weet genoeg en geeft zowel mij als de advocaat de gelegenheid om nog iets te vragen of ter tafel te brengen. Hier hebben wij beiden geen behoefte aan. Rechter Benek neemt het woord: "Dan is de zitting bij deze gesloten. De uitspraak vindt plaats op donderdag 9 april 2009. Indien deze later plaatsvindt ontvangt u daarvan bericht. Indien de uitspraak vervroegd wordt is het de vraag aan u of u daarvan op de hoogte gesteld wilt worden. Wilt u dat?"

Ik vind het een beetje vreemde vraag. "Neen, ik kan er dan toch niets meer aan doen. Dus dat is niet nodig". Daarmee is het afgelopen, in totaal duurde de zitting ongeveer 40 minuten. Bij het naar buiten gaan geeft de advocaat van de verweerder me een hand. "Ik hoop dat u ze voldoende gevoerd heeft", zegt hij en wenst me succes. Buiten heb ik een positief gevoel over het gebeuren. Dat komt met name door rechter H. Benek die weliswaar op de achtergrond bleef maar wel de regie strak in handen hield. Het feit dat men mij verder geen lastige vragen stelde geeft me op zijn minst het idee dat mijn verhaal goed is ontvangen. Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen en eerst de uitslag op 9 april afwachten.

's Avonds belde Lucy Sugey en zij is erg blij dat er in ieder geval weer hoop gloort aan de horizon.

(Wordt vervolgd)

Alle posts over de aanvraag van een Visum Kort Verblijf voor Sugey zijn gebundeld in de categorie Visum Sugey 2008.

Comments

Niet te geloven dat daar zo veel tijd overheengaat... Maar je verhaal geeft hoop, en daar gaat het om. Die garantverklaring kan wel eens criciaal worden als ik het zo lees!

Dat lijkt hoopgevend!
Wel een aparte reactie van de tegenstander 'genoeg gevoerd heeft'. En ik hoop dat de rechter ook bij het bepalen van de uitspraak zo meevoelend is als ze in de rechtszaal leek.
Blijft bij mij de algemene vraag waarom het 6 weken moet duren voor er uitspraak gedaan wordt?
Dat kan toch bijvoorbeeld morgen al klaar zijn...

Als de uitspraak toch negatief mocht zijn, heeft het duidelijk niet aan jou gelegen. Hulde!
Het zal toch niet tot deze zaak zijn gekomen omdat de tegenpartij de garantstelling kwijt is?

@Lijn: Voor een last-minute trip Santo Domingo - Amsterdam komen Dominicanen inderdaad niet gauw in aanmerking. Als je uitgebreid je verhaal kunt doen wordt de intentie al snel duidelijk. Jammer genoeg is er de tijd niet (meer) voor om dat als standaard werkwijze te hanteren...
@Angel: Voor een uitspraak moet werk verricht worden. Er moet een dossier worden gemaakt en een verslag van de zitting. Vervolgens dient wat er gezegd is zoveel mogelijk vertaald te worden naar wetsartikelen. Dan volgt de afweging die leidt tot het vonnis. Dat moet ook weer officieel worden opgemaakt. Het is allemaal geen kattenpis!
@Piet: Ik heb mijn best gedaan. Neen, het kernpunt van de IND is toch echt de standaardzin dat de sociale en economische binding van betrokkene met haar moederland niet voldoende vaststaat...

Als ze het vervroegen vind ik het raar dat je het niet vroeger wil weten.

Maar een goed gevoel is altijd goed.
Het blijft spannend.

Goed gedaan Casa. Rechter Benek heeft toch wel je url hŤ.
Dat punt van de openbare orde is volgens mij in strijd met het Europees recht. Illegaliteit op zich levert volgens de EU richtlijn en rechtspraak geen gevaar voor de openbare orde op. Iemand moet echt veroordeeld zijn voor criminele gedragingen of moet terroristische plannen hebben.
Veder zou ik net als renesmurf niet kunnen wachten. Vervroegen komt echter niet al te vaak voor.

Hoe dan ook, rond 9 april hoop ik echt een positief bericht te lezen.
Ik hou mijn adem maar niet in, maar blijf wel duimen!
( wat een poppenkast he)

het kan niet anders dan dat je een goede indruk hebt achtergelaten. Zou me verbazen als het verzoek alsnog wordt afgewezen!
Jammer zeg dat het zoooo lang duurt, je zou denken dat ze dat meteen smiddags zouden kunnen afhandelen, zeker omdat jouw spreektijd ongelimiteerd was, en misschien redelijk lang duurde, maar toch ook weer niet ongelimiteerd lang :-)
heel veel succes weer!!

Succes nog steeds.

Heel veel succes met alles. Pff, ik zou er niet aan moeten denken om in jouw schoenen te moeten staan. Petje af, hoor!!!

@Renesmurf: Als ze de uitspraak vervroegen betekent dat alleen dat ik het niet op de zitting hoor. Het vonnis wordt me dan zo spoedig mogelijk schriftelijk toegezonden. Maar spannend blijft het...
@Irene: Haha, neen die url ben ik vergeten te promoten. Wat je zegt over de openbare orde klopt, dat zei rechter Benek ook zo. In het geval van Sugey is het helemaal mooi, want zij heeft zelfs een positieve historie.
@ANila: Dit geintje heeft al een hoop tijd en geld gekost en is daarmee een dure poppenkast. Maar er zal wel een reden voor zijn...
@Pascale: Het zou mij ook verbazen maar wat ik inmiddels wel heb geleerd is nooit de huid te verkopen voor de beer geschoten is. Ongelimiteerd is een gevaarlijk concept. Thanks!
@Pascal: Dank je, to be continued...
@Karin: Ach, het is een kwestie van rustig doorgaan met in het achterhoofd de aanhouder wint...

Sluit mij bij alle commentarren aan. Dat jaartje rechtenstudie had wat langer moeten zijn, je was nu zeker en vast een brillant advocaat geweest.
Hopen dat Lucy er al vast een opkikkertje van krijgt.
CasasPa