« Chesley B. "Sully" Sullenberger III: Geschikt | Main | Diana en de Choca Vlokken »

Een visum voor Sugey (6)

Een samenvatting tot dusverre. Lucy's nicht Sugey woont in Santo Domingo en wil in juli 2008 naar ons in Nederland op vakantie. Dominicanen zijn visumplichtig en een Visum Kort Verblijf krijgt men niet zomaar. In de eerste aflevering leest men over de procedure bij de Nederlandse Ambassade in Santo Domingo. De tweede post is een terugblik naar begin 2006 toen Sugey met enige moeite een visum kreeg voor Curacao om Lucy bij te staan bij de bevalling van Diana (2). Dit is dankzij een invoelende medewerkster van de Ambassade gelukt. Het feit dat Sugey keurig op tijd is teruggekeerd naar Santo Domingo achten wij een sterk punt om het visum voor een vakantie in Nederland te honoreren. In deel drie van deze soap wordt het visum door de Nederlandse Ambassade in Santo Domingo afgewezen en mogen wij in beroep bij de IND in Nederland. In de vierde post stuur ik eind augustus 2008 een vragenlijst van 16 pagina's naar de IND op met diverse andere formulieren. Begin oktober wordt het beroep door de IND afgewezen. De in onze ogen positieve historie van Sugey wordt negatief uitgelegd: "Betrokkene heeft de verzorging en opvoeding van haar kinderen eerder voor een langere periode aan derden overgelaten." We mogen in beroep bij de Vreemdelingenkamer van de rechtbank te 's-Gravenhage. Naar de rechter om iemand op vakantie te laten komen. Het is inmiddels november 2008 en in de vijfde post wordt beschreven hoe formulieren, bezwaarschriften en machtigingen de beroepszaak bij de rechtbank voorbereiden.

Is CasaSpider een spookrijder?

Sugey heeft mij voor de tweede maal gemachtigd haar te vertegenwoordigen. In de vorige episode heb ik de machtiging naar de rechtbank gestuurd en kennelijk is deze goed bevonden want op woensdag 12 november 2008 ligt er post op de deurmat. Het is een brief van de rechtbank met een accept-giro voor de griffiekosten. We mogen 145 euro neertellen. In totaal bedragen de kosten voor Sugey's vakantie inmiddels een kleine 500 euro, een bedrag waarvan men all-inclusive naar Turkije kan. Maar het betreft hier een arm iemand, dus dan is dat wel weer logisch. Op vrijdag 21 november 2008 maak ik het gevraagde bedrag over.

Op zaterdag 6 december 2008 ontvangen wij kopieën van alle stukken en tevens de mededeling dat op grond van artikel 8:33, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht de voorzieningsrechter het verzoek buiten zitting af kan doen. Dat choqueert (jaja) mij enigszins. Immers, bij de IND zijn we al administratief afgescheept maar een rechter moet de verdachte, ook al hebben we in het geheel niets misdaan, toch in het gezicht kijken. Pessimistisch zeg ik tegen Lucy: "Dan weet ik het al, binnenkort krijgen we een brief dat het beroep is afgewezen."

Het nieuwe jaar begint goed met post van de rechtbank op vrijdag 2 januari 2009. We staan op het punt om naar Breda te gaan en vluchtig blader ik door het verweerschrift geschreven door mr. X.J. Polak op zoek naar de uitslag: "Verweerder concludeert tot ongegrondverklaring van het beroep."

Bij het grondig doorlezen van het verweerschrift verbaas ik mij over de argumentatie van mr. Polak. Of liever gezegd het volkomen gebrek aan argumentatie. Keurig gaat zij op ieder argument van mij in en verwerpt dit vervolgens doodleuk met telkens dezelfde zin, namelijk dat niet is gebleken van een wezenlijke sociale en economische binding met het land van herkomst. Dit is het juridische argument om het verweer af te wijzen en wordt blindelings gebruikt zonder daadwerkelijk op mijn verweer in te gaan. Ja, zo kan ik het ook! Een voorbeeld, punt 3.4 uit het verweerschrift:

3.4. Namens eiseres is aangevoerd dat referente slechts één keer in zeven jaar iemand heeft uitgenodigd uit de Dominicaanse Republiek, en dat eiseres bovendien een positieve historie heeft ten aanzien van het terugkeren naar eigen land. Voorts wordt er gewezen op de e-mailcorrespondentie met betrekking tot de verlening van het visum voor Curacao.

Verweerder handhaaft het standpunt dat, aangezien niet is gebleken van een wezenlijke sociale en economische binding met het land van herkomst waardoor tijdige terugkeer naar het land van herkomst redelijkerwijs gewaarborgd is te achten, er wordt getwijfeld aan het uiteindelijke reisdoel, en daarmee samenhangend, aan de uiteindelijke verblijfsduur. Derhalve bestaan tegeen de afgifte van een visum voor kort verblijf aan eiseres in het belang van de openbare orde bezwaren. De omstandigheid dat eiseres eerder een visum voor Curacao is verleend en zij conform het visum weer is vertrokken, maakt voornoemd oordeel niet anders.

Lust u nog peultjes? Ook mijn andere motiveringen zijn op soortgelijke wijze overruled. Dit brengt mij op een ander thema samenhangend met zelfreflectie. Het is nu eenmaal menselijk, en niets menselijks is CasaSpider vreemd, dat men geneigd is (extreem) veel begrip te hebben voor de eigen situatie. Vergelijk het met de bestuurder van een auto die over de radio hoort dat er een spookrijder is gesignaleerd. "Wat, één spookrijder? Ik zie er tientallen!"

Het is zaak dienaangaande de vinger aan de pols te houden en ontvankelijk te zijn voor meningen die niet direkt in ons straatje passen. Ik doe mijn best en verneem ze graag.

Innerlijk kookte ik door de administratieve afwijzing. Wij zijn toch geen criminelen? Toch duurde het tot vrijdag 16 januari 2009 alvorens ik de gelegenheid en de energie had om mevrouw mr. Polak eens te bellen voor een toelichting. Zij was ietwat van haar stuk gebracht door mijn telefoontje, althans die indruk had ik.

Toen bleek dat ik, CasaSpider, een vergissing heb gemaakt. Gelukkig wel een vergissing in mijn voordeel. De ontvangen stukken waren slechts het verweerschrift van de verweerder zijnde de Minister van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage. "Dus er is nog helemaal geen uitspraak?", vroeg ik aan mr. Polak. "Neen, die komt binnenkort", antwoordde zij. "Dan ga ik nu de rechtbank bellen", zei ik.

Vijf minuten later had ik de rechtbank aan de lijn, mijn complimenten overigens voor de bereikbaarheid van al deze instanties op vrijdagmiddag. "O wat goed dat u belt", zei de mevrouw van de rechtbank. "Want wij wilden u bellen om een afspraak te maken voor de zitting. Maar nu ik u aan de telefoon heb kunnen we dat meteen doen." We zitten duidelijk in een stroomversnelling.

Op donderdag 26 februari 2009 om 1200 uur bevindt CasaSpider zich in de rechtbank te 's-Hertogenbosch om Sugey te vertegenwoordigen. Ongeacht de uitslag doet dit mij al veel deugd.

(Wordt vervolgd)

Alle posts over de aanvraag van een Visum Kort Verblijf voor Sugey zijn gebundeld in de categorie Visum Sugey 2008.

Comments

Stroomversnelling zeg je, pas eind februari, laten ze dat meteen maandag doen.
Trage werkers daarzo.

Toch maar goed dat je naast Duits ook nog even Rechten hebt gestudeerd!
Eerlijk is eerlijk, als de spelers van Feyenoord net zoveel doorzettingsvermogen zouden hebben als jij, hadden ze nu geen 12e gestaan!

Jammer dat we op 26 febr. op vakantie zijn (Tanzania, waar we bij de douane een visum kunnen halen!). Maar anders waren wij met spandoek op de publieke tribune gaan zitten. Ik neem aan dat Lucy, Luchiano en Diana dat nu gaan doen. CasasPa

@Renesmurf: Ze zei nog dat de zaak met voorrang werd behandeld. Het lijken de wachtlijsten in het ziekenhuis wel...
@Piet: Dank je. Ik wacht trouwens nog steeds op een telefoontje uit Rotterdam-Zuid...
@CasasPa: Realiseer je in Tanzania maar hoe bevoorrecht wij zijn m.b.t. op vakantie kunnen gaan. We zullen wel zien wie er op de tribune zitten...

wij duimen de 26ste feb voor je! duurt idd nog lang, ben heel benieuwd...

Laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaange adem....en dit is een "snelle" procedure???!!!
Ik blijf duimen :D

Sterkte... en nu maar hopen dat er geen klusjesman aanwezig is.

@Pascale: Tegen die tijd herinner ik je er nog wel even aan, het zal zeker helpen...
@ANila: Ja, dit is snel. Bij een positieve uitslag kan Sugey een jaar later dan gepland op vakantie. Als het nog lukt allemaal tenminste...
@Brillie: Dank je. Een verschil is dat in deze zaak geen enkel misdrijf is gepleegd, het betreft allemaal onschuldigen. Bij een negatieve uitslag zoek ik wel andere hulp dan Maurice de Hond... :-)

@CasaSpider: ik denk dat je woensdag wordt gebeld.

Petje af voor je doorzettingsvermogen. 'n Ander had allang de handdoek in de ring gegooid. Succes!

We kunnen eventueel bij de rechtbank komen demonstreren. Met teksten uit dit weblog op de spandoeken. Of webloggers for justice of zo. En een grote foto van Franz Kafka. Wat er maar helpt.

@Piet: Dat denk ik ook, maar zit Feyenoord daar tussen?
@René: Dat valt wel mee. Als je al veel tijd en geld hebt geinvesteerd en het betreft een (in jouw ogen) groot onrecht is dat een impuls om van je af te bijten. Okay, Don Quichotte deed dat ook...
@Irene: De instanties die niet deugen zijn op dit moment de Nederlandse Ambassade in Santo Domingo (daar mocht ik mijzelf niet eens laten horen) en de IND, een moloch die alleen nog maar "neen" kan zeggen. De rechter geef ik vooralsnog het voordeel van de twijfel. Maar dank voor je steun!

Al een paar jaar lees ik je web en heb reeds lang in de gaten dat je een geduldig mens bent.Ik volg dus ook de perikelen om Sugey naar Nederland op vakantie te laten komen. Met eerbied maak ik een diepe buiging voor je geduld.

Ikzelf had al een keer of drie geprobeerd om iemand door de telefoon te trekken.

Sterkte met het vervolg.

@El Alcalde: Op het CasaLog kom ik wellicht geduldiger over dan in Real Life. Misschien is dat door de telefoon trekken wel geprobeerd maar niet gelukt... :-) Hoe dan ook dank voor de bemoedigende woorden!