« Drie uit drie of te vroeg gejuicht? | Main | Eerste schooldag Marnix 4B »

BMA Part IV: Antwoord van Stanley Brown

Woensdag ontving ik een uitgebreide email van Stanley Brown, voorman van de politieke partij C-93. Reeds eerder schreef ik over deze markante persoon met een geheel eigen mening. Zijn partij C-93 wil dat Curacao een provincie van Nederland wordt.

Kern van Brown's betoog is dat Curacao de laatste 50 jaar weinig beheerd, onderhouden en afgeschreven heeft. Men verwaarloost de boel en als het probleem te groot wordt klopt men bij Nederland aan voor meer geld.

Stanley Brown: "Wij als Curaçaoënaars moeten ons realiseren dat de tijd van Mana voorbij is en dat Nederland niet langer onze koloniale moeder is maar dat wij naar draagkracht onze eigen boontjes moeten doppen en daardoor ook onze wensen moeten laten correleren met onze economische begrenzing."

Stanley is niet iemand die zomaar een paar vragen beantwoordt, hij schept graag de context waarin men zijn antwoorden moet zien. Dat is lovenswaardig.

In het kader van eigen verantwoordelijkheid vindt Brown het niet logisch dat stranden per definitie gratis moeten zijn. Voor de bijdrage die gevraagd wordt krijgen we schone en veilige stranden met faciliteiten. Mensen die niet het volle pond kunnen betalen moeten gesubsidieerd worden.

Over hoe Curacaoenaars omgaan met gratis aangeboden faciliteiten vertelt hij de volgende anekdote:

"Vroeger was achter Piscaderabaai bij Katabei een douchecel. Curaçaoënaars kwamen daar zwemmen en gingen daarna uitgebreid hun haar staan shampooën. Daarna gingen ze hun auto wassen en de was doen. Sommigen vulden zelfs tonnen met water om mee te nemen. Deze dingen kunnen niet meer. Er had daar een muntenapparaat moeten staan waar je voor een kwartje net kan douchen zoals nu bijvoorbeeld op Port Marie staat."

Brown vindt dat de gebruiker naar vermogen moet betalen, ook de Curacaoenaar. De verwachting is dat Nederland Curacao niet voor eeuwig blijft sponsoren. Om die reden zegt hij in de laatste zin van zijn column: "Go ahead Schotte, mijn zegen heb je."

Met Schotte wordt Gerrit Schotte (MPK), gedeputeerde van Toerisme, bedoeld die het BMA-project trekt. Nu ben ik het volledig met Stanley Brown eens dat de Curacaoenaar eigen verantwoordelijkheid heeft en niet automatisch op Nederland moet leunen, de conclusie dat de Beach Management Authority daarom groen licht moet krijgen wil er bij mij niet in. Of het moet vanwege zijn voorliefde voor geprivatiseerde ondernemingen zijn.

Maar wie garandeert mij vanuit de door Stanley Brown zelf beschreven historie dat de employees van de Beach Management Authority niet binnen één maand na oprichting al op Hawaii zitten om de kusten aldaar te bekijken? En als de door USONA verstrekte subsidie van vier miljoen gulden op is, wie zegt dat er dan niet om nieuw geld wordt gevraagd?

Het antwoord van Stanley Brown is derhalve zeker interessant, maar levert geen argumenten op waarom Curacao een Beach Management Authority nodig heeft in plaats van dat de Dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) deze taken blijft doen, maar dan met een kapitaalinjectie van vier miljoen gulden.

Alle posts over de Curacaose BMA zijn gebundeld in de category Beach Management Authority. Wordt vervolgd.

Comments

De vier miljoen van USONA is geen subsidie voor de exploitatie, maar voor de investeringen in strandvoorzieningen. In het ergste geval houden we dus wat toegangswegen, parasols en vuilnisbakken over aan dit project, als de BMA niet blijkt te kunnen functioneren

Mooi dat Stanley Brown de moeite neemt om je te mailen. Dat gebeurt hier minder snel. Hier is ook flink geprivitariseerd. Daar is niet iedereen beter van geworden. Voor sommige taken zoals openbaar vervoer, zorg en onderwijs zou een overheid verantwoordelijk moeten zijn. Ook al kost dat misschien meer. Nu krijgen we te horen dat een verpleegtehuis geen airco heeft omdat daar geen budget voor is.

Leuk dat Stanley Brown er zich nu ook mee bemoeit. Echter ben ik ook niet 100% mee eens met zijn conclusie en standpunten (die eigenlijk toch wel wat onduidelijk blijven). In mijn zicht moeten de stranden qua toegang gewoon gratis blijven, wil je een faciliteit gebruiken? Betalen dan maar. Easy as that, toch? Er zijn genoeg mensen die dat zouden willen doen en daarmee zou je dan je dan ook de "schade" kunnen inhalen die gemaakt moeten worden voor schoonmaak en dergelijke. De faciliteiten moeten ook niet overdreven zijn, het strand moet zijn unieke identiteit behouden.

Dat voorzieningen die gratis zijn voor het publiek niet meer mogelijk is ben ik wel met hem eens. Het is eigenlijk ook overal zo. Is er iets gratis, wordt er op grote schaal misbruik van gemaakt. De mens lijkt met de dag gieriger te worden en "kickt" op toestanden die gratis zijn.
Het blijft voor mij, zoals dat voor jou ook is, onduidelijk waarom de LVV gewoon dit hele gedoe niet onder zijn handen kan nemen i.p.v. een hele BMA-gebeuren te gaan oprichten. Het blijft een raar verhaal waar ik niet echt een fijn gevoel van heb.

@Bart: Dat is dan nog erger, want dat betekent dat het Eiland Curacao op mag draaien voor de salarissen, dienstauto's en -reizen, telefoons, gebouwen etc.
Volgens de calculaties wordt de BMA pas na een aantal jaren self-supporting. Mocht het allemaal niet lukken, doe mij dan maar zo'n toegangsweg...
@Piet: Zeker, de politiek staat hier een stuk dichter bij de mensen. Het zijn er dan ook een hoop minder. Privatisering kan soms best nuttig zijn, maar over het algemeen kost het alleen maar meer en wordt het gebodene minder. Zie ook deze post van Jan Marijnissen: http://www.janmarijnissen.nl/weblog/2006/08/10/weggegooid-geld-2/
@Piet2: Als ik Stanley Brown goed begrijp is hij op grond van zijn ideologie (humanistisch, liberaal, democratisch kapitalisme) voorstander van privatisering. Dat is het argument waarom wel BMA en geen LVV. Controle vindt plaats op democratische wijze, onder anderen door middel van de pers.
Ik deel jouw 'niet echt fijne gevoel'...

Ik ga alleen maar naar stranden waar je entree moet betalen...
Het is een goede zaak om te betalen voor een schoon en onderhouden strand.
Mijn loges gaan vaak toch de "publieke stranden" bezoeken (tegen mijn advies in).
Gevolg: diefstal uit auto's en op het strand.
Tja...op die stranden zijn ook de "Mensen die gesubsidieerd moeten worden".
En laten we wel wezen, de doorsnee Antiliaan met een kan makkelijk NAF 5 piek betalen voor een beetje rust en schoonheid.
ALtijd wordt "het volk" erbij gehaald.
Dit is trouwens vandaag de dag een achterhaalde term, er is geen "volk" meer er zijn geen "arbeiders" of "kapitalisten".
Dit is retoriek uit de jaren 70.
De arbeiders hebben nu ook 2 autos en een hypotheek op hun huis in een vinex wijk en stemmen VVD.
Op Curacao wordt steeds gehamert op deze niet bestaande tweedeling.
Wie heeft daar baat bij??

Wat Piet schrijft kan ik van harte onderschrijven. Het is ten hemel schreiend dat de overheid zich nergens meer mee wenst te bemoeien. Privatisering is verschrikkelijk. Evenals dat kleine stichtingen, die altijd goed functioneerden, geen geld meer overhouden en samen moeten gaan. Alle expertise wordt dan versnipperd. Afschuwelijk. Eigen verantwoordelijk, waar die Stanley over schrijft, dat is op zich best goed, maar een nadeel daarvan is dat niemand meer grote verantwoording wil dragen als hij grote zaken alleen moet doen. Die hooggeroemde eigen verantwoordelijkheden van mensen leiden alleen maar tot individualisme. En er wordt op een afschuwelijke manier met mensen gesold, ook bij jullie, met die BMA, waar blijkbaar de locals worden vergeten, misschien wel verguisd.

je kunt de BMA moeilijk een voorbeeld van privatisering noemen. Het is een stichting met de gedeputeerde als voorzitter, gesubsidieerd door de overheid.

..en de stranden worden volgens mij ook niet overgedragen aan de BMA...

@Cerito: Over de onveiligheid op publieke stranden, misschien is dat een kwestie van oorzaak en gevolg? Dat iedereen (hier?) twee auto's heeft is een fabeltje. Mensen met onderstand en gepensioneerden krijgen nog geen 600 Antilliaanse guldens per maand. En een bewaker verdient nog geen 1500 gulden, per maand wel te verstaan. Wat dat betreft bevinden ge-emigreerde Nederlanders zich wel in een iets andere situatie. Maar wat vind jij nu van de BMA?
@Cyberjunk: Ik ben het met je eens. De overhead die vroeger betaald werd aan overheidsinstellingen gaat nu dubbel en dwars op aan marketing en bonussen. Het is in veel gevallen (onderwijs, zorg, vervoer, energievoorziening) een uitverkoop die snel geld oplevert, maar op lange termijn veel meer kost...
@Bart: Je hebt gelijk, het is niet echt privatisering te noemen. Toch is een 'Management Authority' kennelijk iets wezenlijk anders dan een departement als de Dienst LVV. Overigens is het de bedoeling dat de BMA self-supporting wordt, na ongeveer drie jaren. Ongesubsidieerd dus. Waar heb je gelezen dat de stranden worden overgedragen?

door al die meningen en reacties zie ik door de bomen het bos niet meer. Ik hoop in oktober wel schone stranden te vinden. CasasPa

Betalen naar schoonheid is een goede zaak. Op stranden waar mooie vrouwen rondlopen, moet je gewoon meer betalen. Dat heet: vermakelijkheidsbelasting.

Zo kan het voorkomen op stranden waar alleen uitgezakte ouderen zitten, het veel goedkoper is om het strand te bezoeken.

Dat kan ook omdat die ouderen hun rommel vaker opruimen dan de jongeren.

Dus in praktijk klopt het ook nog eens een keer.

Gelukkig hoeven jullie nog niet te betalen om op het strand van Brillie te mogen zitten op St Maarten.
Maar ja, eigenlijk zouden jullie geld toe moeten krijgen. Immers ik ben helemaal niet knap....

Hi,
De column van deze week in het Antilliaans dagblad door uw vragen geinspireerd
beanwoordt de meeste vragen.
Nationalisering of Privatisering
In de jaren 60 was nationaliseringpolitiek correct en in de jaren 90 privatisering en nu weet niemand meer waar de klepel hangt. Dit getuigt weer van de relativiteit van ideologische standpunten.Ik laat me dan ook tegenwoordig alleen maar leiden door mijn gezond verstand en pragmatisme.
Zo beoordeel ik dan ook het door Usona ” take it or leave it” eis van duurzaam beheer geruggensteund door een schenking van 4 miljoen gulden, die het eilandgebied aanvaardde met als gevolg het oprichten van beheersmaatschappij B.M.A., die 13 van onze 21 publieke stranden zal privatiseren. Protesten van milieubewegingen , vissers met nevenberoepen en ten dode opgeschreven politieke partijen ,wel of niet gesteund door drugs en mensensmokkelaars, bewijzen echter wel dat er naast de politieke lobby voor liberalisering en privatisering ,Curaçao nog steeds een ideologische, een reactionaire en misschien ook een criminele en opportunistische lobby heeft, voor staatsbezit .In de jaren 60 heb ik het nationaliseringproces waar ik toen ideologisch achter stond meegemaakt. Toen Curaçao onder economische dwang vele hotels, de W.T.C. en de dokmaatschappij moest nationaliseren jubelde ik..Ook toen wij om vlaggengezwaai een luchtvaartmaatschappij oprichtten . Het debacle van dit proces is echter vandaag grotendeels de reden, van onze onbetaalbare binnenlandse schuld , omdat staatsbedrijven bijna nooit budgetefficiënt zijn. Het her- privatiseringtijdperk dat daarna volgde was geen haar beter en heeft bijgedragen tot zeer dubieuze handelingen. Ik breng hierbij alleen maar in herinnering de aankoop van Hotel Inter Continental door het van der Valk concern voor minder dan de met ontwikkelingshulp betaalde restauratie van het jaar daarvoor en het oprichten van al die vis noch vlees
gouvernement N.V.’s met hun duurbetaalde directies en commissarissen en de door de belasting betaler te dragen verliezen. Een bedrijf moet zich of publiekrechterlijk of privaatrechterlijk verantwoorden en niet tussen allebei in zweven.. Gezonde privatisering binnen het steeds meer globaliserende kapitalistisch systeem is echter volgens mij wel een niet meer om te keren proces, omdat de voordelen, zoals vrije concurrentie, budgetefficiëntie en de aantrekkingskracht voor buitenlandse investeerders opwegen tegen de nadelen van o.a. tegen spotprijzen verkwanselen van staatsbezit en het optredend democratisch deficit.
Natuurlijk ben ik mij er ook bewust van dat privatisering een botsing is tussen traditie, cultuur en solidariteit tegenover efficiëntie, winstmaximalisatie en individualisatie. Privatisering moet dus dan ook volgens mij met democratische controle. De staat moet verantwoordelijk blijven voor onze mensen rechten. In plaats van het te bevechten zouden wij moeten proberen het proces creatief ethisch te begeleiden door regulerende wetten. We moeten naar een functionele constructie zoeken in plaats van naar een ideologische, L. Narain en Van der Giessen.. Ondernemingen moeten ook de maatschappelijke kosten gaan dragen, N. George, zoals die van milieuvervuiling en mogen niet langer kosteloos roofbouw plegen. Ze moeten aan minimum kwaliteitseisen voldoen en toegankelijk zijn voor iedereen tegen betaalbare prijzen. Onze regering moet alleen minder aandeelhouder zijn en meer toezichthouder. Ik vind het gebruiken van een gedeelte van de winst van Aqualectra om minder bedeelden hun schuld kwijt te schelden en via een beter te controleren systeem weer op het waternet aan te sluiten een goed voorbeeld van wat ik bedoel.
Zo ook Port Marie met alle faciliteiten voor 5 gulden entree per auto.
We moeten ook onderscheid gaan maken, tussen essentiële en niet essentiële overheidstaken .
Strandrecreatie is volgens mij in ieder geval niet een essentiële overheid taak. Hoeveel % van Curaçaoënaars maakt überhaupt gebruik van strandrecreatie?. Wij Curaçaoënaars zullen in de 21ste eeuw noodgedwongen collectief en individueel onze eigen broek op moeten houden. Daar hoort bij dat we de kosten van onze recreatie, eventueel voor sommigen gesubsidieerd, zelf dragen. De vorige slipway op Boca was door Nederland betaald. Deze nieuwe ook. Moet de volgende ook door Nederland betaald worden of door de gebruikers? In het provinciemodel betalen we in ieder geval mee.Go ahead Schotte ,mijn zegen heb je.

Stanley Brown: "Wij als Curaçaoënaars moeten ons realiseren dat de tijd van Mana voorbij is en dat

Nederland niet langer onze koloniale moeder is maar dat wij naar draagkracht onze eigen boontjes moeten doppen

en daardoor ook onze wensen moeten laten correleren met onze economische begrenzing."


In het papiamentu zeggen we dan, Stanley mes ta toka Stanley mes ta baila!!!
Waarom? Hierom: Zijn partij C-93 wil dat Curacao een provincie van Nederland wordt.

Dit is nou TYPISCH Stanley.
Niemand neemt hem serieus meer. Zelfs niet Thomas Cool, ex-partijgenoot.(zie link)


@CasasPa: De bedoeling is eigenlijk om de zaak helderder te krijgen. Daar ben ik wat jou betreft duidelijk niet in geslaagd. Een verbeterpuntje. In oktober zijn de stranden schoon...
@Brillie: Je bedoelt de zogenaamde animeerstranden. Doe jezelf overigens niet te kort, een landgoedbezitter als jij werkt namelijk als een magneet op mooie dames...
@Stanley Brown: De column is ook te vinden als een link in de post, en wel bij het onderstreepte woord column. Ik heb echt mijn best gedaan, maar inhoudelijk geen argument gevonden waarom de Dienst LVV het beheer van de stranden niet kan doen, voor minder geld dan de op te richten BMA.
@Boutie: De discussie of Curacao een provincie van Nederland moet worden (Opshon-D) ligt alweer even achter ons. Rationeel gezien is het helemaal geen slechte optie. Probleem is dat aansluiting bij Nederland met alle consequenties van dien voor de gemiddelde Curacaoenaar niet te verteren is. Men kan ook zeggen dat Stanley Brown in deze zijn tijd vooruit is. Ondanks dat het weinig stemmen opleverde ben ik het absoluut niet met je eens dat Stanley daarom niet serieus te nemen is. Het rationele aspect is iets wat ik bij veel van de huidige politieke leiders juist mis. De rol van Thomas Cool was niet bepaald een frisse en is derhalve zeker geen argument om Brown te diskwalificeren...

Site-trips horen nu eenmaal bij de job. Ik heb dan ook gesolliciteerd bij de BMA (om de stranden aan de Copa Cabana te inspecteren) ...

In het stuk van Stanley Brown zie ik veel punten die getuigen van gezond verstand. Helaas kan ik de reactie van Boutie daarop niet helemaal volgen omdat deze deels in het Papiaments is. Het lijkt echter of hier wat oud zeer in de reactie zit.
Maar ondanks de goede punten in het gehele betoog van Stanley Brown zie ik geen keiharde argumenten voor de BMA en tegen de LVV-oplossing.
Het gaat m.i. niet om de uitvoerende organisatie sec maar om de (bedrijfs)cultuur die daar heerst. Als de BMA wordt bemand op dezelfde wijze, en met hetzelfde soort mensen, als LVV dan wordt de BMA gewoon een volgende organisatie die alleen op eigen belang gestuurd wordt.
Als de cultuur die in (semi)-overheids organisaties heerst (overigens niet exclusief op Curacao) niet kan worden doorbroken dan kan private uitvoering (met sturing op winst) een deel van de oplossing zijn.

@Angel: helaas is op eigen belang sturen geen eigenschap die aan (semi-)overheidsinstellingen is voorbehouden. Ook private bedrijven met sturing op winst krijgen steeds vaker te maken met gegraai.

Angel, jij hebt duidelijk nooit van de Curaçaoese 30 mei 1969 gehoord.

@spider: LVV ruimt de stranden op, 1x per week, beetje weinig. CTB laat (soms) parasols neerzetten, maar repareert ze niet als ze stuk gaan. DOW heeft ook nog wat te zeggen over de stranden. En dan Carmabi (was er niet ooit een beach patrol?). Zo zijn er dus al vier instanties (die allemaal 100% op overheidsgelden draaien) die zich met de stranden bezighouden, niet echt efficient. Daarom vind ik het logisch dat het beheer van de stranden in 1 hand komt te liggen. En niet binnen de overheid, bijv. bij een dienst, want dan wordt het schoonhouden van stranden afgewogen tegen het betalen van de ambtenarensalarissen (wat gaat voor?). En niet in een fonds, zoals het wegenfonds, want ook dat is niet veilig in geval van liquiditeitsproblemen. je kan ook niet privatiseren (stranden verkopen). Blijft over een stichting, die een zorgcontract tekent met de overheid, waarin precies staat welke producten ze gaat leveren tegen welke kosten. Als het beheer niet goed is, dan mag een ander (Carmabi?) het gaan proberen.
Ik zou niet durven zeggen dat de LVV hetzelfde kan voor minder geld, er gaat nl nog heel wat overheidsgeld via andere kanalen (CTB) in de stranden zitten.

@Bodo: Voor de Copa Cabana ben je al te laat, daar zijn Ivar Asjes en Charles Cooper al geweest. Alhoewel, je moet het natuurlijk met je eigen ogen zien... :-)
@Angel: Eigenbelang komt even hard voor in overheids- als geprivatiseerde ondernemingen. Qua bonussen en extra's is daar zelfs nog meer mogelijk. Evenals jij heb ik tot nu toe echter ook nog geen inhoudelijke argumenten gehoord voor de BMA...
@Piet: Juist private bedrijven mag je wel zeggen. Regelmatig denk ik terug aan de goede oude tijd met Van der Snoek aan het roer bij de Detam. Daarna is het graaien begonnen...
@Boutie: Je verwijst naar mijn post over 30 mei 1969. Daar staat echter niets ten nadele in over Stanley Brown. 30 mei 1969 is een op zich zwarte bladzijde die echter wel moest gebeuren. De leiders hebben bij mijn weten de zaak niet opgehitst, maar juist in toom proberen te houden. Maar ik was er niet persoonlijk bij...
@Bart: Dank voor deze uiteenzetting, het eerste inhoudelijke signaal waarom iemand vindt dat er een BMA moet komen. Interne belangenconflicten heb je altijd. Jij schrijft: schoonhouden van de stranden versus betalen van ambtenarensalarissen. Bij een BMA is er zoals eerder gesteld het conflict van toegankelijjkheid voor loake bewoners & natuurbeheer versus winstmogelijkheden door ongebreidelde exploitatie. Wat is erop tegen om te inventariseren wat de huidige instanties (CTB, LVV, Carmabi etc.) doen voor de stranden en deze activiteiten bij een van hen onder te brengen?

@spider: zou kunnen, is er niet gesproken met carmabi?
ongebreidelde exploitatie zie ik niet gebeuren,volgens mij worden de stranden ingedeeld naar typen (natuur, recreatie, etc) en worden daar de voorzieningen (en de gebruikskosten) op gebaseerd. Voor de rust ga je naar jeremi, voor de mensen naar grote knip. het worden geen 13 mambo's, daar is helemaal geen vraag naar.

@Boutie, ik kende 30 mei 1969 in grote lijnen maar zie, ook niet na het lezen van de oude post van Casa, nog steeds niet of Stanley Brown hierbij een vreemde rol heeft gespeeld.....