« Diana 1 jaar | Main | Dodelijke honden »

Geel huis groene kozijnen en oranje dak

Wat een moeilijke formatie leek te worden is uiteindelijk in slechts twee weken tijd door architect Pedro Atacho (PAR) voor elkaar gebokst. Op vrijdag 4 mei tekenden vertegenwoordigers van PAR (7 zetels), PNP (2 zetels) en FOL (2 zetels) een intentieverklaring die moet leiden tot een regeerakkoord en een nieuwe coalitie op Eilandsnivo. In de Eilandsraad zijn bovengenoemde drie partijen goed voor 11 van de 21 zetels.

Pascal reageerde na mijn post over de laatste verkiezingen als volgt: "Het is niet alleen desinteresse, maar ook die brij aan namen en het niet weten wat er bij hoort. Het is handig om die namen eerst in een soort politiek spectrum te zien bijvoorbeeld.

Hij heeft 100% gelijk en daarenboven is het droge kost die ver van de niet-Curacaoenaar afstaat. Een kleine toelichting is op zijn plaats. PAR en PNP hebben een band, zeker na het ondertekenen van de Slotverklaring in Den Haag. Deze twee partijen zijn namelijk de enige die de Slotverklaring acccepteren ook al willen beiden bepaalde punten anders uitgewerkt zien.

Pedro Atacho (PAR) lijkt in twee weken een nieuwe coalitie bestaande uit PAR, PNP en FOL op de rails te hebben gezet.Frente Obrero (FOL) onder leiding van Anthony Godett is vanaf het begin tegen de Slotverklaring. De partij heeft mijn respect in die zin dat men als enige juist om die reden niet met een delegatie naar Den Haag is afgereisd. Leden van andere partijen hebben daar vrolijk meegenipt aan de champagne om nadien in de Eilandsraad plotseling tegen te stemmen.

Hoe kan de meest principiële anti-Slotverklaringpartij nu in een coalitie stappen met PAR en PNP? De opening die formateur Pedro Atacho heeft gevonden is dat alle drie partijen het advies van Julien Larmonie, voormalig adviseur van het Bestuurscollege, ondersteunen voor wat betreft de staatkundige structuur. Mooie woorden, maar wat betekent dit concreet met betrekking tot ratificeren van de Slotverklaring?

Een coalitie met PAR en PNP biedt Frente Obrero voordelen. De partij heeft flink verloren bij de Eilandsraadverkiezingen, zij ging van acht zetels terug naar twee. Met PAR en PNP mag men niet alleen rekenen op twee gedeputeerden (ministers op Eilandsnivo) maar wordt de FOL ook opgenomen in de Landsregering. Dit houdt in dat men één of twee ministersposten mag invullen.

Het alternatief voor Frente Obrero is een coalitie met een aantal partijen waaronder de MAN. De ministersposten kan men in dat geval sowieso op zijn buik schrijven en met betrekking tot het aantal gedeputeerden is het afwachten geblazen.

Zoals gezegd: droge kost. Daarom is het leuk om de column Bosina Bla Bla te lezen in de Papiamentstalige krant Extra. De schrijver van deze column heeft er kijk op, immers wij zijn het vaak eens. Voor de formatie gebruikt hij het bouwen van een huis als beeldspraak. Iedere politieke partij op Curacao heeft zijn eigen kleur. Zo is de PAR geel en de PNP groen. Het was al snel duidelijk dat Pedro Atacho uit was op een geel huis met groene kozijnen.

04.05.2007: Glenn Sulvaran (PAR), Faroe Metry (PNP) en Renfred Rojer (FOL) tekenen intentieverklaring voor nieuwe coalitie. Foto Extra.Maar hoe moest het dak er uitzien en de tuin? Aanvankelijk werd gesproken over rode accenten (DP, 1 zetel) en violet (Forsa Korsou, 1 zetel). Totdat de coalitie bestaande uit drie partijen in zicht kwam, toen was duidelijk dat er een oranje dak op het huis moest komen. Oranje is de kleur van Frente Obrero Liberashon 30 di Mei (FOL). Een geel huis met groene kozijnen en een oranje dak. Deze kleuren vloeken niet met elkaar en bieden prima bescherming tegen de blauwe lucht, aldus Bosina Bla Bla. Blauw is de kleur van de MAN (5 zetels).

Er is nog een belangrijk aspect. Op 15 december 2008 wordt Curacao een autonoom land. De nu te vormen regering wordt daarom straks de allereerste regering van het Land Curacao en de aanvoerder de allereerste president. Vooralsnog ziet het ernaar uit dat Emily de Jongh-Elhage van de PAR als zodanig in de geschiedenisboeken terechtkomt.

Charles Cooper, leider van de MAN die met vijf zetels de tweede partij is geworden, heeft er zacht gezegd ook wel oren naar om de eerste president van het Land Curacao te worden. Parallel aan het formatietraject van Pedro Atacho heeft hij diverse gesprekken gehad met de overige fractieleiders. Kennelijk kon hij de FOL niet bieden wat PAR en PNP wel kunnen.

Ik zeg altijd zeg nooit nooit en als het gaat over de Curacaose politiek wint deze uitspraak nog aan kracht. Individuen lees hier leden van de Eilandsraad kunnen zomaar besluiten over te stappen of zich af te splitsen. En 15 december 2008 is nog ver weg. In eerste instantie hangt veel af van overeenstemming binnen de coalitie om het Slotverklaringstraject tot een goed einde te brengen. Vervolgens ligt de bal bij Nederland. Als men daar de aangegane verplichtingen zonder teveel tegenstribbelen nakomt is er een kans dat tegenstanders op Curacao de wind uit de zeilen wordt genomen.

Plotseling moet ik denken aan het verhaal van de wolf en de drie biggetjes. De toekomst zal uitwijzen of het gele huis met de groene kozijnen en het oranje dak gebouwd is van stro, van hout of van steen.

Comments

Nou Casa, van mij kant krijg je helemaal geen desinteresse m.b.t artikelen over de politieke situaties op Curacao. Het was weer een duidelijke opsomming voor mij, hier in NL kan je het allemaal niet zo nauw volgen. Laten we nou inderdaad hopen dat de kleurrijke huis (die figuurlijke huis Bosina Bla Bla) van beton, steen en ijzer is gemaakt. De voormalige huizen waren namelijk altijd van stro :-(

Het zal vast niet lang duren, voordat de stucadoor aan de gang kan...

Is de slotverklaring het enige punt waarop de 3 partijen nog enigszins van mening verschillen?
Hoe zit het met de rest van het gewenste beleid, wat toch niet allemaal in de slotverklaring zal zitten zoals ontwikkelen van de economie, toerisme, onderwijs (taal) etc?
Overigens, en misschien is dit off-topic, is zo'n geel huis met groene kozijnen en oranje dak niets voor Benno en Noelle? Het is in ieder geval wel stevig gebouwd!

@Curacaoenaar: Jij heet natuurlijk ook niet voor niets Curacaoenaar! Ik hoop ook dat het een huis van steen blijkt, want voor je het weet begint de wolf te blazen...
@Brillie: Een stucadoor is altijd welkom, immers die maakt het huis mooier. Plooitjes glad strijken enzo. Een orkaan die het dak eraf blaast is daarentegen minder leuk...
@Angel: Er zijn meer verschillen van inzicht, maar op Curacao hoeft dat niet noodzakelijkerwijs tot problemen te leiden. Een belangrijke territorium (machtsgebied) is bijvoorbeeld infrastructuur ofwel wie mag het asfalt en de straatverlichting beheren. Dit is erg belangrijk i.v.m. toekomstige verkiezingen. Zolang iedereen maar elkaars territorium respecteert is er niet veel aan de hand. Wij kennen geen beladen kwesties als een missie naar Uruzgan.
Het huis van Benno en Noelle krijgt verplicht een pastelkleur, zo is dat afgesproken in Marbella...

Die orkaan komt binnenkort. Gezien de US natuurlijk hier niet mee eens is. Zal de aanval niet lang meer op zich laten wachten...

Ik raak langzaam in de stof. Is het niet PD ipv DP? Onduidelijk(er) is het nog wat betreft de niet genoemde partijen. Ik neem aan dat die Slotverklaring een belangrijk onderdeel was van de verkiezingen. In dit geval heeft het iets vreemds dat een minderheid op dat punt een meerderheid krijgt. Natuurlijk stem je op meer punten voor een partij. Zo is het dus niet eenvoudig om snel in te raken, allemaal nog open einden :-)

Nog even denken over die drie roze biggen. Volgens mij gaat het tenslotte minder om het materiaal, maar de aandacht die je aan je huis, werk besteedt. Althans dat lijkt me de achterliggende gedachte en moraal. Een goed huis maak je van tenminste de drie materialen met ieder zijn eigenschappen, bijvoorbeeld: isolatie (stro), kracht en flexibiliteit en laag gewicht (hout), stevigheid, zwaar (steen). Ik vind nu eigenlijk dat er een vierde allesomvattende big had moeten zijn ...

@Brillie: Integendeel, deze coalitie heeft zeker de steun van de USA. En orkanen trekken altijd noordelijk aan Curacao voorbij, soms ter hoogte van Sint Maarten...
@Pascal: Neen, Partido Demokrat kort je af als DP (Democratische Partij), vraag mij niet waarom. Scherp opgemerkt van jou dat feitelijk een meerderheid tegen de Slotverklaring heeft gestemd. Ook al is er de laatste tijd toenadering (in beide kanten) te bespeuren. Logisch, want men moet toch verder. Het verhaal van de drie biggen gaat inderdaad over toewijding. Het eerste biggetje dat het huis van stro bouwt is in een uurtje klaar en gaat dan lekker uitrusten. Het tweede biggetje met het houten huis doet er al iets langer over. Maar het derde biggetje is echt flink in de weer met passen en meten om zijn stenen huis te bouwen. Inclusief fundering. Als we in plaats van op materiaal op toewijding focussen is de vierde allesomvattende big wellicht overbodig... :-)

Bij een beetje storm of orkaan is het dak er altijd als eerste af!

pastel geel, pastel groen en pastel oranje is ook mogelijk.

@Paul de Jong: Anderzijds is het gemakkelijker de kozijnen of de muren te schilderen dan het dak te vervangen...
@Benno: Als je het zo opschrijft lijkt het wel een David Hamilton park te worden... :-)