« Rijen D4 - JEKA D7 1-4 | Main | Vaccineren: de reacties »

Het verdriet van Miguel Pourier

"Gelijk oversteken!" Met deze ferme woorden hangt minister-president Jan-Peter Balkenende de bevolking van de Nederlandse Antillen een worst voor de neus, een worst in de vorm van kwijtschelding van het grootste gedeelte van de schuld van het Land de Nederlandse Antillen. Het gaat om een bedrag van 1,5 miljard euro. Beter dan in augustus 2007 kan ik de situatie van nu niet verwoorden:

Vertegenwoordigers van Nederland en Curacao hebben op dinsdag 28 augustus 2007 het zogenaamde Overgangsakkoord getekend. In dit akkoord is vastgelegd hoe de overgangsperiode tot 15 december 2008 eruit gaat zien, de datum dat Curacao de status van een autonoom land binnen het Koninkrijk krijgt.

Concreet neemt Nederland bijna 4 miljard gulden over van de Curacaose schuld, trekt het 60.5 miljoen gulden uit voor het Sociaal Economisch Initiatief (SEI) en komt er 2.1 miljoen gulden beschikbaar voor het oplossen van urgente problemen. Om misverstanden en wantrouwen uit de weg te ruimen wordt een en ander vastgelegd in een Algemene Maatregel van Rijksbestuur.

Vriend en vijand op Curacao moet toegeven dat hiermee een uitstekend resultaat is binnengehaald. Lionel Capriles, ex-directeur van de Maduro & Curiels Bank, meent dat dit wellicht komt omdat Nederland beseft dat het iets goed te maken heeft. In de jaren 2000 tot 2002 heeft men de toenmalige minister-president Miguel Pourier (PAR) flink gepiepeld.

De toenmalige PAR-PNP-MAN coalitie nam een aantal onpopulaire maatregelen zoals het fors snijden in het overheidsapparaat om tegemoet te komen aan wensen van het IMF. Men was heel dichtbij de goedkeuring van deze instantie maar op het laatste moment trok Nederland in de persoon van staatssecretaris Gijs de Vries (VVD) de poot terug. Bij de verkiezingen in 2002 kreeg men de kous op de kop en won Frente Obrero (FOL) van Anthony Godett met overmacht.

Nederland zag al snel in dat men van de regen in de drup was geraakt. Op Curacao verdween het vertrouwen in de Koninkrijkspartner volledig. Zelfs nu nog worden Nederlandse politici als verraders beschouwd door de gebeurtenissen van toen. Daarom waren velen sceptisch ten aanzien van de Slotverklaring waarin Nederland zich bereid verklaarde om de schuldenlast grotendeels over te nemen. Jaja en wat kopen wij voor bereidheid? Wellicht is dat een van de redenen waarom de afspraken uit het zojuist getekende overgangsakkoord in een Algemene Maatregel van Rijksbestuur worden gegoten.

Het piepelen van Pourier en het vervolgens aantreden van de FOL-regering vormden een dieptepunt in de politieke verhouding met Nederland. Hoe paradoxaal maar waarschijnlijk was het op dat moment precies nodig. Zoals Lionel Capriles stelt dat de huidige bereidwilligheid is gegroeid uit zaden geplant in die tijd." (Bron)

Aanvankelijk ben ik positief gestemd over de Nederlandse intenties. Dat komt vooral door de inzet van ex-minister van Koninkrijkszaken Atzo Nicolaļ. Deze keer komt Nederland zeker over de brug, zo is de stemming. De oppositie bestaande uit MAN (Charles Cooper), Pueblo Soberano (Helmin Wiels), Lista Niun Paso Atras (Nelson Pierre) pogen verdeeldheid te zaaien door te verwijzen naar de onbetrouwbare rol van Nederland in het verleden.

Nu ben ik pessimistischer en heb het gevoel dat de oppositie op Curacao toch aan het langste eind gaat trekken. Ex-premier van de Nederlandse Antillen Miguel Pourier is door de Hollanders in het begin van deze eeuw gepiepeld. Wat zich toen heeft afgespeeld is nog steeds zijn grote verdriet.

Luister, ieder weldenkend mens ziet er de logica van in dat Nederland garanties wil dat als de schuld aan de Nederlandse Antillen wordt kwijtgescholden deze nooit en te nimmer meer opnieuw mag ontstaan. Dit betekent controle op de begroting, controle op het aangaan van leningen en nog meer controle zelfs op het terrein van justitie en goed bestuur. De huidige coalitie bestaande uit PAR (Emily de Jongh-Elhage), PNP (Ersilia 'Zus' de Lannooy) en FOL (Anthony Godett) staat hier ook achter.

Als, let wel als, Nederland nu wederom de poot terugtrekt is de ellende niet te overzien. Op Curacao gaat men een referendum houden over het ingevulde Slotakkoord. Als dit akkoord alsnog wordt verworpen en die kans is bij een tekortschietend Nederland niet denkbeeldig, hoeveel werk is er dan voor niets gedaan? En waar gaat men dan belanden?

Men dient vooral niet te denken dat dat dan het probleem van Curacao en de andere eilanden is. Neen, in dat geval blijft het Koninkrijk zitten met eilanden die het moederland alleen nog maar meer haten. Een moederland dat uiteindelijk toch met geld over de brug moet komen, waarschijnlijk veel meer geld.

Vandaag maandag 15 december 2008 is het Koninkrijksdag. Dit had de heugelijke dag moeten zijn van de ontbinding van het Land de Nederlandse Antillen. Saba, Sint Eustatius en Bonaire zouden bijzondere gemeentes van Nederland zijn en Sint Maarten en Curacao autonome landen binnen het Koninkrijk met een Status Aparte. Het heeft niet zo mogen zijn, er was domweg te veel werk dat gedaan moest worden. Nu wordt gemikt op begin 2010.

Op Curacao is Balkenende warm ontvangen maar dan in de andere betekenis van het woord. Mijn hoop is dat hij de geschiedenis kent, de geschiedenis van het verdriet van Miguel Pourier. Met Emily c.s. is het beter kersen eten dan met Charles, Helmin en Pierre. Kom er maar in, Bout!

Comments

Te veel werk of te weinig tempo/ wil?
Ik vrees het laatste.
Maar we worden hier dan ook niet echt goed op de hoogte gehouden.

Die eilanden moeten gewoon nederlandse eilanden worden, en dusdanig behandeld worden.

Heerlijk om weer'ns het woord "gulden" tegen te komen. Misschien kunnen de gezamenlijke eilanden Nederland inlijven ipv omgekeerd?

@Renesmurf: De wil is er zeker, geloof mij maar. Het ontbinden van een land (de Nederlandse Antillen) is echter een zeer complexe zaak. De eilanden Nederlands en Winschoten Duits, is dat een deal?
@Terrebel: Ja, die gulden. Overigens gaan Sint Maarten en Curacao naar een nieuwe munteenheid, de Dutch Caribbean Florin (DCF). Ook daar kan binnenkort niet meer met de gulden betaald worden...
@Anonymous/Bout: Sheik Yerbouti!

Mij best.

Goed verhaal. Je moet niet denken aan de mogelijke scenarios na het referendum. De coalitie is overtuigd van haar overwinning............

@Renesmurf: Okidoki!
@Dick Drayer: Als het Slotakkoord alsnog via een referendum wordt verworpen komen we waarschijnlijk uiteindelijk toch terecht bij internationale arbitrage. Daar ben ik al een hele tijd voorstander van maar het liefst niet op deze manier...