« Moederdag en de mail van het Luie Varken | Main | De TV van Willemijn »

CasaSpider correspondeert met de staatssecretaris

De post Hoezo Arrogantie eindigt met de zin: "Ank, you've got mail!" Ank is hier Ank Bijleveld-Schouten, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij is lid van het CDA.

Na wat heen en weer gemail, Binnenlandse Zaken mag niet op links klikken in verband met virussen, bereikte de tekst van bovengenoemde post op 6 mei het ministerie. Op woensdag 7 mei kreeg ik antwoord van de heer J.H. Gerritsen, de plaatsvervangend directeur Koninkrijksrelaties. Dat luidt als volgt.

Uit uw e-mail van 6 mei jl. blijkt duidelijk uw grote betrokkenheid bij het eiland Curacao. U probeert mee te denken en oplossingen te vinden. Dit waardeer ik zeer.

U geeft aan, dat Nederland en Curacao in een slecht huwelijk zitten, willen scheiden en dat Nederland daarbij eenzijdig beslissingen neemt (o.a. over verlaten streefdatum 15 december 2008). U stelt voor middels internationale arbitrage het scheidingsproces voort te zetten.

Omdat een groot deel van de bevolking van Curacao heeft aangegeven niet zelfstandig te willen worden, hebben wij het hier strikt genomen niet over een echte scheiding, maar meer over hoe wij het huishouden gezamenlijk met goede afspraken voort kunnen zetten. Daarbij is mijn streven van het begin af aan en nog steeds, dit gezamenlijk te doen.
Er is soms spraakverwarring of verschil van intepretatie, maar in mijn beleving is er op dit moment geen dusdanig onoverkomelijk probleem, dat internationale arbitrage noodzakelijk is.

Nederland heeft niet eenzijdig besloten dat de streefdatum 15 december 2008, niet kon worden gehaald. Dit blijkt feitelijk uit de voortgangsrapportages, die ik regelmatig aan de Tweede Kamer stuur. De afspraak is, gezamenlijk een nieuwe realistische planning te maken. Daar zijn we nu druk mee bezig.

DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,
voor deze,
de plv. directeur Koninkrijksrelaties,

dhr. J.H. Gerritsen

Op zondagmiddag 11 mei 2008 schreef ik in de brandende hitte mijn antwoord aan de heer Gerritsen. Dat luidt als volgt.

Geachte heer Gerritsen,

Mijn dank voor uw uitgebreide antwoord. Zoals gebruikelijk leiden antwoorden tot meer vragen. De vergelijking met een slecht huwelijk is inderdaad niet geheel correct, vandaar dat ik altijd zeg gebruik nooit analogieŽn. Maar soms trapt men in zijn eigen valkuil.

U schrijft dat een groot deel van de bevolking van Curacao heeft aangegeven niet zelfstandig te willen worden. Dit is feitelijk onjuist. Men heeft bij referendum aangegeven niet onafhankelijk te willen worden, dat is geheel iets anders. Curacao heeft destijds gekozen voor een autonome status binnen het koninkrijk.

Ten tijde van het referendum heb ik politieke partijen op Curacao en in Nederland aangeschreven aangaande de invulling hiervan. Niet geheel onverwachts ontving ik daar nauwelijks reactie op, immers dat is nu juist het complexe van de zaak.

De Slotverklaring heeft juist door het niet van tevoren te laten zien wat de opties van het referendum precies inhielden voor verdeeldheid gezorgd. PAR en PNP staan ongeveer op een lijn met PvdA en CDA. De MAN en ook Frente Obrero zien de kwestie anders. Volgens hen heeft Curacao gekozen voor een autonome status volgens het model Aruba Plus.

Een autonome status met grote inmenging van Nederland (Procureur Generaal met verregaande bevoegdheden qua opsporing), nog steeds de ongewenste verbondenheid met Sint Maarten (Centrale Bank) en het verplicht inzetten van Curacaose politie op bijvoorbeeld Bonaire (Nederlandse gemeente!) heeft ertoe geleid dat de oppositie (Aliansa Patriotiko) bij voortduring zand in de wielen gooit.

U schrijft dat er in uw beleving op dit moment geen dusdanig onoverkomelijk probleem is dat internationale arbitrage noodzakelijk is. Bedenk daarbij echter dat de steun van de Curacaose coalitie slechts marginaal is. Met name coalitie-partner FOL kan op ieder moment besluiten de samenwerking op te zeggen. Feitelijk staat men zelfs aan de kant van de Aliansa Patriotiko. Men mag het misschien niet hardop zeggen maar Frente Obrero (FOL) zit puur voor eigen gewin in de coalitie. Het levert een aantal gedeputeerden en ministers op.

Het kan zomaar gebeuren dat de Curacaose regering uit elkaar valt, hetgeen directe consequenties heeft voor de regering van het Land de Nederlandse Antillen. De gevolgen voor het overleg met Nederland laten zich raden. Bij het bedrijven van politiek is anticiperen erg belangrijk. Indien men dit van tevoren kan voorzien en bovendien weet dat er grote verdeeldheid is binnen de lokale bevolking aangaande de manier waarop Curacao een autonoom land wordt binnen het koninkrijk is het sterk aan te bevelen een aantal gevoeligheden weg te nemen. Nu maakt de oppositie handig gebruik van iedere voor Curacao ongunstige maatregel: "Zie je wel, de oude kolonisator heeft zijn streken nog niet verleerd."

Ja, onterecht dat weten u en ik. Maar dat is in deze niet van belang. Derhalve blijf ik pleiten voor een eerste aanzet tot internationale arbitrage. Dat Nederland er in ieder geval over nadenkt hoe deze ingericht kan worden. Het mes snijdt aan twee kanten, immers ook intern in de Tweede Kamer zijn er bewegingen die contraproductief werken ten aanzien van het ontbinden van de Nederlandse Antillen. Dat geldt niet alleen voor de PVV maar ook voor de SP, gezien een ingezonden brief (mirror) van de heer Ronald van Raak in de Amigoe.

Nu maar afwachten wat men daar in Den Haag van vindt. Stay tuned!

Comments

10 punten, masha danki!

Samenwerken, is ook SAMEN denken. Dit voorkomt onnodige onrust ťn frustratie op de eilanden.

In het Koninkrijkstatuut is aangegeven dat elke verandering van dat statuut alleen kan geschieden met een wederzijdse instemming. Dus van alle (regerende) partijen.
Internationale arbitrage is juridisch dus alleen rond te krijgen mbv PAR, PNP, FOL, CDA, PvdA, CU.

Ik denk dat de strijd om internationale arbitrage dus via de morele weg moet worden gevoerd en jouw briefwisseling is daar uiteraard een aardige aanzet toe. Wellicht dat ik jouw brief aan Nelson Navaro (woordvoerder Alliansa) geef....of de discussie op de radio een plaatsje geef.....

Ik denk dat jij je hoofd gaat stoten.
Ze mailen wat en doen maar wat en niemand weet wat.
Stemmen winnen, mensen tevreden houden en vertellen dat het allemaal zo goed gaat.

Maar wie weet, misschien denken ze wel mee.

Ik vind de reactie van Renesmurf behoorlijk ongenuanceerd. Ik ben blij dat je tenminste reactie krijgt waaruit blijkt dat je mail werkelijk gelezen is. Als er in die ractie dingen staan waar je het niet mee eens bent, of die vragen oproepen, dan vind ik dat een goed teken, want discussie is beter dan dat je genegeerd wordt. Ik pretendeer beslist niet dat ik verstand heb van de materie, dat is beslist niet zo. Maar ik vind reacties zoals van Renesmurf onzinnig, ongenuanceerd, totaal niet relevant en het getuigt van weinig beschaving, sorry dat ik het zeg.

Ik hoop dat je niet vergeet om op mijn comment te reageren, in je vorige post liet je mijn comment voor wat het was zonder er op in te gaan. Als ik iets fout doe moet je me dat gewoon zeggen, maar ik houd er ook rekening mee dat het een uitglijder is en dat je even vergat om ergens op in te gaan.

@Bout: Thanks! In het kader van het aanstormende Songfestival was 'douze points' ook leuk geweest... ;-) Precies, het voorkomen (eigenlijk al aan de late kant) van onrust en frustratie, daar gaat het om. Internationale arbitrage is daarvoor naar mijn mening het meest geschikte middel...
@Dick Drayer: Uiteraard moeten alle partijen instemmen. Wat de curacaose partijen betreft voorzie ik geen problemen, Nederland houdt de regie waarschijnlijk liever in eigen handen. Maar ook voor Nederland zelf heeft het grote voordelen, alleen moet men die nog even leren zien. Met jouw steun en invloed (jaja) moet het zeker lukken om Curacao te mobiliseren. Ben benieuwd wat Nelson Navarro van de brief vindt, ook al wordt Forsa Korsou er niet in genoemd...
@Renesmurf: Dat is heel goed mogelijk. Maar liever zo nu en dan een blauwtje lopen dan uit angst daarvoor nooit meer iets doen. Bedenk dat een vlinder in China voor een orkaan in Amerika kan zorgen, niets is onmogelijk!
@Cyberjunk: Allereerst sorry dat ik je reactie bij de vorige post over het hoofd heb gezien qua beantwoorden. Dat is inmiddels rechtgezet. De reactie van Renesmurf is sceptisch maar wel beschaafd. De praktijk leert dat daadwerkelijke interactie met politici niet eenvoudig is, dat heb ik al eerder ondervonden. In die zin verwacht ik er ook nu niet zoveel van. Maar dat weerhoudt mij niet om met frisse moed door te gaan... :-)

Het probleem op Curacao is dat "het politicus worden/zijn" slechts is weggelegd voor degenen die nauwelijks capaciteiten hebben om het elders waar te maken. De "word-class" Curacaoenaars (en dat zijn er veel !) zitten stuk-voor-stuk in het lokale bedrijfsleven of in het buitenland. Wat je overhoudt in de lokale politiek zijn schreeuwerds, oude oma's en tantes, extremisten en mensen die gewoon weinig intellect bezitten. Het resultaat is de huidige regering (een brok pure arrogantie met een vriendelijke Oma als leider) en de oppositie die niet in staat is om een dialoog te realiseren en terug moet vallen op wat ze het beste kunnen: "schreeuwen en een zondebok zoeken buiten de eigen gelederen".
Nederland zal daarom de lijnen moeten blijven uitzetten en dit zo breed mogelijk moeten presenteren. Zij zal ook de dialoog moeten aangaan met de oppositie en zal de lokale regering op de vingers moeten tikken dat er geen reden is voor deze arrogantie en dat alleen een gezamelijke aanpak het resultaat zal hebben waar de burgers recht op hebben.
Waarom hier een internationaal orgaan bij moet ondersteunen ontgaat mij. Nederland moet simpelweg het voortouw nemen en de dialoog aan te gaan met alle politieke partijen - hoe lastig dat ook in eerste instantie zal zijn.
Op deze manier geef je de lokale dames en heren politici allemaal het gevoel dat ze "meedoen" en dan zal het gemopper snel verdwijnen.

Goed geschreven Casa!

Volgens mij kan de heer Gerritsen je dezelfde mail weer terugsturen. Jij blijft bij jouw internationale arbitrage, hij blijft erbij dat het niet nodig is. En volgens zijn reactie, beste Bout, denkt Nederland nu dat ze SAMEN aan het denken zijn. Dat het gevoel in de Caribien anders is....is nog niet doorgedrongen, of wordt niet belangrijk gevonden.

@Rob: Redenerend vanuit de schaalgrootte moeten Nederlandse politici deemoedig hun mond houden in het Europese Parlement. Een neerbuigende houding jegens iemand brengt nooit het beste in die persoon naar voren. Natuurlijk is er sprake van ongelijkheid tussen Nederland en Curacao maar juist om die reden en om alle schijn van betutteling te voorkomen is internationale arbitrage zo nodig...
@Lennart: Dank je!
@Niek: Dat kan de heer Gerritsen inderdaad doen maar ik blijf erin geloven dat mensen een goede oplossing nastreven. Time will tell...