« Een hattrick voor de Spiders | Main | Diana (1) meets klas 5B »

Brigadier Luchiano en Papiaments

"Neem je camera morgen maar mee", voegde Luchiano (9) me dinsdag toe bij de Marnixschool. In de vijfde klas (groep zeven) neemt het verkeer een belangrijke plaats in, het is het jaar van het verkeersdiploma. Een ander onderdeel is dat ieder kind aan de beurt komt om als verkeersbrigadier c.q. klaarover op te treden.

Woensdag was Luchiano de gelukkige. En en ander verliep wel een beetje vreemd. Normaliter staan de brigadiers klaar bij de oversteekplaats als de school uit gaat en daar zit een bepaalde logica achter. Nu stormde Luchiano de klas uit toen de bel ging, drukte mij zijn schooltas in de handen en rende weg om zijn verkeersbrigadieruniform aan te trekken.

Op mijn dooie akkertje liep ik richting het oversteekpunt. Daar heb ik zeker tien minuten gewacht. Hordes kinderen staken de straat over. Eindelijk kwam Luchiano aankakken, samen met een juffrouw. Ze oefenden even. Als de juffrouw op haar fluitje blaast moet Luchiano met zijn spiegelei de straat op lopen. Hopelijk kijkt hij zelf een beetje uit zijn doppen, die SUV's komen namelijk hard aan. Hij neemt zijn taak wel serieus.

05.09.2007: Luchiano (9) is verkeersbrigadier bij de Marnixschool. Tegelijkertijd wil de VPCO een verbod op Papiaments als instructietaal. Klik voor groter.In totaal zijn uiteindelijk maarliefst en niet minder dan twee kinderen door Luchiano naar de overkant begeleid. Zijn klasgenoten Joash en Nathan haalden vreemde fratsen uit om onze brigadier af te leiden. Ze zijn tot de orde geroepen. Om half een vond de juffrouw het welletjes, het zag er niet naar uit dat er nog kinderen wilden oversteken.

In de Extra van vandaag staat een tamelijk tendentieus artikel dat de VPCO, de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs, het gebruik van Papiaments in de klas door docenten wil verbieden. Naar verluidt hebben de aangesloten scholen waaronder ook de Marnix-school een brief van het bestuur ontvangen waarin dit officieel wordt medegedeeld.

De reden van het verbod is een plausibele. Uit een enquete blijkt dat 84% van de kinderen thuis geen Nederlands spreekt. Aangezien de CITO-toetsen in het Nederlands zijn en een hoge leesvaardigheid vereisen is het logisch dat docenten er bij hun leerlingen op hameren Nederlands te oefenen, bijvoorbeeld door veel te lezen. Ook thuis. De Algemene Ledenvergadering van de VPCO heeft reeds een aantal jaren geleden een verbod (origineel) op Papiaments als instructietaal opgelegd.

En nu dus de brief. Een verbod op Papiaments ligt sowieso gevoelig op Curacao. Velen herinneren zich nog de koloniale tijden waarin Nederlandse paters het Papiaments op het schoolplein verboden. De kinderen werden gedwongen ook onder elkaar Nederlands te spreken. Okay, deze kinderen beheersten het Nederlands veel beter dan de huidige generatie maar het is iets dat onder water niet voor positieve gevoelens zorgt jegens de bezetter.

Inmiddels is er veel veranderd en op de meerderheid van de scholen is Papiaments de instructietaal. De drie basisscholen die geautoriseerd zijn om in het Nederlands les te geven zijn de Marnixschool, de Albert Schweitzerschool en het katholieke Vigdis Jonckheer-Mensing College (het voormalige Pire College). Dit jaar konden in totaal 258 kinderen op deze scholen geplaatst werden. De vraag naar onderwijs in het Nederlands is echter zo groot dat niet minder dan 813 kinderen buiten de boot vielen.

Er zit iets dubbels in de hele materie. Ouders van kinderen die thuis Papiaments spreken willen vaak juist dat deze kinderen op school zo goed mogelijk Nederlands leren, vandaar de expliciete keuze voor een van de drie bovengenoemde scholen. Anderzijds maakt een verbod ongewenste en onnodige sentimenten los. Mijn suggestie is dat het schoolbestuur via de respectievelijke schoolhoofden haar standpunt duidelijk maakt en uitlegt. Iedere docent begrijpt hoe belangrijk het Nederlands is voor de afsluitende CITO-toets. Daar is geen verbod voor nodig.

"Praat jouw juffrouw Papiaments in de klas?", vroeg ik aan Luchiano. "Ja, soms", zei hij. "Als ze boos is."

Comments

Verbieden is door de sentimenten niet de goede oplossing. Wat meer medewerking van de ouders zou best mogen. Daar hebben de kinderen, en dus ook de ouders, alleen maar baat bij.

ALS MEN HET PAPIAMETS WIL VERBIEDEN EN ALS MEN WIL DAT KINDEREN NEDERLANDS LEREN, DAN MOETEN ER MEER NEDERLANDS GEORIENTEERDE SCHOLEN KOMEN DAN ALLEEN DIE DRIE DIE ER ZIJN, ZODAT MEER KINDEREN OOK WERKELIJK DE KANS KRIJGEN OM GOED NEDERLANDS TE LEREN. WANT HET IS TOCH TE GEK DAT 813 KINDEREN NAAST DE POT PIESEN WAT DIE SCHOLEN BETREFT. NATUURLIJK DIENEN DE OUDERS OOK MEE TE WERKEN DOOR NEDERLANDS TE SPREKEN MET HUN KINDEREN. GEVOELIGHEDEN VANUIT HET VERLEDEN MOGEN GEEN REDEN ZIJN OM HET VERBOD ER NIET DOOR TE KRIJGEN, MAAR IK VIND WEL DAT ALS ER EEB VERBOD OP PAPIAMENTS MOET KOMEN EN ER ZIJN MAAR DRIE ECHT NEDERLANDSE SCHOLEN MET WEINIG KANS OP MEER VAN DAT SOORT, ALLE SCHOLEN OP CUR DAARIN 1 LIJN MOETEN TREKKEN EN DAT NIET ALLEEN AAN DIE NEDERLANDSE SCHOLEN OVER DIENEN TE LATEN.

Ik ken dit dillema want hoewel geboren op Curacao ben ik opgegroeid in Suriname.
Wij mochten absoluut geen Sranan spreken op en rond de school en het heeft jaren geduurd voordat ik het verstond.....des te groter was de schok toen ik tijdens mijn opleiding , Sranan moest spreken en vloeiend ook om patienten instructies te geven in de landstaal.
Stimuleren om goed Nederlands te spreken is oke ,veel mensen willen hun kinderen in NL laten studeren ....dus het is ook nuttig.
Maar dwang en dan op alle slakken zout leggen ...tuurlijk wordt er weleens iets in het Papiamento gezegd ..en zolang de lessen in het Nederlands gegeven worden , en dat is dus een bewuste keuze , zie ik er geen probleem in.
Ik wou dat iemand duidelijk kon maken hoe vreselijk eenzaam een kind zich voelt als het de voertaal niet verstaat of spreekt!

Enne Luchiano is cute als brigadier!!

Mooie CV voor de nieuwe school van Luciano. Zo is dat Luciano, trafiko sigur (veilig verkeer).

Ik vrees dat Luciano straks de ijscobus (foto), moet inruilen voor de bibliobus. :)

@Casa, wat is de reden dat er zo weinig plaatsen zijn voor Nederlandstalig onderwijs?
Er is toch vraag genoeg naar deze plaatsen.
Is het een kwestie van geld, voldoende docenten die goed NL spreken?

@Piet: Precies. Verbieden is onnodig, bovendien hebben de ouders hun kind niet voor niets naar een Nederlandstalige school gestuurd...
@Cyberjunk: Kinderen die op een Nederlandstalige school zitten moeten zoveel mogelijk Nederlands praten. Vergeet echter niet dat Nederlands een heel vreemde taal is voor kinderen die alleen Papiaments spreken. En we wonen natuurlijk wel op Curacao. Stel je voor dat Nederlandse kinderen ineens in het Arabisch les krijgen, vanaf hun zesde. Dat zou wel even schrikken geblazen zijn...
@ANila: Ben het 100% eens met wat je schrijft. Vooral je laatste zin is helemaal raak. Ik heb dat al diverse keren gehoord en gelezen. Dat moeten mensen die zich tamelijk bot over het Papiaments uitlaten heel goed realiseren...
En dat oranje staat Luchiano wel... :-)
@Bout: Zo is het maar net, ik wilde er nog bijna een prijsvraag van maken wat er op die oranje jas stond. Voor jou natuurlijk geen enkel probleem. De ijscobus verkocht voorheen ook heerlijke pastechi's, nu alleen maar ijs. Een boek is inderdaad een stuk taaier...
@Angel: Het beleid op Curacao is dat kinderen in het Papiaments worden onderwezen. Men heeft drie scholen aangewezen waar men in het Nederlands les mag geven. En dan zijn er natuurlijk nog de (peperdure) prive-scholen waar onze mariniers en ex-pats hun kinderen naar toesturen. Door de grote vraag naar Nederlandstalig onderwijs wordt nu bezien of het beleid aangepast dient te worden. Regeringspartij PAR is daar wel voor, de oppositie is veel nationalistischer en derhalve anti-Nederlands...

Op sint maarten speelt dezelfde discussie maar dan tussen Nederlands en Engels. Het grote verschil is dat Engels een wereldtaal is,en Papiaments niet. Tcch ben ik voorstander van onderwijs in het Papiaments en gaandeweg de overstap maken naar..het ENGELS!! Volgens mij had de PAR dat ook ooit in haar verkiezingsprogramma staan.
ps jammer dat casaspider curacao gaat verlaten, ik moet de echte opvolger van nog zien opstaan.
Bart

Sinds waneer heet Pire college anders? WTF? Ik zat vroeger op de Pire en we mochten absoluut geen papiaments praten tijdens de les. Het was verboden om op de speelplaats papiaments te praten tegen elkaar (deden het stiekem toch)Man man man het was inderdaad (toen al) alleen Nederlands.. Ik kan me herinneren dat mij moeder zei dat het dringen geblazen was voor het inschrijven van kinderen op de Pire (toen al!)Ik woonde vlakbij de school (Jonbloed) en best wel een groot deel van de leerlingen woonden ook in Jonbloed (handig als je mee wilde liften)
Trouwens bestaat die bowlingcentrum nog naast de Pire? Mijn God wat een tijd geleden zeg.... Pire College (pinkt een traantje weg voor die goeie oude tijd)

haha, heeft ie nou het bordje verkeerd om vast? Of het is een dubbelzijdig verkeersbord wat Luchiano vasthoudt?

(gewoon één universele wereldtaal, dan is alles opgelost, wellicht een beetje saai... Of zo'n vertaler uit startrek, ook handig)

Je vergeet nog 1 school: Johan van Walbeeckschool

Maar dan nog is het veel te weinig om alle aanvragen aan te kunnen.

@Bart: Evenals Papiamentu is Nederlands natuurlijk ook geen wereldtaal. Papiamentu blijft altijd op Curacao, het is de identiteit. In de loop der jaren wordt het Nederlands op Curacao verdreven door het Engels. Een logische ontwikkeling, aangezien ook in Nederland zelf meer en meer hogere opleidingen Engels georienteerd zullen worden. De PAR is al geruime tijd voorstander van drie officiele talen, niet toevallig de bovengenoemde. Die opvolger komt er wel, gewoon even geduld hebben... :-)
@Tashita: De naamsverandering heeft plaatsgevonden per 1 oktober 2006: http://laprensacur.com/content/node/3790?PHPSESSID=d76d8636ea0f478652008850f39383fc
Of het bowlingcentrum daar nog bestaat weet ik niet, wel dat er op Zeelandia een groot en mooi bowlingcentrum is. Daar gaat iedereen naar toe. Gezien de emoties, is een reunie van oud Pire-scholieren niet iets dat jij wilt organiseren?
@Marc: Je hebt gelijk, de Openbare Johan van Walbeeckschool doet ook mee. Laat die ook goed zijn voor ca. 80 nieuwe leerlingen per jaar...

Ziet er indrukwekkend uit, Luchiano als brigadier. Kan hij hier in Nederland ook gaan doen. Tot binnenkort.

Als wij ooit naar Cura gaan om te wonen zou ik ook het liefst mijn zoon op een nederlandstalige school willen zetten. Maurice wordt 2-talig opgevoed, maar hij kan alleen nederlands spreken. Papiaments verstaat hij redelijk, maar spreken kan hij echt niet.
Maar voor de kids die papiaments thuis spreken is het nederlands heel moeilijk. Ik weet nog dat er in 2005 op de Romer school na 2 maanden dat de kinderen op school zaten er een overgang is gemaakt dat er in het papiamentu les gegeven moet worden en niet in het nederlands. Nou je had de ouders moeten horen. Logische reactie. Dit was natuurlijk niet normaal. De kids beginnen in augustus met school in het nederlands en na 2 maanden moet alles naar het papiaments. Blijkt dat Romer school nu een 2 talige school is. De onderbouw krijgt les in het papiaments en de bovenbouw in het nederlands.

Wat ik ook heb gehoord is dat ze op de papiaments talige scholen hebben ze naast Spaans en Engels ook Nederlands als taal gedaan zodat deze kinderen het Nederlands toch leren.

IK VIND DAT CAPSLOCK REAGEREN WAT AANDACHTTREKKERIG OVERKOMEN.

Overigens.

Oversteken, of welke verkeershandeling dan ook, moet goed geleerd worden, want veiligheid boven alles.

En ik vind dat men in het hele koningkrijk de nederlandse taal moet beheersen.

We palten wus es plats..

Casa, ik heb je een mail gestuurd.

JA HALLLOOOO

:-)

Dat die "palu friew" ijstrucks na al die jaren nog steeds hetzelfde zijn...!!

Curacaoenaar, het woord is "truki-palu-friw." :)
Luciano zal het zeker de "ijscowagen" noemen.

En die pastechi's van de "truki-palu-friw" werden zeken door maar eeeeen persoon gekocht. :)

Mi'n bisa nada, ok Casa. :)

Laten we papiamentu a.u.b. niet onderschatten. Dankzij het papiamentu kan ik mij bijna overal ter wereld verstaanbaar maken; en dat kunnen heeeeel veeeeel makamba's NIET zeggen.

@Margriet: Mannen en uniformen, het heeft wel iets (voor veel dames)... Tot gauw!
@Donna: Over de Dr. Romerschool heb ik destijds de volgende post geschreven: http://www.casaspider.com/live/2005/10/dr_roemerschool_en_papiamentu.html
Op de Papiamentstalige scholen is Nederlands een vak, maar dat zet niet echt veel zoden aan de dijk (is mijn indruk). Op de Nederlandstalige scholen krijgen de kinderen twee keer per week Papiaments als vak.
@Renesmurf: NOU DAT VIND IK IN HET GEVAL VAN CYBERJUNK HELEMAAL NIET. Zij heeft keurig netjes verteld waarom ze in hoofdletters tikt. Cyberjunk is visueel gehandicapt en wacht op speciale software die haar helpt teksten te schrijven en te lezen. Tot die tijd tikt zij liever in hoofdletters omdat ze die beter kan zien. Het capslock-gebruik kan dus wel aandachttrekkerig overkomen maar is dat in het geval van Cyberjunk absoluut niet.
Dat iedereen in het Koninkrijk Nederlands moet kunnen is een mening. Even valide is de mening dat iedereen die op Curacao woont Papiaments moet beheersen...
@Brillie: En toch begrijp ik het...
@Cyberjunk: Ontvangen!
@GJ: Hehe, je zoekt contact met Renesmurf?
@Curacaoenaar: Het zijn dan ook hele oude trucks...
@Bout: Hoho, ik ben echt niet de enige! Vaak waren de pastechi-keshi's al op als wij er een wilden kopen. Er zijn dus meer liefhebbers...
Ik kan redelijk Portugees lezen, dat komt doordat ik Spaans kan maar eigenlijk nog meer door het Papiaments.

@CasaSpider:"Dat iedereen in het Koninkrijk Nederlands moet kunnen is een mening. Even valide is de mening dat iedereen die op Curacao woont Papiaments moet beheersen..." Dat vind ik nu weer zwaar overdreven. Nederlands is de Rijkstaal die je op z'n minst goed moet beheersen; In Friesland, waar ik woon, wordt je ook niet geacht het Fries, wat officeel de 2e taal is in NL, te beheersen..., het is natuurlijk wel makkelijk om het te verstaan, maar dit terzijde.

Wie weet zien we Lucy en Casa binnenkort op deze feestjes.
http://www.went-out.com/fotos/fotos2007/index.htm :) :)

@Lennart,
Het is absoluut niet zwaar overdreven!!! Wat Casa zegt is gewoon waar.
Jij zegt dat Nederlands de Rijkstaal is en dat je deze goed moet beheersen ben ik met je eens, maar zoals Casa ook meldt geld het ook andersom. Als je op Curacao of op een van de andere eilanden woont hoor je ook Papiaments te beheersen!! Dit heet nl. aanpassen/integreren.


OKE, DAN IS DAT ME DUIDELIJK, IK KRIJG OOK NIET ALTIJD ALLES MEE, MAAR NU SNAP IK HET!

Ik verwacht ook dat iedereen die in Groningen woont de groninger taal spreekt, plus het nederlands natuurlijk.

@Lennart: Nederlands kan dan wel de Rijkstaal zijn, op Curacao (vanaf 15.12.2008 het land Curacao) is Papiaments de voertaal en wordt de rol van het Nederlands steeds meer teruggedrongen. Datzelfde gebeurt overigens ook op Aruba en Sint Maarten. Ik blijf erbij, wil men langere tijd bijv. meer dan twee jaar op Curacao wonen dient men zich Papiaments op basisnivo eigen te maken...
@Bout: Dat lijken gezellige feestjes, wie weet...
@Donna: Zo is het. In het algemeen stellen Nederlanders liever eisen aan anderen om te integreren dan dat ze het zelf doen... :-)
@Renesmurf: DAT IS HEEL MOOI, IK HOOP DAT CYBERJUNK DIT OOK LEEST EN ZIET DAT JE NU BEGRIJPT WAAROM ZIJ IN HOOFDLETTERS SCHRIJFT... ;-)
Iedere inwoner van Nederland dient zijn best te doen om het Nederlands te beheersen. Gronings is een grensgeval, is er bijvoorbeeld lesmateriaal om deze taal te leren?

dANK JE RENESMUF, VOOR JE BEGRIP, IK HEB DE REACTIE GELEZEN.

VOOR FRIES IS ER ZEKER LESMATERIAAL MEN KAN OP TERSCHELLING EEN SPOEDCURSUS fRIES VOLGEN, ER IS OOK MATERIAAL VOOR EEN SCHRIFTELIJKE CURSUS EN MEN KAN OOK GEWOON WEKELIJKSE CURSUSSEN VOLGEN. DAT GEBEURDE IN DE JAREN NEGENTIG VAN DE VORIGE EEUW ZEKER, IK HEB, OMDAT IK IN DIE TIJD NOGAL EENS IN FRIESLAND KWAM, BIJ EEN RASECHT FRIES GEZIN, ME EEN KLEIN BEETJE VERDIEPT IN DIE TAAL. IK HEB OOK EEN FRIESE NAAM, IK BEN NAAR MIJN OMA GENOEMD EN IK BEN EEN BEETJE BEKEND IN DE STREEK WAAR ZIJ VANDAAN KWAM. iK VERSTA EEN KLEIN BEETJE FRIES, IK SPREEK HET ECHTER NIEET. ALS IK IN FRIESLAND ZOU WONEN OF ZOU GAAN WILLEN WONEN, ZOU IK EEN SPOEDCURSUS GAAN VOLGEN OP TERSCHELLING ALS DAT TENMINSTE NOG STEEDS KAN. wANT IK BEN HET MET IEDEREEN EENS DAT MEN ZICH AAN DIENT TE PASSEN AAN DE TAAL VAN DE STREEK WAAR MEN WOONT. IK MOET ECHT WENNEN AAN HET DIALECT VAN NOORD-BRABANT EN DAT PROBEER IK. IK WIL HET GAAN LEREN VERSTAAN. MAAR HET DIALECT SPREKEN ZAL IK NIET KUNNEN LEREN.

OF ER VOOR GRONINGS LESMATERIAAL BESTAAT IS MIJ ONBEKEND. MAAR MET MIJN VERHAAL LAAT IK MERKEN DAT IK SNAP WAT CASA BEDOELT.

Voor Bout : het is : trùk di pálufriu.
Voor renesmurf : inderdaad, alle inwoners van het KONINKRIJK met de Nederlandse nationaliteit dienen het Nederlands te beheersen; alle personen die zich voor langere tijd op Curaçao vestigen dienen ook het Papiaments te beheersen.

Fries, Papiaments het is allemaal hartstikke leuk en charmant alleen je komt er alleen niet zo ver mee. Je moet wel alles in proporties blijven zien wat mij betreft. Ik weet dat ik me hiermee niet populair maak mij bij zowel mijn eigen provinciegenoten als de mensen van Curacao; maar dat kan me verder niets schelen.

Mensen als Lennart valt niet mee te praten/discuseren. Dit zijn mensen die meningen hebben en verder niet kan schelen wat een ander vind. Dit soort mensen blijven in hun eigen domme wereldje leven. Jammer want je kan heel veel van een ander leren. Hij weet niet eens dat papiaments ook op Cabo Verde gesproken wordt, maar ach dat kan hem toch niet schelen en dat moet je eigenlijk ook maar respecteren!!!

@Cyberjunk: Zie je, Renesmurf valt best mee... ;-) Van het Fries weet ik het ook, immers dat kun je zelfs aan de universiteit studeren. Gronings is net als Brabants en Limburgs een dialect. Dus ik vermoed dat er geen studiemateriaal voor bestaat...
@Renesmurf: Okay...
@Peerketa: Er zijn slechts heel weinig mensen die foutloos Papiaments kunnen schrijven. De Curacaose spelling is voor mij een horror, ik prefereer de Arubaanse. Ook al levert die soms ook verwarring op...
@Lennart: Ieder heeft recht op zijn eigen mening, ik kom hier later in een speciale post op terug...
@Donna: Alles heeft te maken met informatie, hoe minder men weet hoe gemakkelijker het is een mening te hebben. Maar zoals gezegd, ik kom erop terug...

Donna, op Cabo Verde spreken ze absoluut geen Papiamentu. Veel mensen beweren dit, terwijl het niet waar is.
Het klikt wel als Papiamentu maar is absoluut GEEN Pampianetu hoor. Ik versta het niet. Maar weet wel waar het over gaat doordat ik papiamentu kan. Zo is het ook met alle Romaanse talen. De Papiamentu sprekende Antilliaan kan ze bijna allemaal volgen, en dat kan ik niet van de Nederlanders zeggen. Waarheid als een koe...

@Bout: Er is een theorie dat Papiamentu zijn oorsprong in West-Afrika en de Kaap Verdische eilanden heeft. Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Papiamento

Weet ik Casa. Maar dat is toch een andere "Papiamentu". Ik heb kennisen uit Kaap Verdie.
Trouwens, ik vind het heel jammer dat Diana straks geen Papiamentu leert spreken. Hoop dat Luciano vriendjes krijgt die wel Papiamentu tegen hun zullen blijven spreken in NL.
Vergeet niet dat Diana Yu'i Korsow is. :)

Niet om zeikerig te doen, maar ook de Römerschool heeft Nederlands als instructietaal......

Gelukkig maar!