« En een speciale goedemiddag... | Main | Met de voeten in het zand »

Nogmaals stemcomputers, vertrouwen wij ekaar nog wel?

De coalitiepartners FOL, MAN en LNPA hebben besloten dat er voor de Eilandsraadverkiezingen van 20 april 2007 nieuwe stemcomputers moeten worden aangeschaft. Met name de FOL (Frente Obrero) vertrouwt de oude niet meer. Weliswaar heeft men met dezelfde stemcomputers twee verkiezingen winnend afgesloten, bij de laatste werd de oranje partij van Anthony Godett echter verpletterend verslagen.

Een acteur is zo goed als zijn laatste film en klaarblijkelijk geldt dit hedentendage ook voor stemcomputers.

De 174 nieuwe stemcomputers van het merk Smartmatic die de huidige Nedap apparten vervangen zijn inmiddels besteld en kosten 1.2 miljoen gulden. Met invoerheffingen, transport, training en dergelijke komt men uit op ongeveer 2 miljoen gulden ofwel € 870.000. Een heel bedrag waar men ook andere dingen mee kan doen en dat betaald wordt uit de Post Onvoorzien die al een fors tekort vertoont.

Rondstruinend op internet wordt het bedrijf Smartmatic al dan niet terecht in relatie gebracht met Hugo Chávez, president van Venezuela. De Smartmatic stemcomputers zijn bij de laatste verkiezingen aldaar gebruikt en de oppositie heeft er zijn wantrouwen over uitgesproken.

Dat is meteen het probleem van stemcomputers. Voor de verliezer is het allemaal vaag en moeilijk controleerbaar. Vandaar mijn eerdere tip om stemcomputers standaard uit te rusten met een printer. En laat de Smartmatic nu juist daarover beschikken. Met andere woorden, het kost een hoop geld maar daarna kan ook niemand meer zeuren.

Wel is van belang dat strak de hand wordt gehouden aan de procedure. De kiezer stemt, wacht op het printje, controleert dit en gooit het in de stembus. Indien de kiezer van mening is dat het printje niet overeenkomt met de door hem uitgebrachte stem meldt hij dit aan de controle-ambtenaren die het incident registreren. Bij ieder stembureau waar dit voorkomt vindt automatisch na afloop een hertelling plaats. Bij de overige stembureaus wordt steekproefsgewijs met de hand nageteld.

Een in principe waterdicht systeem dat de voordelen van computer en het rode potlood in zich verenigt en waar men jaren mee vooruit kan.

Maar wat is er toch met ons vertrouwen gebeurd?

Update 17.03.2007 / 11:09

Forensisch expert Benno van L. merkt op dat het uitdraaien van een printje slechts het gevoel van betrouwbaarheid verhoogt. Immers, degenen die de software van een groot aantal stemcomputers ongemerkt weten te manipuleren zijn vast ook in staat om een stembus te laten verdwijnen en er later een geprepareerde voor in de plaats te zetten.

Misschien is dat zo, maar toch is iedere barriere er een. Waarom laten mensen een alarm in hun huis installeren als er toch al sloten op de deuren zitten?

Een belangrijk punt met betrekking tot de printjes is onvermeld gebleven. De kans dat het printje een andere partij toont dan waarop de kiezer heeft gestemd is vrijwel nihil. Een realistisch fraudescenario werkt als volgt. Iemand stemt op de PvdA en dit wordt door het printje bevestigd. Intern wordt de zojuist uitgebrachte stem echter aan de VVD of welke andere partij dan ook toegekend.

Om via fraude een of meer zetels extra te bemachtigen dient er substantieel gefraudeerd te worden. Dit kan men doen door grootscheepse fraude bij een paar stemcomputers of een meer gespreide fraude bij vrijwel alle stemcomputers. De eerste manier wordt normaliter snel ontdekt als de uitslagen bekend worden gemaakt. Als de VVD in Amsterdam plotseling 50% van de stemmen haalt ruikt men onraad. In dit geval worden de stemmen van alle verdachte stembureaus met de hand herteld.

Indien de fraude gespreid plaatsvindt is een grootscheepse steekproef de remedie. Men hertelt steekproefsgewijs circa 40% van de stembureaus. Vindt men afwijkingen worden alle stembureaus nageteld. Het leuke is dat men ook direct weet welke partij de fraude heeft begaan.

In de procedure is van belang dat de stembussen het stembureau niet verlaten. Er dient direct herteld te worden met de betrokken verkiezingsfunctionarissen. Dit om te voorkomen dat een stembus in een vrachtwagen wordt verwisseld.

Op deze wijze zijn de uitslagen vroeg bekend terwijl er in de stembureaus tot diep in de nacht wordt herteld.

O ja, in de artikelen op internet waarbij de Smartmatic machines in relatie worden gebracht met frauduleuze praktijken in Venezuela gaat het niet zozeer om het veranderen van een uitgebrachte stem maar het later kunnen identificeren op welke partij een bepaalde kiezer heeft gestemd. Dat komt omdat men per stembureau weet in welke volgorde de kiezers gestemd hebben. De Smartmatic stemcomputer schijnt de sequentie van uitgebrachte stemmen vast te houden. Zo is eenvoudig na te gaan wie op welke partij heeft gestemd.

Comments

Waarop is nu die laatste zin gebaseerd? Ik snap dat niet helemaal. Wat ik wel snap is dat wantrouwen ontstaat door bij herhaling gemaakte fouten. Dat geldt in elk geval voor mij. Wat er met ons vertrouwen is gebeurd is volgens mij ook niet algemeen te beantwoorden. Want ons is meervoud. En er zullen ongetwijfeld verschillende antwoorden komen op die vraag.

Wat betreft die nieuwe stemcomputers, dit systeem lijkt mij inderdaad waterdicht te zijn. Ik ben er niet zeker van, maar wel gematigd optimistisch.

De analyse van een DBA is natuurlijk perfect en dus heb ik het vertrouwen in de stemcomputer. Dat printje vind ik wel een vondst: zou hier aan deze zijde van de oceaan soms ook wel kunnen helpen. CasasPa

Ik ben voor het invoeren van tussen standen. Mocht je de stand niet bevallen, dan kan je gewoon een tegen stem uitbrengen. En daar zijn goede stemapparaten voor nodig.

Casa of the topic. Ken jij deze site? Iemand had het me doorgestuurd:
http://www.vrcurassow.com/2dvrc/stateofaffairs/circus/2007.html

Computers of papieren, het is en blijft een kwestie van vertrouwen.

Ik werd eens bij het stemmen gevraagd of ik savonds langs wilde komen om te tellen.
En ze kenden me niet eens.
Dus zonder screening had ik alle vvd en cda stemmen die ik onder ogen kreeg weg kunnen moffelen.

maar ik heb niet meegeteld.

ik weet niet wat er met het vertrouwen is gebeurd.... ik zal wel naief zijn en er van uit gaan dat het toch heus goed gedaan wordt.......

@Cyberjunk: Die laatste zin is gebaseerd op een post van 10 juni 2004 ( http://www.casaspider.com/live/2004/06/stemmen_als_het_ertoe_doet.html ) waarin ik aan een Venezolaan uitlegde dat wij in Nederland niet zo bang zijn voor stemfraude. Die houding is aan het veranderen en op Curacao helemaal. Gematigd optimistisch is een heel diplomatiek antwoord... :-)
@CasasPa: Zeker met de aanvulling (update 17.03.2007) ziet het er waterdicht uit. Het leuke is dus ook dat het printje nooit de fout zal laten zien maar wel gebruikt kan worden om fraude aan te tonen.
@Brillie: Je verwart stemmen nu iets teveel met jouw favoriete hobby, voetbal...
@Tashita: Interessante site. Alleen, het probleem met dit soort verhalen is dat zij nooit de doelgroep bereiken maar alleen mensen die het er al mee eens zijn. Een moeilijk dilemma...
@Renesmurf: Hertellen gebeurt niet door 1 persoon. Als jij de VVD- en CDA-stemmen wegmoffelt komt dat zeker boven tafel. Wegmoffelen is overigens niet erg democratisch dus het is maar goed dat je niet mee hebt geteld...
@Paola: Ik kan mij niet voorstellen dat er in Doetinchem gefraudeerd wordt met stemmen. Daar is het leven nog mooi... :-)