« Onlogisch Tellen | Main | Politici in het Gevang »

Curacao Breaking News

Vanmorgen was er heus Breaking News alhier. Maarliefst vier politici zijn gearresteerd en overgebracht naar het Huis van Bewaring aka Bon Futuro, voorheen Koraal Specht. Het betreft de nasleep van twee affaires van een tijd geleden, ten eerste de Curinta Affaire, waar ik reeds uitvoerig over heb bericht en ten tweede de Post NV affaire, waar ook op zijn minst vreemde zaken hebben plaatsgevonden.

FOL (Frente Obrero) partijleider Anthony Godett, ex-gedeputeerde Josť Eugene Middelhof (FOL) en Nelson Monte (FOL kopstuk) worden nu verhoord. Politicus nummer vier is Ramon Chong van de PNP. Om het aangezicht van het eiland op te krikken zijn onder diens leiding vele honderden palmbomen geplant langs de grote weg die naar de belangrijke hotels leidt. De weg schijnt de Rector Zwijsenstraat te heten, het verlengde van de Pater Euwensweg.

De palmbomen zijn in Cuba gekocht voor 10 dollar per stuk. Door het inzetten van een paar BV'tjes mocht het Bestuurscollege uiteindelijk het driedubbele bedrag aftikken. Ramon Chong wordt ervan verdacht dat er ook in zijn zakken geld is terecht gekomen.

Saillant detail is dat op 9 mei de Eilandsverkiezingen gehouden worden. Met name de FOL heeft het niet zo op het Openbaar Ministerie begrepen en zij stellen dan ook dat deze arrestaties zo kort voor de verkiezingen een politieke actie zijn. Persoonlijk geloof ik dat niet, sterker nog, ik denk dat de FOL nog wel eens garen kan spinnen bij deze kwestie.

De FOL en de PAR (Etienne Ys, daarvoor Miguel Pourier) zijn de grootste partijen alhier. De PAR is de partij van de ondernemers, intellegentia en Nederlanders, de FOL met name de partij van Antillianen en arbeidersklasse. Op 30 mei 1969 begon op Curacao een staking die uiteindelijk tot gevolg had dat gedeeltes van Willemstad in brand werden gestoken, een heuse revolutie waarbij Nederland marineversterking moest sturen om de orde te handhaven. Papa Godett, de vader van Anthony, was op die datum een van de leiders. Het was de grote omwenteling, waarbij het volk als leuze Pan i Respekt (Brood en Respect) had. Gevolg van deze revolutie was dat de Antillianen (terecht) veel meer zeggenschap kregen ten koste van de Nederlanders.

Anthony Godett heeft zijn arrestatie blijkbaar aan voelen komen, de afgelopen weken riep hij dat mocht hij ooit gearresteerd worden, een tweede 30 Mei dreigt. Vanmiddag eerst maar eens de Curacao Triathlon bekijken...

About

This page contains a single entry from the blog posted on April 6, 2003 12:00 PM.

The previous post in this blog was Onlogisch Tellen.

The next post in this blog is Politici in het Gevang.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33