« CasaSpider Update 09.12.2002 | Main | Niet jokken! »

De Curinta Affaire

Curinta is het bedrijf dat de luchthavengebouwen en -infrastructuur beheert en exploiteert (als ik het wel heb). In het jaar 2000 was er sprake van uitbreidingen van de luchthaven (HATO). De Raad van Commissarirssen (RVC) van Curinta stond onder leiding van FOL-gedeputeerde Josť Middelhof. Nelson Monte, een FOL-kopstuk, was lid van de RVC.

De RVC stelde een adviescommissie in, met onder anderen Eugene Middelhof, die weer naaste familie is van Josť Middelhof, en Ruben Diaz, die de raadsman is van Nelson Monte. Deze adviescommissie heeft niet erg veel gedaan, maar toucheerde voor hun luttele uren wel het lieve sommetje van ANG 650.000,=. Dit bedrag werd door Josť Middelhof eigenhandig geaccordeerd.

De kosten van de uitbreiding van de luchthaven werden begroot op circa 5 ŗ 6 miljoen gulden. Bouwbedrijf De Antillen NV, dochter van Koninklijke Wegenbouw Stevin, bedong echter een bedrag van 11 miljoen gulden. Na onderhandelen kwam het bedrag uit op 7.2 miljoen gulden. Het leek dat deze berekening een reŽle was, aangezien de Dienst Openbare Werken (DOW) hem goedgekeurd had. Later bleek dat een FOL-medewerker van DOW de stempel gestolen had en zelf de berekening heeft goedgekeurd.

Bouwbedrijf De Antillen kreeg het werk zonder openbare of onderhandse aanbesteding, dit op verzoek van de RVC. Langzaam maar zeker werd duidelijk dat deze zaak stonk. Medio 2001 werden de FOL-gedeputeerden Josť Middelhof (Overheids-nv's) en Anthony Godett (Openbare Werken) gewipt.

De nieuwe gedeputeerden waren David Dick van de PAR en Hendriks Abraham van de PNP. En dan is daar ook nog Ramon Chong van de PNP. Deze drie gedeputeerden (van de zeven in totaal) zijn maandag door het Openbaar Ministerie aangehouden op verdenking van het aannemen van steekpenningen. Abraham zit nog vast, tegen hem zijn de verdenkingen het meest concreet. Er is een brief van hem aangetroffen bij De Antillen, waarin Abraham meldt dat twee checks van ANG 10.000,= abusievelijk in de was zijn verdwenen. Niet zo slim van de heer Abraham, in dubbel opzicht.

In Nederland is directeur Henk de Vos van Koninklijke Wegenbouw Stevin op 25 november gearresteerd en vandaag is zijn in hechtenisneming met 60 dagen verlengd. Op Curacao heerste tot nu toe de mening dat de criminelen allemaal bij de FOL zaten, met name de PAR en de PNP presenteerden zich altijd als de fatsoenlijke partijen. Ik denk dat de FOL nu in zijn vuistje lacht. De leiders van PNP en PAR zijn toch ietwat onthutst.

In Nederland heeft men de LPF, dat heeft grote veranderingen op velerlei gebied ten gevolge gehad. Maar tot op heden is het toch nog niet voorgekomen dat vertegenwoordigers van diverse partijen nachten in de bajes hebben mogen doorbrengen.

About

This page contains a single entry from the blog posted on December 11, 2002 12:00 PM.

The previous post in this blog was CasaSpider Update 09.12.2002.

The next post in this blog is Niet jokken!.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33