« Casa M. | Main | De Curinta Affaire »

CasaSpider Update 09.12.2002

Zoals gebruikelijk stond de maandagavond in het teken van de nijhuis.net update. Voordeel is dat ik de volgende dag niet zo hard hoef na te denken over mijn weblog-post.
De volgende topics komen aan de orde in het CasaNews:

  • Wr gn nieuw verhaal van Tanja, maar wel allerlei nieuws over Casa's favoriete columniste
  • Luchiano fietst steeds harder
  • Sint Nicolaas komt langs op school en thuis
  • Yonah viert zijn vijfde verjaardag op Blauwbaai
  • Opening Kapsalon Burbujas
  • Tot Slot met het verschil tussen Latino-Spaans en Castellano-Spaans

Ik wens u veel leesplezier,

Hasta luego!

About

This page contains a single entry from the blog posted on December 10, 2002 12:00 PM.

The previous post in this blog was Casa M..

The next post in this blog is De Curinta Affaire.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33