« Zolderkamerpsychologie | Main | CasaSpider Update 09.12.2002 »

Casa M.

Op mijn werk hebben we een grote kluis. Zo'n echte met zware deuren en een ronde knop met cijfers. In deze kluis worden geen diamanten of goud of andere zaken van grote materiele waarde bewaard, maar wel backups van het computersysteem in de vorm van tapes en CD's.

Zo af en toe moet ik er een CD'tje instoppen en soms moet ik er eentje uithalen. Vandaag was het weer zover en ik vroeg aan een van de kluisadministratrices of zij met mij naar de kluis wilde gaan. Dat vond zij prima, maar tevens achtte zij de tijd rijp om mij de toegangskode te overhandigen.

Met die code stond ik even later alleen voor de kluis. Zoveel maal moet de knop naar rechts worden gedraaid, tot hij precies op het aangegeven nummer staat. Dan weer zoveel keer naar links, naar rechts etc. Al draaiend verloor ik al snel het vertrouwen dat dat allemaal in één keer goed zou gaan. Tegen collega Ino zei ik derhalve: 'Als dat ding in één keer open gaat, vreet ik mijn muts op!'.

Toen ik de knop bij de laatste draai op het laatste getal zette, hoorde ik warempel een klein klikje. Daar had ik geen stethoscoop voor nodig. Ik bediende de hendel, lispelde inwendig 'Sesam Open U' en de kluis was open. Een overwinningsgevoel maakte zich van mij meester. Nu nog moet ik mij bedwingen om de combinatie niet hier op te schrijven. En ik associeerde mezelf onmiddellijk met Meesterkraker Aage M., bekend van zijn boek Mijn nachten met de thermische lans. U kunt de uitspraak van de Hoge Raad nog nalezen.

Kluizen blijven iets magisch en mysterieus houden. Dat bleek wel toen ik in Google wat onderzoek wilde doen omtrent de werking van een dergelijk slot. Niet te vinden! Nu heb ik niet zo lang gezocht, maar toch. Ik hou mij dan ook aanbevolen voor links, posts en artikelen met betrekking tot de werking van het kluisslot.

Die muts heb ik overigens niet opgegeten, tot dusverre hadden we die niet nodig op Curacao. Sinds een week of twee staat de airconditioning hier echter dermate hoog, dat daar spoedig verandering in zou kunnen komen.

About

This page contains a single entry from the blog posted on December 9, 2002 12:00 PM.

The previous post in this blog was Zolderkamerpsychologie.

The next post in this blog is CasaSpider Update 09.12.2002.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33