« Curacao Breaking News | Main | Carla »

Politici in het Gevang

Er is veel opschudding ontstaan door de arrestatie van vier Curacaose politici gisterenmorgen. Wat veel mensen bevreemdt, en mij ook enigszins, is de manier waarop een en ander heeft plaatsgevonden. De verdachte politici werden op zondagmorgen om vijf uur van hun bed gelicht. Partijgenoten vroegen zich af waarom dat niet op een normaal tijdstip kon, of zelfs dat men betrokkenen had kunnen mededelen dat zij zich bij de politie dienden te vervoegen. Het betreft hier immers geen mensen die in de mondi (bush-bush) gaan onderduiken.

Vanmorgen belde Lucy mij of ik een Vigilante te pakken kon krijgen. De Vigilante is een Papiamentstalige ochtendkrant. 's Morgens wordt deze samen met de Ultimo Notisia en de Extra op allerlei straathoeken aan de man gebracht. Lucy koopt tijdens het wegbrengen van Luchiano altijd zo'n krantje, het liefste de Vigilante.

Vanmorgen was de Vigilante echter volledig uitverkocht, op geen een straathoek was hij nog te krijgen. Heel misschien heeft het uitverkocht zijn van de Vigilante te maken met het feit dat men een foto van één der verdachten (volgens mij Anthony Godett) in onderbroek heeft afgebeeld. Ik zal mijn best doen om betreffende foto in mijn bezit te krijgen.

Overigens heb ik in mijn vorige post een fout gemaakt. Het is niet José Middelhof die gearresteerd is, maar Eugene Middelhof. Beiden zijn wel familie van elkaar en beiden zijn partij in de Curinta Affaire.

About

This page contains a single entry from the blog posted on April 7, 2003 12:00 PM.

The previous post in this blog was Curacao Breaking News.

The next post in this blog is Carla.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33