« Het Gelijk van de Radio | Main | Curacao Breaking News »

Onlogisch Tellen

Sommige dingen die onlogisch zijn kan men toch leren beheersen. Na verloop van tijd weet men niet meer beter. Ik heb dit bijvoorbeeld met Microsoft Outlook. Op het moment dat het niet werkt en ik achter al die tab-bladen de juiste optie probeer te vinden, dan weet ik dat het pakket niet goed in elkaar steekt. Als even later alles het weer vrolijk doet is het geleden leed snel vergeten.

Luchiano (5) kan al best goed tellen. Hij is dol op zijn rekenmachine en wil nu steeds weten welk getal er staat. Ik tik dan bijvoorbeeld een '6' in en dan zegt Luchiano: 'Zes!'. Niet zo moeilijk. Op het moment dat ik een digit toevoeg en er '36' van maak beginnen de problemen. 'Drie-en-zestig!' zegt het jong dan. Ik leg hem uit dat hij rechts moet beginnen met lezen. 'O ja, zes-en-dertig', luidt vervolgens het correcte antwoord.

Wederom voeg ik een digit toe, nu staat er '236'. Tja... Leg nu maar eens uit dat wij Nederlanders in dit geval met de linker-digit beginnen, dan switchen naar de rechter en dat als laatste de middelste aan de beurt is. Volslagen onlogisch toch? Het Spaans is wat dat betreft wel logisch, 36 is daar gewoon treinta y seis.

Kunnen mensen zich relatief snel aan dergelijke onregelmatigheden aanpassen, computers hebben daar meer problemen mee. Ik betaal mijn electriciteits- en waterrekening van Aqualectra per computergestuurde telefoon. Uiteindelijk tik ik het te betalen bedrag in. Het programma aan de andere kant van de lijn herhaalt dit bedrag voor de zekerheid. Als ik 236 gulden moet betalen, spreekt de software dit als volgt uit: 'Tweehonderd Dertig en Zes gulden'.

De programmeur was wellicht een beetje lui, maar logisch is het wel!

About

This page contains a single entry from the blog posted on April 4, 2003 12:00 PM.

The previous post in this blog was Het Gelijk van de Radio.

The next post in this blog is Curacao Breaking News.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33