« Man vs Beast | Main | Verjaardagen »

Cepillo!

In september vorig jaar heb ik al eens geschreven over een lichte vorm van dwangneurose, die alle kinderen schijnen te ontwikkelen. Bekendste voorbeeld daarvan is het niet op de lijntjes trappen. Vanmorgen was Luchiano in de weer met een of ander apparaatje waarmee je kleine discusjes door de kamer kunt schieten. Hij heeft drie van die discussen, ter grootte van een cent. Een rode, een groene en een gele. Je zou er zomaar een stoplicht verkeerslicht van kunnen maken.

Luchiano was er druk mee aan het spelen. Eerst schoot hij een groene weg, dan een rode. Vervolgens moest hij, van zichzelf wel te verstaan, om de rode heen lopen en vervolgens kon de gele weggeschoten worden. Ik keek dat zo eens aan en vroeg hem naar de regels. Wel, je mocht dus absoluut niet over de lijn tussen de groene en de rode discus komen, daar moest je omheen lopen. Vraag mij niet waarom, zo was het nu eenmaal. De vraag is of het hier een lichte dwangneurose betreft of de uitvinding van een nieuw spel.

Inmiddels was ik nieuwsgierig geworden of Lucy in haar jeugd ook zulke dingen deed. En ja hoor, het bekende niet op de lijntjes werk. Toen schoot haar te binnen wat ze ook vaak deed. In die tijd reden er veel Volkswagen Kevers rond in Santo Domingo. Als Lucy met een vriendin door de stad ging lopen, speurden zij naar zo'n auto. Wie het eerst een Kever zag, zei zo snel mogelijk: Cepillo!, wat zoveel betekent als borstel. Ik geloof dat het te maken had met de vorm van de auto. In ieder geval moest de verliezer stokstijf stil blijven staan, totdat er wederom een Kever voorbijkwam.

Vanmiddag gaan we dit spel eens nieuw leven inblazen, maar dan wel met Kia of Hyundai in plaats van een Kever. We hebben namelijk nog meer te doen.

About

This page contains a single entry from the blog posted on January 25, 2003 12:00 PM.

The previous post in this blog was Man vs Beast.

The next post in this blog is Verjaardagen.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33