« Paloma y Unamuno | Main | CasaSpider Update »

Niet op de lijntjes

Alle mensen maken continue een zekere ontwikkeling door, of zouden die toch door moeten maken. Hoe jonger men is hoe hoger het tempo van die ontwikkeling. Het is leuk om bepaalde overgangen te zien in het gedrag van een kleuter. Bijvoorbeeld wanneer en hoe een kleuter gevoel voor humor ontwikkelt. Nu ga ik het niet hebben over kinderen en humor, neen, ik besluit met de opmerking dat humor een belangrijk onderdeel van de psychische survival-equipment is.

Het ontwikkelen van dwangneuroses is dat in mijn ogen niet. Sinds een maand of drie sluipt de op zich nog onschuldige neurose Niet op de lijntjes trappen Luchiano's leven in. Als we ergens aan het wandelen zijn, houdt hij mijn rechterhand vast en geeft me opdracht om hem bij een naderende putdeksel of donkere lijn onverwijld op te tillen. Want daar mag hij niet op staan.

Ik had het vroeger ook, niet op de lijntjes trappen. En later toen ik een jaar of 20 was, moest ik altijd stappen nemen, zodanig dat een tegemoetkomende auto in zijn geheel in die stap paste. Ja, eigenlijk moet je het zien om het te snappen. Maar waar komt dit gedrag toch vandaan? Begint het misschien als tijdverdrijf en kan het daarna volledig uit de hand lopen? Zijn er meer mensen met zo'n tic?

About

This page contains a single entry from the blog posted on September 9, 2002 11:59 AM.

The previous post in this blog was Paloma y Unamuno.

The next post in this blog is CasaSpider Update.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33