« Mail Ine met nieuwe namen | Main | Mail Ine met bericht over juffrouw Riek »

Foto's Sint Janschool april 2007

In april is CasaSpider (Peter Nijhuis) met zijn gezin twee weken in Nederland op vakantie geweest. We logeerden bij mijn vader in Dommelen en uiteraard hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om de Sint Janschool te bekijken. Een kort verslag van dit bezoek is te vinden op het CasaLog.


17.04.2007: De Spiders zijn twee weken op vakantie in Nederland en bezoeken de Sint Janschool te Valkenswaard. Klik voor groter.

(Klik voor groter)


Hier een paar foto's van hoe het gebouw dat voorheen de Sint Janschool was er tegenwoordig uitziet.

  • De linkerkant van het gebouw wordt bezet door het Boston College. Auto's waren vroeger taboe op het terrein.
  • Mijn kinderen Luchiano (9) en Diana (11 maanden) aan de rechterkant die tegenwoordig De Horizon heet.
  • Het torentje met de windhaan is geen spat veranderd.

Wie heeft er nog oude foto's van het gebouw of gebeurtenissen die destijds plaatsvonden?

About

This page contains a single entry from the blog posted on May 24, 2007 12:30 PM.

The previous post in this blog was Mail Ine met nieuwe namen.

The next post in this blog is Mail Ine met bericht over juffrouw Riek.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33