« BVN-tv en Diana's tweede vaccinatie | Main | Nathan komt GameBoyen »

Wel of niet vaccineren

Afgelopen woensdag heeft Diana (3 maanden) haar tweede serie vaccinaties gehad. Ergens in de commentaren schreef ik dat ook bij inenten naar een balans moet worden gezocht: is het middel soms niet erger dan de kwaal? Cyberjunk reageerde hier tamelijk fel op dat in haar ogen zeker in het geval van polio het middel nooit erger kan zijn dan de kwaal.

Met name in streng Christelijke dorpen zijn mensen sterk tegen vaccineren omdat men zich dan actief bemoeit met het plan dat God heeft met de betreffende mens. Deze redenering heb ik nooit kunnen volgen. Immers, als de wetenschap zover is dat men ziektes kan voorkomen en daarmee de dood uitstellen, waarom is wellicht juist dat dan niet het plan van God?

Op het moment dat men zelf een mooie gezonde baby in zijn armen houdt is dat een van de meest kostbare dingen die iemand kan overkomen. Bij het inenten wordt een naald in het smetteloze velletje van deze baby ingebracht. En niet alleen dat, er worden bewust ziektekiemen in het lichaampje gespoten. Feitelijk gaat dit volkomen tegen de natuur in.

Alles in het leven is een afweging. Als men met weinig risico een grote kans op veel ellende kan voorkomen dient men dit serieus te overwegen. Dat is het basisprincipe van elke verzekering. Het Nederlandse vaccinatieprogramma voldoet aan dit criterium. Om die reden ben ik principieel voorstander van vaccineren.

Daar komt nog iets bij. Het massaal afsluiten van brandverzekeringen biedt geen enkele garantie op het verminderen van het aantal branden. Collectief vaccineren tegen een specifieke ziekte kan echter wel degelijk leiden tot het verdwijnen van deze ziekte. Zo heeft in 1980 de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) de wereld pokkenvrij verklaard.

Het solidariteitsprincipe is in deze zeer belangrijk. Als individuen zich hieraan onttrekken kan het hele effect teniet worden gedaan. Vergelijk het met de vakbonden die opkwamen tijdens de IndustriŽle Revolutie. Sommige werkgevers probeerden individuele werknemers over te halen buiten de CAO bij hun in dienst te treden om zo het collectief te breken.

Ziektes zijn extra gevaarlijk bij zeer jonge kinderen, zie het voorbeeld van polio. Het zijn echter niet de kinderen, maar de ouders die beslissen of er wel of niet gevaccineerd wordt. Ouders dienen deze beslissing derhalve zeer weloverwogen te maken, dat spreekt voor zich.

Kinkhoest of pertussis is een ziekte waarbij al sinds lange tijd twijfels bestaan over de risico's van de vaccinatie. De bijwerkingen konden bijzonder heftig zijn waardoor steeds meer ouders besloten hun kinderen niet te laten inenten tegen kinkhoest. Dit leidde echter op zijn beurt tot een verhoogd aantal sterfgevallen ten gevolge van deze ziekte.

Er staat expliciet dat de bijwerkingen bijzonder heftig konden zijn. Vanaf 1 januari 2005 worden kinderen in Nederland namelijk met een nieuw zogenaamd acellulair (aK) kinkhoestvaccin ingeŽnt in plaats van met het traditionele cellulaire (cK) vaccin. Voor wie hier meer van wil weten, zie het artikel Vaccinatie tegen kinkhoest (Hans Hoogervorst) en Acellulaire kinkhoestvaccins in het Rijksvaccinatieprogramma (H.C. RŁmke en J.F.P. Schellekens).

Behalve van religieuze oorsprong zijn er ook argumenten van gezondheidskundige aard om juist niet te vaccineren. In de Nieuwsbrief juli 2006 van Mens Sana wordt gerept over bijwerkingen van vaccinatie als het Post Vaccinaal Syndroom. Tevens ziet de schrijver van het artikel een explosieve stijging van het aantal gevallen van eczeem en astma bij zuigelingen. Een stijging die hij toeschrijft aan het steeds vroeger en veelvuldiger vaccineren.

Een ander interessant artikel is Een leek in de luren gelegd op ouders.nl. Het betreft een dubbelrecensie van het boek Vaccinatie door Dr. Viera Scheibner. De eerste recensie is van een leek op het gebied van vaccineren, de tweede van een deskundige. Men kan maar beter goed geÔnformeerd zijn.

Diana gaat het voorgeschreven vaccinatieprogramma helemaal doorlopen. Wel vragen we bij het volgende bezoek aan het Consultatieburo of het kinkhoestvaccin cellulair of acellulair is.

Comments

http://www.ouders.nl/moff2001-01a.htm

Oei, dat zijn heel wat argumenten tegen vaccinatie. Gelukkig zijn onze kids al lek gevaccineerd en hoef ik hier niet met terugwerkende kracht over na te denken. In onze tijd deed je dit soort dingen gewoon ;-)))

Ik ben blij dat je hier een aparte post aan gewijd hebt. Ik snap hierdoor wel iets beter wat je bedoelt, toch blijf ik erbij dat vaccinatie moet. Heeft een kritische houding ten aanzien van vaccinatie overigens wel zin? Je had het erover dat massale vaccinatie de wereld pokkenvrij heeft gemaakt. Dat was dankzij vaccinatie, over bepaalde bijwerkingen hoorde je destijds niets. Daarvan was niets bekend, toch werd de wereld pokkenvrij. Dat bewijst al veel. Het kan onnatuurlijk zijn om bewust ziektekiemen in een kinderlichaam te spuiten, als een kind doodgaat door een ernstige ziekte of levenslang gehandicapt raakt, dan IS er geen keus. Wat betreft kinkhoest, daar zal ik wel eens wat over nalezen, ik begrijp wat je bedoelt, maar toch kan ik me niet goed voorstellen dat de ene ziekte wordt bestreden en er een andere ziekte voor in de plaats komt als men vaccineert. Overigens, wat ga je doen als de arts vertelt dat ze cellulair vaccineert tegen kinkhoest? Ga je dan met haar in discussie? Mag ze Diana dan nog verder vaccineren? Of verander je dan van mening? Ik heb er niet voldoende verstand van om een mening te kunnen vormen hoe riskant het is om een eenmaal begonnen programma af te breken, dus om de volgende vaccinaties tegen kinkhoest te saboteren als het cellulair gebeurt. Volgens mij kan dat niet, want dan saboteer je ook difterie en tetanus. En nogmaals, hoe gevaarlijk dat is, daarvan kan ik de risico's niet inschatten, er is dan al wel wat aan preventie gedaan. Ik ben op dit moment heel blij met je standpunt. Ik vind eigenlijk dat, ondanks de risico's, vaccinatie verplicht gesteld zou moeten worden, ook in die oerchristelijke dorpen en dat men een boete zou moeten krijgen als men de kinderen niet laat vaccineren. Bekrompen meningen van kortzichtige idioten die denken dat ze christelijk zijn, maar in werkelijkheid God, die de medische wetenschap OOK geschapen heeft voor de voeten lopen, zouden in zo'n geval moeten wijken voor de gezondheid van kinderen. Door jouw verhaal Casa, waarin je pleit voor vaccinatie, maar evengoed pleit voor een kritische houding, denk ik dat jij geen voorstander bent van het verplicht stellen van het laten vaccineren van kinderen, maar dat je vindt dat iedereen dat zelf moet bepalen. Of vergis ik me hierin?

het ligt niet zo heel makkelijk hoor dat vaccineren verplichten.... en er zijn ook goede redenen waarom niet.... het is gebleken dat sommige kinderen er ernstige dingen aan overhouden en dat mag ook wel in de overweging meegenomen worden denk ik......ik heb geen kinderen dus ik kan er niet over oordelen maar ik zou net als jij de dingen goed willen overwegen voor ik een keuze maak.....

Wel vaccineren

@Bodo: De link waarnaar je verwijst is feitelijk een pro-vaccinatie verhaal. De eerste recensie is van een leek die blindelings gelooft wat er in het boek staat. De tweede recensie is van een deskundige die meer tegengas geeft. Overigens zijn je kinderen als ze 10 worden nogmaals aan de beurt...
@Cyberjunk: Dank voor je uitgebreide reactie. Je vat mijn mening goed samen: persoonlijk ben ik voor vaccinatie, maar tegen verplichting. Verplicht vaccineren gaat in tegen zelfbeschikkingsrecht en persoonlijke integriteit. Zelfs schadeclaims zijn niet uit te sluiten als er iets mis gaat bij de (verplichte) vaccinatie. Wat mij betreft valt vaccineren van baby's onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Een uitzondering kan zijn een situatie waarin een bepaalde ziekte zo gevaarlijk is dat het niet vaccineren van individuen gevaar oplevert voor een grote groep. Een dergelijke situatie heeft zich echter nog nooit voorgedaan...
@Paola: Mee eens. Overigens zijn er veel meer kinderen die iets overgehouden hebben aan niet vaccineren dan aan wel vaccineren. Wel is het zo dat je er bij je eigen baby iets anders tegen aankijkt dan in het algemeen...
@Cerito: Ook al deel ik je standpunt, jij hebt natuurlijk wel makkelijk praten!

@CasaSpider: Je zou het ook zo kunnen bekijken,het niet (willen)vaccineren is een aantasting van de rechten van het kind, het kan immers zelf nog niet zulke belangrijke beslissingen nemen, ouders doen dit voor hem of haar. Je opmerking over de aantasting van de persoonlijke integriteit vind ik nog al ver gaan, een kind is immers geen bezit (zelf heb ik overigens 3 kinderen)

Daarom wil ik ook geen kinderen.
Ik vind een hielprikje al heel erg zielig!

Hallo, kom effe binnenvallen.
Ook ik was een groot voorstander van vaccineren, helaas heb ik ondervonden wat er kan gebeuren als het mis gaat.
Vooral 1 op de 10.000 kinderen lopen de kans er aan te overlijden.
[In ons geval heben wij ons kind mogen behouden is ernstig geestelijk gehandicapt geworden en gedragsgestoord, dit van het kinkhoestserum.
Nu er een nieuw middel gebruikt word weet ik niet hoe die verhoudingen zijn, wat ik er over gelezen heb is dat het risico groter is op bijwerkingen.
Kinderen die door deze vaccinatie gehandicapt geraakt zijn word in dossiers over gezwegen en staan te boek als zo geboren, wat beslist niet waar is, niemand hoort de cijfers van hoeveel kinderen er per jaar aan overlijden of gehandicapt raken,de berichte doofpot.

Lennart heeft 100% gelijk als hij stelt dat kinderen in hun rechten worden geschonden, omdat die niet zelf zo'n zwaarwegende beslissing kunnen nemen. De ouders doen dat voor hen en als die hun kind willens en wetens blootstellen aan grote risico's, dan gaat het niet om zelfbeschikking. Daar gaat het- en nu stel ik het even heel algemeen- pas om als je voor jezelf een volwassen en zwaarwegende beslissing neemt. Baby's KUNNEN zo'n beslissing niet nemen, dus de ouders beschikken, of ze nu wel of niet voor vaccinatie kiezen, niet over zichzelf maar over hun weerloze kind, dus over een mensenleven. En door vaccinatie niet te verplichten, stelt de politiek iedere zwaar christelijke hotemetoot in de gelegenheid om de kwaliteit van bepaalde mensenlevens volkomen te vernietigen of dusdanig te verruÔneren dat men er liever zelf een eind aan zou maken.

Je hebt het er ook over dat schadeclaims niet uit te sluiten zijn als er iets mis zou gaan met een vaccinatie die verplicht is gesteld. Dat zou inderdaad kunnen gebeuren, maar dat kan ook gebeuren als men WEL voor vaccinatie kiest en er gaat iets mis. Als een dokter een grote fout maakt bij vaccinatie, dan moet hij daarop worden aangepakt en dan is het indienen van een schadeclaim altijd terecht, ongeacht of vaccineren al dan niet verplicht is. Dus dat schadeclaims niet uit te sluiten zijn bij verplichte vaccinaties is voor mij geen argument om het dan maar vrijwillig te houden.

Ik zal eens voorbeelden noemen. Jongens die op een bepaalde leeftijd de bof krijgen kunnen daar onvruchtbaar van worden, dat heb ik wel eens gehoord. Ik weet niet of daar op dit moment nog aandacht voor is of dat er nog tegen bof gevaccineerd wordt, maar vroeger was dat zeker zo. Ik ga er even van uit dat het nog steeds mogelijk is om tegen bof te worden ingeŽnt. Als ouders hun zonen daar niet tegen laten inenten, dan kan dat bijzonder grote gevolgen hebben. Onvruchtbaarheid lijkt me niet iets waar je zomaar overheen stapt, ook niet als man. Inenten moet dan snel gebeuren. Onvruchtbaarheid kan leiden tot ongewenste kinderloosheid en wie geen kinderen zou willen kan daar WEL voor kiezen. Reden genoeg om vaccinatie tegen bof verplicht te stellen. Bij vrouwen is dat rodehond. De voormalige koningin Juliana en haar dochter Christina zijn er een voorbeeld van hoe erg het is als een moeder zwanger is en rodehond heeft. Reden te over om meisjes verplicht tegen rodehond in te laten enten. Zelfbeschikking voor ouders moet wijken voor de rechten van een kind.

Ik besef heel goed dat ik heel fel ben en dat het er veel van weg heeft dat ik mijn mening aan je opdring beste Casa. Ik weet dat ik dat niet zou moeten doen. Ik weet dat je recht hebt op je eigen visie. Maar ik weet ook wat het is om een handicap te hebben. LET WEL, BIJ HEEFT DAT NIETS MET HET ONTBREKEN VAN BEPAALDE VACCINATIES OF MET KINDERZIEKTES OF WAT DAN OOK TE MAKEN!!!!!!!! En ik heb ook geen kinderen. Maar ik weet wel wat het hebben van een handicap in de praktijk van het dagelijks leven betekent. Dat draagt een mensen zijn/haar hele leven met zich mee. Daarom ben ik zo superfel. Want er kan veel voorkomen worden als men strenger zou worden en verplichtingen zou opleggen en sancties zou toepassen. Het schenden van kinderrechten, zoals Lennart dat noemde in zijn comment, zou strafbaar moeten worden gesteld. Dit is het laatste wat ik er over zeg, neem me mijn felheid maar niet kwalijk. Want geloof me, ik bedoel het echt niet zo heel kwaad.

PS Mijn laatste comment is geschreven voordat ik het comment van Ada had gezien, dus laat zij vooral niet denken dat ik met mijn laatste reactie totaal voorbij ben gegaan aan haar verhaal en dat zou hebben genegeerd. Ik schrik van haar verhaal en vraag me hoogstens af hoe men kan weten dat een kinkhoestserum de oorzaak kan zijn van een geestelijke handicap bij veel kinderen als daarover gezwegen wordt in dossiers. Dit is een vraagstelling waar ik graag antwoord op wil. Want als er niets geschreven wordt over die oorzaak, dan zou ik denken dat de info daarover uit andere bronnen zou moeten komen.

Hoe ze uit de dossiers gaan kan ik je vertellen dat dit pas na een paar jaar gebeurd,ineens alles foetsie.
Hoe men achter de oorzaak van zijn handicap kwamen was heel duidelijk,eenpaar uur na de vaccinatie kreeg hij een stuip en kwam er haast niet uit,oorzaak stond zart op wit in het dossier,99,90% van de knikhoestserum.
!00% kon men niet geven omdat dit nooit gedaan word bij de medici.
Wat jij schrijft over claims naar artsen zal moeilijk worden,men probeert ouders af te schepen en geven namen van syndromen die niet bestaan.iedereen houd zijn handen er van af en daar sta je dan!
De arts die het mij vertelde hield zich niet thuis!
In de medische wereld dekt men elkaar en daar kom je moeilijk tussen.
Waar ik voorstander van ben is dat en een proefinjectie geeft met het serum dan is de schade nooit zo groot als nu gebeurd.
Dit werd ons geweigerd en zodoende lieten wij nooit meer vaccineren.
Zo zijn meer ouders die daarom entingen weigeren,echt het is niet alleen het geloof,moeten ouders die dit meegemaakt hebben dan ook verplicht worden hun eventuele volgende kind het risico te laten lopen?
Geloof mij dit wil je geen tweede keer mee maken!

@Lennart: Helemaal mee eens, niet vaccineren is meer een aantasting van de rechten van het kind te noemen. Juist omdat een kind niet zelf kan beslissen moet er heel zorgvuldig worden omgegaan met zijn/haar integriteit. Hoe je het ook wendt of keert, een naald met ziektekiemen inbrengen is niet iets natuurlijks, immers geen dier doet het...
@Renesmurf: Het plezier van een kind weegt ruimschoots op tegen een hielprikje. Kijk maar naar Tessa...
@Ada: Een vreselijk verhaal. Risico's worden uitgedrukt in percentages en statistieken. Op het moment dat het echter mis gaat heb je daar natuurlijk helemaal niets aan. Wat ik in het geval van het oude kinkhoestvaccin wel heel erg vind is dat de risico's bekend waren en dat al geruime tijd een veiliger (aK) vaccin beschikbaar was. Dan is het dubbel zuur...
@Cyberjunk: Je hoeft mij niet te overtuigen van je goede bedoelingen, daar ben ik zeker van. De basis is dat vaccineren in principe iets tegennatuurlijks is: men spuit moedwillig ziektekiemen in een gezond lichaam, alleen omdat er een kans bestaat dat het kind die ziekte krijgt. Net zo goed als er een kans is dat iemand ziek wordt is er ook een kans dat iemand ernstige gevolgen ondervindt van de vaccinatie. Lees het commentaar van Ada maar, dat net boven het jouwe staat.
Desondanks ben ook ik op grond van de statistieken voorstander van vaccinatie. Aan het verplicht stellen zie ik daarentegen vele bezwaren kleven en niet alleen van godsdienstige aard.
Over de schadeclaims, ik bedoel hier dus niet dat de arts een fout maakt (wat inderdaad ook nog kan gebeuren, vieze naald, verkeerde dosis, verkeerd middel etc.) maar over de bijwerkingen van de vaccinatie. Op het moment dat een ouder verplicht wordt tegen zijn wil om ziektekiemen van bijvoorbeeld kinkhoest in zijn baby te laten spuiten en deze baby overlijdt als gevolg daarvan, dan heeft de overheid hier een zekere verantwoordeijkheid.
Beter dan verplichten is het bewust maken van het belang van vaccinatie en deze programma's zo veilig mogelijk maken...
Zojuist zie ik je PS. Het oude (cK) kinkhoestserum stond bekend om heftige bijwerkingen die de dood ten gevolge kunnen hebben. Lees de links in mijn post maar eens...
@Ada: Hoe de medische wereld in jouw geval met de rampzalige situatie na de vaccinatie is omgegaan is onbegrijpelijk voor mij. Immers, het is (voor zover ik het kan beoordelen) niet de fout van de arts geweest, maar de reactie van jullie kind op de vaccinatie. De kille cijfers geven nu eenmaal aan dat 1 op de zoveel kinderen anders reageert. Medici dienen erop voorbereid te zijn dat dit gebeurt en alles in het werk te stellen om de gevolgschade zoveel mogelijk te beperken. Tevens dienen de ouders de nodige begeleiding te ontvangen. Openheid en transparantie is zeer belangrijk in deze!

Zeker weten dat het zuur is alsje hoort dat er betere middelen beschikbaar waren.
In ons geval speelde het 40 jaar geleden,toen werd er door de overheid geexpirimenteerd met de doseringen,werd veel meer gegeven dan normaal was,waardoor er erg veel konderen onnodig overleden of gehandicapt werden.
Op het moment dat je daar de overheid op aansprak werd er niet thuis gegeve.
Het zijn niet de artsen,maar de overheid die verantwoordleijk is en zijn verantwoording niet neem,je word als ouder alleen meer onder druk gezet om toch maar de injectie's te geven en dan zonder het kinkhoestserum.
Ben blij dat er nu een beter middel is en de ouders niet die ellende hoeven ondervinden dan wij hebben ondergaan.
Men heeft nooit mee willen werken aan wat dan ook,pas toen het verjaard was zeiden ze dat het te laat was.

Ik zag een filmpje waarin Tessa haar hielprikje kreeg.
Alleen al daarom wil ik geen kinderen, wat een beulerij!

@Ada: 'De Overheid' klinkt mij altijd wat onheilspellend in de oren, net als 'Het Systeem'. Dan zijn er ineens geen mensen meer verantwoordelijk. Overigens is het wel zo dat Nederland niet op zich staat in deze, de Overheden van alle (westerse) landen handelen min of meer gelijk met betrekking tot vaccineren. Op het moment dat echter een beter middel beschikbaar is dient men dit onmiddellijk te gebruiken en het slechte weg te gooien. Ook al kost dat geld. Elk slachtoffer is er een teveel!
@Renesmurf: Durfde je het filmpje helemaal uit te kijken?

een wat verlate reactie. Vorig jaar heb ik me ook in het vaccineren verdiept en eventuele alternatieven, ivm verhalen als die van Ada, hoewel dit wel een extreme reactie is. Verschrikkelijk.
De kinderarts met wie ik het er over had gaf echter ook aan: het is nu en hier wel makkelijk om niet te vaccineren; precies om wat jij zegt casa: het collectiviteits principe. De kans dat een niet ingeent kindje Kinkhoest of Polio krijgt is vrij klein, aangezien bijna alle andere kinderen in de omgeving wel ingeent zijn. Als dat niet zo zou zijn, zou de kans dat je een ziekte met ernstige gevolgen zou krijgen, vele malen groter dan dat je sterk op de vaccinatie reageert, en ligt de vraagstelling meteen heel anders...

Casa:Klopt helemaal de Overheid is niet menselijk en houd de deur dicht.
Weet dat je gelijk hebt en isn alle westerse landen hetzelfde gedaan word als h8ier,met 1 verschil,de mensen in in Italie zijn wel op de hoogte van de bijwerkingen al jarenlang,iets waar het hier aan mankeerde.
Is waar als zich een beter middel aan dient dan moet het oude de prullebak in,wat het kostplaatje ook mag zijn!Ik hoop dat dit nieuwe middel echt zo veilig is als gedacht word.

@Pascale: Volmondig mee eens. Met daarbij de aantekening dat De Overheid er zoveel mogelijk aan moet doen om het proces zo risicoloos mogelijk te maken. En als het dan toch mis gaat haar verantwoordelijkheid te nemen, zie het geval van Ada...
@Ada: De Italiaanse situatie ken ik niet. Eigenlijk verwacht ik meer van landen als Nederland, Duitsland en niet te vergeten de Skandinavische landen in dit opzicht dan van de zuidelijker gelegen naties. Men kan zich blijkbaar vergissen!

Casa,dat men in Italie beter weet hoe de werking is van vaccinatie's en medicijnen komt omdat de voorlichting beter is.
Weet niet hoe het nu is,maar eigenlijk zouden ouders een bijsluiter moeten krijgen voor er gevaccineerd word,net zoals bij medicijnen gebeurd en de griepprik.