« Even voor het zwemmen | Main | Erkennen zorgt voor hoofdbrekens »

De kunst van het maken van een goede wet

Taida Pasic en Salomon Kalou houden de gemoederen bezig in Nederland. Mag Taida de laatste paar maanden van het VWO in Nederland afmaken? Mag Salomon de oranje kleuren verdedigen tijdens het Wereldkampioenschap voetbal dat dit jaar in Duitsland gehouden wordt?

Maandagmiddag hebben wij een afspraak bij Kranshi. Het gaat om twee dingen. Ten eerste om de laatste formulieren te verzamelen om naar de IND in Nederland te sturen voor de naturalisatie-aanvraag van Lucy en Luchiano (8). Ten tweede om een formulier te laten legaliseren waarmee Lucy's nicht Sugey een aanvraag kan doen bij de Nederlandse Ambassade in Santo Domingo voor een visum om twee weken bij ons op vakantie te komen.

Behalve het gelegaliseerde formulier zijn nog een aantal documenten nodig, maar daar schrijf ik later nog wel eens over. Over eerste-, tweede- en derderangs burgers.

Wetten dienen voor eenieder op gelijke wijze van toepassing te zijn. Het is een illusie om te denken dat men wetten op individuen kan toespitsen. Dergelijke pogingen leiden tot (veel) meer complexiteit en lokken eerder misbruik uit. Zie bijvoorbeeld de studeerkamer die vroeger als aftrekpost voor de belasting gold.

De keerzijde van een algemenere wet is de grotere kans dat individuen erdoor gedupeerd worden. De kunst van het maken van een goede wet is hem zo algemeen mogelijk te maken terwijl zo min mogelijk individuen er buiten vallen. Als het aantal individuen zeer klein is spreekt men van uitzonderingen. Voor schrijnende gevallen kan in dat geval een op maat gemaakte oplossing geboden worden.

In 1997 werd de uit Turkije afkomstige kleermaker Zekeriya Gümüs uitgezet omdat hij niet kon aantonen gedurende zes jaar wit in Nederland gewerkt te hebben. Hij en zijn gezin woonden wel al zes jaar in Amsterdam en waren volledig ingeburgerd. Veel Nederlanders vonden het toen schandalig dat dit gezin werd uitgezet.

Inmiddels is het aantal schrijnende gevallen zo groot dat men niet meer over uitzonderingen kan spreken. Neem bijvoorbeeld de vluchtelingen uit Kosovo die zes jaar geleden in Nederland arriveerden. Op dit moment worden zij op grote schaal teruggestuurd. Taida Pasic is niet de enige.

Rita Verdonk en haar adepten beroepen zich op de regel Regels zijn Regels en dat we deze met elkaar afgesproken hebben. Hoe men het wendt of keert, zij staan sterk. Anders is het eind zoek.

Veel mensen voelen echter aan hun water dat er hier iets niet klopt. Wie haalt het in zijn (haar) hoofd om een meisje dat destijds 12 jaar oud was en uit een oorlogsgebied naar Nederland is gevlucht een leugenaar te noemen. In een vreemd land met een onverstaanbare taal heeft zij kans gezien om ondanks alle ellende haar leven op te pakken. Is het gek dat zij nu met de haven in zicht probeert haar VWO-diploma in Nederland te halen?

Heel veel vluchtelingen wonen al jaren in Nederland. Zij hebben met elkaar gemeen dat zij vaderland en moedertaal hebben achtergelaten. In Nederland wachten zij met angst en beven op een beslissing. Officieel mogen zij vrijwel niets doen. Ieder mens beschikt echter over een intern overlevingsmechanisme. Men past zich aan de omstandigheden aan en probeert er iets van te maken.

Zo las ik bij Ricky het verhaal over haar hulp, afkomstig uit Bosnië. Zij is zes jaar geleden als vluchteling in Nederland terechtgekomen, werkt zwart als schoonmaakster en moet zich op de vreemdste plaatsen en momenten melden. Deze vrouw heeft een Nederlandse man leren kennen die al een zoontje had. Voor dat zoontje is zij nu al vijf jaar als een moeder. De man en de vrouw mogen niet in Nederland trouwen, eerst moet zij uitgezet worden. Vervolgens mag zij vanuit Kosovo proberen ooit legaal Nederland binnen te komen.

Men moet zich maar eens proberen voor te stellen hoe dat is, maandenlang misschien wel jaren zonder man en kind. Of omgekeerd zonder vrouw en moeder.

Het is niet zozeer de Vreemdelingenwet zelf die niet deugt, maar veel meer de tijdspanne waarin de uiteindelijke beslissing wordt genomen. Er bestaat zoiets als een redelijke termijn. Het kan niet zo zijn dat men voor een vergrijp dat men in 1995 heeft gepleegd in 2017 de gevangenis in moet.

Het aantal schrijnende gevallen is zo groot dat het hier geen uitzonderingen meer betreft. In dat geval stel ik dat de wet niet (meer) adequaat is. Vrijwel alle schrijnende gevallen hebben de tijdcomponent als oorzaak. De wetgever doet er goed aan om deze component in de wet op te nemen.

Comments

Verdonk zou ook eens moeten kijken naar wat het doel van die wetten en regels is. Nu lijkt het alsof de regel op zich het doel is. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het doel is nietsnutten weg te houden. Taida valt niet in die categorie. Haar wegsturen maakt de regel dus juist zwakker.

'Wie haalt het in zijn (haar) hoofd om een meisje dat destijds 12 jaar oud was en uit een oorlogsgebied naar Nederland is gevlucht een leugenaar te noemen.'

Deze zin verzwakt je betoog aanzienlijk. Er zijn immers maar weinig meisjes die niet liegen!

Het lijkt er nu heel sterk op dat Den Haag niet beseft dat het om mensen gaat. En dan ook nogeens om mensen die al genoeg geleden hebben. Volgens mij wordt de mate van beschaving van een land afgemeten aan de manier waarop men met de zwaksten omgaat. We zitten nu dus bijna op het niveau van Conan.

Vanmiddag Rita weer gezien bij Max. Zij voert inderdaad het beleid uit dat het parlement heeft goedgekeurd. Vergeet er wel bij te zeggen dat het haar beleid is. Zij had zich onsterfelijk kunnen maken door een generaal pardon voor 26.000. CasasPa
PS: zaterdag bij de gemeenteraadskraam je oude vriend Frank nog gesproken. Hij volgt jou via je weblog (evenals Paul).

Ik heb geen moeite met "uitzonderingen"
We verdelen ze in:
A.Heel zielig
B.Echt heeeel erg
C."Ik moet er van huilen" zielig
D.Gewoon zielig
E.Goh, die mag ook blijven
F.Nee, jullie/jij niet.

Per gemeente moet er dan een referendum komen waar deze mensen wonen en deze mogen beslissen.

Diegene die mogen blijven moeten dan onderhouden worden door de directe buren!!
Kijken hoe het dan gaat..

Ik ben van mening:
Regels zijn Regels (en schilder me nu niets af als een-of-andere NSBer die zijn buren verraad omdat het-in-de-regels staat)

Regels zijn er gemaakt, om uitzonderingen door te kunnen voeren.

@Xaviera: Een goed punt, redeneren vanuit de geest van de wet. Toch is het kernprobleem het grote aantal uitzonderingen (schrijnende gevallen) dat nu ontstaan is. Dan klopt er domweg iets niet aan die wet...
@Frans: Bij Rita en Taida een geval van de pot en de ketel dus... Mannen liegen inderdaad niet, die geven een andere voorstelling van de werkelijkheid... :-)
@Piet: Zo is het. En dan had Conan toch nog iets menselijks en sympatieks!
@CasasPa: Als ze Lucy en Luchiano een Nederlands paspoort bezorgt wordt ze voor mij ook onsterfelijk. Zo af en toe heb ik nog wel eens contact met Frank en Paul via mail. Maar ze kunnen hier natuurlijk ook (gratis!) reageren... :-)
@Cerito: Zeker geen slechte methode. Alleen vind ik dan dat degene die nooit iemand zielig vinden tien jaar in een of andere Chinese mijn mogen doorbrengen, haha.
Regels zijn regels, ben ik het juist helemaal mee eens. Nogmaals, als er teveel uitzonderingen zijn dient ofwel de wet veranderd (door de tijdcomponent) ofwel niemand meer zielig gevonden te worden. In dat geval is zoals Piet terecht opmerkt het laatste laagje chroom wel van onze beschaving af...
@Brillie: Of dat het doel is van een regel durf ik niet te beweren. Maar er moet zeker wel ruimte voor zijn. Immers, niemand doet alles in 1 keer goed... :-)

Vroeger was racisme verboden, maar nu heel populair.
En dat zien we terug in de wetten.

Hear hear, daar kan ik niets zinnigs meer aan toevoegen. Het is gewoonweg griezelig hoe keihard 'wij' geworden zijn.

@Cerito: hoe denk je dat veel illegalen nu onderhouden worden dan?

Ik ben het met je eens dat de tijdscomponent heel belangrijk is ... sommige mensen ... zoals Taida en meer met haar ... kunnen gewoon niet meer terug ... dat zou een cultuurshock zijn bovenop de andere shocks die ze al achter de rug hebben ...

De tijdcomponent. Je bedoelt dat er een tijd moet worden gesteld hoe lang mensen mogen blijven. Er zullen altijd individuen blijven die net op de grens van die component kunnen komen te zitten, neem bijvoorbeeld die Taida. Je kunt wel zeggen dat zij de tijd tegen heeft, maar stel dat er al wel componenten waren, dan kon ze nu toch ook net aan die grens hebben gezeten? Als er een tijd wordt gesteld, is het dan niet meer schrijnend? Er zullen altijd mensen blijven die de tijd tegen hebben, dus zoiets lost het probleem niet op. Dat is gewoon onoplosbaar, een uitzettingsbeleid als van Verdonk is keihard, maar jouw oplossing lijkt me echt niet te helpen. Waarmee ik Verdonk niet verontschuldig, dat moet je niet concluderen. Ik vind haar hard en meedogenloos, maar wat er ecbt moet gebeuren weet ik ook niet.

qoute:Wetten dienen voor eenieder op gelijke wijze van toepassing te zijn. Het is een illusie om te denken dat men wetten op individuen kan toespitsen. Dergelijke pogingen leiden tot (veel) meer complexiteit en lokken eerder misbruik uit. einde quote.


Ik vind dat wetten en regels voor eenieder gelden. Als zwarte Congolezen om exact dezelfde redenen teruggestuurd worden naar Congo, dan moet deze juf ook zonder pardon teruggestuurd worden! Congo, is nota bene een onveilig land, terwijl Bosnie een veilig land is. Jonge Congolezen worden geboeid en afgevoerd naar hun geboorte land ook al zitten ze in het eind-examenklas van de VWO of zelfs hoger. Gelijke monniken gelijke kappen, dit geld ook voor Taida!
Als Taida mag blijven, dan moeten ze familie Gümüs ook terug naar Nederland laten komen.


Ik ben geen fan van Verdonk, helemaal niet. Maar ik begrijp wel dat ze bang is om 'uitzonderingen' te maken. Ook voor een zielig meisje dat haar VWO af wil maken. Tot zover de kant van Verdonk.


De andere kant van het verhaal is dat Nederland jarenlang te traag heeft gereageerd op asielaanvragen. Daardoor leven mensen al jarenlang met een illegale status. In onzekerheid, met kinderen die hier geboren en getogen zijn.

Ik ben dus voor een generaal pardon. Voor ze allemaal, of ze hier nu een jaar of tien jaar zijn.

En vervolgens heel streng en heel snel zijn. meteen beoordelen en zo niet: meteen uitzetten. Duidelijkheid en rechtszekerheid, daar zijn mensen bij gediend. Zo ook onze buitenlanders.

Zo.

Ceebee, je bent SUPER!!!! Je bent duidelijk de enige die weet hoe het zou moeten en dat meen ik, dit is geen grapje. Ik zou hier niet eens zijn opgekomen, waarom ga jij niet in de politiek? Je hebt echt goede ideeën.

@Renesmurf: De wetten reflecteren wat de bevolking vindt dat er gedaan moet worden. Tenminste dat is de bedoeling. Aan de uitvoering van de wetten kan men dus veel aflezen over de bevolking...
@Cinner: Het is typisch Nederlands, eerst teveel accepteren en daarna te hard terugslaan. Het is een bepaald onvermogen om problemen structureel aan te pakken. En we zijn nog niet aan het einde wat dit betreft!
@Henk: Dat is inderdaad mijn punt. Waarbij Taida overigens wel terug gaat/wil, na het afmaken van haar school...
@Cyberjunk: Niet hoelang mensen mogen blijven, maar na hoeveel tijd het nog redelijk is om iemand uit te zetten.
@Boutie: Ik ben het met je eens dat er geen uitzondering gemaakt moet worden op basis van 'media-exposure'. Van de andere kant ken ik de situatie van de Congolezen niet. Als zij hier bij wijze van spreken 1 maand zaten in afwachting van een beslissing vind ik dat een andere zaak dan mensen die hier al 6 jaar een nieuw leven aan het opbouwen zijn. Het is niet eenvoudig om alle gevallen over een kam te scheren, dat is nu juist het probleem van de wetgever.
@CeeBee: In grote lijnen ben ik het met je eens. Er moet veel sneller definitief duidelijkheid zijn over de status van een asielzoeker/vluchteling. Het verminderen van de mogelijkheid om in beroep te gaan leidt overigens onherroepelijk tot meer fouten. Dat is een afweging. Een ander punt is dit. Kijk naar de vluchtelingen uit het voormalig Joegoslavie. Zij zijn naar Nederland gevlucht maar na een aantal jaren is het daar weer veilig. Moeten zij dan bij aankomst (op dat moment is hun verblijf in NL legitiem) direct een permanente verblijfsvergunning krijgen? Dit hangt mijns inziens af van hoelang de noodsituatie duurt. Hierdoor wordt de zaak toch weer complexer...
@Cyberjunk: Een fan van CeeBee, en terecht!

@ Casa
nee, ik ben van mening dat je op het moment van de asielaanvraag niet in de toekomst kunt kijken, maar alleen naar de situatie in het land van herkomst op dat moment. Anders krijg je alsnog onduidelijkheid, of krijgen mensen een tijdelijke verblijfsvergunning en hou je de huidige situatie in stand.

Jaren geleden was er een meisje cum laude afgestudeerd op het VWO.En zij lootte uit. Zelfs 2x. Ondanks haar knappe studiebol werd zij gelijk éénieder behandeld.Hoe het verder met haar is gegaan weet ik niet.

ik zei van de week nog tegen liefste, je moet toch wel keihard kunnen zijn wil je dit soort dingen met een uitgestreken gezicht goedpraten....ik zou geen nacht meer slapen als ik dit soort schrijnende beslissingen moest nemen........ ik ben het helemaal met je eens.....er zijn teveel uitzonderingen dus schort er iets aan de wet......

@CeeBee: Voordeel van 'jouw' aanpak is de duidelijkheid. Een belangrijk punt. Alleen, hoe zit het met opvang als er plots een noodsituatie uitbreekt, waarbij mensen niet teruggestuurd kunnen worden. Degenen die in Nederland terechtkomen krijgen in dat geval dus direct een permanente verblijfsvergunning? Ongetwijfeld leidt ook dit tot misbruik. Wellicht dat in combinatie met opvang in de regio iets gedaan kan worden...
@Hans: Er zijn ook heel wat voorbeelden bekend van ministers die te hard door het verkeer heen scheurden (zonder directe noodzaak) zonder daarvoor bekeurd te worden. Voorbeelden laten zich vaak niet zo goed vergelijken als men wel eens denkt...
@Paola: Het staat buiten kijf dat hoe 'hoger' men in de hierarchie staat, hoe meer beslissingen men soms moet nemen die nadelige gevolgen hebben voor grote groepen mensen. Dat vereist zeker een bepaalde 'vaardigheid'. Gevaarlijker wordt het als men daar een soort van plezier in krijgt...

@casa
volgens mij valt dat met dat misbruik dan wel mee. Alleen de mensen die op dat moment dat een noodsituatie stante pede de gelegenheid grijpen om huis en haar te verlaten om Nederland in te kunnen, zouden er dan gebruik van kunnen maken.

Maar ik moet je 1 ding nageven: je dwingt me wel tot nuanceren. En dat is goed.

Nog leuker:
Ongeveer de helft van de mensen is links, en ongeveer de helft van de mensen is rechts.
Het draaikontende middendeel bepaalt de uitslag.

@CeeBee: Maatregelen en het ontduiken daarvan horen bij elkaar als een bloem bij een vaas (???). Zeker in het geval van mensen uit straatarme gebieden, zij menen niets te verliezen te hebben. Bovendien zijn er organisaties die veel geld verdienen aan de mensenhandel. Nogmaals, ik ben het grotendeels met je eens. Door snel een definitieve beslissing te nemen introduceer je automatisch de tijdcomponent. Je laatste zin beschouw ik als een mooi compliment... ;-)
@Renesmurf: Ik durf niet te beweren dat het automatisch zo is dat een 'rechts' iemand ook voor Verdonks beleid is en andersom. We zullen volgend jaar wel zien wat er gebeurt, als er een nieuw kabinet aantreedt...

Tijd voor een nieuw geluid. Ben je al komen kijken bij mijn laatste project Casa?