« The Spiders visit Shut | Main | Kwam Kafka uit Curacao? »

Monique en het Referendum

Vraag: "Wat is de overeenkomst tussen de Chica de la Semana en de antwoorden op de vragen die ik her en der heb gesteld aangaande het Referendum dat op 8 april op Curacao plaatsvindt?"

Antwoord: "Dat beiden nogal lang op zich hebben laten wachten, maar inmiddels wel binnen zijn."

Vorige week donderdag ontving ik een mail namens de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties. Zie punt 3 van El Sapo (10). Kern van de brief was dat men niet op de zaak (het Referendum) vooruit wil lopen om het verloop niet te beÔnvloeden. Niet onlogisch, maar wel voorspelbaar.

Maandag werd ik gebeld door de heer Keursly Concincion, tweede secretaris van de Referendumcommissie Curacao. We hebben ongeveer een kwartier gesproken over mijn vragen en het was een plezierig gesprek.

Desde Curazao: Chica de la Semana Monique!De heer Concincion is eveneens bang om de bevolking te beÔnvloeden en wil alleen objectieve informatie verstrekken. Een begrijpelijk maar niet opwindend standpunt.

Al pratend kwamen we tot de conclusie dat het wellicht meer de taak van de lokale politieke partijen is om het volk te informeren over verdergaande consequenties van de diverse opties. Zoals wanneer men bijvoorbeeld als werkloze conreet zijn uitkering van 600 Euro kan ophalen. Of juist niet.

De heer Concincion was het eens met mijn standpunt over de positie van het Papiamentu. Het Papiamentu krijgt als wordt gekozen voor Optie D waarschijnlijk dezelfde status als het Fries in Nederland.

Veel verandert er volgens hem in dat geval niet, want het Nederlands is nu ook al de officiŽle taal op de Nederlandse Antillen. Hierover verschillen wij duidelijk van mening. In mijn ogen is het Papiamentu het Nederlands op Curacao in rap tempo aan het verdringen.

Dat vindt ook John Leerdam, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Dinsdag ontving ik per mail zijn antwoord. Over de positie van het Papiamentu zegt John Leerdam: "Voor de taal Papiaments hoeven er in dat geval volgens mij geen consequenties te zijn. Het komt natuurlijk wel vaker voor dat er in ťťn land meerdere talen worden gesproken." Dat staat haaks op de opvatting van Keursly Concincion.

Zelf neig ik er inmiddels naar om voor Optie D (integratie met Nederland) te stemmen. Juist omdat dit de meest interessante optie is en dan met name hoe Nederland hier op reageert. Ja, ik heb wel een idee. Als men al instemt met integratie geschiedt dit met zoveel voorbehouden en moeten er voordien zoveel rapporten door Curacao opgeleverd worden, dat er effectief de komende vijf ŗ tien jaar echt niets verandert.

Datzelfde geldt overigens ook als Curacao kiest voor de Status Aparte. Nederland komt alleen snel in beweging als hier onverhoopt voor onafhankelijkheid wordt gekozen, zoveel is wel zeker.

Na vele weken schoot Lucy zondagmiddag eindelijk weer eens raak voor lachicamerengue.com. Model van de week is Curacaose Monique geworden. Het is erg jammer dat wij haar niet hebben gevraagd voor welke optie zij gaat stemmen. Monique is ook meer het type vrouw waar anderen op stemmen, ik wel tenminste. Monique, optie E?

Comments

Beetje lastige verkiezingen, nu stemmen voor de rest van de geschiedennis.
Dat is een zware last.

Als ik het eerst even bij het Fries houd, daarover bestaan verschillende meningen. Hoewel sommigen daarvan zeggen dat dit een officiťle taal is binnen Nederland, heb ik ook wel eens geluiden gehoord dat er gesjoemeld is en dat onbevoegden in Friesland, die eigenlijk niets in te brengen hadden, op een keer ergens hebben kunnen beschrijven, door gesjoemel dus, dat het Fries een taal is en dat die opvatting daarna gewoon is gedoogd, maar dat er officieel niets van waar is. Men laat de Friezen maar een beetje in die waarde, zonder dat er wettelijk iets is vastgelegd waaruit blijkt dat het een officieel erkende taal is. Uit jouw verhalen leid ik af dat er bij het Papiamentu wel officiŽle dingen kunnen gaan gebeuren. Hoewel ik niet weet of het waar is wat ik over het gesjoemel met de Friese taal gehoord heb, acht ik het wel mogelijk. In dat geval kun je de status van Papiamentu niet vergelijken met het Fries, iets dat anders wordt als hetgeen ik over het gesjoemel met Fries gehoord heb op leugens berust.

Vijf ŗ tien jaar?? Dat vind ik te optimistisch ... ik ben bang dat alleen onze kleinkinderen het uiteindelijk resultaat zullen meemaken.

Onafhankelijkheid ?

Ik zal vast voorstellen een paar oorlogsschepen jullie kant op te sturen. Buiten die om die er al liggen.

@Renesmurf: Ik heb ook nooit gezegd dat we het gemakkelijk hebben... ;-)
@Cyberjunk: Het grote voordeel van het Fries is dat het een eenduidig beschreven taal is. Het Papiamentu is zo levendig en heeft leenwoorden uit zoveel talen dat het heel moeilijk is om te zeggen wat nou wat betekent... :-) Daar bovenop komt dat het op Aruba anders geschreven wordt dan op Curacao en dat zelfs op Curacao de spelling lang niet altijd gelijk is.
@Amaro: Wel, ik hoop dat mijn kleinkinderen geen uitkering nodig hebben... :-)
@Brillie: Waarom oorlogsschepen? Om te verhinderen dat Curacao onafhankelijk wordt of met Verdonk en Wilders op de boeg om ons de onafhankelijkheid door de strot te duwen... ;-)

Stel dat voor onafhankelijkheid wordt gekozen, wat gebeurt er dan met onze landgenoten (= degenen met een Nederlands paspoort)?

Het wachten is op het moment dat Casa gevraagd wordt zitting te nemen in de Referendum Commissie. Zijn politieke ambities worden steeds duidelijker. Maar misschien heb ik het wel helemaal mis. CasasPa.

lijst Spider..
(met Monique als lijsttrekker)
:-)

@Cyberjunk: nooit op horen zeggen afgaan. Over het Fries als tweede landstaal is zelfs meer vastgelegd dan over het Nederlands. Sterker nog, juist van het Nederlands is de status onduidelijk omdat die altijd zo voor de hand lag dat daar nooit iets over op papier is gezet.

Bovendien zijn de Friezen inmiddels erkent als nationale minderheid, volgens een verdrag van de Raad van Europa [als enige!].

Wat bij mij alleen de vraag oproept: wat is in hemelsnaam een Fries dan? Moet die in de provincie wonen? Moet die de taal spreken, of is woordjesbrabbelen genoeg? Of alleen verstaan?

@IJsbrand: Ik had een Friese oma. Zij was geboren in de provincie Friesland, haar ouders waren daar geboren en, voor zover mij bekend, haar grootouders ook. Mijn oma sprak en verstond de Friese taal. Ik kan dus volgens mij stellen dat zij een echte Friezin was. Ze had ook een Friese voornaam. Dat zij uiteindelijk trouwde met een man uit Overijssel en later met hem naar Utrecht verhuisde en Nederlands ging spreken, deed niets af aan haar Friese afkomst. Zij was en bleef van oorsprong een Friezin. Mijn mening is dus dat men kan zeggen dat men een Fries is, wanneer men in de provincie Friesland is geboren en opgegroeid en de Friese taal kan spreken en verstaan.

@Piet,
Ik denk dat het Nederlands paspoort wordt omgeruild naar een Curacaos paspoort.

Gevolg:
Om naar de US te gaan: Visa aanvragen
Om naar Colombia te gaan: Visa aanvragen
Om uberhaubt ergens naar toe te vliegen/varen: Visa aanvragen.

Maar goed...als Curacao onafhankelijk wordt heeft er toch niemand meer geld om ergens naar tot op vakantie te gaan..

wat een lief meisje op de foto.... zie ik zomaar even....daar word je blij van als je dipt.... :-)

casaspider... wat betreft jouw optie D.... Jou kennende neem ik niet aan dat het DE optie voor jou is. Of ik moet veel gemist hebben in de tussentijd.
Kortom wat ik merk is dat veel mensen nu zeggen.. ik ga die optie stemmen uit protest of die optie uit .
Kan dan nog een leuke (onvoorspelbare) uitslag worden

@Piet: Wat er in het geval van onafhankelijkheid gebeurt met de huidige houders van een Nederlands paspoort is nog niet bekend. Maar ik denk dat de achterblijvers hun Nederlandse paspoort moeten inruilen voor een Curacaos exemplaar.
@CasasPa: Moeilijke kwestie. Het voordeel van aan de kant commentaar leveren is dat men in principe kan zeggen wat men wil. Maar ja, men staat wel aan de kant. Ik ben er nog niet uit.
@GJ: Tegen zo'n lijsttrekker zeg ik geen nee!
@IJsbrand & Cyberjunk: Ik kan mij wel vinden in de definitie van Cyberjunk: "wanneer men in de provincie Friesland is geboren en opgegroeid en de Friese taal kan spreken en verstaan." Over dat opgegroeid ontstaat vast weer discussie... ;-)
@Cerito: Eerst vindt er nog een massale uittocht plaats, analoog aan Suriname in 1975.
@Paola: Ja, Monique moet wel een lief meisje zijn. Heb je het zeilbootje ook nog gezien?
@Benno: Je hebt gelijk. DE optie voor mij is Optie A, Status Aparte. Ik hoorde vanmorgen op de radio dat Rita Verdonk (Hallo, daar zijn we weer!) de subsidie voor Antillianen(-projecten) in Den Helder terug gaat brengen van 300.000 naar 90.000 Euro. Mensen als zij gun ik wel een Optie D... ;-)

@Cerito: daar wordt je toch niet vrolijk van. Een hoge prijs voor onafhankelijkheid.
@CasaSpider: Rita maakt het werk van Geert wat lichter. Het wordt hier echt steeds gekker.

Wat een timing zeg...op de foto van Semana vaart er op de achtergrond net een zeilschip ter hoogte van het gat achter haar in de golfbreker!

Leuke discussies over dat referendum maar waar het echt over gaat in deze post is natuurlijk de nieuwe chica!
Het heeft even geduurd maar Lucy heeft weer 'gescoord'. Complimenten met de laatste 2 chica's, voor niets naar de chica-pagina gaan was helemaal niet erg!!!

Twee entry's!! En dat alleen omdat ik op het laatste moment nog een spelfout wilde verbeteren.
Wie ziet hem?

@Piet: Die indruk (dat het steeds gekker wordt in Nederland) heb ik ook. Maar wat doen we eraan?
@Henk(USA): Zag je de zeilboot zelf of na mijn hint op het commentaar van Paola? Maar inderdaad, een echte toevalstreffer!
@Angel: Een entry heb ik inmiddels verwijderd en van de t in geduurt heb ik een d gemaakt... ;-)