« Bandbreedte | Main | Recycle Bin. Nog 8! »

Richel Hersisia

Nog een kleine drie uur en dan treedt de van Curacao afkomstige bokser Richel Hersisia aan tegen Audley Harrison. De uit Australie afkomstige Harrison is Olympisch Kampioen in het superzwaargewicht. Hersisa is de houder van de (onbeduidende) WBF wereldtitel en die is dan ook inzet van het gevecht.

Richel Hersisia is op 13-jarige leeftijd met zijn moeder vanuit Curacao naar Nederland vertrokken. Zijn trainer/manager is voormalig Europees Kampioen Mourad Louati.

Op Curacao is men al enige tijd bezig met de match. Zelfs is te elfder ure geprobeerd om Hersisia met de blauw-gele vlag van Curacao op te laten komen. Ik geloof niet dat dat gelukt is.

CasaSpider wenst Richel veel succes vandaag!

About

This page contains a single entry from the blog posted on March 20, 2004 12:00 PM.

The previous post in this blog was Bandbreedte.

The next post in this blog is Recycle Bin. Nog 8!.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33