« Update 09.09.2003 | Main | Richel Hersisia »

Bandbreedte

Het ongelofelijke is gebeurd... de bandbreedte op http://lachicamerengue.com/weblog is overschreden!

Uiteraard is dat niet te wijten aan die paar mensen die mijn weblog bezoeken. Neen, ongetwijfeld heeft iemand de foto's van LaChicaMerengue ontdekt.

Heb ik nu 2 weken vrij?

About

This page contains a single entry from the blog posted on March 19, 2004 12:00 PM.

The previous post in this blog was Update 09.09.2003.

The next post in this blog is Richel Hersisia.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33