« Dier en Riem | Main | Mirna ta papia Papiamentu »

Tegeltjes op het Nieuws

Al dagen keek Luchiano ernaar uit, 7 augustus, zijn eerste schooldag. Het jong had er echt zin in en ging gisterenavond gedwee op tijd naar bed. Van de spanning werd hij 's avonds laat nog een keer wakker. Vind u het gek, een nieuwe school, de Marnix Basisschool!

Voor Lucy en mij was het wat minder, met name het opstaan vanmorgen om kwart over zes. Tja, de scholen beginnen hier om kwart over zeven. 's Middags is er overigens geen school. Zeker de eerste dag wilde ik niet te laat komen en dus zaten we om kwart voor zeven in de auto.

Alle parkeerplaatsen bij de Marnix Basisschool waren bezet, dus we moesten een eindje doorrijden om te parkeren. Even later liepen we het schoolplein op waar het wemelde van de kinderen. Toen we het lokaal van klas 1 gevonden hadden, stond daar een juffrouw. Dat is niet zo vreemd op een school, maar ik hoorde haar met een man praten en ving woorden op als 'nog niet af', 'kan er niets aan doen', 'ja, misschien morgen' en dergelijke.

Het bleek dat er vandaag geen school is, tenminste niet op de Marnix Basisschool. Een reden wist men niet te geven, we moesten maar naar de radio luisteren en vanavond om acht uur naar het journaal kijken. Teleurgesteld dropen wij af. Thuisgekomen riep Luchiano sardonisch(*): 'Dat is jammer voor mama, nu is haar vakantie toch nog niet begonnen!'.

Voor ons was het niet zo'n probleem. Maar ik weet zeker dat er ouders zijn die hun kind vanuit de auto afzetten, het succes wensen op de eerste schooldag en ervandoor gaan. Hoe komen die kinderen weer thuis? En wat te denken van ouders die beiden werken. Zij moeten hun kind met spoed elders onderbrengen of een halve dag vrij nemen.

Op mijn werk wist een aantal mensen mij te vertellen wat er aan de hand is, zij hadden het gisteren op Radio Hoyer gehoord. De tegeltjes zijn nog niet klaar! Nu moeten wij vanavond op het journaal (sic!) horen en zien of de tegeltjes van de Marnix Basisschool morgen wel af zijn. Mwoahaha!!!

(*)Sardonisch: grijnzend, duivels

About

This page contains a single entry from the blog posted on August 7, 2003 11:59 AM.

The previous post in this blog was Dier en Riem.

The next post in this blog is Mirna ta papia Papiamentu.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33