« Referendum in Venezuela? | Main | Tegeltjes op het Nieuws »

Dier en Riem

Je kunt mensen verdelen in twee groepen, de rationele en de emotionele mensen. Als ik zo eens naar mijzelf kijk en daarna naar anderen, dan durf ik toch wel te stellen een exponent van de rationele mens te zijn. Dineren bij TL-licht is het meest romantische wat ik kan verzinnen.

Als je rationeel bent, en dat ben ik, dan is men automatisch meer onder de indruk van astronomie dan van astrologie. Even iets heel anders. Op feestjes of andere gezellige bijeenkomsten doet men regelmatig nieuwe contacten op. Dit gebeurt vaak enigszins onhandig, er dient over een drempel heengestapt te worden. Vaak wordt Het Weer gebruikt als openingsthema. Daar kan men zich niet aan branden, maar het is wel erg saai.

Chica de la Semana: Valerie!Onderwerpen die mijns inziens beter vermeden kunnen worden, zeker als men met het andere geslacht praat, zijn Het Werk en De Politiek. Het werk omdat het minstens zo saai is als het weer en de politiek omdat men zich daar wel aan kan branden. Bovendien wordt de boel er na een gesprek over het aanpakken van asielzoekers meestal niet gezelliger op.

Zelf heb ik gemerkt dat juist de anti-rationele astrologie een uitstekend onderwerp is als je een gesprek wilt voeren met een onbekende dame. Dat is eigenlijk niet zo verwonderlijk, want je kunt beiden vrijuit over allerlei karaktereigenschappen praten en zo een hoop van de ander te weten komen.

Nog interessanter wordt het om mogelijke aantrekkingskrachten tussen de diverse sterrenbeelden te bespreken. Zelf ben ik een Stier (Taurus) en volgens de boeken combineer ik goed met Vissen en Maagd. Nou, mijn ex was een Vis. Vissen is het sterrenbeeld van de derde maand, Maagd het sterrenbeeld van de negende maand. Daar zitten precies zes maanden tussen.

Nu wil het toeval dat mijn werkelijke favoriete sterrenbeelden qua vrouw Steenbok (eerste maand) en Kreeft (zevende maand) zijn. Met precies zes maanden er tussen! Is dat toeval?

Toen wij op een zondag naar Mambo Beach gingen om te zwemmen en naar nieuwe Chica's te zoeken voor La Chica Merengue, lag ik met Luchiano wat in zee te spelen. Plotseling viel mijn oog op een vrouw die heel relaxed in het water lag. Ik was ietwat gefascineerd door de mysterieuze glimlach op haar gezicht en overwoog Lucy te gaan halen. Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan, want meestal vindt Lucy mijn keuzes maar niets, behalve toen ik haar koos natuurlijk.

Tot mijn verbazing zag ik Lucy een kwartiertje later samen met de relaxte dame op pad gaan om foto's te maken. Ze heet Valerie en sinds gisteren is zij Chica de la Semana. De meisjes vullen altijd een formulier in met hun hobby's en andere zaken. Aangezien de astrologie reeds in mijn hoofd zat was ik nieuwsgierig naar Valerie's sterrenbeeld. Wel, ze is een Steenbok, wederom een bevestiging van mijn theorie.

P.S. Wat zijn nog meer leuke/interessante onderwerpen op feesten en partijen?

About

This page contains a single entry from the blog posted on August 6, 2003 12:00 PM.

The previous post in this blog was Referendum in Venezuela?.

The next post in this blog is Tegeltjes op het Nieuws.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33