« Er is een kindje in de klas | Main | Stroom »

Antwoorden

Een aantal mensen vroeg naar aanleiding van de vorige post wat voor kado Luchiano had gekregen, nou helemaal geen kado natuurlijk! Overigens taalde hij daar ook niet naar, wat op zich vreemd is want het varken wil altijd kado's hebben. Hij wist heel goed waarom ik dat kado-aanbod deed natuurlijk.

Overigens, voordat u denkt dat ik een harteloze kinderbeul ben, gisteren heeft Luchiano wel een kado gekregen. Hij moest zich laten inenten. Daar maakte het jong zich knap zenuwachtig over, de herinnering van een maand of twee geleden zat nog vers in zijn geheugen. Het is allemaal goed afgelopen en als beloning kreeg hij dus een kado: een set Spiderman-figuren, ja die wilde hij zelf.

Een ander openstaand punt is het woord dat Luchiano gisteren heeft geleerd. Ik tipte op vuur, maar Henk Rook blijkt toch de meer ervaren ouder te zijn. Zijn vis scoorde de gouden medaille. Wat zal het vandaag worden?

About

This page contains a single entry from the blog posted on August 14, 2003 11:59 AM.

The previous post in this blog was Er is een kindje in de klas.

The next post in this blog is Stroom.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33