« Prettig Weekend | Main | Marilyn Monroe Index® »

Engels

Koninginnedag was best leuk, alleen heb ik een nogal vreemd pijntje in mijn rug. Dat is wat minder. Op de Vrijmarkt hebben we speelgoed en stripboeken voor Luchiano gekocht, 20 cent voor twee Donald Ducks, en kleren voor Lucy. Dit laatste tot ergernis van Luchiano (5): 'Altijd wil mama kleren!'. 'Ja, maar jij wilt speelgoed en stripboeken', diende ik hem van repliek. 'Ja, maar wat kun je nou met kleren doen, aantrekken, verder niets', luidde Luchiano's eindoordeel.

Thuis spreken Luchiano en ik Nederlands tegen elkaar en Spaans tegen Lucy. Het jong spreekt echter ook best redelijk Engels, dat heeft hij geleerd van Cartoonnet, waar hij verslaafd aan is. Kon Luchiano maar net zo goed eten als TV kijken. Toen hij 's middags weer eens niet doorat heb ik als sanctie de TV uitgezet. Met de afstandsbediening ging ik naar mijn bed, even uitrusten. Al snel kwam Luchiano op bezoek, zogenaamd uit belangstelling maar met het oogmerk om de afstandsbediening in zijn bezit te krijgen.

Er ontspon zich een discussie, waarin ik natuurlijk het gelijk aan mijn kant had. Immers, eten is noodzakelijk en teveel TV kijken schadelijk. Nogal makkelijk. Luchiano weet dan op slinkse wijze het gesprek een andere wending te geven. Hij zette zijn liefste, hoge, stemmetje op en zei: 'Maar papi, hoe zou jij je voelen als je geen vrouw meer had om mee te trouwen of geen kindje meer om eten te geven, zielig of blij? Ik schoot in de lach, waarop Luchiano vroeg: 'Mag ik nu de control?'.

Afstandsbediening heet bij ons control. Zojuist beklaagde Lucy zich erover dat haar Engels achteruit ging. Het leek me wel een goed idee om een tijdje Engels met zijn drieën te spreken en legde dit plan voor:

CasaSpider: 'Luchiano, we have to speak English with mama, ok?'.
Luchiano: 'No, I won't do that'.
CasaSpider: 'Why not?'.
Luchiano: 'Dèrom not!'.

About

This page contains a single entry from the blog posted on May 1, 2003 12:00 PM.

The previous post in this blog was Prettig Weekend.

The next post in this blog is Marilyn Monroe Index®.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33