« Curacao naar de Stembus (1) | Main | Curacaose Humor »

Curacao naar de Stembus (2)

Vandaag wil ik twee van de acht partijen die gaan strijden om 21 zetels in de Eilandsraad eruit lichten. Dat zijn Frente Obrero i Liberashon (FOL, kleur oranje) en de partij Pro Antias Restruktura (PAR, kleur geel).

De FOL is ontstaan na de Revolutie van 30 mei 1969, toen stakende Antillianen de wijk Punda in brand staken. De stakingsleiders waren Wilson 'Papa' Godett, Amador Nita en Stanley Brown. Nummer vier op de kandidatenlijst van de FOL was Nelson Monte, die nu alweer enige weken samen met Anthony Godett (zoon van Papa Godett) in de Bon Futuro gevangenis verblijft.

In 1993 vond op Curacao een referendum plaats over de plaats van Curacao in, of buiten het Koninkrijk. Eigenlijk werd vooraf verwacht dat men massaal voor autonomie in enige vorm zou kiezen. Het was dan ook verrassend dat ongeveer 70% stemde voor een Status Quo situatie, geen verandering dus. Deze keuze was overigens niet ingegeven door liefde voor de oude kolonisator, maar meer uit angst dat autonomie duur betaald zou worden. Na dit resultaat werd de beweging Pro Antias Restruktura opgericht, die als doel had het bijeenhouden van de Nederlandse Antillen. Leider van het eerste uur was Miguel Pourier, die inmiddels is opgevolgd door Etienne Ys.

De PAR wordt op Curacao met name door de tegenstanders gezien als een Makamba-partij. Makamba is het scheldwoord voor Blanke Nederlander, ook al voelen de Makamba's dit zelf niet zo. De PAR is voor een dialoog met Nederland en heeft bijvoorbeeld veel (vergeefse) moeite gedaan om te voldoen aan de IMF-eisen. Nederland stelde zich bepaald niet co÷peratief op in deze kwestie en toenmalig premier Miguel Pourier moest op het laatst nogal op zijn tanden bijten om de dialoog open te houden.

Wat de FOL betreft was die dialoog al lang gesloten. Als Nederland niet wil helpen dan doen ze dat maar niet, dan zoekt de FOL wel een andere partner. Anthony Godett kijkt dan met name naar Venezuela. Helaas gaat het Venezuela economisch bepaald niet voor de wind op dit moment. Zoals gezegd is de kleur van de FOL oranje. Van alle partijen manifesteert de FOL zich het duidelijkst. Veel aanhangers hullen zich in oranje kledij, niet zelden het KNVB-shirt van het Nederlands Elftal. Aan de antennes van veel auto's hangen oranje linten. Het lijkt wel elke dag Koninginnedag nu en dat terwijl deze partij Nederland verafschuwt, een grappige tegenstelling.

Op dit moment bevindt Anthony Godett, leider van de FOL, zich in de gevangenis. Er is nu een hele discussie gaande of hij in deze situatie actief dan wel passief stemrecht bezit. De Staatsregeling van de Nederlandse Antillen en het Kiesreglement Curacao schijnen elkaar tegen te spreken. Saillant detail is dat in 1969 zijn vader zich in dezelfde positie bevond. Hij was gearresteerd wegens opruiing en/of opzettelijk in woord verstoring van de openbare orde.

FOL en PAR zijn ongeveer even groot. Probleem van de FOL is evenwel dat zij moeite heeft met het vinden van een coalitiepartner.

Wordt vervolgd.

About

This page contains a single entry from the blog posted on May 6, 2003 12:00 PM.

The previous post in this blog was Curacao naar de Stembus (1).

The next post in this blog is Curacaose Humor.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33