« Sport != Begrip | Main | Niet fair »

Uitgerust?

Tweede Paasdag. Daar is op ons Dushi Korsou helemaal niets van te merken. Maar dat kan uiteraard ook komen omdat we het huis nog niet zijn uitgeweest vandaag. Donderdag zag het er nog zo goed uit, maarliefst vier vrije dagen voor de boeg. In Van langzaam naar snel heb ik echter al beschreven hoe dit proces werkt en wederom is mijn theorie gestaafd met de feiten.

Desde Venezuela: Diniza!Toch hoort u mij niet klagen. Normaliter vind ik zondag een tamelijk vervelende dag, weliswaar is men vrij, maar de volgende dag niet meer. Neen, geef mij dan maar de vrijdag, weliswaar werken, maar wel het uitzicht op vrije dagen. Wel, ditmaal vond ik de zondag een stuk aangenamer.

Lucy was iets minder tevreden, zij kon geen enkele Chica bereid vinden om te poseren. Dat is een extra voordeel van Tweede Paasdag, want zometeen hebben we nog een kans. Gelukkig lag Diniza geduldig op de plank te wachten.

Het is een mooi meisje, maar de foto's vielen ons iets tegen. Daarom wilde Lucy nieuwe foto's van Diniza maken. Helaas is de jongedame op vakantie in Venezuela. Daarom zullen we het met de oude moeten doen.

Zometeen naar het strand en vanavond, als alles meezit en de Spider voldoende inspiratie heeft, wordt er geploeterd aan een update van Nijhuis.net. Tweede Paasdag is haast nog vermoeiender dan werken...

Wat dat betreft is het toch beter om bijvoorbeeld in aandelen te doen. Vraag mij niet hoe, maar de CasaSpider Shares zijn ineens van $ 0,02 naar $ 0,31 geschoten! Mijn portefeuille is gestegen van $ 500,00 naar meer dan $ 1.400,00. Eigenlijk gaat het goed sinds ik er niet meer naar omkijk. Hmmm, misschien is dat wel de beste beleggingsstrategie...

About

This page contains a single entry from the blog posted on April 21, 2003 12:00 PM.

The previous post in this blog was Sport != Begrip.

The next post in this blog is Niet fair.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33