« Informatie | Main | Bloemschikken »

Spellingcontrole achteraf

Ondanks dat ik niet Adam Curry ben gebruik ik ook geen Spelling Checkers. Volgens mij kan ik redelijk spellen en bovendien lees ik mijn stukjes altijd door. Is er in ieder geval één lezer.

Toch glipt er zo nu en dan een foutief gespeld woordje doorheen. Soms betreft het een slordigheid, een andere keer weet ik helemaal niet hoe een bepaald woord eigenlijk geschreven wordt. Aan het spelprogramma Lingo heb je wat dat betreft ook niets. Daar wordt Burka als Boerka geschreven en Triathlon als Triatlon. Dat geloof ik dus gewoon niet.

Waar ik wel in geloof is Fuzzy Logic. Het simpelste voorbeeld van Fuzzy Logic vind ik het volgende: stelt u zich een gecompliceerde figuur voor op een wit blad waarvan u de oppervlakte wilt berekenen. Het zou bij wijze van spreken een land op een landkaart kunnen zijn. In plaats van mathematisch de oppervlakte te berekenen, kan men het witte blad, waarvan de oppervlakte eenvoudig te berekenen is, ook random bombarderen met tienduizenden puntjes. Na verloop van tijd kijkt men hoeveel procent van de puntjes binnen de figuur is terecht gekomen en hoeveel daarbuiten. Zo kan de werkelijke oppervlakte van de figuur eenvoudig worden benaderd en zo werkt Fuzzy Logic ongeveer.

Het heeft er eigenlijk niets mee te maken, maar Search Engines kunnen in zekere mate worden gebruikt als Fuzzy Logic Spelling Checkers. Ooit schreef ik in een post per ongeluk Marokkanse in plaats van Marokkaanse en ontdekte dit door Google. Ik heb enige woorden toegevoegd aan de zoekexpressie om deze site naar voren te laten komen.

Laatst zag ik in de referrer-statistics dat ik gevonden was op de zoekterm Soeniten. Dat vond ik vreemd, want ik had er slechts één keer over geschreven en dit woord wordt vast veel vaker gebruikt. Toch werden slechts twee resultaten gevonden op deze term. Via Google vond ik even later de vaker gebruikte schrijfwijze Soenniten.

Het gebruik van de Search Engine als Spelling Checker staat of valt met het feit dat de meerderheid het betreffende woord goed moet schrijven. Jammer is wel dat spelfouten pas achteraf, via de referrerstats, worden geconstateerd.

About

This page contains a single entry from the blog posted on April 13, 2003 12:00 PM.

The previous post in this blog was Informatie.

The next post in this blog is Bloemschikken.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33