« Irak, Dag 23 | Main | Spellingcontrole achteraf »

Informatie

Stelling: Indien de hoeveelheid beschikbare informatie stijgt, wordt deze extra informatie voornamelijk gebruik om er de eigen standpunten mee te verstevigen.

Vroeger dacht ik nog wel eens over volkeren die in onze perceptie onderdrukt werden, dat de oorzaak hiervan was dat zij gewoon niet beter wisten door een gebrek aan informatie. Wij, met alle informatie beschikbaar en dan ook nog in objectieve vorm (...), konden de wereldproblematiek beter beschouwen.

Ook van vroeger herinner ik mij de schooltijd. De vakken die mij het gemakkelijkste afgingen waren ook mijn populairste. Vreemd genoeg besteedde ik derhalve liever een extra uurtje aan een vak waar ik ruim voldoende voor stond, dan aan een vak dat eigenlijk wel een extra studie-uurtje kon gebruiken. Wezens doen nu eenmaal het liefste waar ze goed in zijn.

Datzelfde geldt ook voor informatie-vergaring. Men zoekt en leest met name wat in het eigen straatje past. Het gevolg is dat standpunten gepolariseerd worden. Onder het motto: Leer de vijand kennen, dit is overigens ironisch bedoeld, las ik vroeger de Opzij. Ook keek ik regelmatig naar de EO, iets wat not done was. En dan ontdekt men dat de verschillen allemaal niet zo groot zijn als aanvankelijk gedacht.

Welk standpunt wilde u verstevigen door dit log te bezoeken?

About

This page contains a single entry from the blog posted on April 13, 2003 11:59 AM.

The previous post in this blog was Irak, Dag 23.

The next post in this blog is Spellingcontrole achteraf.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33