« Spellingcontrole achteraf | Main | n00b »

Bloemschikken

Veel dingen in het leven die weten wij wel. Alleen zijn we ons er niet altijd even bewust van. Op het moment dat kennis uit het onderbewuste wordt aangesproken, komt het allemaal weer vertrouwd over. Zo is het befaamde Aha-Erlebnis ontstaan.

Persoonlijk heb ik dat Aha-Erlebnis met name bij zogenaamde Geitenwollensokkencursussen. Daar wordt eigenlijk nooit iets nieuws verteld en toch is het nuttig om zo nu en dan de onbewust bekende levenswijsheden eens op te rakelen.

Vanmorgen had ik mijn favoriete huiscolumniste (ik heb er maar één) Tanja op MSN. We kletsten wat heen en weer en het gesprek kwam op Tanja's vriendje. Zij kan het op alle gebieden uitstekend met hem vinden, dat is heel mooi.

Plotseling schreef Tanja: "Weet je wat zo grappig is? Na een nacht met hem heb ik de hele dag zin om allerlei vrouwelijke dingetjes te doen: koken (bijzondere recepten of gebak), bloemen schikken, was doen, schoon maken enzo. En verzorging van lijf en haar enzo."

Ik kan niet zeggen dat ik echt een Aha-Erlebnis had bij deze ontboezeming, maar toen ik weer enigszins bij mijn positieven was, kon ik me er toch wel iets bij voorstellen. Als ik ergens op bezoek ben zal ik de aanwezige vazen met bloemen met heel andere ogen bekijken...

About

This page contains a single entry from the blog posted on April 14, 2003 12:00 PM.

The previous post in this blog was Spellingcontrole achteraf.

The next post in this blog is n00b.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33