« Zeeman | Main | Informatie »

Irak, Dag 23

De oorlog in Irak is dag 23 ingegaan, tenminste voor zover nog van een oorlog gesproken kan worden. De echte strijd is denk ik wel gestreden, maar de moeilijkste periode staat voor de deur. Persoonlijk heb ik veel respect voor de kennis van de Verenigde Staten op psychologisch gebied. Kijk alleen maar wie er de beste films maken... :-)

Dat van die films kan echter ook te maken hebben met het feit dat de doelgroep in zekere zin aansluit bij de Amerikaanse denktrant. Waar veel Amerikanen er 100% van overtuigd zijn dat zij Irak nu hebben bevrijd, denken vele bevrijden daar toch anders over. Ondanks de haat jegens Saddam, vooral van Sji'itsche zijde.

De Soeniten zijn nu de gebeten hond. Ik hoop dat de Amerikanen kennis hebben van één van Casa's basistheorieën: Het kan nooit zo zijn dat een heel volk slecht is, dat geldt slechts voor individuen. In het verleden hebben de Verenigde Staten niet echt blijk gegeven deze theorie aan te hangen. Neen, men zag met name het Midden Oosten meer als een schaakbord. Even de ene helpen, als die te sterk werd moest er weer een andere partij gevonden worden.

Wat op korte termijn dreigt is Chaos. Er wordt al druk geplunderd en het leven is nu een Survival of the Fittest. Het zijn de sterken die met de waardevolle artkelen weglopen, dat deden ze ook al met de voedselpakketten. Datzelfde geldt ook voor de goede posities en functies zometeen.

Grofweg bestaat ieder volk uit 5% sterken, 5% zwakken en 90% normalen. De sterken hebben de eigenschap dat zij van iedere situatie beter kunnen worden, ja zelfs van een oorlogssituatie. De zwakken zullen altijd uit de boot vallen, zelfs in een supergereguleerde maatschappij als de Nederlandse. Die 90% normalen, daar gaat het om. In goede tijden klimmen zij een beetje, in slechte tijden hebben zij het zwaar, dus ook in de huidige Irakese situatie.

Vergelijk het maar met het eenworden van Duitsland. Door het Westen werd dit gezien als de ultieme bevrijding van de door het communistische regime onderdrukte Oostduitse bevolking. Gek genoeg verlangen veel (normale) Oostduitsers terug naar vroeger. In de ontstane Chaos voelden zij zich minder thuis dan in hun vroegere situatie, die in ieder geval stabiel te noemen was. Tja, Verandering is een moeilijk proces waar reeds veel over is geschreven.

Wel is het bijzonder interessant om dergelijke processen te volgen en natuurlijk, typisch Nederlands, te bekritiseren. Ja ook de beste Spiders hangen in hun web...

About

This page contains a single entry from the blog posted on April 11, 2003 12:00 PM.

The previous post in this blog was Zeeman.

The next post in this blog is Informatie.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33