« Rare Tijden | Main | Prettig Weekend »

Favorieten

Bijna bij alles heb ik wel een favoriet. Bij sporten, bij auto's, vakantiebestemmingen en bij de cassières van Centrum Supermarkt Mahaai. Soms omdat ze er leuk uitzien, soms omdat ze aardig zijn, soms omdat ze snel en efficiënt zijn en als men geluk heeft zijn al deze eigenschappen in één meisje verenigd.

Gisteren had ik haast en de rij bij mijn minst favoriete cassière was het kortst. Het betrof kassa één en een ietwat oudere dame met bril en een air of zij de Koningin zelf is. Er gebeurden allerlei kleine dingetjes waardoor mijn afschuw voor haar groter werd. Op het laatst nam ik subtiel wraak door haar niet gedag te zeggen.

De twee belangrijkste boodschappen die ik gedaan had waren een fles Tequila en een pak vuilniszakken. Op Curacao is het gebruikelijk dat de boodschappen worden ingepakt door speciaal inpakpersoneel. De inpakker draagt vervolgens de plastic tassen naar de auto.

Nu weet ik niet of het lag aan het meisje dat mijn boodschappen inpakte of aan de feeks van kassa één, maar bij thuiskomst bleken de vuilniszakken en de krant zich niet in de plastic tassen te bevinden. Dat was goed voor een kwartiertje vloekend en tierend door het huis lopen. Totdat Lucy me kalmeerde met de woorden: 'Je hebt al geen vuilniszakken en ook geen krant en straks verlies je ook nog je gezondheid'.

Gelukkig hadden we de Tequila nog.

About

This page contains a single entry from the blog posted on April 29, 2003 12:00 PM.

The previous post in this blog was Rare Tijden.

The next post in this blog is Prettig Weekend.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33