« Van langzaam naar snel | Main | Sport != Begrip »

Aan het werk

De naam vrijdag impliceert toch enigszins dat men op die dag vrij is, of niet soms. Men kan ook nog aan andere dingen denken, maar hoe dan ook, de naam Goede Vrijdag houdt een verbeterde versie in van een gewone vrijdag.

Een beetje langdradige inleiding, ik geef het toe. Maar sinds eergisteren voel ik me (wederom) wat grieperig. Als ik licht verkouden ben, overweeg ik al euthanasie, kunt u nagaan wat er bij een griepje gebeurt.

Het goede nieuws is echter dat wij hier, in tegenstelling tot ambtenaren in Nederland heb ik vernomen, wl een dagje vrij krijgen op Goede Vrijdag. Toch zit ik nu op mijn werk, hoe kan dat. Gisterenavond is er onderhoud gepleegd op al onze grote servers. Het gevolg is dat de belangrijkste database nu niet meer op wil komen. Zometeen is er crisis-overleg over de te volgen stappen.

In het ergste geval betekent dat dat het doorstrepen van vier vrije dagen. Jammer genoeg geldt dat niet voor mijn griepje. CasaSpider houdt u -uche, uche- op de hoogte.

About

This page contains a single entry from the blog posted on April 18, 2003 12:00 PM.

The previous post in this blog was Van langzaam naar snel.

The next post in this blog is Sport != Begrip.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33