« Sexy Beroepen | Main | Kortsluiting »

Holistisch Denken

Vele jaren geleden zag ik in het Evoluon, een grove schande overigens dat deze geweldige attractie is gesloten, een simulatiespel. Als ik het me goed herinner betrof het een fabriek met onder anderen een afdeling inkoop, verkoop en productie. En uiteraard met personeel. Met wat drukken op de knop kon men de flow be´nvloeden. Het was de primitieve voorloper van spellen als Simcity.

De belangrijkste les die dergelijke simulatiespellen over het leven leren is dat men zaken holistisch moet bekijken. Een kleine wijziging op punt A kan tot onverwachte en onbedoelde veranderingen op punt B leiden. Wie er nog nooit van spellen als Simcity gehoord hebben, dat zijn politici. En dat is heel jammer. Zo kijken ministers bij het verdelen van de taart alleen naar hun eigen taartpunt. Als die maar groot genoeg is heeft de betreffende minister het goed gedaan.

Jaren geleden werd de Medicijnenknaak ingevoerd. De reden was dat mensen te vaak medicijnen lieten voorschrijven, het was immers toch gratis. De minister berekende het aantal malen dat er medicijnen werden voorgeschreven, haalde daar een percentage vanaf, zijnde het aantal keren dat iemand na de maatregel niet naar de dokter zou gaan, vermenigvuldigde het aldus verkregen aantal met een knaak en presenteerde zijn winstcijfers.

Een wel bijzonder simpele manier van denken, maar hij kwam er mee weg. Wat er echter gebeurde was dat mensen die misschien voor tien dagen medicijnen nodig hadden, nu meteen een voorraad voor drie maanden vroegen. Anders kon en de volgende keer weer een knaak betalen. Uiteindelijk werden met minder recepten meer medicijnen verstrekt. Bovendien moest er een compleet registratie-systeem worden ingericht, compeet met plakzegels.

Een ander voorbeeld is de OV-jaarkaart voor studenten. De regering wil altijd bezuinigen, dus ook op de studiebeurs. Men dacht slim te zijn door studenten gedwongen een OV-jaarkaart aan te smeren in ruil voor een stukje studiefinanciering. De studenten stonden aanvankelijk op hun achterste benen, maar zagen er later het positieve van in. Men reisde zich een ongeluk dwars door heel Nederland heen. Zelfs werden er feesten georganiseerd met als lokatie een NS-trein.

Dat was uiteraard niet de bedoeling van onze non-holistische beleidsmakers. De NS kwam in de problemen door de massale toeloop. Dit had natuurlijk geen politicus niemand kunnen voorspellen!

Op Curacao hebben we sinds enige tijd een Bodyscan apparaat. Mogelijke bolletjesslikkers moeten hiermee een foto van hun maag laten maken. Nu beschikken wij niet over het beste apparaat, integendeel, maar hij doet het wel. Het beoogde gevolg dat het aantal bolita-smokkelaars vermindert wordt ook bereikt. Toch is dit voor mij wederom een staaltje van non-holistisch denken.

Waarom zijn er zoveel bolitaslikkers? De basisreden is armoede, zowel qua geld als qua kansen. Een aantal mensen kon dankzij drugsmokkel de armoede ontvluchten en langzaam maar zeker groeide het aantal deelnemers. Er ontwikkelde zich een subcultuur, die uiteindelijk resulteerde in de befaamde jongeren met dikke gouden kettingen, rijdend in BMW Cabrio's.

Wat denkt u, er even vanuit gaande dat u geen politicus bent, wat er gebeurt als deze bron van inkomsten abrupt wordt afgesneden. Gaan de bolletjesslikkers en hun opdrachtgevers over tot de orde van de dag, worden boer en gaan worteltjes en graan verbouwen? Neen, de werkelijkheid is dat na iedere maatregel tegen drugssmokkel het aantal atrako's (overvallen) toeneemt. Met name middenstanders worden hierdoor getroffen, maar ook diverse gewone burgers hebben het mogen beleven.

Het is niet zo vreemd dat de Curacaose bevolking en daarmee ook de CasaSpider liever bolletjesslikkers op het vliegtuig zien stappen dan wederom te moeten lezen of horen dat iemand is overvallen. Laat staan het zelf mee te maken.

Ik ben benieuwd wat er over pak hem beet 10, 15 jaar gebeurt in de politiek. Het aantal ministers dat dan ooit een spel als Simcity heeft gespeeld moet zeker groter zijn dan nu. Ik hoop dat het Holistisch Denken gemeengoed wordt in die kringen.

About

This page contains a single entry from the blog posted on March 12, 2003 12:00 PM.

The previous post in this blog was Sexy Beroepen.

The next post in this blog is Kortsluiting.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33