« Sleutel kwijt | Main | Mondhygiëniste »

Hoe kanne ze dat

Luchiano was in een uitstekende bui vanmiddag. 's Morgens was hij met zijn school Chispita naar de boerderij Flor di Mayo geweest. Hij had er onder anderen stieren gezien.

Eigenlijk was het een Opa-dag, er moesten zoveel mogelijk opa's meegaan. Luchiano's opa's wonen echter niet op Curacao en dat gold voor meer kinderen. Er was een opa-tekort.

Tijdens het eten keek Luchiano me stralend aan en zei: 'Ik ga jou iets heel moeilijks vragen, iets wat jij niet weet!'. 'Nou, vraag maar', antwoordde ik nieuwsgierig. De vraag bleek ingegeven door het Donald Duck verhaal Geknal in de ruimte, waarin D.D. met een touw aan een enorme vuurpijl vastzit en de ruimte wordt ingeschoten. Aldaar botst hij tegen de satelliet van Dagobert Duck aan.

'Als hij niet in de aarde is hoe kan Donald Duck dan vliegen? En hoe kan het dat als Donald Duck tegen de satelliet aanbotst hij dat niet kan horen? En hoe maken ze cola?
Hoe kanne ze dat, nou, hoe kanne ze dat?'

Luchiano keek me verwachtingsvol aan en toen ik niet binnen drie seconden met de antwoorden op de proppen kwam, sprak hij: 'Dat is een moeilijke vraag he, papa?'. Inmiddels keek hij of hij me zojuist schaakmat had gezet.

En zo was het ook een beetje.

About

This page contains a single entry from the blog posted on March 26, 2003 12:00 PM.

The previous post in this blog was Sleutel kwijt.

The next post in this blog is Mondhygiëniste.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33