« Curgas | Main | Siemens »

Geknal in de ruimte

Zo heet één van Luchiano's favoriete Donald Duck verhalen. Even in het kort: Donald Duck bouwt een gigantische vuurpijl om deel te nemen aan een wedstrijd, waarbij de beste vuurpijl 1000 Euro waard is. Een wedstrijd uitgeschreven door Dagobert Duck. De neefjes wantrouwden dit en terecht, want Dagobert Duck heeft een nieuwe communicatie-satelliet gelanceerd en wil alle andere satellieten onbruikbaar maken zodat hij de telefoonkosten kan verdubbelen. De vuurpijlenwedstrijd moet de aandacht afleiden van Dagobert's stoorsignalen.

Behalve raketonderdelen koopt Donald Duck ook buskruit. 'Doe maar DRIE dozen, Klapstra!', zegt Donald. 'GRUTJES! Je weet toch wel dat dit GEVAARLIJK SPUL is?', antwoordt Klapstra.

Bovenstaande deed mij terugdenken aan de tijd dat ik scheikunde-experimenten deed. Ik had Doos 6, de Top of the Line want daar zat Kaliumpermanganaat in. Al snel schakelde ik over op gevaarlijkere stoffen. Op de fiets toog ik van Valkenswaard naar Eindhoven. Op de Kleine Berg in Eindhoven bevond zich Drogisterij Lachniet, met die naam had betreffende drogist zo in de Donald Duck gekund.

Mijn gebruikelijke bestelling was 250 gram Kaliumchloraat, 250 gram zwavel, 100cc salpeterzuur en 100cc zwavelzuur (94%). Drogist Lachniet typte op zijn typemachine het etiket en plakte het op de flesjes. 'Wel voorzichtig he', zei hij dan altijd, 'dit is gevaarlijk spul!'. Voorzichtig nam ik de spullen aan en deed ze in een tas die vervolgens weer op de bagagedrager van mijn fiets ging.

Ik kon er weer twee weken tegen, qua voorraad chemicaliën. Het is maar goed dat Bush toen nog geen president van de USA was. Donderdagochtend 20 maart zijn de bombardementen op Irak begonnen...

About

This page contains a single entry from the blog posted on March 20, 2003 12:00 PM.

The previous post in this blog was Curgas.

The next post in this blog is Siemens.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33