« Marcha di Despedida | Main | Margarita »

Carnaval Foto's

Ik kan het niet laten om wat aan promotie te doen voor de foto's die ik gemaakt heb tijdens het Curacao Carnaval 2003. En wie weet doe ik er deze of gene nog een plezier mee ook. U kunt 48 foto's bekijken van de Gran Marcha op zondag 2 maart 2003 en maarliefst 55 foto's van de Marcha di Despedida op dinsdagavond 4 maart 2003.

Wees echter niet bevreesd dat het hier een fotolog gaat worden. Voorlopig staan er bij mijn weten geen evenementen meer op stapel. Dat wordt droge kost de komende weken...

About

This page contains a single entry from the blog posted on March 6, 2003 12:00 PM.

The previous post in this blog was Marcha di Despedida.

The next post in this blog is Margarita.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33