« De reikwijdte van het internet | Main | Honden wassen »

Don Quichotte op Curacao

Cervantes had zijn Don Quichotte, ik denk niet dat CasaSpider even beroemd gaat worden met zijn Yves Cooper. Dat ligt overigens geheel aan mijzelf en niet aan Yves, want die is wel degelijk net zo gek als Don Quichotte.

Lees wat achtergrondinformatie over Yves Cooper en Roadwatch. Hier een korte samenvatting: Yves Cooper is oprichter van de Curacao Roadwatch. Deze vereniging werd opgericht na een verkeersongeluk met dodelijke afloop. Roadwatch vindt dat de politie wel wat beters te doen heeft dan het verkeer in de gaten houden (criminelen vangen) en bood aan om die politie-taak over te nemen. Roadwatch-medewerkers mochten op afstand automobilisten bekeuren die door rood en/of met te hoge snelheid reden. Tevens zou gezorgd worden voor een effectieve en efficiënte inning van de boetes. Dat laatste geloof ik wel, want de Roadwatch-medewerkers zouden betaald worden uit de bekeuringenpot.

Een aantal malen werd de invoering van Roadwatch met een maand uitgesteld, uiteindelijk is het er nooit van gekomen. Dit tot groot verdriet en nog grotere frustatie van Yves Cooper. Yves is een welbespraakte en niet domme man, maar wel één met een gigantische plaat voor zijn hoofd. Sommige mensen zeggen als hun gevraagd wordt een slechte eigenschap van zichzelf te noemen: 'Nou, ik ben best eigenwijs'. Zij vinden dat zelf eigenlijk positief en een beetje eigenwijsheid, in de zin van zelfverzekerdheid, is ook gewenst. Yves Cooper bestaat echter voor 99.95% uit eigenwijsheidsmoleculen, als u begrijpt wat ik bedoel.

Hij probeert de Roadwatch er nu op alle manieren doorheen te krijgen, is zelfs naar het Internationaal Gerechtshof gegaan, waar hij gegevens over verkeersdoden vergeleek tussen Curacao en Europese landen. Weliswaar zat Curacao vrij hoog met het aantal doden, maar toch nog beter dan landen als Griekenland en Portugal, naar ik meen. Sowieso zijn de gegevens statistisch gezien van niet zoveel waarde, gezien de kleinschaligheid alhier.

Cooper's laatste actie is dat hij minister Ribeiro, ook bekend van de Bodyscan, wil dwingen om strenger te controleren op motorrijders die zonder helm rijden. Roadwatch zou dat natuurlijk veel beter kunnen. Als chantagemiddel zet Yves Cooper nu zijn eigen leven in: 'De volgende keer dat iemand sterft bij een verkeersongeluk, spring ik van de brug!'. Yves bedoelt de Julianabrug en ik kan u verzekeren dat die best hoog is. In het Papiaments zei Yves het zo: "Si ta afó Minister Ribeiro ta yamami, anto mi ta bula for di brùg e próksimo biaha ku un hende muri den tráfiko". Het laconieke antwoord van Ribeiro was: "Dat is misschien wel de beste oplossing".

Yves kennende maakt hij zijn woorden waar, ik hou u op de hoogte.

About

This page contains a single entry from the blog posted on February 28, 2003 12:00 PM.

The previous post in this blog was De reikwijdte van het internet.

The next post in this blog is Honden wassen.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33