« Ongedierte in de Tropen | Main | Eerst naar de Kapper! »

De Zevende

Vandaag is het de achtste, maar de zevende is voor mij een belangrijkere dag. Vrouwen hebben hun maandelijkse periode, ook wel menstruatie genoemd. Mannen zijn ook onderhevig aan een soort van bioritme, dat kan eigenlijk niet anders.

Zelf heb ik ontdekt dat mijn ritme zeer regelmatig is. Mijn menstruatie vindt plaats op de zevende van de maand. De dagen voor de zevende voel ik mij vaak wat zwakker dan normaal. Dat heeft ook te maken met de lengte van mijn haar. Wat dat betreft ben ik een omgekeerde Samson, hoe korter het haar, hoe krachtiger ik me voel. Sinds jaar en dag ga ik daarom op de zevende naar de kapper.

Onmiddellijk na de knipbeurt ben ik als herboren, een soort Phoenix, op het toppunt van mijn kracht. Vandaag is het dus de achtste. En ik ben nog steeds niet naar de kapper geweest, u kunt zich voorstellen hoe ik er nu bijzit.

Morgen toch maar een afspraak met de kapper maken, dan heb ik nog een anekdote omtrent kappersbezoek en mijn welbevinden, nu ontbreekt me de kracht om die anekdote op te schrijven...

About

This page contains a single entry from the blog posted on January 8, 2003 11:59 AM.

The previous post in this blog was Ongedierte in de Tropen.

The next post in this blog is Eerst naar de Kapper!.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33