« Ontploffen is soms best leuk | Main | Zolderkamerpsychologie »

Venezuela Update

De algemene staking in Venezuela is zijn derde dag ingegaan. Een oplossing is nog niet in zicht. Om meer inzicht in de materie te krijgen, heb ik een topic op het Amigoe-Forum gestart. De Amigoe is een Nederlandstalige krant op Curacao.

De heer El Cafro heeft tot nu toe de meeste argumenten aangedragen en hij is een voorstander van president Hugo Chavez. El Cafro belichtte met name de dubieuze rol die de Verenigde Staten (schijnen te) spelen en de immense corruptie in Venezuela, of beter gezegd in heel Zuid-Amerika.

Ik ben het geheel met hem eens dat een land als Venezuela met een dergelijke olievoorraad eigenlijk geen armoede mag kennen. Er is daar duidelijk iets mis met de verdeling van de middelen. De vraag is nu of Chavez de juiste man is om daar iets aan te doen. En of hij daartoe ook daadwerkelijk in staat is, mocht hij de juiste man zijn.

Feit is dat de PdVSA, de nationale oliemaatschappij, het brandpunt is. De mensen die daar aan de touwtjes trekken zijn niet bepaald vrienden van Chavez. De president heeft al tevergeefs geprobeerd om het management te vervangen door zijn eigen vriendjes. Overigens is Curacao geheel afhankelijk van de Venezolaanse olie, op ons eiland bevindt zich de Isla-raffinaderij, onderdeel van het PdVSA concern.

Straks maar even tanken...

About

This page contains a single entry from the blog posted on December 6, 2002 12:00 PM.

The previous post in this blog was Ontploffen is soms best leuk.

The next post in this blog is Zolderkamerpsychologie.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33