« Destiny | Main | Snap Spouse »

Niet nuchter naar de dokter

Vanmorgen stond ik even te praten met wat collega's. Het was ongeveer half elf, toen de deur openging en een vrouw binnenkwam met een Big Mac Menu. Dat was voor collega F. De overigen, inclusief ik, keken verlekkerd naar het eten. 'Goh, je had ook wel aan ons mogen denken', zei collega M. 'Ja, sorry, helemaal vergeten, maar ik moet naar de dokter, onderzoeken laten doen en zo', antwoordde F.

'Wat gek, als je bloed moet laten prikken, dan moet je toch helemaal nuchter zijn', vroeg ik verbaasd. 'Precies!', zei F., 'dat gaat de dokter straks zeggen, dus dan mag ik niet meer eten en daarom moet ik nu snel nog dit Big Mac Menu-tje naar binnen werken'.

Iets zegt mij dat hier iets niet klopt, maar wat dan?

About

This page contains a single entry from the blog posted on December 30, 2002 11:59 AM.

The previous post in this blog was Destiny.

The next post in this blog is Snap Spouse.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33