« Twee Tips | Main | Service »

Fred Astaire

Vanmorgen liep ik met mijn laptop op mijn rug en mijn Samsonite in mijn hand door de gang van het UTS-gebouw naar mijn kamer. De gang heeft een nogal gehorige vloer. Ik kwam dus aanstappen en voordat ik goed en wel de drempel over was, zei Luc: 'Hello Peter'. Ja, wij praten allemaal Engels bij UTS, omdat Luc uit Canada komt. Eigenlijk komt hij uit het Franstalige gedeelte, maar wij kunnen nu eenmaal geen Frans. Luc wel Engels, met de bekende Allo, Allo uitspraak, die weer goed samengaat met mijn General von Flick Engels.

"How did you know it was me?", vroeg ik.
"If we hear that tap-dancing sound, we know it's Peter", antwoordde George.
CasaSpider: "Aha, so I have to change my shoes!"
Luc: "No, the way you walk!"

Zo'n vloer is best grappig, je kunt mensen inderdaad goed herkennen aan de manier waarop ze lopen, in combinatie met de schoenen die ze dragen. Zo heeft Ino spekzolen, dus als er een wat piepend geluid aankomt, dan weten wij al: 'He, daar komt Ino!".

En bij het kekke geklik van naaldhakken schiet elke rechtgeaarde man in de alert-mode, dat spreekt voor zich.

About

This page contains a single entry from the blog posted on October 18, 2002 12:00 PM.

The previous post in this blog was Twee Tips.

The next post in this blog is Service.

Many more can be found on the main index page or by looking through the archives.

Powered by
Movable Type 3.33